ZKIZ Archives


Niki情人節唔敢約會

1 : GS(14)@2016-02-04 17:24:35

周麗淇(Niki)昨日以代言身份為荃灣一間首飾店擔任剪綵嘉賓,大會安排一位法籍型男先獻上桃花,跪地讀法文情詩及送上6卡鑽戒,但Niki對這份驚喜似乎感到有點尷尬。回復單身的Niki坦言不急於拍拖,情人節亦冇約會:「大時大節要好小心,若果冇興趣就唔好應約,答應得約會都係想有機會相處吓。」新年胞姐周汶錡飛返法國探親,不過Niki決定留港度歲,所以沒機會譜法國情緣,她自言有好多不同國籍朋友,連黑人朋友都有,她笑說:「我又唔會分男友同老公要乜嘢國籍,鍾意就得,我接受嘅國度好闊。」將來男友求婚未必需要跪地及送花,但一定要有戒指,因為是傳統象徵。採訪:馬建華攝影:陳順禎

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160204/19477999
Niki 情人節 情人 唔敢 約會
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=295287


ZKIZ Archives @ 2019