ZKIZ Archives


肖建華可笑的聲明

肖建華聲明全文:

一、本人感謝各界關心,目前正在國外治療,待療程結束後,近期將很快與媒體見面。

二、本人認為中國政府是文明法治的政府,大家不要誤解!本人不存在被綁架回內地的情況。

三、本人是愛國華僑,一向愛黨愛國,從未參與任何有損國家利益和政府形象的事情,更未支持任何反對勢力和組織。

四、本人為加拿大公民,也是香港永久居民,受加拿大領事保護,也受香港法律保護,本人還持有外交護照享有外交保護權。所以請各界放心!

(31/1/2017 明報即時新聞)

繼銅鑼書店事件沉寂之後, 桂文海尚未獲得釋放之前, 又搞一單肖建華事件出來, 我真有點驚訝。我暫時未能為此定性。不過, 有一點有趣的地方, 就是肖建華的聲明刻意把香港切割出來。他用了「國外」治療, 自己是「華僑」, 擁有加拿大籍, 享有外交保護等字眼。大陸不接受雙重國籍, 肖建華擁有加國護照, 即是他已放棄了中國國籍。另一方面他是香港永久居民, 他可以申領回鄉證返大陸而無需簽證入境, 在大陸眼中, 他先為中國公民, 繼而成為港澳同胞, 若然這次用回鄉證入境, 他的加拿大籍就不管用了。大陸一貫的看法是, 這種status的人, 甚麼個人權利, 外國戶籍都不會凌駕國家對你操生殺之權。

身處大陸而用「國外」來描述, 蠻有趣, 那是相對於加拿大國籍而言? 所以加拿大以外就叫「國外」? 否則, 從香港永久居民身份的出發點會用身處「內地」而不會用「國外」來描述的, 這聲明可謂是一篇挖盡心思的四不像聲明。他愛黨愛國, 我真的看傻了眼, 「愛國」這個國究竟是指加拿大抑或中國, 如果是後者, 又何來「國外」治療。欲蓋彌彰的關公災難, 此地無銀的否認被綁架。整篇聲明最主要的目的是: 唔關香港事, 香港人無需關心和擔心, 不涉破壞一國兩制的越境執法。我要提醒那班拜慣洋廟的人, 當美國出了個瘋狂總統後, 大陸的行徑可能會越看越順眼, 大家會在衡量誰是the better of two evils。

點解見唔到傳媒叫四位特首候選人評論此事, 考下佢地點反應都幾好睇喎。想深一層都係唔使問胡官, 索性叫張堅庭開部戲畀佢, 拍番齣: 胡官你好嘢!
肖建 建華 可笑 聲明
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=234122


ZKIZ Archives @ 2019