ZKIZ Archives


灣仔萬通大廈 易名恒大中心

1 : GS(14)@2016-12-01 07:52:35

【明報專訊】一向霸氣嘅大劉劉鑾雄都要寄人籬下?講緊嘅係華人置業(0127)早排賣咗灣仔幢美國萬通大廈畀恒大(3333),華置噚日公布,因為大廈今日起就正式改名做「中國恒大中心」,公司的香港總辦事處及主要營業地點所在的地址需要更新,實際位置則維持不變,昔日業主大劉變咗租客。

華置新辦事處地址為「灣仔告士打道38號中國恒大中心26樓」,對大劉黎講,要委屈自己喺其他人地頭返工,的確不是佢風格,不過生意歸生意,話晒125億進帳,不論解決公事、家事都是有益,呢啲面子工夫不做也罷。

中環中心可能變「郵儲中心」

而中環中心之前都傳要賣畀中國郵儲銀行(1658),雖然郵儲行之後高調出面否認,但都無礙小琴想像下,如果改名,中環中心變作「中國郵儲中心」,咁裏面一眾金融機構嘅地址開頭都要更改,個個好似郵局辦公咁,都幾搞笑。

[小琴密語]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 0367&issue=20161201
灣仔 萬通 大廈 易名 大中
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=317732


ZKIZ Archives @ 2019