ZKIZ Archives


28 Dec 10 - 新濠國際(0200) 中期業績 藍兵手記

http://airmanblue.blogspot.com/2010/12/28-dec-10-0200.html

28 Dec 10 新濠 國際 0200 中期 業績 藍兵 手記
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=20645

凱升控股(0102,前安利控股)專區 (關係:何猷龍、0200、8198、0838)

1 : GS(14)@2010-08-20 00:28:13

(blank)
2 : GS(14)@2010-08-20 00:28:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100819618_C.pdf
3 : GS(14)@2010-10-08 00:07:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101007744_C.pdf
本公司宣佈,ACL(本公司之全資附屬公司)於二零一零年十月七日已透過滙豐購入三隻債券基金,總代價為3,000,000美元(約港幣23,400,000元)。
4 : GS(14)@2010-11-18 00:17:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101117790_C.pdf
本公司獲其控股股東米高• 葛林先生及丹尼• 葛林先生(「該等控股股東」)告知,該等
控股股東目前正與一名獨立第三方(「投資者」)就出售該等控股股東於本公司之股
權(「出售事項」)進行磋商,倘出售事項得以落實,則可能導致本公司之控股權出現
變動及本公司可能有相關之須予公佈交易(連同出售事項統稱為「該等交易」)。

於本公佈日期,該等控股股東持有174,367,617股股份,相當於本公司已發行股本總額約
73.8%。投資者有意於出售事項完成後提出全面收購建議。
5 : GS(14)@2010-12-07 21:20:30

總之未破2.3,都還可持有
6 : GS(14)@2010-12-07 21:45:16

7樓提及
想問湯兄佢成幾百倍pe, 怕唔怕???


你買這隻股是為了賣殼,這就不是看PE了.....
7 : GS(14)@2010-12-07 22:01:53

9樓提及
明白, 我都你因為賣殼所以買佢

隻1010既PE仲勁, 過千倍


這些就不是看PE了,幾多倍都沒意義,這隻是經典

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100913046_C.pdf
8 : GS(14)@2010-12-07 22:01:54

9樓提及
明白, 我都你因為賣殼所以買佢

隻1010既PE仲勁, 過千倍


這些就不是看PE了,幾多倍都沒意義,這隻是經典

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100913046_C.pdf
9 : kanili(1193)@2010-12-07 23:34:36

之前已入...希望今次食到糊..
10 : GS(14)@2010-12-17 12:11:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101217044_C.PDF

賣殼啦

應安利控股有限公司(「本公司」)要求,本公司股份由二零一零年十二月十七日上午九時三十分起暫停在香港聯合交易所有限公司買賣,以待本公司刊發一份有關本公司控股權有可能變更及股價敏感之公告。
11 : 龍生(798)@2010-12-17 23:42:40

希望新主來頭猛
希望賣價夠靚仔
希望仲會炒一炒. 炒一炒~~~smileysmiley
12 : wilyty(1376)@2010-12-18 19:21:31

14樓提及
希望新主來頭猛
希望賣價夠靚仔
希望仲會炒一炒. 炒一炒~~~smileysmiley

好似d勁野都有師兄份 smiley
13 : 龍生(798)@2010-12-18 21:20:17

而家叫左買定離手咋,
未知開大定開細~
唔駛開心得咁早....
係呀....好多勁野我都有份...
閒閒地蝕一半個的8003 , 8026 , 2379 ,
蝕到我攤攤腰你睇唔到咋.....smileysmiley
14 : GS(14)@2010-12-19 11:22:24

睇下作價先知wor
15 : GS(14)@2010-12-20 22:08:17

應該2蚊以上買風險幾大
16 : kanili(1193)@2010-12-20 23:11:27

20樓提及
應該2蚊以上買風險幾大

點解咁講呢, greatsoup??
17 : passport(1491)@2010-12-28 19:21:05

披露權益訊息提示:
如欲觀看披露權益通知之內容, 請按下「有關事件的日期」下的連結。

股份代號: 00102
上市法團名稱: Arnhold Holdings Ltd.
大股東/董事名稱: Delight Max Limited
有關事件的日期: 20/12/2010
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=150834〈=ZH&dia=Y

股份代號: 00102
上市法團名稱: Arnhold Holdings Ltd.
大股東/董事名稱: Quick Glitter Limited
有關事件的日期: 20/12/2010
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=150835〈=ZH&dia=Y

股份代號: 00102
上市法團名稱: Arnhold Holdings Ltd.
大股東/董事名稱: 何猷龍
有關事件的日期: 20/12/2010
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=42704〈=ZH&dia=Y

股份代號: 00102
上市法團名稱: Arnhold Holdings Ltd.
大股東/董事名稱: 羅秀茵
有關事件的日期: 20/12/2010
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=42705〈=ZH&dia=Y又中何生二仔何猷龍
18 : GS(14)@2010-12-28 20:48:20

看來是賭王兒子個人購入,又想玩甚麼呢?
19 : passport(1491)@2010-12-28 20:53:44

24樓提及
看來是賭王兒子個人購入,又想玩甚麼呢?
應該唔係又玩太陽能掛?
20 : GS(14)@2010-12-28 21:02:46

他還有甚麼個人的業務?
21 : passport(1491)@2010-12-28 21:35:33

26樓提及
他還有甚麼個人的業務?
要我估
唔係太陽能就係賭
事但一樣
22 : GS(14)@2010-12-28 21:42:10

渡假村?
23 : passport(1491)@2010-12-28 21:46:58

28樓提及
渡假村?

夢想城市?新濠天地?
24 : GS(14)@2010-12-28 22:01:38

29樓提及
28樓提及
渡假村?

夢想城市?新濠天地?


http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=10988&page=0#footer
投資博彩業在現階段的中國自然行不通,新濠選擇的切入點是滑雪。從2007年開始,MCR閃電般地收購了黑龍江,吉林以及北京的5家大型滑雪場,一舉成為中國最大的滑雪度假設施運營商。

然而,開發滑雪項目並不是計劃的全部,融合了旅游休閑和商業地產的世界級山地度假村才是MCR的終極目標。通過高速增長的度假市場,我們可以積極拓展在中國的業務,為中高端人士提供高檔次的休閑服務和地產投資項目。”何猷龍說。

西域置業為新濠“連下五城”舖平了道路。總部位於溫哥華的西域置業是全球最大的,以度假村開發為中心的休閑度假投資與管理集團,擁有10個滑雪度假區,其中包括即將舉辦2010年冬季奧運會的溫哥華惠斯勒(Whistler)。
25 : passport(1491)@2010-12-28 22:07:37

30樓提及
29樓提及
28樓提及
渡假村?

夢想城市?新濠天地?


http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=10988&page=0#footer
投資博彩業在現階段的中國自然行不通,新濠選擇的切入點是滑雪。從2007年開始,MCR閃電般地收購了黑龍江,吉林以及北京的5家大型滑雪場,一舉成為中國最大的滑雪度假設施運營商。

然而,開發滑雪項目並不是計劃的全部,融合了旅游休閑和商業地產的世界級山地度假村才是MCR的終極目標。通過高速增長的度假市場,我們可以積極拓展在中國的業務,為中高端人士提供高檔次的休閑服務和地產投資項目。”何猷龍說。

西域置業為新濠“連下五城”舖平了道路。總部位於溫哥華的西域置業是全球最大的,以度假村開發為中心的休閑度假投資與管理集團,擁有10個滑雪度假區,其中包括即將舉辦2010年冬季奧運會的溫哥華惠斯勒(Whistler)。
睇黎同大陸都有d關係bo
26 : kanili(1193)@2010-12-28 23:34:29

公告及通告 - [關連交易 / 持續關連交易 / 就關連交易規定所授予的豁免 / 股息或分派 / 主要交易 / 《收購守則...更多]
股份恢復買賣/由卓怡融資有限公司代表DELIGHT MAX LIMITED 就安利控股有限公司之全部已發行股份(DELIGHT MAX LIMITED及與其一致行動人士 已擁有或同意將予收購之股份除外)提出可能無條件強制性全面現金要約/有關出售資產之特別交易以及特別交易以及 主要及關連交易/建議分派特別股息 (423KB, PDF)

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101228534_C.pdf
27 : 培少(3241)@2010-12-29 02:04:41

派特別股息 呢家野都幾常用.
減少個價幾下再炒番上.

但係呢單野計左條數出黎.
睹子以經WIN了. 唔炒都WIN左.
炒就更WIN了
28 : 龍生(798)@2010-12-29 02:09:48

講將來表現,
下品者即174 mode,
中品者即2302 mode,
上品者即990mode,

大家會否競猜一下?
29 : Hierro(1191)@2010-12-29 15:02:35

34樓提及
講將來表現,
下品者即174 mode,
中品者即2302 mode,
上品者即990mode,

大家會否競猜一下?


不同意
174 未必係下品(過兩三年後再confirm)
下品者應為115

同意嗎?
30 : 龍生(798)@2010-12-29 15:36:59

HMMM 其實我指將來表現, 係指賣左之後即日開盤市況....
174 真係差到無倫
往後或會有不錯表現吧....

102 似乎近乎174 ....
31 : 培少(3241)@2010-12-29 16:16:04

派咩鬼野息呀.

2元現價, 1元收購

之後話派息. 派0.7元.

2-0.7 = 1.3 元現價. 1-0.7= 0.3收購價.

1.3 / 0.3 自己計下就知道有成4倍幾啦相差.

反而你話重組左先. 再收購會比較好.起碼個收購價唔會回左啦.
32 : kanili(1193)@2010-12-29 17:17:51

37樓提及
派咩鬼野息呀.

2元現價, 1元收購

之後話派息. 派0.7元.

2-0.7 = 1.3 元現價. 1-0.7= 0.3收購價.

1.3 / 0.3 自己計下就知道有成4倍幾啦相差.

反而你話重組左先. 再收購會比較好.起碼個收購價唔會回左啦.你點計出黎? 你睇清楚通告?
33 : GS(14)@2010-12-29 21:01:18

37樓提及
派咩鬼野息呀.

2元現價, 1元收購

之後話派息. 派0.7元.

2-0.7 = 1.3 元現價. 1-0.7= 0.3收購價.

1.3 / 0.3 自己計下就知道有成4倍幾啦相差.

反而你話重組左先. 再收購會比較好.起碼個收購價唔會回左啦.你搞錯了,絕對是668、174、933、30、台一模式....

它是大股東買番相應業務後派70仙,之後何先生等人用1.1左右做全購,兩者合起來可是1.91元啊...

如果是咁米高先生都唔賣啦
34 : GS(14)@2010-12-29 21:05:46

33樓提及
派特別股息 呢家野都幾常用.
減少個價幾下再炒番上.

但係呢單野計左條數出黎.
睹子以經WIN了. 唔炒都WIN左.
炒就更WIN了


你有無睇過公告?

股東根據股份要約及建議特別股息可收取之總利益
誠如本公告下文「建議特別股息」一節所述,待出售事項完成後,本公司將從出售事項收取之估計所得款項淨額約143,000,000港元及本公司之現金盈餘用作派付予於記錄日期名列本公司股東名冊之全體現有股東之建議特別股息。根據於本公告日期之已發行股份數目並假設尚未行使之1,600,000份購股權將由丹尼‧葛林先生於記錄日期或之前悉數行使而計算,建議特別股息為不少於177,000,000港元(有待落實),合資格股東將以現金收取之建議特別股息將不少於每股股份0.7437港元(有待落實)。

倘股份轉讓完成繼續進行,則賣方將從建議特別股息(須待股東於股東特別大會上批准後,方可作實)及股份要約中收取合共約每股股份1.9118港元(扣除稅項及開支前)(「總利益」)。無論股東於要約期間是否接納股份要約,彼等均有權收取建議特別股息。倘出售事項完成繼續進行及股東選擇悉數接納股份要約,則現有股東將從股份要約及建議特別股息中收取總利益約每股股份1.9118港元(扣除稅項及開支(如有)前)。

...
建議特別股息
董事會欣然宣佈,待及於出售事項完成及股份轉讓完成及於股本重組生效後,其已議決於股東特別大會上向股東建議批准宣派不少於177,000,000港元(有待落實)之建議特別股息。

作為股份轉讓條件之一,要約方同意本公司將有權宣派及派付建議特別股息予每位合資格股東(包括,為免生疑問,賣方)。董事會擬將自出售事項收取之估計所得款項淨額(經扣除所有相關開支後)約143,000,000港元及本公司之任何現金盈餘用於支付建議特別股息,且同時為餘下集團經營餘下業務維持足夠現金資源。

根據於本公告日期已發行之236,396,000股股份及假設尚未行使之購股權將由丹尼• 葛林先生於記錄日期或之前悉數行使,合資格股東以現金收取之建議特別股息將不少於每股股份0.7437港元(有待落實)。
35 : GS(14)@2010-12-29 21:06:51

但是這樣來說,這方法可減少買方成本之餘,亦可減少因買方因業務帶來的風險,賣方也可取回業務
36 : CHAUCHAU(1254)@2010-12-29 21:28:15

咁今次係咪,有買吾好放,冇買吾好追呀?
smiley
37 : GS(14)@2010-12-29 21:35:58

我都是例牌呢句,今次都一樣
38 : passport(1491)@2010-12-29 21:40:01

43樓提及
我都是例牌呢句,今次都一樣
湯兄例牌金句
39 : 培少(3241)@2010-12-29 21:56:10

我誤會左個公告.

我講既只係減炒起成本既方法.

==

湯兄. THX
40 : GS(14)@2010-12-29 22:03:01

45樓提及
我誤會左個公告.

我講既只係減炒起成本既方法.

==

湯兄. THX


你講的對,但他們的成本都是1.16多...
41 : GS(14)@2010-12-29 22:05:06

44樓提及
43樓提及
我都是例牌呢句,今次都一樣
湯兄例牌金句


低過2.1都可以試下買的
42 : 培少(3241)@2010-12-29 22:05:27

46樓提及
45樓提及
我誤會左個公告.

我講既只係減炒起成本既方法.

==

湯兄. THX


你講的對,但他們的成本都是1.16多...


YES. 一向都有炒開. 呢D 方法多數係大戶諗出黎去UPGRADE 自己既ADV.
一係派息減價. (其中一個)
43 : GS(14)@2010-12-29 22:06:52

其實好似台一咁玩都得..更直接,不過這會大大損害股東權益...
44 : 培少(3241)@2010-12-29 22:07:49

49樓提及
其實好似台一咁玩都得..更直接,不過這會大大損害股東權益...


但係台一 既時間值多左好多.呢家都未攪掂.
45 : GS(14)@2010-12-29 22:32:56

50樓提及
49樓提及
其實好似台一咁玩都得..更直接,不過這會大大損害股東權益...


但係台一 既時間值多左好多.呢家都未攪掂.


人地無錢就要拿時間出來啦
46 : 培少(3241)@2010-12-29 22:34:53

51樓提及
50樓提及
49樓提及
其實好似台一咁玩都得..更直接,不過這會大大損害股東權益...


但係台一 既時間值多左好多.呢家都未攪掂.


人地無錢就要拿時間出來啦


哈哈. 估唔到佢真係無錢.
怇大陸又上市公司又成.
47 : GS(14)@2010-12-29 22:40:45

他大陸那些都是偷錢ga
48 : kanili(1193)@2010-12-30 17:02:42

話都無咁快打回原形
49 : GS(14)@2010-12-30 22:26:50

唔係好覺
50 : kanili(1193)@2011-01-19 00:29:03

公告及通告 - [關連交易 / 持續關連交易 / 就關連交易規定所授予的豁免 / 股息或分派 / 主要交易 / 《收購守則...更多]
延遲寄發通函 內容有關 (I) 出售資產之特別交易以及主要及關連交易; (II) 建議分派特別股息; (III) 特別交易及持續關連交易;及 (IV) 股本重組 (116KB, PDF)

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110118306_C.pdf
51 : GS(14)@2011-01-19 07:43:47

等一等啦
52 : 培少(3241)@2011-01-19 16:30:50

88 THIS
53 : GS(14)@2011-01-19 21:35:10

我認為如果全購價附近值得買,他們財力好強
54 : 培少(3241)@2011-01-20 00:35:40

59樓提及
我認為如果全購價附近值得買,他們財力好強


我D 錢CLOCK 左係8226.


出唔到.
55 : GS(14)@2011-01-21 22:20:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110121602_C.pdf
(I) 補充出售協議;
(II) 股本重組;

(III) 補充股份轉讓協議
56 : passport(1491)@2011-01-22 18:45:20

61樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110121/LTN20110121602_C.pdf
(I) 補充出售協議;
(II) 股本重組;

(III) 補充股份轉讓協議
湯兄
都係個句
回番全購價先好買
何二生財力強
57 : kanili(1193)@2011-01-23 18:45:28

安利控股 (00102)
通函 - [關連交易 / 持續關連交易 / 主要交易 / 其他]
(I)有關出售資產之特別交易以及主要及關連交易
(II)建議分派特別股息
(III)特別交易及持續關連交易

(IV)股本重組
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... ws.asp?id=001137937
58 : CHAUCHAU(1254)@2011-02-17 20:03:18

公告及通告 - [股東特別大會的結果]

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110217408_C.pdf
59 : passport(1491)@2011-02-22 18:12:38

特別股息
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110222180_C.pdf
60 : 培少(3241)@2011-02-22 19:30:53

之前話派0.7437 息
呢家又話派0.8279息
除就除左, 咁點攪......
61 : GS(14)@2011-02-22 21:47:03

66樓提及
之前話派0.7437 息
呢家又話派0.8279息
除就除左, 咁點攪......

不用減了,因為除了息,何況它也說是最少這數啦
62 : fineram(806)@2011-02-22 22:45:13

66樓提及
之前話派0.7437 息
呢家又話派0.8279息
除就除左, 咁點攪......

清楚d 睇, 係擬派特別股息不少於74﹒37仙.
63 : 培少(3241)@2011-02-23 01:43:59

67樓提及
66樓提及
之前話派0.7437 息
呢家又話派0.8279息
除就除左, 咁點攪......

不用減了,因為除了息,何況它也說是最少這數啦

但係除就除0.7437, 咁其他就照比番你係25號?
64 : 培少(3241)@2011-02-23 01:45:13

68樓提及
66樓提及
之前話派0.7437 息
呢家又話派0.8279息
除就除左, 咁點攪......

清楚d 睇, 係擬派特別股息不少於74﹒37仙.

係喎你咁醒既?
你答完等於無答既...? XD
65 : GS(14)@2011-02-23 07:42:04

69樓提及
67樓提及
66樓提及
之前話派0.7437 息
呢家又話派0.8279息
除就除左, 咁點攪......

不用減了,因為除了息,何況它也說是最少這數啦

但係除就除0.7437, 咁其他就照比番你係25號?

就是這樣,好似供股不成咁,除權後唔會再調整
66 : GS(14)@2011-02-23 07:53:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110222406_C.pdf
粒粒皆星...

委任董事及公司秘書
董事會欣然宣佈,王志浩先生(「王先生」)將獲委任為執行董事;徐耀華先生(「徐先生」)、彭慶聰先生(「彭先生」)及田耕熹博士(「田博士」)將獲委任為獨立非執行董事及曾源威先生(「曾先生」)將獲委任為本公司的公司秘書,所有委任均自二零一一年三月二十五日起生效。
執行董事
王先生,五十歲,將獲委任為執行董事,並自二零一一年三月二十五日起生效。彼現時為美國納斯達克全球精選市場上市公司新濠博亞娛樂有限公司(納斯達克:MPEL)之董事。彼亦為兩家在聯交所主板上市的公司東方銀座控股有限公司(股份代號:00996)及中國貴金屬資源控股有限公司(股份代號:01194)之非執行董事。彼亦為一家聯交所創業板上市公司新濠環彩有限公司(股份代號:08198)之非執行董事。

王先生於二零零四年加盟新濠國際發展有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號:00200))出任集團財務總監直至二零零九年九月為止,在此之前,王先生於投資銀行業擁有豐富工作經驗。

...


徐先生於財務及行政、企業及策略規劃、資訊科技及人力資源管理方面具豐富經驗,並於不同的國際性公司任職。彼於一九九四年加盟聯交所為財務及運作服務科執行總監,並於一九九七年成為行政總裁。於加盟聯交所以前,彼於證監會擔任要職。彼於二零零一年至二零零四年為香港證券專業學會主席。由二零零一年七月至二零零二年六月,彼為深圳證券交易所的諮詢顧問及理事。彼曾於二零零五年一月至二零零八年九月、二零零二年三月至二零零九年四月、二零零六年六月至二零一零年六月及二零零六年八月至二零一零年七月分別擔任若干香港上市公司包括新昌管理集團有限公司(股份代號:02340)、慧峰集團有限公司(股份代號:08228)、綠城中國控股有限公司(股份代號:03900)及中國滙源果汁集團有限公司(股份代號:01886)之獨立非執行董事。

...

田博士,五十五歲,將獲委任為獨立非執行董事,並自二零一一年三月二十五日起生效。彼現時為新濠國際發展有限公司(一間於聯交所上市之公司(股份代號:00200))之獨立非執行董事及Entertainment Gaming Asia Inc.(一間於紐約證券交易所(NYSE–Amex )上市之公司)之獨立董事。彼先前於二零零四年九月至二零一零年一月及二零零四年九月至二零一零年二月分別擔任兩間香港上市公司滙盈控股有限公司(股份代號:00821)及才庫媒體集團有限公司(股份代號:00550)之獨立非執行董事。

田博士曾擔任於香港註冊成立的Show8 Cyber Media Limited(「Show8」)因二零零一年一月二十日起開始進行的債權人自願清盤而解散前的董事。Show8已於二零零三年七月解散。Show8於清盤前為互聯網內容供應商。由於當時的經濟環境困難,加上互聯網泡沫於二零零零年爆破及於互聯網行業的業務活動顯著減少,Show8未能克服其財務困難,並於二零零一年一月被清盤。
67 : 龍生(798)@2011-02-23 15:58:51

乜換埋的咁既人入去架...
但何二公子, 唔換呢的人, 又換邊的呢...
真難猜
68 : GS(14)@2011-02-23 22:23:36

D人雖然奇怪,大家都是朋友來,相信財力可壓倒一切啦
69 : hehehaha(4466)@2011-02-24 01:45:15

唔係有排都未注入資產????
怕既唔等下就到前有咩靚位先入,,,或注左果時睇咩資產再決定未來價值是不是更好^^?
70 : 自動波人(1313)@2011-02-24 10:00:03

75樓提及
唔係有排都未注入資產????
怕既唔等下就到前有咩靚位先入,,,或注左果時睇咩資產再決定未來價值是不是更好^^?

有消息或同動作時,股價通常已到頂
71 : GS(14)@2011-02-24 20:46:49

今日生果都講得好明....
72 : 龍生(798)@2011-02-24 23:39:14

通常澳門人股, 注入的資產都難有什麼投資價值...
但佢係千王老大個仔...又可能.....
哎, 太難猜
其實佢買番黎做乜, 都而家都未確實知道
73 : 自動波人(1313)@2011-02-24 23:46:00

78樓提及
通常澳門人股, 注入的資產都難有什麼投資價值...
但佢係千王老大個仔...又可能.....
哎, 太難猜
其實佢買番黎做乜, 都而家都未確實知道

最奇怪係極速時間,先買8111,再買呢隻
74 : 龍生(798)@2011-02-24 23:50:42

更奇怪既係佢買左8111 之後居然8111 俾人告...
然後仲要唔炒....
75 : 自動波人(1313)@2011-02-24 23:53:19

80樓提及
更奇怪既係佢買左8111 之後居然8111 俾人告...
然後仲要唔炒....

我懷疑佢遇上老千.....haha
76 : Hierro(1191)@2011-02-25 00:32:32

81樓提及
80樓提及
更奇怪既係佢買左8111 之後居然8111 俾人告...
然後仲要唔炒....

我懷疑佢遇上老千.....haha

話唔定只係人頭
77 : 自動波人(1313)@2011-02-25 00:44:17

82樓提及
81樓提及
80樓提及
更奇怪既係佢買左8111 之後居然8111 俾人告...
然後仲要唔炒....

我懷疑佢遇上老千.....haha

話唔定只係人頭

睇完apple,好似
78 : GS(14)@2011-02-25 07:55:55

8111真是失敗之作
79 : donaldleung0804(5940)@2011-03-07 11:42:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110228335_C.pdf
湯兄,睇完份公告都唔明佢up咩,收購唔係一早完成左啦咩?
又收到封信問持股人接受
無條件收購備註:每股現金收購價為HKD1.1681 or 不接受有條件現金收購
望湯兄賜教!!!
80 : 龍生(798)@2011-03-07 15:48:15

首先
呢篇係等義於1月24日的公告
第一頁己經有寫,

謹此提述Delight Max Limited與安利控股有限公司(「本公司」)聯合刊發日期為二零
一零年十二月二十八日、二零一一年一月二十一日及二零一一年二月二十二日之公
告(「聯合公告」)及本公司刊發日期為二零一一年一月二十四日之通函(「該通函」)。
除文義另有所指外,本公告所用詞彙與聯合公告及該通函所界定者具有相同涵義。

即係一路都講緊同一樣野
另外由於收購超過30% , 必須提全購
新主必須以1.1681 向所有股東提出收購
如果你咁都懶諗, 我答埋

現價1.9 當然唔賣俾佢啦
81 : 估民(6429)@2011-03-07 16:35:44

3月21日後知要約結果?
82 : donaldleung0804(5940)@2011-03-07 16:46:15

唔係懶原來係封信打錯字仲等我已為係兩件事黎姐,唔該龍生既解答!

無條件收購備註:每股現金收購價為HKD1.1681 or 不接受條件現金收購
83 : 龍生(798)@2011-03-07 17:46:18

絕不接受,
但低位該在3月21日左右出現吧( 斷估無痛苦)
84 : GS(14)@2011-03-07 21:22:06

其實唔接受就不用理它了
85 : New comer(7338)@2011-03-08 10:40:31

我是初學者, 所以看了前文及三文魚及龍少的文張也不太明白.
希望大家可以見諒, 指教一下.
呢幾日股價都一直向下, 會不會是莊家想將個股價下調到低於HKD1.1681 ?
如果手上有貨. 想問下大家, 應不應該繼續持有 ?
還是應當機立斷, 襯早走人 ?
還是應先冷靜等一等, 密切留意有沒有甚麼異樣(e.g.成交量), 直至3月21之後再作決定 ?
請大家比比意見.. 謝謝~smiley
86 : SYSTEM(-101)@2011-03-08 18:20:50

abbychau(zid:1)所發的貼子已被hierro(管理組:1) 刪除了。(原因:原因)
87 : Hierro(1191)@2011-03-08 18:22:35

91樓提及


我是初學者, 所以看了前文及三文魚及龍少的文張也不太明白.
希望大家可以見諒, 指教一下.
呢幾日股價都一直向下, 會不會是莊家想將個股價下調到低於HKD1.1681 ?
如果手上有貨. 想問下大家, 應不應該繼續持有 ?
還是應當機立斷, 襯早走人 ?
還是應先冷靜等一等, 密切留意有沒有甚麼異樣(e.g.成交量), 直至3月21之後再作決定 ?
請大家比比意見.. 謝謝~smiley


現價對收購價溢價接近40%。

1. 你總不會接受全購吧?

2. 現價對收購價出現溢價的原因是甚麼你知道嗎?(請試試問問自己這條問題,答得到的話你上面的疑問已解決一半)

3. 假設莊家想要哂你手上的貨,佢當然想推落去,推低過1.1681最好;但同時推落去亦會令其他人有機可乘偷貨

4. 我不想說得太白,但請記得買任何股票前均需明白股票可升可跌,亦需購買前定好策略(如長渣定短炒),只要基本因素(買入原因)沒有改變,便不要因股價的短期走勢而變得沒有信心。


等你回答完我的第二點再講講我的睇法
88 : GS(14)@2011-03-08 20:39:23

91樓提及


我是初學者, 所以看了前文及三文魚及龍少的文張也不太明白.
希望大家可以見諒, 指教一下.
呢幾日股價都一直向下, 會不會是莊家想將個股價下調到低於HKD1.1681 ?
如果手上有貨. 想問下大家, 應不應該繼續持有 ?
還是應當機立斷, 襯早走人 ?
還是應先冷靜等一等, 密切留意有沒有甚麼異樣(e.g.成交量), 直至3月21之後再作決定 ?
請大家比比意見.. 謝謝~smiley


如果推至低過這股價,對它無著數,因為它要維持市場的流通量,不可能要太多人接受全購的...除非別人真是想使人接受全購這就是例外,但先投入的錢太多,賣出去又麻煩,我想沒這麼多人想這樣做。

但你最初為甚麼要買? 如果是明智的,根本不會在出消息之後購買這股票,擺明硬食幾成溢價,面對一定的輸錢風險。

買股先要了解基金因素及風險,如果不懂,就不要買。

我想請問你,你有甚麼不明白?
89 : New comer(7338)@2011-03-09 12:58:37

現價對收購價溢價接近40%。

1. 你總不會接受全購吧?
2. 現價對收購價出現溢價的原因是甚麼你知道嗎?(請試試問問自己這條問題,答得到的話你上面的疑問已解決一半)
3. 假設莊家想要哂你手上的貨,佢當然想推落去,推低過1.1681最好;但同時推落去亦會令其他人有機可乘偷貨
4. 我不想說得太白,但請記得買任何股票前均需明白股票可升可跌,亦需購買前定好策略(如長渣定短炒),只要基本因素(買入原因)沒有改變,便不要因股價的短期走勢而變得沒有信心。

等你回答完我的第二點再講講我的睇法


多謝三文魚兄的回答.
1. 我當然不想接受1.1681的全購. 但我只是小散戶. 資本能力不如莊家, 我總筧得佢可以將現價推低過1.1681 ...
2. 現價對收購價出現溢價的原因是:

i) 有人(散戶或一些知情人仕)看出這股有升值潛力, 吸納令股價上升. (這應屬少數, 所造成的成交量應該不大)
ii) 原本售殼的大股東, 股價升可以增加其爭取出售殼價能力. (這能造成較大的成交量上升)

我見收購人是誰的消息公佈後, 股價曾有一次成交量上百萬股(Million), 呢個應該係有人大手入. 這會不會是因為(ii)呢?
後來的波幅估計係因為(i).

3. 莊家理應想要晒我手上的貨至係, 但見湯兄又說要保持一定的流通量... ; 另你說將個價推落去會令其他人有機可乘偷貨, ... 誰會想偷貨? 小散戶? 其他股東 ?

4. 多謝你的提醒(股票可升可跌). 購買前定好策略 ~ 唔, 初時是定了, 但買了難日日望住, 望望下就有D驚... ; 現在基本因素(買入原因)應該還沒有改變, ... 便不要因股價的短期走勢而變得沒有信心。 <-- 我就是這種人... :P ... 多謝你的提醒, 我要慢慢改善心理質素.
90 : New comer(7338)@2011-03-09 13:07:29

如果推至低過這股價,對它無著數,因為它要維持市場的流通量,不可能要太多人接受全購的...除非別人真是想使人接受全購這就是例外,但先投入的錢太多,賣出去又麻煩,我想沒這麼多人想這樣做。

但你最初為甚麼要買? 如果是明智的,根本不會在出消息之後購買這股票,擺明硬食幾成溢價,面對一定的輸錢風險。

買股先要了解基金因素及風險,如果不懂,就不要買。

我想請問你,你有甚麼不明白?為甚麼它要維持市場的流通量 ? 因為這是上市公司的規定 ?

唔.. 我應該不是明智那類 .. 唔.. 多謝你的提醒..
91 : Hierro(1191)@2011-03-09 13:35:47

95樓提及
現價對收購價溢價接近40%。

1. 你總不會接受全購吧?
2. 現價對收購價出現溢價的原因是甚麼你知道嗎?(請試試問問自己這條問題,答得到的話你上面的疑問已解決一半)
3. 假設莊家想要哂你手上的貨,佢當然想推落去,推低過1.1681最好;但同時推落去亦會令其他人有機可乘偷貨
4. 我不想說得太白,但請記得買任何股票前均需明白股票可升可跌,亦需購買前定好策略(如長渣定短炒),只要基本因素(買入原因)沒有改變,便不要因股價的短期走勢而變得沒有信心。

等你回答完我的第二點再講講我的睇法


多謝三文魚兄的回答.
1. 我當然不想接受1.1681的全購. 但我只是小散戶. 資本能力不如莊家, 我總筧得佢可以將現價推低過1.1681 ...
2. 現價對收購價出現溢價的原因是:

i) 有人(散戶或一些知情人仕)看出這股有升值潛力, 吸納令股價上升. (這應屬少數, 所造成的成交量應該不大)
ii) 原本售殼的大股東, 股價升可以增加其爭取出售殼價能力. (這能造成較大的成交量上升)

我見收購人是誰的消息公佈後, 股價曾有一次成交量上百萬股(Million), 呢個應該係有人大手入. 這會不會是因為(ii)呢?
後來的波幅估計係因為(i).

3. 莊家理應想要晒我手上的貨至係, 但見湯兄又說要保持一定的流通量... ; 另你說將個價推落去會令其他人有機可乘偷貨, ... 誰會想偷貨? 小散戶? 其他股東 ?

4. 多謝你的提醒(股票可升可跌). 購買前定好策略 ~ 唔, 初時是定了, 但買了難日日望住, 望望下就有D驚... ; 現在基本因素(買入原因)應該還沒有改變, ... 便不要因股價的短期走勢而變得沒有信心。 <-- 我就是這種人... :P ... 多謝你的提醒, 我要慢慢改善心理質素.
Dear New Comer,

1. 莊家做任何事均有其原因,他為甚麼要推低股價?再者,就算佢想推低股價,亦唔代表他能夠做到,因為在低位被其他人買了貨的機會永遠存在;更何況,推低股價需要成本。

2. 現價對全購價出現溢價,你可以視現價為殼價+未來何生所注入資產價值+其NAV 的time discount,但:1. 現在不知道他是否真的會注入資產(雖然你話買殼唔注入資產好怪,但未來的事冇人知;e.g. 市況不就而注入失敗);2. 不知道他會注入甚麼資產;3. 不知道他何時會注入資產;所以這個溢價只是市場對何生的期望值,距離注入時間越近,股價反映得越多,但相反的看,不注入的話,這個溢價隨時消失甚至出現負溢價。

3. 湯兄說的是市場最低流通量,即75% 街貨,全購後拎超過這個數的話要把超過75% 的部份配返出去;但這又需要時間。

4. 定好策略就好好執行,只要對自己的分析有信心,唔望股價係最佳方法;當然唔係叫你完全唔睇,但一日望一次就夠。
92 : New comer(7338)@2011-03-09 17:19:27

Dear 三文魚兄,

1,4 都明白. 謝謝 !

2. 我猜:可以以他當年新濠國際(200)細細粒起步作參考 ; 注入時間及注入甚麼: 是否應該在3月21日或之後才會公佈 ?

3. (市場最低流通量,即75% 街貨) 這應不是指total發行估數的75%, 75% 街貨 即係咩意思呀 ?
93 : Hierro(1191)@2011-03-09 18:17:37

98樓提及
Dear 三文魚兄,

1,4 都明白. 謝謝 !

2. 我猜:可以以他當年新濠國際(200)細細粒起步作參考 ; 注入時間及注入甚麼: 是否應該在3月21日或之後才會公佈 ?

3. (市場最低流通量,即75% 街貨) 這應不是指total發行估數的75%, 75% 街貨 即係咩意思呀 ?


不用謝,只要你肯學,這裏就會有人肯教你,只要虛心便可。

2. 因為上市條例關係,買殼兩年後先可以注入資產,所以我估最起碼要等兩年;所以我話以後發生咩事冇人知。

3. 對,即係已發行股數的75%;我剛剛說錯了,其實是大股東及其關連人仕最多只可持有75%,多過此數要配返出去

有唔明再隨便問。
94 : 龍生(798)@2011-03-09 18:35:43

水準不錯嘛,
三文魚的問題你大致都答到了

但為何仍有此一問?
似乎心理質素不夠堅定呢

可能是因為你投入的金額過高了/買的價位過高
又或是對澳門資金有本能的恐懼吧...

但這隻問題不大的, 這股是分注買入法的最佳應用
但你真要有無比耐性啊
95 : GS(14)@2011-03-09 20:50:06

96樓提及
如果推至低過這股價,對它無著數,因為它要維持市場的流通量,不可能要太多人接受全購的...除非別人真是想使人接受全購這就是例外,但先投入的錢太多,賣出去又麻煩,我想沒這麼多人想這樣做。

但你最初為甚麼要買? 如果是明智的,根本不會在出消息之後購買這股票,擺明硬食幾成溢價,面對一定的輸錢風險。

買股先要了解基金因素及風險,如果不懂,就不要買。

我想請問你,你有甚麼不明白?為甚麼它要維持市場的流通量 ? 因為這是上市公司的規定 ?

唔.. 我應該不是明智那類 .. 唔.. 多謝你的提醒..一般來說,少於25%流通量要停牌,直至流通量上升至25%為止
96 : GS(14)@2011-03-09 20:53:45

99樓提及
98樓提及
Dear 三文魚兄,

1,4 都明白. 謝謝 !

2. 我猜:可以以他當年新濠國際(200)細細粒起步作參考 ; 注入時間及注入甚麼: 是否應該在3月21日或之後才會公佈 ?

3. (市場最低流通量,即75% 街貨) 這應不是指total發行估數的75%, 75% 街貨 即係咩意思呀 ?


不用謝,只要你肯學,這裏就會有人肯教你,只要虛心便可。

2. 因為上市條例關係,買殼兩年後先可以注入資產,所以我估最起碼要等兩年;所以我話以後發生咩事冇人知。

3. 對,即係已發行股數的75%;我剛剛說錯了,其實是大股東及其關連人仕最多只可持有75%,多過此數要配返出去

有唔明再隨便問。


兩年只是大股東注入一組或一個收購,達致重大收購或非常重大收購而言,導致逆向收購的觸發,才會有這問題。如果以獨立第三方作重大收購,或者由大股東一次過注入資產,且不構成重大收購的話,其實不受此限,前者例子有1176,後者例子是8266。

如果照傳言來說,其實那人可以稱為獨立第三方,所以做重大收購是無問題,故不需受兩年的限制。
97 : 自動波人(1313)@2011-03-09 23:26:34

100樓提及
水準不錯嘛,
三文魚的問題你大致都答到了

但為何仍有此一問?
似乎心理質素不夠堅定呢

可能是因為你投入的金額過高了/買的價位過高
又或是對澳門資金有本能的恐懼吧...

但這隻問題不大的, 這股是分注買入法的最佳應用
但你真要有無比耐性啊


據路邊社引述
何生都只係人頭,幕後是國內人
咁樣就可靠得多
98 : Hierro(1191)@2011-03-09 23:30:12

103樓提及
100樓提及
水準不錯嘛,
三文魚的問題你大致都答到了

但為何仍有此一問?
似乎心理質素不夠堅定呢

可能是因為你投入的金額過高了/買的價位過高
又或是對澳門資金有本能的恐懼吧...

但這隻問題不大的, 這股是分注買入法的最佳應用
但你真要有無比耐性啊


據路邊社引述
何生都只係人頭,幕後是國內人
咁樣就可靠得多


原來有d 咁既事
咁就好玩了
99 : kaipplppl(7299)@2011-03-09 23:31:02

8198??????
100 : hehehaha(4466)@2011-03-09 23:31:21

報紙老暗示只係代人買殼0.0
101 : 龍生(798)@2011-03-10 00:40:44

該條報紙佬只是道聽途聞,
不宜當作真實消息來析

始終何二公子買殼時間成疑
究竟是送禮自用, 現在仍難猜出

如果根據湯兄猜測, 收夠75%以上會招來強制性批股俾泊車仔的麻煩
那麼完成日前, 該會力頂股價於現價
及後會怎樣就難說了

以周顯所說,收乾股票最好方法是長期在低位無成交
對於俾人偷貨我最近有新體會

如果長期像某些殼股一樣, 低就夠低了, 但賣盤長期只有5k
又如何能偷?

全購價亦非絕對安全, 買入後跌破全購的股新新鮮就有645

這些都是一些中性資料, 買入及想買的人應該自行分析及決定
不宜尋找認同

這會導致你的信心薄弱, 長期無法控制注碼及時機
不可不察

我的猜想
這股有可能會處某些投資者極刑!
以年計的有期徒刑
這是最可怕的
102 : 自動波人(1313)@2011-03-10 07:54:00

人頭定老闆,好難估,只係推測。。。這就是此股最大風險,未明朗化前,不宜重注
103 : Hierro(1191)@2011-03-10 11:33:33

107樓提及
該條報紙佬只是道聽途聞,
不宜當作真實消息來析

始終何二公子買殼時間成疑
究竟是送禮自用, 現在仍難猜出

如果根據湯兄猜測, 收夠75%以上會招來強制性批股俾泊車仔的麻煩
那麼完成日前, 該會力頂股價於現價
及後會怎樣就難說了

以周顯所說,收乾股票最好方法是長期在低位無成交
對於俾人偷貨我最近有新體會

如果長期像某些殼股一樣, 低就夠低了, 但賣盤長期只有5k
又如何能偷?

全購價亦非絕對安全, 買入後跌破全購的股新新鮮就有645

這些都是一些中性資料, 買入及想買的人應該自行分析及決定
不宜尋找認同

這會導致你的信心薄弱, 長期無法控制注碼及時機
不可不察

我的猜想
這股有可能會處某些投資者極刑!
以年計的有期徒刑
這是最可怕的


haha,龍大兄,你想漏了一件事
只要個莊想向下mark價,無論佢賣盤擺咩都好,你是一定能夠偷到貨的
知道為甚麼嗎?
104 : 龍生(798)@2011-03-10 12:33:37

猜不到啊, 買是一定買到, 但數量不足嘛...
105 : GS(14)@2011-03-11 08:10:07

賣下去一定要有賣盤啦
106 : 估民(6429)@2011-03-22 13:52:14

突襲smiley
107 : kanili(1193)@2011-03-22 17:49:34

上星期1.9x任買原來係升前趕客:(
108 : 龍生(798)@2011-03-22 18:30:11

未必....再看下去吧
109 : Hierro(1191)@2011-03-22 18:30:34

114樓提及
未必....再看下去吧


這個我同意呢
110 : kanili(1193)@2011-03-22 22:07:17

115樓提及
114樓提及
未必....再看下去吧


這個我同意呢


好~ 睇下戲先 :)
111 : kamfaiAthrun(1488)@2011-03-24 21:55:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110324767_C.pdf
2010 年業績報告
112 : 估民(6429)@2011-03-25 12:22:47

裂口開可惜無力smiley
113 : passport(1491)@2011-03-25 20:48:53

安利控股 (00102)
公告及通告 - [更改公司名稱 / 更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表 / 更換董事或重要行...更多]
(I) 更改公司名稱; (II)香港總辦事處變動; (III)委任主席;(IV)審核委員會及薪酬委員會組成變動; (V)釐定董事酬金;及(VI)授權代表變動


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... ws.asp?id=001171473
114 : RY(2041)@2011-04-17 20:21:15

[url=]http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110417/LTN20110417016_C.pdf[/url]

咁都得?好似無傳聞中真命天子既影子....
115 : GS(14)@2011-04-17 20:42:19

120樓提及
[url=]http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110417/LTN20110417016_C.pdf[/url]

咁都得?好似無傳聞中真命天子既影子....


只不過把那間要約人分派股份給所有股東呢
116 : GS(14)@2011-08-27 22:11:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110825637_C.pdf
展 望
由 於 香 港 物 業 市 場 之 前 景 仍 不 明 朗,因 此 二 零 一 一 年 本 公 司 之 營 商 環 境 仍 具 挑 戰。香
港 及 大 陸 財 政 政 策 之 變 動 已 對 物 業 市 場 造 成 複 雜 影 響。跨 境 交 易 增 加 亦 令 情 況 變 得
複 雜。區 內 建 材 需 求 已 因 市 場 氣 氛 變 化 而 波 動。
此 外,原 材 料 成 本、工 資 開 支 及 其 他 經 營 成 本 上 漲 預 期 會 於 下 半 年 持 續。為 緩 解 上 述
負 面 影 響,本 集 團 繼 續 研 究 新 產 品 系 列,以 令 本 集 團 自 其 他 競 爭 者 中 脫 穎 而 出。管 理
層 亦 將 透 過 改 造 業 務 流 程 提 升 成 本 控 制 措 施 及 提 高 效 率。因 此,本 集 團 仍 有 信 心,本
集 團 處 於 有 利 位 置 以 應 付 未 來 挑 戰。


117 : greatsoup38(830)@2011-12-03 19:58:58

2011-12-01 HT
...
 至於他早前買殼入股凱升控股(00102),何猷龍解釋純粹是一項投資,支持新濠老臣子、前財務總監王志浩的生意。
118 : hsts(1521)@2011-12-03 21:13:30

123樓提及
2011-12-01 HT
...
 至於他早前買殼入股凱升控股(00102),何猷龍解釋純粹是一項投資,支持新濠老臣子、前財務總監王志浩的生意。


支持員工, 真係好老細
119 : Janicecc(2085)@2011-12-03 22:28:31

新濠博亞娛樂買唔買得過?

下面GA NEWS 係邊到尼有無LINK?

2011-12-01 HT
...
 至於他早前買殼入股凱升控股(00102),何猷龍解釋純粹是一項投資,支持新濠老臣子、前財務總監王志浩的生意。
發表於:2011-12-03 19:58:58
120 : hsts(1521)@2011-12-03 22:53:27

125樓提及

新濠博亞娛樂買唔買得過?

下面GA NEWS 係邊到尼有無LINK?

2011-12-01 HT
...
 至於他早前買殼入股凱升控股(00102),何猷龍解釋純粹是一項投資,支持新濠老臣子、前財務總監王志浩的生意。
發表於:2011-12-03 19:58:58from經濟日報
121 : GS(14)@2012-03-24 18:21:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120322915_C.pdf
102

摘要
• 與新控股股東及董事會完成集團重組。
• 營業額在充滿挑戰之環境下減少18.8%。
• 憑藉更為精簡且更具成本效益之架構,來自持續經營業務的純利由二零一零
年之港幣1,400,000元提升64%至二零一一年之港幣2,300,000元。
• 持續經營業務產生正現金流量港幣7,200,000元。
• 未完成訂單金額為港幣9,100,000元。
• 發掘商機以提升股東回報。
展望
由於香港物業市場之前景仍不明朗,因此二零一二年本公司之營商環境仍具挑戰。市
場氣氛依然不樂觀,乃因與歐盟金融危機有關之若干不確定性所致。新任行政長官可
能會對香港房屋政策作出變動,而導致市場氣氛愈加複雜。香港發展商似乎會透過使
用中國內地價格較為低廉之產品而進一步削減其建築材料之預算。本集團預期市況
於二零一二年或會惡化,而復甦時間仍難以預測。本集團將繼續發掘新市場商機及嚴
格控制經常開支。憑藉穩健之財務狀況及保守之庫務政策,本集團仍有信心,本集團
處於有利位置以應付未來挑戰。
122 : greatsoup38(830)@2012-08-15 23:48:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120815415_C.pdf
本公司之董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及有意投資者,根據
本集團對自二零一二年一月一日起至二零一二年六月三十日止期間的未經審核綜合管
理帳目之初步審閱,與二零一一年同期錄得盈利相比,本集團預計截至二零一二年六月
三十日止六個月期間將錄得虧損。有關預計虧損主要源自本集團之營業額顯著減少,原
因為本集團大部份具規模的項目已於集團重組後在二零一一年交付。此外,全球以至中
國經濟增長方面的不明朗因素亦逐漸滲入本地市場,發展商在挑選供應商方面提出更多
要求並引入更嚴格的規定,因此我們的市場覆蓋範圍受到局限,營業額亦受到不利影響。
123 : greatsoup38(830)@2012-09-03 12:58:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120828828_C.pdf
轉盈為虧,殼

展望
近期之經濟數據令大多數人感到驚訝,香港及中國內地增長均明顯下調。外部需求疲
弱之影響逐漸波及香港之內部消費,致使本公司傳統貿易業務受到不利影響。另外,
因新政府對房屋政策之可能變動而引致的相關之不確定因素,進一步加劇對我們的
不利影響。
本集團預期市場環境於下半年將仍然艱難。歐洲債務危機惡化及內地經濟放緩可能
進一步削弱本地消費者之信心。近期若干發展商之減價行動亦顯示彼等對房地產行
業未來前景之憂慮。
管理層將日常開支維持於最低水平,並將繼續開拓新業務機遇以為股東增值。然而,
在本集團新業務發展方面取得進展前,本集團之短期財務表現或會進一步惡化。本集
團相信本集團之保守理念、零借貸及嚴格之財務控制將令本集團可適當處理可能之
困難。
124 : greatsoup38(830)@2012-10-31 01:09:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121030614_C.pdf
報告期
(7-9月)
年初至報告期
期末(1-9月)
本報告期比
上年同期增減
(%)
歸屬於上市公司股東的
淨利潤(元)
301,989,725.05
948,924,263.28
–0.18
基本每股收益(元╱股)
0.0988
0.3103
–0.18
扣除非經常性損益後的
基本每股收益
(元╱股)
0.0972
0.3066
–0.19

差唔多
125 : 鉛筆盒(35985)@2013-01-23 23:22:18

本公佈乃由凱升控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券
上市規則第13.09(2)條及13.10(1) 條,以及證券及期貨條例第XIVA部而作出。
本公司注意到近期其股份價格及成交量均告上升。本公司宣佈,其正在考慮透過按
比例向本公司股東提呈發售可認購本公司將予發行之新股份之權利之方式集資額外
股本(可能透過合資格股東每持有10股股份獲發3股新股份之配額比例之公開發售
方式進行)之可能性。本公司將於適當時候就此事項另行刊發公佈。
本公司股份已由二零一三年一月二十三日下午三時零四分起於香港聯合交易所有限
公司(「聯交所」)短暫停止買賣,以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請本
公司股份於二零一三年一月二十四日上午九時正起恢復買賣。
本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事,以待發出進一步資
料之公佈。

加大個盤先 開始當炒了 smiley
126 : 鉛筆盒(35985)@2013-01-23 23:28:37

無人炒就更加當炒了
127 : ant2012(35387)@2013-01-23 23:49:39

留名跟進
128 : GS(14)@2013-01-24 01:12:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130123453_C.pdf
本公司注意到近期其股份價格及成交量均告上升。本公司宣佈,其正在考慮透過按
比例向本公司股東提呈發售可認購本公司將予發行之新股份之權利之方式集資額外
股本(可能透過合資格股東每持有10股股份獲發3股新股份之配額比例之公開發售
方式進行)之可能性。本公司將於適當時候就此事項另行刊發公佈。

129 : greatsoup38(830)@2013-01-25 01:21:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130124144_C.pdf
本公告乃由凱升控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香
港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條而作出。
本公司之董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及有意投資者,根據
本集團對自二零一二年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止期間的未經審核綜
合管理帳目之初步審閱,與二零一一年十二月三十一日止期間錄得盈利相比,本集團預
計截至二零一二年十二月三十一日期間將錄得虧損。有關預計虧損主要源自本集團之營
業額顯著減少。
130 : 自動波人(1313)@2013-01-25 03:24:57

供股前出張咁嘅野,又想嚇人?
131 : ant2012(35387)@2013-01-25 11:51:28

凱升控股(00102)

現價  2.930  最高價  2.930
升跌(%)  0.440(+17.67%)  最低價  2.300
132 : 鉛筆盒(35985)@2013-01-25 11:53:16

供股為名震倉, 炒作為實.
133 : ant2012(35387)@2013-01-25 11:56:13

但成交太少
134 : ant2012(35387)@2013-01-25 12:07:47

139樓提及
但成交太少


咁快有動作?
135 : 鉛筆盒(35985)@2013-01-25 12:21:30

要上車就盡快了.
136 : ant2012(35387)@2013-01-25 12:42:42

141樓提及
要上車就盡快了.


越睇越升
137 : kalexy(10386)@2013-01-25 14:26:25

成交好少
138 : 龍生(798)@2013-01-25 22:41:54

成班清兵, 衝之前都睇下人地有咩武器啦

公開發售價都未出就叫上車

除時做左炮灰。。。

所以我成日話, 湯財殺人數量未必會比老千少

通往地獄的路往往由善意鋪成
139 : Wilbur(1931)@2013-01-25 22:47:41

144樓提及
成班清兵, 衝之前都睇下人地有咩武器啦

公開發售價都未出就叫上車

除時做左炮灰。。。

所以我成日話, 湯財殺人數量未必會比老千少

通往地獄的路往往由善意鋪成


老千湯有叫人上車咩?
140 : 龍生(798)@2013-01-25 22:54:52

上幾格全部叫GOGOGO

CD ROM 跟入, 湯整個平台但唔出手即同謀

10供3 , 質數供股, 溢價供就要抬好多錢

如果大折讓供其實無咩意思, 分分鐘批股都有咁既效果

而家乜都未有就叫上車,人地拎枝乜架生出黎都未知

我心中昇起一句, 有冇搞X錯呀
141 : Wilbur(1931)@2013-01-25 23:09:40

146樓提及
上幾格全部叫GOGOGO

CD ROM 跟入, 湯整個平台但唔出手即同謀

10供3 , 質數供股, 溢價供就要抬好多錢

如果大折讓供其實無咩意思, 分分鐘批股都有咁既效果

而家乜都未有就叫上車,人地拎枝乜架生出黎都未知

我心中昇起一句, 有冇搞X錯呀


咁都入佢數好似好"苛刻"WOR...

何況部份人好鍾意呢D分享POST
142 : ant2012(35387)@2013-01-25 23:11:44

146樓提及
上幾格全部叫GOGOGO

CD ROM 跟入, 湯整個平台但唔出手即同謀

10供3 , 質數供股, 溢價供就要抬好多錢

如果大折讓供其實無咩意思, 分分鐘批股都有咁既效果

而家乜都未有就叫上車,人地拎枝乜架生出黎都未知

我心中昇起一句, 有冇搞X錯呀


你錯了,我只睇無買
143 : greatsoup38(830)@2013-01-26 13:18:54

144樓提及
成班清兵, 衝之前都睇下人地有咩武器啦

公開發售價都未出就叫上車

除時做左炮灰。。。

所以我成日話, 湯財殺人數量未必會比老千少

通往地獄的路往往由善意鋪成


小心d啦
144 : greatsoup38(830)@2013-01-26 13:19:52

146樓提及
上幾格全部叫GOGOGO

CD ROM 跟入, 湯整個平台但唔出手即同謀

10供3 , 質數供股, 溢價供就要抬好多錢

如果大折讓供其實無咩意思, 分分鐘批股都有咁既效果

而家乜都未有就叫上車,人地拎枝乜架生出黎都未知

我心中昇起一句, 有冇搞X錯呀


我做左資訊網好耐,我唔會對細價股發表評論,呢d股得個殼的吧,我想也不用評論是不是。

我一早表明左我一股都唔買
145 : greatsoup38(830)@2013-01-26 13:20:25

144樓提及
成班清兵, 衝之前都睇下人地有咩武器啦

公開發售價都未出就叫上車

除時做左炮灰。。。

所以我成日話, 湯財殺人數量未必會比老千少

通往地獄的路往往由善意鋪成


我一早叫左人唔好買呢d股的啦
146 : greatsoup38(830)@2013-01-26 13:20:54

你咁想我都無計,如果講殺人,周老師咪殺得仲多?
147 : RY(2041)@2013-01-26 13:25:21

152樓提及
你咁想我都無計,如果講殺人,周老師咪殺得仲多?


大家都係HELP人同KILL人同時間進行,只係邊方面人數較多

可見的是,無論係周老師,湯兄同LONE生,KILL人俾HELP人既人數較多,唔係點會貧富愈來愈兩極化呢,HAHA
148 : greatsoup38(830)@2013-01-26 13:56:53

153樓提及
152樓提及
你咁想我都無計,如果講殺人,周老師咪殺得仲多?


大家都係HELP人同KILL人同時間進行,只係邊方面人數較多

可見的是,無論係周老師,湯兄同LONE生,KILL人俾HELP人既人數較多,唔係點會貧富愈來愈兩極化呢,HAHA


我唔想提呢樣
149 : ng caddy(36072)@2013-02-04 12:36:48

賭王兒子個人購入,一般都不錯..
150 : GS(14)@2013-02-04 22:18:09

155樓提及
賭王兒子個人購入,一般都不錯..


一般唔錯,不過要等下
151 : ng caddy(36072)@2013-02-04 22:22:56

反而賭王太太股票,要小心買..
152 : GS(14)@2013-02-04 22:28:24

157樓提及
反而賭王太太股票,要小心買..


他們當性趣,人地唔夠錢注生意,眼光唔同
153 : Clark0713(1453)@2013-02-28 23:01:33

公告及通告 - [公開招股 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期 / 交易安排(更改每手買賣單位除外) / 內幕消息]

建議按於記錄日期每持有十股現有股份獲發三股發售股份之基準以認購價每股發售股份1.20港元公開發售不少於71,381,875股但不多於72,521,875發售股份及暫停辦理股份過戶盈登記手續

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130228877_C.pdf
154 : 自動波人(1313)@2013-02-28 23:02:34

供股gogogo
155 : ng caddy(36072)@2013-03-11 17:24:03

供股又如何?
156 : GS(14)@2013-03-11 23:16:55

161樓提及
供股又如何?


可能有動作吧
157 : GS(14)@2013-04-01 17:26:55

102
轉盈為虧,蝕600萬,2,000萬現金,殼
158 : 自動波人(1313)@2013-04-17 22:13:41

35條友供
159 : lam(884)@2013-04-17 22:41:42

35份申請並不代表35條友,可能係几佰几千或几萬條......smiley
160 : fineram(806)@2013-04-17 22:52:52

10條友用一通,又申份,會否視為一個party?
161 : 自動波人(1313)@2013-04-17 23:22:19

165樓提及
35份申請並不代表35條友,可能係几佰几千或几萬條......smiley


是的是的
162 : greatsoup38(830)@2013-04-17 23:35:33

167樓提及
165樓提及
35份申請並不代表35條友,可能係几佰几千或几萬條......smiley


是的是的


原來是咁,唔怪之得咁少,一出結果已即跌
163 : 自動波人(1313)@2013-04-17 23:38:12

都已經升了很多了
164 : greatsoup38(830)@2013-04-17 23:47:18

169樓提及
都已經升了很多了

升左幾倍都有
165 : 自動波人(1313)@2013-04-18 22:06:43

散水LUU
166 : jj1984(29252)@2013-05-15 10:40:19

52週 0.966 - 6.600
呢啲股得個睇字
167 : 鉛筆小生(8153)@2013-05-15 17:49:09

172樓提及
52週 0.966 - 6.600
呢啲股得個睇字


不一定吧, 呢D股, 捉得到
168 : jj1984(29252)@2013-05-15 17:52:42

173樓提及
172樓提及
52週 0.966 - 6.600
呢啲股得個睇字


不一定吧, 呢D股, 捉得到


有睇實公告既或者會
169 : greatsoup38(830)@2013-05-15 23:42:57

173樓提及
172樓提及
52週 0.966 - 6.600
呢啲股得個睇字


不一定吧, 呢D股, 捉得到


呢隻算易
170 : jj1984(29252)@2013-05-15 23:55:01

我自認捉唔到,你地都唔係大隻講下嗎?
171 : greatsoup38(830)@2013-05-15 23:55:27

176樓提及
我自認捉唔到,你地都唔係大隻講下嗎?


不過真是耐左d
172 : 鉛筆小生(8153)@2013-05-16 00:08:55

177樓提及
176樓提及
我自認捉唔到,你地都唔係大隻講下嗎?


不過真是耐左d


係好耐
173 : greatsoup38(830)@2013-05-16 00:09:51

178樓提及
177樓提及
176樓提及
我自認捉唔到,你地都唔係大隻講下嗎?


不過真是耐左d


係好耐


你一日無結果都耐的啦
174 : 鉛筆小生(8153)@2013-05-16 00:12:46

179樓提及
178樓提及
177樓提及
176樓提及
我自認捉唔到,你地都唔係大隻講下嗎?


不過真是耐左d


係好耐


你一日無結果都耐的啦


我265 都買左幾年, 哈哈, 1220都買左好耐

買殼股就係預左等
175 : greatsoup38(830)@2013-05-16 00:13:19

買得幾多先
176 : 鉛筆小生(8153)@2013-05-16 00:15:06

181樓提及
買得幾多先


殼股通常100-200K錢放係度
177 : greatsoup38(830)@2013-05-16 00:16:55

182樓提及
181樓提及
買得幾多先


殼股通常100-200K錢放係度


咁我收口
178 : jj1984(29252)@2013-05-16 00:18:13

182樓提及
181樓提及
買得幾多先


殼股通常100-200K錢放係度


smiley smileysmiley
179 : 鉛筆小生(8153)@2013-05-16 00:19:42

183樓提及
182樓提及
181樓提及
買得幾多先


殼股通常100-200K錢放係度


咁我收口


買殼就係咁啦, 冇人叫你一日買晒

偶然平咪入D, 每次幾千咁入, 儲儲下, 唔覺
180 : greatsoup38(830)@2013-05-16 00:22:07

185樓提及
183樓提及
182樓提及
181樓提及
買得幾多先


殼股通常100-200K錢放係度


咁我收口


買殼就係咁啦, 冇人叫你一日買晒

偶然平咪入D, 每次幾千咁入, 儲儲下, 唔覺


你真是無野講
181 : greatsoup38(830)@2013-06-27 00:29:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130625840_C.PDF
102 又簽野
182 : GS(14)@2013-06-29 15:38:18

未到2年被當反向
183 : greatsoup38(830)@2013-07-03 23:02:58

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130703/news/ec_ecl1.htm


【明報專訊】「小賭王」何猷龍積極擴張澳門以外賭國版圖,最新目標是位處中國、俄羅斯及北韓邊界的海參崴。道瓊斯通訊社引述消息人士報道,何猷龍為大股東的凱升控股(0102)簽署協議,在海參崴郊區開設賭場,將於明年開幕。

報道指出,何猷龍籌建的賭場位於中國和北韓接壤的東部地區,離海參崴機場12公里,將成為俄羅斯首個「名牌」營運商。俄羅斯當局於2012年夏天為項目招標,最終選擇凱升,便是相中持有其37%股權的何猷龍。

凱升控股自6月10日停牌,並於6月27日獲聯交所上市科通知,就其建議投資於俄羅斯聯邦博彩及渡假村發展項目之初步協議,將構成一項反向收購。凱升正考慮其他方案,包括申請覆核。該股至今尚未復牌。

何猷龍近年積極發展濠江以外的賭場事業,其任行政總裁的新濠國際(0200)上月確認,獲一財團邀請作為賭場營運商,經營西班牙巴塞隆拿一賭場渡假村,項目總投資10億美元(約78億港元)。
《 上一頁
184 : bbaeric(38257)@2013-07-04 09:01:25

何猷龍新賭場 殺入海參崴
凱升變身俄國博彩股

■何猷龍向北發展殺入俄羅斯。

【本報訊】新濠(200)主席、「小賭王」何猷龍早前揚言,要將控有三成七股權的「磁磚股」凱升控股(102)變身成賭業股,更要向北發展殺入俄羅斯,不足半個月已有動作。外電報道,新賭場將落戶於鄰近中國吉林省的海參崴。有分析指新賭場地理位置尚算優越,可望大吸中日韓等鄰近地區賭客。
記者:吳永強

昨《華爾街日報》引述消息人士報道指,何猷龍正在籌建的賭場位於俄羅斯遠東地區的主要城市海參崴,並計劃在明年下半年開張。投資規模方面,凱升仍與俄羅斯當局洽商,惟相信投資額會遠較於澳門開賭為少。
據知情人士向本報透露,凱升今次參與的項目屬於由俄羅斯濱海邊疆區政府牽頭的Primorye綜合娛樂區發展計劃。據Primorye綜合娛樂區的官方資料顯示,該區總佔地達620公頃,計劃興建購物及展覽中心、主題公園、遊艇會等設施,並會有12間酒店連賭場,而相關的投資額入場費由最低的2,890萬美元(約2.25億港元)至2.15億美元(約16.8億港元)不等,料整個計劃將於2025年全部完成。

鄰近中日韓 不愁客源
事實上,另一賭業股金界(3918)早前亦表明有意到該娛樂區拓展其賭業版圖,並已於去年底入圍初選名單,金界發言人昨表示,暫未與當局就該項目作進一步探討。
有分析指出,由於俄羅斯未有完善的博彩監管制度及貪腐問題,令該國過去一直未得到海外賭場營運商及投資者的注意,不過,有外資濠賭股分析員則抱較樂觀態度。他說:「連去柬埔寨開賭場都有錢賺,喺俄羅斯投資又唔係好大,試下都好嘅!」而海參崴鄰近中國、韓國及日本,當中與北京及東京的機程僅需約3小時,該分析員認為「小賭王」的新賭場有望狂吸華北地區的賭客,亦能將客源擴闊至東北亞地區,但他認同當地賭業未算發達,相信新賭場所帶來的收入,中短期內仍無法與澳門賭場相比。

雖然澳門六大賭股在路氹的新項目仍在如火如荼地興建,惟澳博(880)及銀娛(027)等賭股早已「心郁郁」希望衝出澳門,早前就傳出澳博有意落戶台灣馬祖,而銀娛則欲於橫琴發展非博彩業務。Union Gaming Research Macau分析師Grant Govertsen指澳門的賭場營運商過去一直尋求擴張機會,除拓展新收入來源外,亦可分散經營上的風險。

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130704/18322003
185 : tyc040(1525)@2013-07-04 11:14:54

188樓提及
未到2年被當反向


請問未到2年被當反向,係如何計2年?
因為睇反新聞應該係2010-12-29賣盤的!
186 : bbaeric(38257)@2013-07-04 11:16:58

2013年07月04日(四)

凱升研復牌拆細 擬俄國開賭場

停牌中的凱升控股(00102)擬投資俄羅斯博彩項目,有報道指其大股東何猷龍將在俄羅斯海參崴Primorye開設賭場,預計賭場明年下半年開幕,屆時將成為○九年,俄羅斯頒布四特區之外開設賭場禁令後,首批賭場之一。

上市科指涉反向收購
《華爾街日報》引述消息指,賭王何鴻燊之子、新濠國際(00200)主席兼行政總裁何猷龍,旗下公司已簽署有關協議,賭場規模仍在商討中。

何猷龍現持凱升37%股權,凱升早在六月十日停牌,其後宣布建議投資俄羅斯聯邦博彩及度假村發展項目,又表示六月二十七日接獲聯交所上市科通知,聯交所認為按現時形式架構之建議投資,構成反向收購,凱升稱現正與其顧問團隊討論及考慮其他方案,包括但不限於要求上市委員會覆核該決定。公司又擬復牌時建議拆細股份。

凱升停牌前報3.46元,市值僅約21億元。

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20130704/00202_028.html
187 : 自動波人(1313)@2013-07-10 22:14:38

金蟬準備脫殼
188 : ant2012(35387)@2013-07-10 22:18:20

193樓提及
金蟬準備脫殼


??
189 : greatsoup38(830)@2013-07-10 22:21:49

人地唔要他,他要自強
190 : bee2001(37887)@2013-07-10 22:26:13

龍少坐正主席唔衰得,明日執生
191 : ant2012(35387)@2013-07-10 22:29:22

195樓提及
人地唔要他,他要自強


晤明?
192 : greatsoup38(830)@2013-07-10 23:15:10

197樓提及
195樓提及
人地唔要他,他要自強


晤明?


之前隻殼傳唔是他的
193 : 自動波人(1313)@2013-07-10 23:17:36

198樓提及
197樓提及
195樓提及
人地唔要他,他要自強


晤明?


之前隻殼傳唔是他的


做人頭嘛
194 : greatsoup38(830)@2013-07-10 23:19:09

199樓提及
198樓提及
197樓提及
195樓提及
人地唔要他,他要自強


晤明?


之前隻殼傳唔是他的


做人頭嘛


現在終於拿番自己搞
195 : ant2012(35387)@2013-07-10 23:45:12

198樓提及
197樓提及
195樓提及
人地唔要他,他要自強


晤明?


之前隻殼傳唔是他的


唔係馬,擺明係佢架喎
196 : greatsoup38(830)@2013-07-10 23:46:45

之前有新聞暗示
197 : 自動波人(1313)@2013-07-10 23:51:53

202樓提及
之前有新聞暗示


供完,炒完,出消息兼拆細

唔玩鳥
198 : greatsoup38(830)@2013-07-10 23:56:05

差胡多
199 : bee2001(37887)@2013-07-10 23:59:53

重要批股集資應該揾左基金埋位,200當日批二次XK少上二十皮
200 : greatsoup38(830)@2013-07-11 00:01:44

拆左1次股
201 : bee2001(37887)@2013-07-11 00:07:17

成交小沒散戶炒*全部自己友”,
202 : 學習者(1436)@2013-07-11 00:07:39

我認為現在才上力果段!smiley
203 : ng caddy(36072)@2013-07-11 00:26:50

208樓提及
我認為現在才上力果段!smiley
,由1。22-7元左右(圖形股票),都升了不少,重升?
204 : greatsoup38(830)@2013-07-11 00:53:34

200 同 102 各佔50%合作
205 : 鉛筆小生(8153)@2013-07-11 06:45:18

其實再升又有咩問題
206 : bbaeric(38257)@2013-07-11 12:26:28

2013年07月11日

凱升夥新濠俄國開賭

■凱升將聯同新濠於俄羅斯開賭場。圖為「小賭王」何猷龍。

【本報訊】「小賭王」何猷龍進軍俄羅斯賭業再有新進展!凱升(102)公佈將會聯同新濠國際(200)於海參崴「開賭」,而何猷龍亦被委任為凱升的非執行主席,以領軍「殺入」俄羅斯。

購海參崴兩地皮
凱升昨日發通告指出,將會以約902萬美元(折合約6,995萬港元),加上約2,592萬美元(折合約2.01億港元)的投資額,以收購Oriental Regent的46%股權。
Oriental Regent旗下擁有兩幅位於俄羅斯海參崴的綜合娛樂區地皮,預計將會興建設有119間房的酒店,以及配有800台角子機、25張貴賓賭枱,以及40張中場賭枱的渡假村,預料可以於明年9月開業,總投資金額約1.3億美元(約10.1億港元),新濠國際將會負責當中支付投資額5%。
另外,凱升亦會收取該賭場賭收3%作為項目的管理費。
凱升同時已簽訂備忘錄,有意於相連的地皮,興建另一規模更大的渡假村,料將設共500間房間的酒店,以及設有170張賭枱及800台角子機的賭場,投資額預計約5億美元(約38.75億港元)。

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130711/18330172
207 : ng caddy(36072)@2013-07-11 12:53:36

211樓提及
其實再升又有咩問題
,其實情況有些似112(以圖表),而基本面其他大家也明
208 : bbaeric(38257)@2013-07-11 15:47:23

2013年7月11日

小賭王俄國開賭 吸東北客
伙凱升海參崴投資51億

【明報專訊】以「小賭王」新濠國際(0200)主席何猷龍持股37.09%股權的凱升控股(0102),落實聯袂新濠國際進軍俄羅斯賭業,在海參崴打造賭城,專吸納中國東北三省的賭客,最快將於明年9月開業。凱升及新濠國際會先購入參與賭場項目的公司,各佔46%及5%股權,餘下49%則由俄國富豪持有,繼而經項目公司,在海參崴兩個地段投資總額達6.5億美元(約50.7億港元),將以貸款或股東貸款形式融資。

新濠國際發言人指出,由於與凱升合作參與的項目屬於旗下聯營公司新濠博亞(6883)經營的亞洲區範圍以外,因此新濠國際可以落實參與海參崴的賭場項目。凱升更委任何猷龍為集團主席。是次凱升進軍俄羅斯,最終投資協議有望於今年8月15日或之前磋商及訂立。凱升於今早復牌。

根據俄羅斯海濱省綜合娛樂區的招標資料,曾經有6個財團入標競投綜合娛樂區的發展權,當中包括在柬埔寨首都金邊經營酒店及賭場的金界控股(3918)。

首項目明年9月開業 共45張賭枱

現時何猷龍持股37.09%的凱升,將支付901.9萬美元(7035.2萬港元)取得在海參崴賭場項目公司Oriental Regent的46%股權,並且以股本或股東貸款,按特定算式以盧布對Oriental Regent作出投資,按時值估計超過4億元。據此凱升取得進入俄羅斯賭業的入場券,在綜合娛樂區第9地段,興建總投資達1.3億美元的賭場綜合項目,總規劃面積31,630平方米。該項目將於明年9月前後開業,內置119間客房、800台角子機、25張貴賓枱及40張中場枱。

凱升擬入股的項目公司Oriental Regent,現時持有賭牌公司一半股權,重組後將持有賭牌公司全部股權,賭牌並不受期限限制。凱升及聯屬公司將在賭牌公司方面,徵收3%博彩總收入作為管理費。同時凱升亦簽訂無約束力的諒解備忘錄,擬在綜合娛樂區第9地段隔鄰的第10地段,興建度假村綜合項目,預計總投資5億美元,凱升將佔一半權益。賭牌公司更可分享博彩營運所得EBITDA的50%。內裏將建有約300間客房之四星級酒店、約200間客房之五星級酒店及設有約500台角子機、100張貴賓賭枱及70張中場賭枱之娛樂場,並興建購物中心、食肆及會議設施。

明報記者 陳偉燊

http://www.mpfinance.com/htm/fin ... ec_ech1.htm#Scene_1
209 : bee2001(37887)@2013-07-11 21:34:47

市埸探子報告中資行大量買盤佔今日七成”但員家不是中國人”

1
210 : bbaeric(38257)@2013-07-12 00:00:42

11/07/2013 14:24

《魚缸博客》凱升(102)想做銀娛(027)翻版?還欠東風

《魚缸博客》今日大市炒上,升幅榜前列位置有一隻最吸引鑊鏟友,佢就係凱升
(00102)。凱升可以話係一登龍門,事關去年營業額連買間中價樓都唔夠嘅公司,竟然可
以去經營賭場。單一大股東何猶龍,利用凱升同新濠(00200)收購俄羅斯位於東北三省旁
嘅一個娛樂度假區項目,將會經營25張貴賓檯、40張中場檯同800台角子機。
 呢單收購熟口熟面,事關同想當年和叔呂志和將賭場注入嘉華建材、即係今時今日嘅銀娛(
00027)一樣。銀娛當年賭場未開,股價長年喺單位數水平游走,仲試過跌到得返2、3蚊
,而今時今日做埋藍籌股,股價講緊係當年低位嘅10個開。
 凱升似乎想做銀娛第二,條件亦都係唔差,事關俄羅斯得四個博彩專區,凱升買到嘅貨位於
海參崴,極近東北三省,就算係北京嘅賭客,去凱升個場都近過去馬交。
 剩返嘅問題就得一個,究竟同胞去俄羅斯會唔會愈來愈方便呢?依家仲要申請簽證,聽聞申
請時間都唔係咁快。如果好似有港澳自由行咁方便,呢陣東風一吹,凱升可以乘風破浪!

 《編者按》本欄搜羅即市傳聞,惟消息未經證實,《經濟通》亦不保證內容之準確性。

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETR230711392&page=1
211 : miracle129(40665)@2013-07-13 19:24:34

大家覺得呢隻股,仲會有幾多水位上升?
212 : 投機家(40568)@2013-07-15 02:36:06

216樓提及
11/07/2013 14:24

《魚缸博客》凱升(102)想做銀娛(027)翻版?還欠東風

《魚缸博客》今日大市炒上,升幅榜前列位置有一隻最吸引鑊鏟友,佢就係凱升
(00102)。凱升可以話係一登龍門,事關去年營業額連買間中價樓都唔夠嘅公司,竟然可
以去經營賭場。單一大股東何猶龍,利用凱升同新濠(00200)收購俄羅斯位於東北三省旁
嘅一個娛樂度假區項目,將會經營25張貴賓檯、40張中場檯同800台角子機。
 呢單收購熟口熟面,事關同想當年和叔呂志和將賭場注入嘉華建材、即係今時今日嘅銀娛(
00027)一樣。銀娛當年賭場未開,股價長年喺單位數水平游走,仲試過跌到得返2、3蚊
,而今時今日做埋藍籌股,股價講緊係當年低位嘅10個開。
 凱升似乎想做銀娛第二,條件亦都係唔差,事關俄羅斯得四個博彩專區,凱升買到嘅貨位於
海參崴,極近東北三省,就算係北京嘅賭客,去凱升個場都近過去馬交。
 剩返嘅問題就得一個,究竟同胞去俄羅斯會唔會愈來愈方便呢?依家仲要申請簽證,聽聞申
請時間都唔係咁快。如果好似有港澳自由行咁方便,呢陣東風一吹,凱升可以乘風破浪!

 《編者按》本欄搜羅即市傳聞,惟消息未經證實,《經濟通》亦不保證內容之準確性。

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETR230711392&page=1

寫果條友係咪有問題??一個地方係中國澳門, 一個係俄羅斯, 我就唔信東北佬會貪近走去俄羅斯度賭
新加坡個賭場已說明距離唔係賭客考慮既因素
213 : 投機家(40568)@2013-07-15 02:38:03

極其量都應該係同3918而唔係同27比啦
214 : GS(14)@2013-07-15 23:20:47

219樓提及
極其量都應該係同3918而唔係同27比啦


無錯
215 : bbaeric(38257)@2013-07-21 22:01:43

2013年7月18日

凱升涉足賭業 博上6元

近日若跟資金走,肯定被弄得「暈陀陀」,昨日到煤炭、建築及金飾等大彈,其估值低殘每每成資金撈底對象,惟前景能見度低,向上又「蟹貨」眾多,阻力重重,買入後實難安枕。若向強勢行業理手,其高昂估值已大大削弱防守性,稍一風吹草動,上落幅度也可極大,近期網龍(0777)及合生元(1112)等隨時急插,已是一警號。

在一眾強勢行業中,博彩算是升勢最穩定之一。若將6隻交投最旺濠賭股組合成一指數參考(圖),可見近1年濠賭股穩定上揚,雖然至今年5月有見頂跡象,但似轉為橫行格局,而非墜入跌軌。事實上,澳門博彩業經過近年急速發展,未來能見度相當高,可幻想空間變小,隨著行業轉趨成熟,股價正常化可以理解,在沒有新催化劑或重大負面消息下,大可在波動內炒上落。

若要在強勢行業尋求突破,則可考慮如新濠國際(0200)主席何猷龍般把目光放在澳門以外。何猷龍持有近四成股權的凱升(0102)落實進軍俄羅斯博彩及渡假事業,首個項目將涉65張賭枱、800台角子機及119間酒店房間,戲肉應為旁邊地段的第2個項目,據備忘錄資料,第2個項目將涉170張賭枱、500台角子機及500間房間,計劃有待磋商。

柬埔寨經營賭場酒店的金界(3918),旗下NagaWorld現有138台賭枱及1470台博彩機,並擁有660間酒店房間,市值近140億元。凱升自年初宣布供股及露口氣有投資以來,股價由約0.7元(供股及分拆後計)急升至現時4.5元,升幅逾5倍,但市值仍不足30億元。若第2個項目最終拍板,兩項目總規模將超逾金界,以百億市值為目標並非大想頭。以上升裂口位約4元作止蝕,短線上望高位6元,現水平值博。

劉思明

http://www.mpfinance.com/htm/fin ... mnist/ek9_ek9a1.htm
216 : leoyk1014(859)@2013-08-04 19:32:52

this one i have .can keep? sir
217 : greatsoup38(830)@2013-08-04 19:42:14

222樓提及
this one i have .can keep? sir


唔知呀
218 : bbaeric(38257)@2013-08-08 10:15:36

2013年08月08日

股場放大鏡:凱升儲夠貨 賭股黑馬

日圓勁升令日股暴跌逾500點,加上美股期貨急挫使港股跌勢持續,周二因匯控(005)急跌拖累,昨日卻是大部份股份都錄得跌幅。個別有炒味的股份依然強勢,包括早前宣佈投資逾10億元參與俄羅斯博彩業的凱升控股(102)。

俄國構建博彩平台
凱升控股前稱安利控股,由何猷龍持有40.32%股權,公司較早前宣佈,收購海參崴博彩娛樂項目46%股權,賭場計劃在2014年9月開業,並將成為俄羅斯自2009年頒佈禁賭令後,在遠東地區的第一家合法賭場。
收購目標公司持有合法博彩牌照,計劃在濱海綜合娛樂區中的「Lot9」地段建設一間博彩娛樂度假村。度假村擬設25張貴賓廳賭桌,40張中場賭桌及800台角子機,度假村內設有119間酒店房間。項目預期投資額約10.14億元,當中46%約4.66億元由凱升支付,5%由新濠(200)支付,餘下的49%將由俄羅斯交易方支付。俄羅斯交易方名為Elegant City Limited,從事濱海區內建築業務。凱升並簽訂無法律約束力諒解備忘錄,在相連「Lot10」地段開發第二個博彩娛樂度假村,包括一所300間房間的四星級酒店及一所200間房間的五星級酒店,預計總投資額約39億元。
何猷龍的國際賭業藍圖,已由菲律賓、西班牙再進一步發展至俄羅斯,而凱升極有可能成為俄國賭業投資業務平台。凱升剛升穿7月中復牌後高位6元,反映低位儲貨應已完成,料可成為後市半冷股黑馬。

歐陽風http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130808/18368842
219 : bbaeric(38257)@2013-08-10 10:32:52

2013年8月10日

凱升擬配售 參考定價6.5元

【明報專訊】市場昨有消息傳出,最近由「小賭王」何猷龍領軍進軍俄羅斯博彩業的凱升控股(0102),擬配售集資,據了解會在6.5元左右作為定價參考,集資數億元。初步折算,該股是次配售集資,未必用盡股東授權增發20%的額度。目前該股可增發額度約1.24億股,按昨日收市價6.55元計,若配股少於20%額度,在未計算任何配售價折讓下,涉及股份價值將少於8.11億元。

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130810/news/ww_ww3.htm
220 : greatsoup38(830)@2013-08-10 11:49:20

幾億未夠啦
221 : leoyk1014(859)@2013-08-10 15:00:38

但在正常之下,應該是個別發售或出威士集資?
222 : greatsoup38(830)@2013-08-10 15:04:16

227樓提及
但在正常之下,應該是個別發售或出威士集資?


有基金接當然印公仔紙
223 : leoyk1014(859)@2013-08-10 15:08:03

如果是這樣的話,股價能否守得著6元?
224 : greatsoup38(830)@2013-08-10 15:10:24

229樓提及
如果是這樣的話,股價能否守得著6元?


要睇配售價
225 : 鉛筆小生(8153)@2013-08-10 17:33:10

230樓提及
229樓提及
如果是這樣的話,股價能否守得著6元?


要睇配售價


最好印平D
226 : greatsoup38(830)@2013-08-10 17:33:30

231樓提及
230樓提及
229樓提及
如果是這樣的話,股價能否守得著6元?


要睇配售價


最好印平D


印平咪跌深d囉
227 : 鉛筆小生(8153)@2013-08-10 17:38:34

232樓提及
231樓提及
230樓提及
229樓提及
如果是這樣的話,股價能否守得著6元?


要睇配售價


最好印平D


印平咪跌深d囉


THAT"S SO GOOD
228 : GS(14)@2013-08-25 19:50:32

102版本
229 : GS(14)@2013-08-25 19:51:07

200版本
230 : GS(14)@2013-08-25 19:51:43

102版本
231 : leoyk1014(859)@2013-08-25 19:57:33

What does  it means??? Good  best??
232 : greatsoup38(830)@2013-08-25 19:59:04

只是調整出資比例
233 : greatsoup38(830)@2013-09-01 17:19:50

102
虧損增40%,至400萬,1.02億現金
234 : 培少(3241)@2013-09-24 16:06:30

多謝何生.我只有少貨量@1.28 多謝可憐我呢d窮人
235 : 鉛筆小生(8153)@2013-09-24 16:09:09

239樓提及
102
虧損增40%,至400萬,1.02億現金

嘩哈哈, 湯兄點睇?
236 : 自動波人(1313)@2013-09-24 18:51:57

240樓提及
多謝何生.我只有少貨量@1.28 多謝可憐我呢d窮人


培少,射兩隻黎好喎smiley
237 : 培少(3241)@2013-09-24 19:17:57

242樓提及
240樓提及
多謝何生.我只有少貨量@1.28 多謝可憐我呢d窮人


培少,射兩隻黎好喎smiley

你自己都玩開啦 黎黎去去都係個D
238 : williamsons(1994)@2013-09-24 19:34:05

連環好戲在後頭
239 : 自動波人(1313)@2013-09-24 19:39:15

243樓提及
242樓提及
240樓提及
多謝何生.我只有少貨量@1.28 多謝可憐我呢d窮人


培少,射兩隻黎好喎smiley

你自己都玩開啦 黎黎去去都係個D


你果D同我果D可能唔同smiley
240 : 鉛筆小生(8153)@2013-09-24 19:40:01

Mkt get a similar stock
241 : leoyk1014(859)@2013-09-24 20:51:25

Greatsoup sir have a big thing will coming?
242 : greatsoup38(830)@2013-09-24 23:55:13

241樓提及
239樓提及
102
虧損增40%,至400萬,1.02億現金

嘩哈哈, 湯兄點睇?


可以點睇?
243 : greatsoup38(830)@2013-09-24 23:55:28

247樓提及
Greatsoup sir have a big thing will coming?


應該差不多
244 : williamsons(1994)@2013-10-01 20:06:20

(1)主要及關連交易內容有關位於俄羅斯聯邦之博彩及渡假村發展項目之建議投資

(2)向本公司一名董事及控股股東授出購股權

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130927607_C.pdf
245 : GS(14)@2013-10-01 22:08:34

250樓提及
(1)主要及關連交易內容有關位於俄羅斯聯邦之博彩及渡假村發展項目之建議投資

(2)向本公司一名董事及控股股東授出購股權

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130927607_C.pdf

246 : qt(2571)@2013-10-16 19:59:50

呢隻痴左總掣, 年頭升到年尾. 45度進發smiley


247 : stock_newbie(41225)@2013-10-16 20:18:09

會唔會再升架甘樣
248 : greatsoup38(830)@2013-10-16 23:02:57

253樓提及
會唔會再升架甘樣


呢隻股應該會升到20蚊吧,呢個是不理智的我講的
249 : leoyk1014(859)@2013-10-16 23:10:48

greatsoup sir :: This time i win , right??
250 : greatsoup38(830)@2013-10-16 23:14:18

255樓提及
greatsoup sir :: This time i win , right??


我不評論了,我覺得這價錢不值得買了
251 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-16 23:28:20

254樓提及
253樓提及
會唔會再升架甘樣


呢隻股應該會升到20蚊吧,呢個是不理智的我講的


可能係30-40
252 : greatsoup38(830)@2013-10-16 23:36:23

257樓提及
254樓提及
253樓提及
會唔會再升架甘樣


呢隻股應該會升到20蚊吧,呢個是不理智的我講的


可能係30-40


唔會啦,20幾真是頂盡,照前例
253 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-16 23:43:00

258樓提及
257樓提及
254樓提及
253樓提及
會唔會再升架甘樣


呢隻股應該會升到20蚊吧,呢個是不理智的我講的


可能係30-40


唔會啦,20幾真是頂盡,照前例

冇人知, 因為海參威, 可能起好後, 超爆熱

我不愛估頂, 但愛摸底
254 : greatsoup38(830)@2013-10-16 23:52:23

259樓提及
258樓提及
257樓提及
254樓提及
253樓提及
會唔會再升架甘樣


呢隻股應該會升到20蚊吧,呢個是不理智的我講的


可能係30-40


唔會啦,20幾真是頂盡,照前例

冇人知, 因為海參威, 可能起好後, 超爆熱

我不愛估頂, 但愛摸底


呢個底都唔抵啦
255 : greatsoup38(830)@2013-10-17 00:18:47

102
256 : greatsoup38(830)@2013-10-17 00:19:05

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20131016/18465925


【本報訊】6大濠賭股股價接連破頂後,多隻二線賭股亦接力炒上。在股價強勢及市況轉好的情況下,市場人士指出缺乏足夠資金的二線賭股、或會乘機「伸手」向市場攞錢,當中「小賭王」何猷龍旗下的凱升控股(102)最有可能於短期內配股集資,「未賺錢先攞錢」,並將引入澳洲賭業大亨James Packer為股東。 
記者:吳永強

由「小賭王」何猷龍作為大股東的凱升控股,自今年7月中公佈由磁磚股「升呢」變成賭業股之後,股價一直「升唔停」,至今更已錄得超過一倍的升幅。
據市場消息指出,凱升欲藉現時股價強勢及市況轉趨樂觀的利好因素,正籌備在短期內進行配股,向市場「伸手」攞錢,為集團的俄羅斯賭場項目「籌旗」。
有意折讓一成籌5億

據悉,凱升有意以先舊後新的方式,發行多約9%股本,配股價暫定為較現價有約一成折讓,集資約5億元。
據了解,與何猷龍同為新濠博亞大股東的澳洲賭業大亨James Packer或有機會「接貨」,以投資者的角色拍住合作無間的「老拍檔」何猷龍共同殺入海參崴,齊齊大搵「盧布」。
凱升早前透過旗下子公司以1.8億元收購Oriental Regent的46%股權,以投資俄羅斯海參崴的賭場度假村項目。該賭場度假村料將設有約119間客房,並配備約800台角子機、25張貴賓賭枱及40張中場賭枱,預計投資總額約10億元,暫定可於明年9月開業。
凱升未夠財力拓俄國

事實上,過去主力從事磁磚及工程設備貿易的凱升,截至今年6月底止,營業額僅得146.9萬元,期內更錄得虧損約401.1萬元;而集團手頭現金亦僅得約1.09億元,明顯未有足夠財力進軍俄羅斯,凱升亦曾明言計劃以債務融資或發行新股份的方式進行集資。
惟有博彩分析員表示凱升的股價於公布配股計劃後會有機會受壓,「一成折讓唔算好多,但股價近期已升咗好多,回吓氣都好正常。」
有市場人士指出,由於二線賭股近期股價表現理想,加上博彩概念受市場追捧,料有資金需要的賭股或會排隊向市場「吸金」,「二線賭股有項目投資但未有強勁cash flow(現金流)返嚟,所以進行股本融資亦無可厚非。」
257 : greatsoup38(830)@2013-10-17 23:07:21

10 蚊配售5,391.8萬股
258 : iniesta(1400)@2013-10-17 23:11:38

羅X沛昨天在NOW講: 何家所有股票市值都過百值, 呢隻亦唔會例外
259 : ezone2k(22605)@2013-10-18 15:31:52

New Fire rod casion game?!
260 : greatsoup38(830)@2013-10-19 12:06:37

265樓提及
New Fire rod casion game?!


現在真是接火棒
261 : greatsoup38(830)@2013-10-20 10:53:12

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20131018/18468751【本報訊】凱升(102)進軍俄羅斯海參崴開賭又邁進一步!凱升昨獲得股東首肯,在海參崴Primorye綜合娛樂區投資賭場度假村;集團亦隨即按照原定計劃、開動「抽水機」配股集資,最多集資5.4億元。凱升大股東兼非執行主席何猷龍預期,俄羅斯賭場項目回本不會多於五年。
記者:吳永強

何猷龍昨於股東特別大會後,親自向小股東就俄羅斯賭場度假村項目進行解釋。據在場的小股東透露,何猷龍指出由於俄羅斯的賭場項目的投資額相對於澳門賭場的投資規模較少,預料回本期會相應較短,「usually都唔會多過五年。」
初期僅設65張賭枱

據海參崴Primorye綜合娛樂區的官方資料顯示,該區計劃興建約12間酒店連賭場,並設有購物中心、主題公園及遊艇會等配套設施。何猷龍則認為俄羅斯當局最初未必會一次過引入太多的賭場營運商,最多或只會發放4至5個賭牌,意味凱升在當地開賭所面對的競爭壓力或會相對較少。
雖然凱升現時暫定於俄羅斯賭場僅設置約25張VIP賭枱及40張中場賭枱,規模未算龐大。惟何猷龍透露指,俄羅斯當局對賭枱申請方面並無設立特別規限,未來會視乎實際的營運情況,或會再申請更多的賭枱。至於集團早前亦已同時簽訂備忘錄,並有意於區內另一塊地皮興建規模更大的度假村,何猷龍表示最快或會於第1期開幕後動工,惟現階段亦未有任何確實的計劃。
折讓16%配股籌5.4億

凱升昨獲股東「拍板」通過進軍俄羅斯後,隨即伸手向市場「抽水」籌錢,以儲夠「彈藥」強攻俄羅斯。集團公佈以先舊後新的方式配售最多5,391.8萬股,佔已發行股本約8.6%。配售價為10元,較昨日收市價折讓16.4%,集資最多約5.4億元。
對於凱升強攻俄羅斯,除已經得到股東支持外,券商美銀美林亦發表報告「力撐」。該行指出,海參崴的綜合娛樂區鄰近東北三省及韓國,料可吸引來自中、韓兩地的大批賭客。報告又表示,雖然另一賭場營運商金界(3918)亦已獲批進軍俄羅斯,惟其賭場項目預計於2018年才可落成,相信凱升可大飲「頭啖湯」。
美銀美林又指出,凱升於俄羅斯賭場項目的第一期可於明年9月開幕,預計首年的EBITDA(扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)可錄得至少13.07億元。
262 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-20 11:17:16

266樓提及
265樓提及
New Fire rod casion game?!


現在真是接火棒


接火棒不一定輸, 可能再賺多一倍

有誰人知結局?
263 : greatsoup38(830)@2013-10-20 11:20:30

268樓提及
266樓提及
265樓提及
New Fire rod casion game?!


現在真是接火棒


接火棒不一定輸, 可能再賺多一倍

有誰人知結局?


但長線來講可以完全無回報,最少4至5年內
264 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-20 11:26:54

269樓提及
268樓提及
266樓提及
265樓提及
New Fire rod casion game?!


現在真是接火棒


接火棒不一定輸, 可能再賺多一倍

有誰人知結局?


但長線來講可以完全無回報,最少4至5年內


那請問, 現價買既人, 有多少真係會HOLD 10年追求長線回報?
265 : greatsoup38(830)@2013-10-20 11:27:16

270樓提及
269樓提及
268樓提及
266樓提及
265樓提及
New Fire rod casion game?!


現在真是接火棒


接火棒不一定輸, 可能再賺多一倍

有誰人知結局?


但長線來講可以完全無回報,最少4至5年內


那請問, 現價買既人, 有多少真係會HOLD 10年追求長線回報?


好少,但最少大股東是
266 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-20 11:36:50

271樓提及
270樓提及
269樓提及
268樓提及
266樓提及
265樓提及
New Fire rod casion game?!


現在真是接火棒


接火棒不一定輸, 可能再賺多一倍

有誰人知結局?


但長線來講可以完全無回報,最少4至5年內


那請問, 現價買既人, 有多少真係會HOLD 10年追求長線回報?


好少,但最少大股東是

那大股東, 佢成本多少, 回返50% 又如何?

重點係, 過程中, 佢得到既係新賭場起到, 那小股東呢?

財技過程中, 就係咁, 佢又冇打家劫舍, 派錢俾股民, 何賭公子請問錯在那?
267 : greatsoup38(830)@2013-10-20 11:39:01

他成本只是買個殼,小股東呢個價錢買是好危險,遲d派錢變拿錢走
268 : 鉛筆小生(8153)@2013-10-20 11:40:50

273樓提及
他成本只是買個殼,小股東呢個價錢買是好危險,遲d派錢變拿錢走


若小股東, 半年前, 一年前買呢?
269 : greatsoup38(830)@2013-10-20 11:58:30

274樓提及
273樓提及
他成本只是買個殼,小股東呢個價錢買是好危險,遲d派錢變拿錢走


若小股東, 半年前, 一年前買呢?


你咁講我好難討論落去,前幾年1蚊買都輸唔晒的,但現在買肯定接火棒,起碼幾年至翻本


270 : 窮鬼(36462)@2013-10-20 13:47:03

湯兄你䀡200的圖是暗示102的股價走向嗎?
271 : GS(14)@2013-10-20 13:47:37

276樓提及
湯兄你䀡200的圖是暗示102的股價走向嗎?


左面的圖就是近排走勢
272 : 窮鬼(36462)@2013-10-20 13:59:51

我指你是否暗示07年輕$20返$4果段?
273 : GS(14)@2013-10-20 14:01:20

278樓提及
我指你是否暗示07年輕$20返$4果段?


之後可能會
274 : 054053(9286)@2013-10-20 14:07:05

大插
275 : 窮鬼(36462)@2013-10-20 14:07:36

我也認同,但我認為一年後的股價會比星期五的收市價高!
276 : GS(14)@2013-10-20 15:03:27

281樓提及
我也認同,但我認為一年後的股價會比星期五的收市價高!


呢個價好泡沫的啦,小心
277 : GS(14)@2013-11-12 00:09:54

澄清主要投資者被捕事宜
278 : 投機家(40568)@2013-12-02 00:32:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131129599_C.pdf
更換核數師, 但個理由合唔合理呢???
279 : GS(14)@2013-12-02 00:46:33

投機家284樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131129599_C.pdf
更換核數師, 但個理由合唔合理呢???


總差了一些
280 : 投機家(40568)@2013-12-02 01:04:51

greatsoup285樓提及
投機家284樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131129599_C.pdf
更換核數師, 但個理由合唔合理呢???


總差了一些


湯兄, 想問點樣可以好似你咁post個"開啟路徑"既連結?
281 : GS(14)@2013-12-02 01:44:21

投機家286樓提及
greatsoup285樓提及
投機家284樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131129599_C.pdf
更換核數師, 但個理由合唔合理呢???


總差了一些


湯兄, 想問點樣可以好似你咁post個"開啟路徑"既連結?


http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=45761
282 : greatsoup38(830)@2014-04-08 00:30:34

102

虧損增12.5倍,至8,100萬,3.4億現金
283 : greatsoup38(830)@2014-04-11 01:30:04

1拆2
284 : ninomiyau(41302)@2014-04-11 02:42:09

要散水了麼?
285 : Clark0713(1453)@2014-04-23 17:36:49

內幕消息-(1) 有關俄羅斯聯邦博彩及度假村發展項目之建設及融資之諒解備忘錄;(2) 俄羅斯聯邦濱海博彩項目之最新資料;(3) 可能進行股本集資及一名主要股東可能出售股份

 《經濟通通訊社23日專訊》凱升(00102)宣布,為了籌集資金以作出濱海博彩項目
第一期及第二期之進一步投資以及撥作一般營運資金,公司計劃以配售及補足認購交易的形式安
排一項股本集資活動。
 另外,公司獲Quick Glitter告知,於訂立及公布有關可能進行之配售事項及
補足認購交易之配售協議及補足認購協議之詳細條款後,Quick Glitter擬按可能
進行之配售及補足認購交易中適用的配售價,將其持有之公司股份中約值3500萬美元(相當
於約2﹒71億港元)的持股售予伍豐科技及伍豐科技之有關連人士。
 公司又指,其持有46%股權之東雋與中國建築之全資附屬公司CCR訂立一份不具法律約
束力之諒解備忘錄,東雋將委任CCR為濱海博彩項目第一期之內部裝修、裝置內部機械、電氣
和管道系統及若干建設及建築工程之承建商。
 此外,根據備忘錄,公司就東雋或其附屬公司日後可能在俄羅斯聯邦進行的所有未來建築項
目(包括濱海博彩項目第二期)與CCR建立策略聯盟,據此,CCR將獲委任為所有有關項目
之總承建商,惟須待東雋與CCR協定各項委任之詳細條款後,方可作實。
 此外,CCR亦同意就濱海博彩項目之建議第二期發展及上述所有未來建築項目,向中國的
頂尖國有銀行搜集資料、籌劃並向東雋呈列具市場競爭力的融資方案以供考慮。(wi)
286 : greatsoup38(830)@2014-04-24 12:53:41

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140424/news/ec_ecc1.htm

【明報專訊】近年積極開拓澳門以外賭業的「小賭王」何猷龍,旗下博彩公司凱升(0102)昨日停牌,宣布斥資約1.57億元增持俄羅斯賭場項目股權至六成,進一步提高控制權。


集團表示,今次增加澳門以外的賭業投資,主要為了吸引來自中國東北的賭客。凱升將於今日復牌。

凱升目前已成為何猷龍旗下的海外業務旗艦,集團表示,將以2,024.4萬美元(約1.57億港元)作價,增持俄羅斯項目股權,持股量將由目前46%增至60%。

同時,另一主要股東、台資伍豐科技則增持1%項目股權,持股量升至20%,代價為144.6萬美元(約1120.7萬港元)。至於出售股權的俄國商人Drozdov,持股量則下降至15%。

持股量增至六成

俄羅斯自2009年頒布全國博彩禁令,惟在四個指定邊界區仍允許博彩,其中包括凱升在俄羅斯濱海地區的綜合娛樂區。集團表示,項目或將成為俄羅遠東地區首個合法娛樂場,並享受優惠的稅務政策,預期有可觀的投資回報。

凱升於去年伙拍伍豐入股俄羅斯賭場項目,惟另一主要股東Drozdov卻遭到拘留,集團早前已表示,Drozdov被拘留原因與項目無關。今次交易完成後,將進一步減低Drozdov影響力。
287 : GS(14)@2014-07-15 10:40:08

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140715/18800336【專訪】
「小賭王」何猷龍將於年底正式登陸俄羅斯。凱升控股(102)企業融資及策劃董事藍博文(Eric Landheer)接受本報專訪時表示,凱升在海參崴濱海綜合娛樂區(簡稱IEZ)內的首期賭場度假村將於年底以試業形式開幕,主打俄羅斯本土賭客做熱身,並會在明年第二季開展貴賓廳業務,力吸中國北部的豪賭客。
記者:吳永強


凱升原本計劃今年9月進駐俄羅斯,不過最終要推遲至年底。藍博文解釋指,「主要由於要重新進行內部設計,以符合國際標準,更重要的是要提升到何猷龍標準(Lawrence's standard)。」他透露何猷龍對項目非常重視,笑言何氏不時會給予「合理的壓力(fair pressure)」。
作為IEZ首間賭場渡假村的營運商,凱升的「頭啖湯」可大飲至2018年,直到另一競爭者金界(3918)的賭場落成。不過藍博文「不甘寂寞」,冀金界的賭場盡快落成,因為「俄羅斯的賭業亦是由supply-driven(供應主導)。」他又引述海參崴官員指,相信IEZ最多只會容納四個賭場營運商。雖然IEZ內的競爭對手有限,惟在海參崴附近的地區,包括日本及韓國亦正全速發展賭業。藍博文認為日本距離開賭仍有一段時間,韓國賭場又限制國民進入,相信凱升的賭場有力吸引兩地賭客。

利用叠碼仔拉客

不過,凱升最希望吸納的賭客當然是中國北方豪賭客,會以三大招數吸引東北客,包括提供媲美澳門賭場的高服務水準、以俄羅斯職員作招待大打異國風情,「從澳門得出的經驗,中國賭客特別受落由外國職員作招待」、及利用叠碼仔網絡「拉客」。
然而,近年澳門貴賓廳的收入增長正不斷回落,內地的貴賓賭客已豪氣不再。但藍博文認為凱升的目標貴賓客路與澳門不同,「澳門以南中國,特別是廣東省為主,凱升則針對中國北方,現時北方人去澳門的人數仍非常少。」據澳門統計局資料顯示,去年來自包括北京、黑龍江、河北及吉林等七個中國北部省市的旅客,合共佔入境澳門的內地旅客人數不足一成。
凱升真正「大作」是明年下半年開始動工、規模更大的第二期賭場度假村,將設有300間房四星級酒店、200間客房的五星級酒店及設500台角子老虎機、170張賭枱的賭場,並興建購物中心、餐飲娛樂及會議設施,料2018年開幕。凱升自去年4月起,已先後三次進行配股,集資約11.7億元。藍博文表示,第二期項目所需約5億美元(38.9億港元)的投資,將會以內部資金及貸款支持,未有考慮再向市場伸手「拎錢」。
288 : GS(14)@2014-07-15 10:41:34

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140715/18800338
【限制較少】
由於金界(3918)在俄羅斯海參崴濱海綜合娛樂區的賭場項目,最快亦要於2018年始能落成,凱升(102)能夠在未來三年大做獨市生意。加上,當地博彩稅及賭枱限制遠較澳門為低,令凱升能夠更易搵錢。
現時澳門博彩稅稅率高達39%,俄羅斯則以定額收取賭稅,每張賭枱每月的賭稅為3,664美元(約28,506港元),而角子老虎機則為每部每月220美元(約1,712港元)。券商花旗估計,凱升每年給予俄羅斯當局的博彩稅僅佔賭收約1.17%,料扣除利息、稅項、折舊、攤銷前溢利率(EBITDA margin)可達35至41%,較澳門僅得約20%為高。凱升企業融資及策劃董事藍博文指,雖然日後當地博彩稅有調高的機會,「但不會是短期內成事,起碼等到其他賭場起好,大家都賺到錢。」

博彩稅低 枱數無限制

俄羅斯的低博彩稅稅率除令凱升能夠「賺多啲」外,亦令叠碼仔有機會與凱升「共富貴」。藍博文表示,打算給予叠碼仔較高的佣金,以銀彈攻勢利誘叠碼仔更加落力幫手搵客。雖然市場盛傳凱升將會與綽號「洗米華」的澳門商人周焯華旗下的太陽城合作,但藍博文未肯透露半句,只表示「將會與澳門其中一個最大的叠碼仔合作。」
至於賭枱方面,澳門當局對賭枱數目有嚴格限制,規定未來10年賭枱數目增長平均每年不能多於3%。相反,俄羅斯政府未有對賭枱數目作出任何限制,只要賭場有空間,就可隨時增加賭枱,毋須特別向政府申請。
289 : GS(14)@2014-07-16 00:32:49

102
290 : greatsoup38(830)@2014-09-17 00:18:40

虧損增13倍,至5,600萬,8.8億現金
291 : GS(14)@2015-05-19 01:02:50

開了
292 : GS(14)@2015-06-03 01:14:49

何猷龍減持
293 : greatsoup38(830)@2015-09-03 15:09:51

虧損增19%,至6,500萬,1.3億現金
294 : GS(14)@2016-03-15 17:49:39

賣埋當年安利的業務
295 : GS(14)@2016-03-20 02:53:32

虧損增20%,至1.26億,1.24億現金
296 : GS(14)@2016-08-15 17:06:39

自願公佈
有關與江原樂園之潛在合作領域及建立策略夥伴關係的諒解備忘錄
297 : GS(14)@2016-09-01 12:39:09

虧損降7成,至1,900萬,空殼重債
298 : GS(14)@2017-05-04 17:38:26

轉盈3,300萬,輕債
299 : GS(14)@2017-09-20 14:46:41

轉盈2,000萬,輕債
300 : GS(14)@2017-11-08 10:22:38

背景
有别於澳門或菲律賓,俄羅斯聯邦的博彩稅並非按博彩收益的百分比徵收。俄羅斯聯
邦建立了一套博彩稅制度,此制度是根據賭場月內運作的每項博彩設備(即賭桌和角
子機)徵收定額博彩稅。博彩稅是付給地方政府的。應當徵收的稅款並沒有明確
規定,地方政府可根據聯邦稅法所訂立的每月定額稅款範圍内徵收博彩稅。
現行聯邦稅法所訂立的每月博彩稅範圍如下:
每張賭桌 最低 25,000 盧布 最高 125,000 盧布
每台角子機 最低 1,500 盧布 最高 7,500 盧布
上述稅率自二零零四年開始實施,而在過往十三年亦未曾改變。
本集團在俄羅斯遠東濱海地區經營名為水晶虎宮殿(Tigre de Cristal)之娛樂場度假村。
目前,濱海地區政府徵收的每月博彩稅款如下:
每張賭桌 125,000 盧布(約 2,145 美元)
每台角子機 7,500 盧布(約 129 美元)
近期發展
聯邦政府最近向國家杜馬(附註 1)提交了一項法律草案,提議上調稅率。提議每月
徵稅範圍如下:
每張賭桌 最低 50,000 盧布 最高 250,000 盧布
每台角子機 最低 3,000 盧布 最高 15,000 盧布
法律草案已經在國家杜馬進行一讀。二讀將於二零一七年十一月十日進行。法律草案
必須在國家杜馬進行三讀及最後由總統批准和簽署後,才能在俄羅斯聯邦通過成為新
法律。因此,本公司董事會(「董事會」)對於上述提議變動是否在法律上可合法執
行認為現時乃言之尚早。
濱海地區政府的表態
管理層最近就提議的稅務變動與濱海地區政府的代表取得了聯繫。為了吸引投資者繼
續於濱海綜合娛樂區内進行投資,濱海地區政府目前的取態是,如果新聯邦法案最終
獲得通過,濱海地區政府將會向地方立法議會(即濱海地區立法議會)提議保持現行
稅率。原因是現行稅率是在法律草案所提議的範圍之內。但是,濱海地區立法議會會
否接納這提議是不能保證的。
情況分析
誠如本公司在二零一六年年報所匯報,水晶虎宮殿(Tigre de Cristal)於截至二零一六年
十二月三十一日止年度錄得經調整 EBITDA(附註 2)約 132,000,000 港元(或約
17,000,000 美元)。在二零一七年九月,水晶虎宮殿(Tigre de Cristal)經營 55 張賭桌及
286 台角子機。因此,按照現行稅法規定,應付每月博彩稅為 9,020,000 盧布(約
154,770 美元)。
董事會認為,以下三種情況與本公司股東和潛在投資者可能有關係的。
情況 1 法律草案最終没有成為法律
對水晶虎宮殿(Tigre de Cristal)應繳的博彩稅没有影響。
情況 2 法律草案成為法律,而濱海地區立法議會決定維持現行博彩稅率
對水晶虎宮殿(Tigre de Cristal)應繳的博彩稅没有影響。
情況 3 法律草案成為法律,而濱海地區立法議會選擇按聯邦法律所允許的最高
可行稅率徵收博彩稅
將對水晶虎宮殿(Tigre de Cristal)每月應繳的博彩稅產生 9,020,000 盧布
(約 154,770 美元)的負面影響,相當於全年負面影響為約 108,240,000
盧布(約 1,857,000 美元)。上述負面影響的計算是基於未來營運的賭桌
和角子機的數目跟二零一七年九月所營運的賭桌和角子機數目相同
301 : GS(14)@2017-12-20 01:06:40

何生賣股
302 : jj1984(29252)@2017-12-20 23:28:13

睇黎何生衰左,俄羅斯既野慢慢比羅剎國既人食左.
303 : GS(14)@2017-12-24 01:29:25

這也是好事
304 : GS(14)@2017-12-29 11:35:14

sell shell
305 : Number0(57364)@2018-03-21 00:25:09

另一個主要股東都開始減?
306 : GS(14)@2018-03-23 18:23:08

都是
307 : GS(14)@2018-03-26 19:51:18

虧損降75%,至1,000萬,無現金
308 : GS(14)@2018-09-11 11:23:38

虧,3,500萬現金
309 : GS(14)@2019-04-03 12:15:32

本公司董事會(「董事會」)於 2019 年 4 月 2 日獲其股東通知,即本公司主要股東
益航股份有限公司及本公司主席兼非執行董事郭人豪先生(統稱「潛在賣家」)通
知,第三方已與其接洽以收購其於本公司之全部股權。潛在賣家正在考慮此收購其
股份的建議,但尚未作出決定。彼等一旦在這方面作出最終決定,將通知董事會。

310 : GS(14)@2019-04-25 07:18:30

益航及郭人豪把股權售予1383
311 : GS(14)@2019-04-25 07:19:03

益航及郭人豪把股權售予1383
凱升 控股 0102 安利 專區 關係 何猷 猷龍 龍、 0200 8198 0838
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270374

新濠國際(0200)擬兼併五大滑雪場 50億打造亞洲最大滑雪基地

1 : GS(14)@2011-04-16 13:51:07

http://big5.china.com/gate/big5/ ... 201005/6314066.html
新濠擬兼併五大滑雪場 50億打造亞洲最大滑雪基地

22日晚,省長韓長賦會見了新濠國際集團董事局主席何猷龍一行。據何猷龍介紹,新濠國際集團將在我省投資50億打造亞洲最大滑雪基地。

 何猷龍說,新濠國際集團擬兼併北大湖、長春蓮花山、磐石蓮花山、黑龍江亞布力以及北京順義蓮花山五個滑雪場,並以吉林省冰雪旅遊資源為主要發展基地,投資興建以冰雪旅遊為特色的春、夏、秋、冬兼營的“新濠MCR國際旅遊度假連鎖產業基地”,該項目從2007年7月1日開始至2018年12月31日,分三期工程完成整個戰略投資規劃。

 【北大湖滑雪場項目】

 建國際一流休閒度假基地

 昨日,新濠中國度假村有限公司與吉林北大湖體育旅遊產業開發有限責任公司,舉行了北大湖滑雪場資產並購簽約儀式。

 新濠國際集團將採取獨資方式,分三期建設該項目。一期工程投資目標以滑雪場的升級改造、雪場設備及滑雪項目的配套完善為主要內容,即擴建滑雪場、建立“北大湖”滑雪俱樂部國際會員網路體系等。二期工程投資目標以滑雪場一年四季旅遊度假項目開發和旅遊配套設施為主要內容,即興建五星級旅遊度假村酒店及千畝“綠色莊園”等。三期工程投資目標以初步形成國際標準的旅遊度假基地規模為主要內容,還將打造一個奧林匹克彩民休閒村,以及國際一流的旅遊購物商業街等配套設施,還將與國家體育總局合作建立全國最大的樂透型彩票綜合性銷售基地。

 【長春蓮花山滑雪場項目】

 建設五星級綜合性度假村

 目前,新濠國際集團已經出資兼併了長春蓮花山滑雪場,蓮花山滑雪場今年冬天的經營將由新濠國際集團接手,目前正在進行項目投資規劃及旅遊建設用地手續的辦理。

 該項目將充分發揮其長春市近郊的市場優勢,根據周邊山林、水庫、溫泉等自然資源,突出週末旅遊休閒特色,投資建設五星級綜合性度假村,對現有滑雪場進行全面升級改造,配套完善所有滑雪項目和進口設備,擴建山嶽旅遊、溫泉水療、郊野餐飲、週末度假、文化娛樂、康體健身、兒童樂園等大型週末旅遊休閒娛樂項目。

 【磐石蓮花山滑雪場項目】

 打造私密性極強度假基地

 磐石蓮花山滑雪場也已經被新濠國際集團兼併,項目投資規劃及旅遊建設用地手續正在辦理中。

 該項目的投資目標是以其原生態自然資源,突出度假式私人會所特色,建設生態型、私密性極強的國家高端遊客度假基地。該項目將採取國際俱樂部會員制的經營模式,以國外旅客為主,打造國家一流度假基地品牌。
發表於:2010-12-28 21:59:05
新濠 國際 0200 兼併 五大 滑雪場 滑雪 50 打造 亞洲 最大 基地
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=273974

新濠博亞(6883)專區(關係: 0200)

1 : GS(14)@2011-08-05 07:44:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110804/LTN20110804937_C.pdf

新濠博亞娛樂有限公司 (納斯達克:MPEL)(「公司」)為專注於澳門市場的博彩及娛樂場業務發展商及資產擁有者,公佈已向香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)遞交其股份在香港聯交所主板作雙重上市的申請(「香港雙
重上市建議」) ,並正就向本地及國際投資者全球發售香港聯交所上市股份(「股份發售」)進行評估。

公司強調,於香港雙重上市建議涉及大量籌備工作,並取決於香港聯交所及其他有關當局的批准、公司董事會的最終決定、公司股東的批准及市況方可作實。因此難以就香港雙重上市建議提供一個明確的時限,香港雙重上市建議可能會、亦可能不會發生。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111130043_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111130031_C.HTM
招股書
2 : GS(14)@2011-08-24 22:39:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110823550_C.pdf
唔錯
3 : 200(9285)@2011-09-17 12:29:00

http://www.macaodaily.com/html/2011-09/17/content_630983.htm

梗係唔攪船啦,家姐已經有檔船金沙又有船,仲攪錢多呀?

http://www.macaodaily.com/html/2011-09/17/content_630983.htm

至於星麗門項目是否有賭場元素,他指出,該項目每一步發展都與政府溝通,希望有博彩元素,深信政府有正確決定。

(傾下lor 有得傾既)
4 : GS(14)@2011-11-11 00:13:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111110634_C.pdf
新濠博亞娛樂之二零一一年第三季度業績
二零一一年第三季度之淨收益為1,056,000,000美元,較截至二零一零年同期的727,000,000美元錄得約45%的增長。二零一一年第三季度之淨收益增長,主要得力於集團旗下各項目之轉碼數及中場博彩額全線上升、中場博彩贏款率顯著改善,以及來自酒店銷售、餐飲店及其他非博彩配套設施帶來可觀貢獻,包括來自水舞間的整個季度貢獻。
二零一一年第三季度之經調整EBITDA(即扣除利息、稅項、折舊、攤銷、開業前成本、發展成本、物業支出及其他、以股份為基礎之薪酬以及其他非營運收入及開支前的盈利)為240,300,000美元,較二零一零年第三季度的經調整EBITDA 136,300,000美元增長76%。盈利能力顯著提升,乃得力於新濠天地之中場業務持續保持改善、新濠天地和新濠鋒的轉碼數強勁以及對博彩中介人佣金採取貫徹一致的政策,加上酒店、餐飲及水舞間等非博彩業務之貢獻強勁,另一方面,新濠博亞娛樂亦繼續專注於全公司的成本監控工作。
按照美國公認會計原則,新濠博亞娛樂於二零一一年第三季度應佔之淨收入為113,300,000美元(或每份美國預託股份之淨收入為0.21美元),而新濠博亞娛樂於二零一零年第三季度應佔之淨收入為15,800,000美元(或每份美國預託股份之淨收入為0.03美元)。二零一一年第三季度錄得淨收入,主要得力於各營運分部之博彩及非博彩業務持續改善,當中尤以新濠天地為然,惟部份利好效益被以下因素所抵銷:高收益人民幣債券之利息成本增加、水舞間之相關折舊開支增加、有關Studio City之土地使用權的相關攤銷開支增加,以及建議在香港上市所應佔之交易成本。二零一一年第三季度內非控股權益應佔之淨虧損2,100,000美元乃關於Studio City。
5 : GS(14)@2011-11-20 15:14:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111118470_C.pdf
貸款資本化
6 : GS(14)@2011-11-22 22:43:40

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211121557&page=1
【新股上市】新濠博亞於香港作雙重上市,將不考慮全球發售股份


 《經濟通通訊社21日專訊》新濠(00200)旗下有投資的新濠博亞表示,透過旗下之附屬公司經營博彩及娛樂場度假村業務,公布公司向香聯交所,遞交有關其股份申請在港主板以介紹形式作雙重上市的建議,已於上周四(17日)獲香港聯交所上市委員會考慮。
 鑑於當前市場環境,於香港作雙重上市將不考慮作全球發售股份,但會繼續評估未來集資計劃,審慎考慮公司的整體業務發展需要及股東利益。(cy)
7 : GS(14)@2011-11-30 08:10:06

出了正式招股書
8 : 龔大桓(12510)@2011-12-01 15:06:00

呢隻有得諗
9 : greatsoup38(830)@2011-12-01 21:53:24

要經濟日報今日篇報導
10 : greatsoup38(830)@2011-12-03 19:58:13

2011-12-1 HT
 過去一年,濠賭股熱炒,成交額十分可觀。何猷龍坦言過去一、兩年可能是更好回歸時機,但過去18個月正是新濠博亞業務急速上升,故衡量後將香港掛牌延至今年。新濠博亞擬12月7日於主板掛牌。

澳門博彩增長 明年料放緩

 隨着新濠博亞來港上市,母公司新濠歷史任務完結,何猷龍表示新濠有興趣發展亞洲區博彩業務,視乎情況而決定會否繼續與新濠博亞另一大股東Crown合作。
...

 新濠博亞今次來港掛牌,不會發行新股集資,何猷龍指以現有經營現金足夠發展Studio City,在香港上市提供彈性集資平台。他又指,金沙新項目明年開幕,對新濠博亞是好事,因吸納更多旅客到氹仔。

 何猷龍又指,雖然外圍經濟不明朗,預計澳門博彩收益明年正常化,從今年增幅40%回落至15%至20%,新濠博亞爭取各方面業務跑贏同業。
11 : GS(14)@2011-12-03 21:07:07

This company no good... debt high...and not much earning...
12 : 清風詩人(3217)@2011-12-06 17:26:40

 《經濟通通訊社6日專訊》新濠博亞娛樂(06883)昨日於納斯達克上市的美國預託股
份的最高價為80﹒83元,最低價為77﹒88元,收市價為78﹒97元,成交量達
726﹒6萬股,佔已發行股份的1﹒32%。預期股份將於明日開始在港交所上市。
 截至本年11月底,該公司已發行股份總數為16﹒53億股。根據9月底股東應佔資產淨
值約27﹒3億美元(約212﹒4億港元),按已發行股份16﹒53億股計算,每股資產淨
值約為1﹒65美元(約12﹒85港元)。(ho)
http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211206534&page=1
13 : GS(14)@2012-04-04 00:00:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120328951_C.pdf
業績暴增,財務漸進
14 : Clark0713(1453)@2012-05-09 21:08:36

二零一二年第一季度未經審計業績

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120509508_C.pdf

"公司於二零一二年第一季度的淨收益由去年同期806,600,000 美元上升約27%至
1,026,900,000美元,主要受惠於中場賭桌分部業績改善,加上新濠天地的泥碼下注額及
非博彩收益的改善所帶動。

二零一二年第一季度之經調整EBITDA(1) 為242,500,000美元,較去年同期121,300,000美元
按年飆升一倍,主要受惠於集團整體泥碼贏款百分比有所提升及中場賭桌收益錄得顯
著增加,尤其是新濠天地的中場賭桌業務,再加上公司嚴格實施的成本控制措施,全面
帶動營運槓桿效益及提升盈利能力所致。

在美國公認會計原則的基礎上,新濠博亞娛樂於二零一二年第一季度應佔淨收入為
122,100,000美元或每股美國預託股份0.22美元,對比去年同期則錄得淨收入7,200,000美
元,或每股美國預託股份0.01美元。淨收入錄得按年增長主要由於新濠天地的博彩及非
博彩業務表現均有所改善,以及淨利息費用等非營運開支減少。當中,部份盈利被Studio
City土地使用權的攤銷以及所有營運固定資產折舊增加所抵銷。二零一二年第一季度非
控制權益應佔淨虧損與Studio City相關,為3,600,000美元。

新濠博亞娛樂有限公司之聯席主席兼行政總裁何猷龍先生表示:「二零一二年首季度業
績充分顯示公司整體中場業務特別是高端中場發展持續強勁。這亦印證我們進一步加
強旗下產品、服務及設施的多元化發展成效顯著,並有利我們把握迅速增長的澳門博彩
市場。

「我們一直致力優化現有的資產組合,在嚴謹控制成本之同時,亦不斷提升新濠天地及
澳門新濠鋒的賭桌收益,充分利用旗下酒店及其他非博彩設施,以推動公司整體營運表
現,達致更佳的協同效益。

「二零一二年第一季度的中場賭桌收益表現強勁,進一步帶動公司於利潤豐厚及具潛
力的大眾化博彩市場穩佔可觀的市場佔有率,令公司經調整EBITDA再創新高,達至
242,500,000美元。受惠於博彩業務,我們本季度的盈利能力及營運現金流量均有顯著改
善。此外,公司收益大幅增長27%,EBITDA亦按年飆升一倍,這正充分反映營運槓桿錄
得顯著效益以及利潤率大幅攀升。

「我們一直致力推動澳門多元消閒及旅遊業發展,而公司目前的資產組合充分印證我們
在這方面所作的努力和承擔。透過享譽國際及大獲好評的多元娛樂設施如水舞間、龍騰
及嬌比等,我們將為與日俱增的高品味顧客群帶來獨一無二的世界級娛樂體驗。
「澳門新濠鋒已邁進五周年!澳門新濠鋒的卓越服務品質,獲得世界著名機構認同,屢
獲殊榮包括連續三年榮獲《福布斯旅遊指南》五星級住宿及水療大獎,盡顯其致力為本
澳旅客提供卓越非凡服務的承諾。

「Studio City項目將進一步提供更多獨特、精彩的娛樂配套,為訪澳旅客帶來更多驚喜的
旅遊體驗。我們將繼續全面配合澳門政府以完成Studio City項目所需之審批程序。」"
15 : GS(14)@2012-05-09 21:41:45

業績開始爆發
16 : Clark0713(1453)@2012-05-30 21:23:58

MCE Finance Limited 二零一二年第一季度未經審計財務報表

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120530344_C.pdf
17 : greatsoup38(830)@2012-05-31 21:49:58

這家沒大用
18 : GS(14)@2012-07-06 00:27:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120705871_C.pdf
新濠博亞娛樂有限公司(「新濠博亞娛樂」或「本公司」)(香港聯交所:6883)(納斯達
克:MPEL),一家專注於澳門市場的博彩及娛樂場度假村業務發展商及資產擁有者,
欣然宣佈,於二零一二年七月五日,本公司的一家間接全資附屬公司MPEL Projects
Limited訂立協議備忘錄(「協議備忘錄」),MPEL Projects 與 SM Group、Belle Corporation
及 PremiumLeisure and Amusement, Inc.(統稱「菲律賓訂約方」)同意,真誠磋商並於六十
(60)天內在達成所有先決條件後,簽署財團協議,當中包括若干經同意的執行協議文
本,於菲律賓的若干幅土地上進行租賃、發展、經營及管理活動,包括將一個大型娛
樂場及酒店綜合設施的建築物及結構改造成世界級的娛樂場、酒店、購物及娛樂綜合
設施。
待項目土地於菲律賓經濟特區管理局(「PEZA」)登記為旅遊經濟特區後,方會簽訂財
團協議。
菲律賓娛樂及博彩公司(「PAGCOR」)已向財團發出臨時牌照,並擬於臨時牌照所述若
干條件達成後發出正式娛樂場牌照。MPEL Projects 亦會成為臨時牌照的持有者成員之
一。
協議備忘錄具約束力。財團協議一經簽署,協議備忘錄即由財團協議取代而失效。
MPEL Projects 或其關聯方將作為承租人經營博彩及非博彩業務。
根據臨時牌照條款,PAGCOR要求財團在商業營運之初投資不少於650百萬美元,而整
個項目合共須投資10億美元。
19 : 200(9285)@2012-07-07 13:58:48

菲律賓?唔好啦掛蠻方之地
20 : GS(14)@2012-07-07 14:05:19

唔知真是有無人去賭錢
21 : 200(9285)@2012-07-07 20:06:32

20樓提及
唔知真是有無人去賭錢


同叔個掌櫃啦

(1009)本公司及其附屬公司主要業務為經營酒店及出租物業作娛樂場以及配套消閒及娛樂營運。

酒店營運及出租物業
於二零零七年十月,本公司收購菲律賓酒店集團51%股本權益。酒店集團為酒店之擁有人,該酒店位於菲律賓馬尼拉都會區,是一所豪華娛樂場酒店,包括32層高豪華酒店大樓,共設有超過370間客房及博彩設施。酒店集團之主要業務為經營酒店及出租物業作娛樂場以及配套消閒及娛樂營運。


集美集團林先生也有係個邊投資博彩業‧
22 : GS(14)@2012-07-07 23:25:19

21樓提及
20樓提及
唔知真是有無人去賭錢

同叔個掌櫃啦
(1009)本公司及其附屬公司主要業務為經營酒店及出租物業作娛樂場以及配套消閒及娛樂營運。
酒店營運及出租物業
於二零零七年十月,本公司收購菲律賓酒店集團51%股本權益。酒店集團為酒店之擁有人,該酒店位於菲律賓馬尼拉都會區,是一所豪華娛樂場酒店,包括32層高豪華酒店大樓,共設有超過370間客房及博彩設施。酒店集團之主要業務為經營酒店及出租物業作娛樂場以及配套消閒及娛樂營運。
集美集團林先生也有係個邊投資博彩業‧


有無資料
23 : 200(9285)@2012-07-08 10:43:03

22樓提及
21樓提及
20樓提及
唔知真是有無人去賭錢

同叔個掌櫃啦
(1009)本公司及其附屬公司主要業務為經營酒店及出租物業作娛樂場以及配套消閒及娛樂營運。
酒店營運及出租物業
於二零零七年十月,本公司收購菲律賓酒店集團51%股本權益。酒店集團為酒店之擁有人,該酒店位於菲律賓馬尼拉都會區,是一所豪華娛樂場酒店,包括32層高豪華酒店大樓,共設有超過370間客房及博彩設施。酒店集團之主要業務為經營酒店及出租物業作娛樂場以及配套消閒及娛樂營運。
集美集團林先生也有係個邊投資博彩業‧

有無資料


集美集團
克拉克溫泉度假城是菲律賓最新、最大及最先進的綜合休閒度假城,占地300公頃,位於首都馬尼拉以北80公里的邦板牙省克拉克經濟特區中心地帶。

在度假城內客人可享受安全舒適,寬敞的道路,開闊的活動空間的美式生活社區。克拉克度假城還是國內唯一擁有水上樂園、高爾夫球場及娛樂場等休閒設施的度假城,是一家大小外出休閒度假之首選。

在這裡,將讓您體驗不斷的驚喜。

http://www.fontanaleisureparks.com/webchinese/aboutus.html
24 : GS(14)@2012-08-08 12:52:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120807478_C.pdf
公司於二零一二年第二季度的淨收益由二零一一年同期960,000,000美元減少約2%至
938,500,000美元,主要是由於整體泥碼下注額下降所致,惟部分被中場賭桌及博彩機分
部收益(尤其是新濠天地的表現)顯著增加所抵銷。
二零一二年第二季度之經調整 EBITDA(1)為203,800,000 美元, 較二零一一年同期
216,300,000美元按年減少6%,是由於集團整體泥碼下注額下降以及混合泥碼贏款百分比
不高所致,惟部分被中場賭桌及博彩機分部盈利顯著增加以及公司持續致力控制成本
所抵銷。
在美國公認會計原則的基礎上,新濠博亞娛樂於二零一二年第二季度應佔淨收入為
82,300,000美元,或每股美國預託股份0.15美元,對比二零一一年第二季度則應佔淨收入
66,700,000美元,或每股美國預託股份0.13美元。淨收入按年增長主要是由於中場博彩分
部收益提高以及非營運開支減少(包括淨利息費用及與新濠天地項目融資之再融資有關
的一次過成本降低)所致,惟部分被 Studio City 土地使用權攤銷、二零一二年四月工資
水平增加導致工資成本上升的影響以及集團整體泥碼下注額及贏款百分比下降所抵銷。
二零一二年第二季度非控制權益應佔淨虧損與 Studio City 相關,為3,900,000美元。
新濠博亞娛樂之聯席主席兼行政總裁何猷龍先生表示:「二零一二年第二季度的業績充
分反映公司的中場業務的營運基礎顯著造好。公司整體的中場賭桌業務表現強勁,當中
以新濠天地表現最為突出,進一步為公司帶來更穩健及更具盈利能力的博彩組合,推動
公司整體經調整 EBITDA及現金流增長。
「在市場泥碼業務的整體放緩帶動下,我們的泥碼下注額亦繼續受到早前實施的賭桌優
化策略所影響,我們深信這影響將屬於短暫性,而該賭桌優化策略將有助長遠泥碼下注
額及中場賭桌業務增長,提升整體賭桌收益,使我們更具靈活性地站穩於瞬息萬變的澳
門博彩市場,並推動公司營運基礎的長線持續增長。
「我們欣悉Studio City項目已獲澳門政府批出經修訂的正式土地合約,並取得批文以重新
啟動工程。Studio City將會是路氹區另一個薈萃綜合娛樂、零售及博彩元素的娛樂度假
村,當中包括博彩設施、五星級酒店、多元化娛樂、零售和餐飲設施等,以吸引更廣的
客戶群,特別是針對以大中華地區為主的亞洲中場市場。
「我們衷心感謝澳門政府的支持,令我們有為本澳旅客提供更多元、更精采的休閒、娛
樂、旅遊體驗,同時,亦為構建澳門成為亞洲首屈一指的旅遊勝地及可持續發展再盡一
點綿力。
「在二零一二年七月初,我們就於菲律賓發展及經營綜合博彩娛樂場度假村項目簽訂協
議備忘錄。此舉將進一步拓展我們在亞洲的版圖,並為公司新增盈利和現金流來源。在
相關協議的條款達成後,我們會進一步公佈此項目的其他細節。」
25 : GS(14)@2012-08-08 12:54:27

第2季盈利實際少20%,至約8,000萬,上半年實增80%,至1.8億
26 : GS(14)@2012-08-08 12:55:07

債一般
27 : 200(9285)@2012-10-21 17:40:39

新濠獲融資14億發展新濠影匯

  【本報消息】新濠博亞娛樂宣佈,其間接擁有60%股權的附屬公司Studio City Company Limited(SCC)已就14億(美元,下同)優先有抵押信貸融資(包括港元及美元融資)與多家授權牽頭銀行訂立承諾函。該信貸融資預計包括於簽署最終法律文件起計五年到期的13億等值延遲提款有期貸款融資;及1億等值循環信貸融資。融資主要用於新濠影匯發展,此項目發展預算合共約29億元。此融資須待簽署最終協議等方可作實。

  SCC是由新濠博亞娛樂間接擁有60%股權及New Cotai, LLC直接擁有40%股權的SCI公司的附屬公司,SCI。

  新濠博亞娛樂聯席主席兼行政總裁何猷龍表示,牽頭安排銀行作出承諾意味着新濠影匯項目債務融資的完成取得重大進展,有望約於一五年中順利開業。

  新濠影匯估計設計及施工預算修改為20.4億,初步預算或會調整。項目發展預算約29億,包括20.4億的經調整設計及施工預算、預付利息和其他慣常項目。新濠影匯的開發及建設擬以上文所述14億等值優先有抵押信貸融資、其他債務融資及SCI股東現金股本注資提供資金。

  新濠影匯一期的總建築面積預計約46.2萬平方米,待政府批准後,博彩設施預計配備不多於500張賭檯及逾1,500部角子機。

  酒店預計增建高層建築物,容納約有1,600間客房的自營五星級酒店設施。總零售建築面積將約為3.6萬平方米,多功能娛樂廳預計共設約5,000個席位。

http://www.macaodaily.com/html/2012-10/21/content_743568.htm
28 : 0o4(31752)@2012-10-21 21:21:47

19樓提及
菲律賓?唔好啦掛蠻方之地


並唔係你想像中咁
29 : GS(14)@2012-10-22 23:13:24

28樓提及
19樓提及
菲律賓?唔好啦掛蠻方之地

並唔係你想像中咁


講下
30 : greatsoup38(830)@2012-10-26 00:36:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121025187_C.pdf
新濠博亞娛樂有限公司(「新濠博亞娛樂」或「本公司」)(香港聯交所股份代號:6883)
(納斯達克證券代碼:MPEL),一家專注於澳門市場的博彩及娛樂場度假村業務發展
商及資產擁有者,謹此提述二零一二年七月五日所刊發有關本公司一家間接全資附屬
公司、SM 集團、Belle及PremiumLeisure and Amusement, Inc.(「PLAI」)就發展項目而訂
立協議備忘錄的公告(「過往公告」)。
董事會欣然宣佈MCE Leisure(本公司間接附屬公司)、SMIC、Belle及PLAI(SMIC、
Belle及PLAI統稱「菲律賓訂約方」)於二零一二年十月二十五日簽訂合作協議(「合作協
議」),以(其中包括)規範菲律賓訂約方與MCE訂約方的關係以及自結束起向項目注入
若干款項。根據合作協議,菲律賓訂約方與MCE訂約方作為持牌人的關係、權利及責
任將自結束起生效。
合作協議規定,(其中包括)於結束時持牌人須:(i)指定MCE Leisure為特殊目的實體;
(ii)委任MCE Leisure為持牌人有關娛樂場牌照以及項目經營與管理的唯一及獨家代表;
及(iii)同意MCE Leisure按經營協議條款獨家管理、經營及控制項目。
根據合作協議,持牌人須按如下方式對投資承諾出資:
(i) 對於6.5億美元(「初期投資」):
(a) 菲律賓訂約方同意向項目注入PAGCOR所釐定總值不低於3.25億美元的土地及
建築物(包括平台正面);及
(b) MCE Leisure同意向項目提供裝置及傢俱、博彩設備、其他裝修、存貨及日用物
資以及建築物內外的無形財產及娛樂設施,PAGCOR釐定上述項目的總值不低
於3.25億美元;及
(ii) 對於餘下3.5億美元投資承諾金額(「餘下出資」),菲律賓訂約方及MCE Leisure將向
項目作出均等出資1.75億美元。
訂約方(菲律賓訂約方及MCE訂約方,統稱「訂約方」)同意,釐定上述MCE Leisure的出
資金額時須計及MCE訂約方或任何MCE指定實體於開業後向項目注入的營運資金。
預計截至開業MCE Leisure結合現金、現金流及債務融資多種方式對項目的總投資約為
6億美元。
除合作協議外,訂約方亦訂立結束安排協議(「結束安排協議」)及租賃協議。結束安排
協議旨在促成結束及訂明結束條件。租賃協議的權利與責任於結束時生效。結束時將
簽署經營協議。
經營協議將自經營協議簽訂之日至娛樂場牌照屆滿之日(現時預計為二零三三年七月
十一日)期間規管項目的經營。根據經營協議,MCE Leisure將獲委任為項目的唯一及
獨家經營者兼管理人。
經考慮PLAI同意委任 MCE Leisure 取代本身為特殊目的實體,MCE Leisure 須自項目博
彩收益向PLAI支付若干每月付款(「每月付款」)。此外,MCE Leisure有權保留非博彩業
務的所有利潤,並須負責向 PAGCOR 支付娛樂場牌照的牌照費以及承擔項目經營及
管理有關的所有相關費用與開支。計算相關每月付款時須扣除上述牌照費、費用及開
支。
...
交易的理由與利益
董事認為,交易條款公平合理且符合本公司股東的整體利益。儘管本公司目前僅專注在
澳門經營,但本公司積極評估在亞洲未來的擴展機遇,尤其是考慮到亞洲經濟的預期增
長及休閒旅遊業的日後發展。澳門博彩市場的規模及增長足證亞洲是廣為認可全球發
展最快的博彩區域。
澳門成功發展為博彩及娛樂市場促進整個亞太地區博彩業的發展,推動娛樂場、酒店、
娛樂及購物度假村的發展,近期新加坡的發展是表表者。
菲律賓是東南亞受歡迎的旅遊目的地,接近南韓、台灣、日本及中國等重要旅遊市場。
二零一一年,菲律賓旅遊局迎來390萬觀光遊客。儘管來自南韓及美國的旅遊團人數最
多,但中國佔菲律賓遊客人數的比例一直持續上升。
可能進軍本公司預期會產生大量資本回報的新司法權區,會進一步分散本公司於亞洲
的風險,獲取更多盈利資源及現金流,為本公司日後擴展提供更大平台,並可提高股東
價值。
本公司認為,憑藉開發世界級綜合度假村(如澳門新濠天地)的經驗,本公司可利用菲律
賓休閒旅遊業的預期發展,以滿足日益富裕及擴增的亞洲中產人士對尋求新旅遊目的
地及體驗的需求。
合適的業務夥伴是確保本公司於菲律賓成功發展的關鍵因素。菲律賓訂約方具有豐富
的開發、旅遊、博彩及休閒業務經驗,加上了解當地情況,有利於本公司及股東發展此
項令人振奮的新業務。
關於菲律賓訂約方
SMIC於菲律賓證券交易所(「菲律賓證交所」)上市,為SM 集團的控股公司,是菲律賓最
大企業集團之一。SMIC透過其附屬公司從事五項核心業務,即購物商場發展及租賃、
商業零售、金融服務、房地產開發及旅遊與酒店及會議服務。
Belle為於菲律賓證交所上市的一家物業發展商。Belle的物業發展項目主要位於大雅
台市及八打雁,包括Alta Mira、Fairfi eld Lakeside Fairways、Lakeview Heights、Pinecrest
Village、Plantation Hills、Tagaytay Highlands Golf Club及Tagaytay Midlands Golf Club等。
PLAI是一家博彩及休閒公司,為PAGCOR臨時牌照承授人,於Bagong Nayong Pilipino
Manila Bay Entertainment City及Newport City Integrated Resort附近經營娛樂場等綜合度假
村。
據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,菲律賓訂約方及彼等各自最終實益擁有
人為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。
31 : greatsoup38(830)@2012-11-03 18:35:34

http://cn.reuters.com/article/bondsNews/idCNSB207652320121031
路透香港10月30日電---湯森路透旗下基點報導,消息人士稱,新濠博亞娛樂的14億美元貸款已進入高級銀團組建階段.

有八家銀行擔當本案的牽頭行兼簿記行,分別為澳新銀行、美銀美林、中國銀行澳門分行、花旗、東方匯理銀行、德意志銀行、中國工商銀行澳門分行和瑞銀.

消息人士透露,瑞銀從最開始就在安排行之列.先前報導稱,蘇格蘭皇家銀行料為牽頭行,不屬於安排行.

這八家牽頭行提供了不等額的認貸承諾.其中兩家中資銀行的承貸規模高過其他銀行.

本案分為13億美元定期貸款和1億美元循環信貸兩部分.期限為五年,平均年限為4.8年.

利率為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼450個基點.在高級銀團階段,銀行受邀分三個層次參貸.回覆日期截至12月7日.在11月22日前回覆的銀行將獲得15個基點的提前費用.

承貸1億美元或以上的銀行,先付費用為270個基點,最高綜合收益為506.25個基點(提前承貸則為509.375個基點),享有牽頭行頭銜.

承貸7,500-9,900萬美元的銀行,先付費用為245個基點,最高綜合收益為501.04個基點,享有牽頭行頭銜.

承貸5,000-7,400萬美元的銀行,先付費用為200個基點,最高綜合收益為491.67個基點,享有協辦行頭銜.

約20家銀行已收到參與組建高級銀團的邀請.

待續
32 : greatsoup38(830)@2012-11-03 18:35:42

預計將在11月26日當週進行實地考察和銀行陳述.

一如先前報導,籌得款項將為澳門星麗門項目融資,該項目料將耗資逾25億美元.

新濠2011年5月曾通過五年期雙檔融資案借入12億美元,包括8億美元定期貸款和4億美元循環信貸.初步利率為較Libor加碼250個基點.

據早前報導,將有8億美元的債券對本案進行補充.2010年5月,新濠通過八年期附第四年末回購權的全球債券融資6億美元,票息為10.5%.(完)

--編譯 王翔瓊;審校 於春紅
33 : greatsoup38(830)@2012-11-03 18:36:39

cn.reuters.com/article/bondsNews/idCNSB207408720121030
路透香港10月29日電---湯森路透旗下基點報導,消息人士稱,新濠博亞娛樂的14億美元貸款案可能最早於本週啟動.

有七家銀行擔當本案的牽頭行兼簿記行,分別為澳新銀行、美銀美林、中國銀行澳門分行、花旗、東方匯理銀行、德意志銀行、中國工商銀行澳門分行.

消息人士稱,蘇格蘭皇家銀行不在安排行之列,料為牽頭行.

一名消息人士表示,該貸款將為五年期,攤還時間集中在貸款期限尾段.

本案包括高級和一般銀團兩個階段.一般銀團料將在1月左右推出.

一如先前報導,籌得款項將為澳門星麗門項目融資,該項目料將耗資逾25億美元.

新濠2011年5月曾通過五年期雙檔融資案借入12億美元,包括8億美元定期貸款和4億美元循環信貸.初步利率為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼250個基點.

據早前報導,將有8億美元的債券對本案進行補充.2010年5月,新濠通過八年期附第四年末回購權的全球債券融資6億美元,票息為10.5%.(完)

--編譯 王翔瓊;審校 於春紅
34 : greatsoup38(830)@2012-11-08 00:50:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121107426_C.pdf
公司於二零一二年第三季度的淨收益由二零一一年同期1,056,000,000美元減少約4%至
1,010,800,000美元,主要是由於整體泥碼下注額下降所致,惟部分被新濠天地的中場分
部收益大幅增加所抵銷。
二零一二年第三季度之經調整EBITDA(1)為226,400,000美元,較二零一一年第三季度
240,300,000美元按年減少6%,是由於集團整體泥碼下注額下降以及混合泥碼贏款百分比
下降所致,惟部分被中場賭桌及博彩機分部盈利顯著增加以及公司持續致力控制成本
所抵銷。
在美國公認會計原則的基礎上,新濠博亞娛樂於二零一二年第三季度應佔淨收入為
104,900,000 美元,或每股美國預託股份0.19 美元,對比去年同期則錄得應佔淨收入
113,300,000美元,或每股美國預託股份0.21美元。淨收入按年下降主要是由於新濠影滙
土地使用權攤銷、菲律賓項目的開發成本以及集團整體泥碼下注額及贏款百分比下降
所致,惟部分被中場博彩分部收益提高及非營運開支減少(包括淨利息開支降低及在香
港兩地上市的一次性上市開支)所抵銷。二零一二年第三季度非控制權益應佔淨虧損與
新濠影滙相關,為4,400,000美元,對比去年同期則為2,100,000美元。
新濠博亞娛樂之聯席主席兼行政總裁何猷龍先生表示:「公司本季度再度錄得亮麗的經
營業績。儘管面對泥碼分部市場增長放緩,新濠天地中場業務的營運表現卻較去年同期
顯著造好,為我們帶來更穩定的盈利貢獻。」

業績倒退,債一般
35 : greatsoup38(830)@2012-11-25 18:41:32

http://cn.reuters.com/article/bondsNews/idCNST057815520121121
路透香港11月21日電---湯森路透旗下基點報導,消息人士稱,新濠博亞娛樂(6883.HK: 行情)(MPEL.O: 行情)的14億美元貸款已進入一般銀團階段.

以三種水準邀請銀行參貸:承諾3,500萬美元或以上者,獲得安排行頭銜,綜合收益483個基點,費用160個基點;承諾2,000-3,400萬美元,獲得高級經理行頭銜,綜合收益479個基點,費用140個基點;承諾1,000-1,900萬美元,獲得經理行頭銜,綜合收益474個基點,費用120個基點.

預定11月27日在澳門舉辦銀行說明會,回覆期限12月28日.

先前曾報導,牽頭行及簿記行包括:澳新銀行、美銀美林、中國銀行澳門分行、花旗、東方匯理銀行、德意志銀行、中國工商銀行澳門分行和瑞銀.

這八家牽頭行提供了不等額的認貸承諾.其中兩家中資銀行的承貸規模高過其他銀行.

本案分為13億美元定期貸款和1億美元循環信貸兩部分.期限為五年,平均年限為4.8年.

利率為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼450個基點.

本案於上月進入高級銀團階段,銀行受邀分三個層次參貸.回覆日期截至12月7日.在11月22日前回覆的銀行將獲得15個基點的提前費用.

承貸1億美元或以上的銀行,先付費用為270個基點,最高綜合收益為506.25個基點(提前承貸則為509.375個基點),享有牽頭行頭銜.

承貸7,500-9,900萬美元的銀行,先付費用為245個基點,最高綜合收益為501.04個基點,享有牽頭行頭銜.

承貸5,000-7,400萬美元的銀行,先付費用為200個基點,最高綜合收益為491.67個基點,享有協辦行頭銜.

籌得款項將為澳門星麗門項目融資,該項目料將耗資逾25億美元.

新濠2011年5月曾通過五年期雙檔融資案借入12億美元,包括8億美元定期貸款和4億美元循環信貸.初步利率為較Libor加碼250個基點.

據早前報導,將有8億美元的債券對本案進行補充.2010年5月,新濠通過八年期附第四年末回購權的全球債券融資6億美元,票息為10.5%.(完)
36 : GS(14)@2012-12-08 22:41:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121207592_C.pdf
在菲律賓買殼搞賭場

新濠博亞娛樂有限公司(「新濠博亞娛樂」或「本公司」)(香港聯交所:6883)(納斯
達克:MPEL)欣然宣佈,本公司透過其間接附屬公司MCE (Philippines) Investments
Limited及MCE (Philippines) Investments No. 2 Corporation(統稱「買方」)於二零一二
年十二月七日與售股股東訂立收購協議(「收購協議」), 待達成若干先決條件
後, 向售股股東購買相當於菲律賓證券交易所(「菲律賓證券交易所」)上市公
司 Manchester International Holdings Unlimited Corporation(「MIH」)已發行股本93.06%
的銷售股份(「建議收購」)。MIH將於交割時或之前向售股股東(或彼等的聯屬人士)
出售旗下營運附屬公司。交割時,買方將以現金(a)向售股股東支付200,000,000菲律
賓比索(約相當於4,900,000美元或37,940,000港元); 及(b)按售股股東指示向MIH支付
1,059,000,000菲律賓比索(約相當於25,945,500美元或200,892,300港元)以清償售股股東
(或彼等的聯屬人士)根據附屬公司出售協議所承擔的責任。交割後MIH將保留附屬公
司銷售額。建議收購的總代價為1,259,000,000菲律賓比索(約相當於30,845,500美元或
238,832,300港元)。交割須待若干先決條件達成後方可作實,預計於交割日期完成。
...
交割後,本公司現擬透過MIH管理及經營菲律賓業務。本公司菲律賓業務包括菲律賓項
目待完成後涵蓋本公司二零一二年十月二十五日公告所述娛樂場、酒店、購物及娛樂綜
合設施。
37 : GS(14)@2012-12-08 22:46:34

http://investing.businessweek.co ... t.asp?ticker=MIH:PM
爆升...

http://en.wikipilipinas.org/inde ... limited_Corporation

Manchester International Holdings Unlimited Corporation was incorporated in 1974 as Interphil Laboratories, Inc. with the primary purpose of manufacturing, processing and packaging drugs, chemicals, pharmaceuticals and veterinary products. Interphil was the product of the merger between Zuellig-owned Pharma Industries, Inc., and US-based Muller and Phipps.

In 1991, MIH went public after its shares were listed on the Philippine Stock Exchange under the stock symbol ILI. To date, after the change in corporate name, the symbol was subsequently changed to MIH.

In 2008, the Board of Directors of created two subsidiaries: First Pharma Industries, Inc., a toll manufacturing company, and Lancashire Realty Holding Corporation. MIH also decided to amend its articles of incorporation and make the following changes:

  change of company name from Interphil Laboratories, Inc. to Manchester International Holdings Unlimited Corporation
  change of First Pharma Industries, Inc. to Interphil Laboratories, Inc.
  change in primary purpose to Manchester International Holdings Unlimited Corporation

The operating assets of MIH were moved to Interphil and the real estate assets to Lancashire. These transfers were executed by way of tax-free exchanges following which MIH gained absolute control of Interphil and Lancashire.

http://financemanila.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143
38 : greatsoup38(830)@2013-01-20 00:22:17

http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNL4S0AL4BL20130116
路透香港1月15日 - 湯森路透旗下援引熟悉內情的消息人士報導,已有16家銀行加入新濠博亞娛樂的14億美元貸款案,本案在一般銀團階段中的認貸額度約為6.2億美元.

聯貸案目前已截止,已敲定額度分配.額度敲定之後,很快就會決定簽約日期.

一如先前的報導,葡萄牙大西洋銀行、加拿大豐業銀行(Bank of Nova Scotia)、澳洲國民銀行、大豐銀行、永隆銀行亦為銀團成員

一般銀團階段以下列三個檔次邀貸:承諾3,500萬美元或以上者,獲得安排行頭銜,綜合收益483個基點,費用160個基點;承諾2,000-3,400萬美元,獲得高級經理行頭銜,綜合收益479個基點,費用140個基點;承諾1,000-1,900萬美元,獲得經理行頭銜,綜合收益474個基點,費用120個基點.

原定的銀行回覆截止期限為12月28日.

牽頭行及簿記行包括:澳新銀行、美銀美林、中國銀行澳門分行、花旗、東方匯理銀行、德意志銀行、中國工商銀行澳門分行和瑞銀.

這八家牽頭行提供了不等額的認貸承諾.其中兩家中資銀行的承貸規模高過其他銀行.

本案分為13億美元分期償還貸款和1億美元循環信貸兩部分.期限為五年,平均年限為4.8年.

利率為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼450個基點,承諾費為加碼的40%.

籌得款項將為位於澳門金光大道的星麗門項目融資,該項目料將耗資逾25億美元.

新濠2011年5月曾通過五年期雙檔融資案借入12億美元,包括8億美元定期貸款和4億美元循環信貸.初步利率為較Libor加碼250個基點.(完) (編譯 李婷儀; 審校 石冠蘭)
39 : greatsoup38(830)@2013-01-26 20:48:52

http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNL4S0AT3N120130124
路透香港1月24日 - 湯森路透旗下基點報導,銀行消息人士指出,新濠博亞娛樂14億美元聯貸案將於週五簽約,貸款用於支持星麗門項目.

八家牽頭行及簿記行為:中國銀行澳門分行、中國工商銀行澳門分行、澳新銀行、美銀美林、花旗、德意志銀行、東方匯理銀行和瑞銀.中國銀行及中國工商銀行分別承貸3億美元及2.50億美元,東方匯理及瑞銀分別承貸6,500萬美元及6,000萬美元.其餘各承貸7,500萬美元.

另外16家銀行在一般銀團階段加入,參貸金額為4.25億美元.交通銀行澳門分行承貸1億美元,取得牽頭行頭銜,六家銀行取得主辦行頭銜.這六家銀行為:葡萄牙大西洋銀行(6,500萬美元)、東亞銀行澳門分門(4,000萬美元)、澳洲國民銀行(4,000萬美元)、加拿大豐業銀行(3,000萬美元)、大豐銀行(2,100萬美元)、永隆銀行(2,100萬美元)

以安排行身份參貸的有必利勝銀行(4,000萬美元)、及中信銀行(2,000萬美元).國泰世華銀行及法國工商銀行各承貸1,000萬美元,擔任高級經理行.

另外五家以經理行身份參與,其中四家各承貸500萬美元.這四家為創興銀行、彰化銀行、大新銀行、及第一銀行.永亨銀行則承貸800萬美元.

本案分為13億美元分期償還貸款和1億美元循環信貸兩部分.期限為五年,平均年限為4.8年.

承諾3,500萬美元或以上者,最高綜合收益483個基點,費用160個基點.利率為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼450個基點,承諾費為加碼的40%.

星麗門項目料將耗資逾25億美元.

新濠2011年5月曾通過五年期融資案借入12億美元,包括8億美元定期貸款和4億美元循環信貸.初步利率為較Libor加碼250個基點.(完) (編譯 蔡美珍; 審校 張明鈞)
40 : Clark0713(1453)@2013-02-06 22:21:33

截至二零一二年十二月三十一日止第四季度及全年未經審計業績

"二零一二年第四季度的淨收益由二零一一年同期的1,008,300,000 美元上升約9%至
1,101,800,000美元,主要是由於集團整體的中場賭桌及博彩機收益顯著改善以及集團整
體泥碼下注額上升,惟部分被集團整體的泥碼贏款百分比下降抵銷。
二零一二年第四季度之經調整 EBITDA(1)為247,500,000美元,而二零一一年第四季度之經
調整 EBITDA 則為231,600,000美元。二零一二年第四季度之經調整 EBITDA 按年增長7%
主要受惠於中場業務收益較豐厚,加上持續致力控制成本,惟部分被集團整體的泥碼贏
款百分比下降抵銷。
2
在美國公認會計原則的基礎上,新濠博亞娛樂於二零一二年第四季度應佔淨收入為
108,000,000美元,即每股美國預託股份0.20美元,而二零一一年第四季度應佔淨收入
107,500,000美元,即每股美國預託股份0.20美元。淨收入較去年增加主要是由於新濠天
地及澳門新濠鋒的營運基礎實質改善,惟部分被菲律賓項目的發展成本及集團整體的泥
碼贏款百分比下降抵銷。二零一二年第四季度,歸屬於非控制權益的淨虧損為6,700,000
美元,而二零一一年第四季度則為3,700,000美元。歸屬於非控制權益的淨虧損與新濠影
滙有關,較去年增加是由於825,000,000美元的新濠影滙優先票據於二零一二年第四季度
產生的利息所致。"
41 : greatsoup38(830)@2013-02-06 22:24:30

40樓提及
截至二零一二年十二月三十一日止第四季度及全年未經審計業績

"二零一二年第四季度的淨收益由二零一一年同期的1,008,300,000 美元上升約9%至
1,101,800,000美元,主要是由於集團整體的中場賭桌及博彩機收益顯著改善以及集團整
體泥碼下注額上升,惟部分被集團整體的泥碼贏款百分比下降抵銷。
二零一二年第四季度之經調整 EBITDA(1)為247,500,000美元,而二零一一年第四季度之經
調整 EBITDA 則為231,600,000美元。二零一二年第四季度之經調整 EBITDA 按年增長7%
主要受惠於中場業務收益較豐厚,加上持續致力控制成本,惟部分被集團整體的泥碼贏
款百分比下降抵銷。
2
在美國公認會計原則的基礎上,新濠博亞娛樂於二零一二年第四季度應佔淨收入為
108,000,000美元,即每股美國預託股份0.20美元,而二零一一年第四季度應佔淨收入
107,500,000美元,即每股美國預託股份0.20美元。淨收入較去年增加主要是由於新濠天
地及澳門新濠鋒的營運基礎實質改善,惟部分被菲律賓項目的發展成本及集團整體的泥
碼贏款百分比下降抵銷。二零一二年第四季度,歸屬於非控制權益的淨虧損為6,700,000
美元,而二零一一年第四季度則為3,700,000美元。歸屬於非控制權益的淨虧損與新濠影
滙有關,較去年增加是由於825,000,000美元的新濠影滙優先票據於二零一二年第四季度
產生的利息所致。"

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130206891_C.pdf
記得貼公告
新濠博亞娛樂有限公司之聯席主席兼行政總裁何猷龍先生表示:「新濠博亞娛樂於二零
一二年第四季度的業績為二零一二年寫下輝煌一頁 — 季度及全年EBITDA齊創新高。我
們的旗艦項目新濠天地再度錄得突破性業績增長,第四季度的營運基礎表現較上季及
去年同期顯著造好,尤以日益重要的高端中場博彩市場為甚。
「公司近日成功發行價值1,000,000,000美元的優先票據,票面利率低至極具吸引力的
5.0%。完成發行後,公司將可就其價值600,000,000美元、息率為10.25%的優先票據進行
再融資。新發行票據的票面利率極具吸引力,讓公司調動資金的靈活度有所提升,此充
分反映公司於過去三年的營運基礎全面向好。
「新濠影滙工程進展順利,預計可於二零一五年中如期開業。公司已透過新濠影滙的優
先票據成功籌集了825,000,000美元,並與牽頭經辦銀行簽署了價值1,400,000,000美元的新
濠影滙優先擔保融資協議。兩筆融資均無須公司提供公司擔保。公司預期,連同已承諾
股東權益的全部注資金額,該等信貸融資於全數兌現後將能為新濠影滙項目提供一切
所需的資金。公司的融資策略,配合固定價格、一次性付款及外判策略,讓我們能更能
掌控成本及時間。
「公司於第四季度成功完成收購菲律賓股票交易所上市公司Manchester International Holdings
Unlimited Corporation的大部份股權。新濠博亞娛樂有信心此獨一無二的綜合娛樂度假村
將按計劃於二零一四年中開業。
「澳門及鄰近地區的大型基建工程進展迅速,將有助吸引更廣闊的旅客流,刺激未來訪
澳旅客數字的增長。新濠博亞娛樂深信,澳門出色的基建藍圖,加上橫琴的全方位發
展,勢必令澳門綻放更璀璨的魅力,為旅客打造更稱心的旅遊體驗,從而穩固澳門作為
世界級休閒及旅遊勝地的成就。」
...
第4季持平,全年大約只有15%增長,重債
42 : 屳家hihihi(35700)@2013-02-06 22:47:24

OK la... EBITDA/EV大約16倍,1928 20倍左右,1928有龍頭溢價高少少都差唔多
買左200,靠持股折讓黎保護股價了
43 : greatsoup38(830)@2013-02-06 22:53:27

42樓提及
OK la... EBITDA/EV大約16倍,1928 20倍左右,1928有龍頭溢價高少少都差唔多
買左200,靠持股折讓黎保護股價了


其實如果是我,我寧願買6883的
44 : 屳家hihihi(35700)@2013-02-06 22:54:41

43樓提及
42樓提及
OK la... EBITDA/EV大約16倍,1928 20倍左右,1928有龍頭溢價高少少都差唔多
買左200,靠持股折讓黎保護股價了


其實如果是我,我寧願買6883的

點解呢?
45 : greatsoup38(830)@2013-02-06 22:55:30

44樓提及
43樓提及
42樓提及
OK la... EBITDA/EV大約16倍,1928 20倍左右,1928有龍頭溢價高少少都差唔多
買左200,靠持股折讓黎保護股價了


其實如果是我,我寧願買6883的

點解呢?


因為200好多立雜野...債都唔輕
46 : 屳家hihihi(35700)@2013-02-06 22:59:44

45樓提及
44樓提及
43樓提及
42樓提及
OK la... EBITDA/EV大約16倍,1928 20倍左右,1928有龍頭溢價高少少都差唔多
買左200,靠持股折讓黎保護股價了


其實如果是我,我寧願買6883的

點解呢?


因為200好多立雜野...債都唔輕

佢D立雜野影響得一百幾十萬,我當唔存在了..買菜搭條蔥一樣
張CB exercise左好似得返三億bank loan
47 : greatsoup38(830)@2013-02-06 23:04:15

46樓提及
45樓提及
44樓提及
43樓提及
42樓提及
OK la... EBITDA/EV大約16倍,1928 20倍左右,1928有龍頭溢價高少少都差唔多
買左200,靠持股折讓黎保護股價了


其實如果是我,我寧願買6883的

點解呢?


因為200好多立雜野...債都唔輕

佢D立雜野影響得一百幾十萬,我當唔存在了..買菜搭條蔥一樣
張CB exercise左好似得返三億bank loan


3億loan 咁都有so,但炒資產折讓不如買地產股
48 : 屳家hihihi(35700)@2013-02-06 23:08:46

地產股就係走左1972麻
睇下佢星期五係咪真係出招先買返地產股,而家唔敢買住..
49 : greatsoup38(830)@2013-02-06 23:18:00

48樓提及
地產股就係走左1972麻
睇下佢星期五係咪真係出招先買返地產股,而家唔敢買住..


地產愈打愈升,除非狂出供應
50 : 屳家hihihi(35700)@2013-02-06 23:29:37

49樓提及
48樓提及
地產股就係走左1972麻
睇下佢星期五係咪真係出招先買返地產股,而家唔敢買住..


地產愈打愈升,除非狂出供應

上次出完招第二日1,12,16等等都跌3-5%,之後就極速回升
出完招第二日應該有平貨執
51 : VA(33206)@2013-02-11 13:02:18

45樓提及
44樓提及
43樓提及
42樓提及
OK la... EBITDA/EV大約16倍,1928 20倍左右,1928有龍頭溢價高少少都差唔多
買左200,靠持股折讓黎保護股價了


其實如果是我,我寧願買6883的

點解呢?


因為200好多立雜野...債都唔輕6883 turnover 少,基金正如英哥一定係買200。
52 : GS(14)@2013-02-11 16:29:51

51樓提及
45樓提及
44樓提及
43樓提及
42樓提及
OK la... EBITDA/EV大約16倍,1928 20倍左右,1928有龍頭溢價高少少都差唔多
買左200,靠持股折讓黎保護股價了


其實如果是我,我寧願買6883的

點解呢?


因為200好多立雜野...債都唔輕6883 turnover 少,基金正如英哥一定係買200。


6883去美國買好好多
53 : GS(14)@2013-05-09 00:11:37

業績同上年差唔多,重債
54 : GS(14)@2013-08-08 16:21:34

6883
3 個月盈利增1倍,至1.6億,3個月盈利增3成,至2.4億,輕債
55 : greatsoup38(830)@2013-09-19 00:33:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130828836_C.pdf
6883
盈利增5成,至2.9億,債一般
56 : amazingrick(36737)@2013-10-09 18:31:07

新濠賓賓天地,365張台,14年中落成
57 : greatsoup38(830)@2013-11-05 23:12:42

3個月盈利增80%,至1.87億,9個月盈利增7成,至5.1億,輕債
58 : greatsoup38(830)@2013-11-17 09:45:03

http://cn.reuters.com/article/te ... 22820120625?rpc=222


路透香港6月25日電---湯森路透旗下基點引述消息人士稱,澳門新濠博亞娛樂14億美元貸款的磋商價碼是較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼超過300個基點.

他們表示,貸款期限預計為五年.但也有其他消息源指出,新濠博亞可能在考慮七年的期限.

據消息人士,該公司這筆貸款的結構料不同於其去年5月一筆12億美元的五年期貸款.這筆貸款由8億美元定期貸款和4億美元循環貸款組成,支付的利率為較LIBOR加碼250個基點.

消息人士說,新貸款可能要支付更高利率,因考慮到資金所用於新項目的施工風險.籌得資金將用於金光大道的星麗門(Studio City)項目,耗資料超過25億美元.

一如之前的報導,八家銀行--澳新銀行、美銀美林、中國銀行(澳門)、花旗、東方匯理銀行、德意志銀行、中國工商銀行(澳門)、蘇格蘭皇家銀行--將可能在這筆新貸款的籌組銀行之列.(完)

--編譯 隋芬;審校 白雲
59 : GS(14)@2014-02-14 00:34:08

6883

2013年最後一季增1倍,至2.2億,2013年盈利增9成,至7.5億,輕債
60 : GS(14)@2014-05-09 01:26:06

盈利勁增130%,至2.4億,輕債
61 : GS(14)@2014-08-08 01:40:44

6883

6個月盈利增23%,至3.9億,3個月盈利增1成,至1.9億,輕債
62 : GS(14)@2014-11-07 00:40:35

3個月盈利降27%,至1.3億,9個月盈利增9%,至5.1億,輕債
63 : Clark0713(1453)@2015-01-03 00:59:01

擬自願撤銷於香港聯合交易所有限公司主板的上市地位及建議修訂組織章程文件及股份獎勵計劃
64 : greatsoup38(830)@2015-01-03 23:43:21

真是估唔到他
65 : GS(14)@2015-01-13 12:27:15

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150113/news/ec_ecb1.htm何猷龍:新濠或重新港上市


2015年1月13日

【明報專訊】新濠博亞(6883)斥資32億美元的大型度假村新濠影匯,正按原計劃在今年下半年第三季開業。集團聯席主席兼行政總裁何猷龍(圖)表示,由於旗下主要項目已取得足夠融資,目前無集資需要,加上新濠在港成交量偏低,因此才建議在港除牌。不過,他不排除,集團日後碰到新的大型度假村需要發展時,到時重新考慮是否將澳門業務安排上市。


影匯主打中高端客 冀獲批400賭

主打中高端客路的影匯開幕前,雖然碰到博彩收入連跌數個月,但何猷龍指出,回顧過往經驗,在新濠天地開業時,碰到金融海嘯,因此已經有經驗應付,相信下半年的博彩收入可望好轉,目前無裁員計劃。他強調,未有聽到博監局不許在影匯內設置賭消息,最終希望按原定計劃,在場內設置400至500張賭。

在影匯內,將在外牆設置130米高及亞洲最高的摩天輪、蝙蝠俠夜神飛馳、摩幻間、5000座位的綜藝館、帕查夜總會及可供錄製真人騷的8號轉播廳,大玩電影主題及家庭娛樂元素。

何猷龍又稱,影匯只佔用三分之二土地,將來集團會繼續發展影匯二,並且正籌建新濠天地新大樓,以及增加零售元素,亦會選擇性的到其他司法區發展。

未計劃拓橫琴業務

目前集團未有在橫琴落實計劃,但是將來若能夠配合中央政策,會支持橫琴的發展。若日後有新的大型度假村需要發展,到時才會考慮將澳門業務安排上市。

66 : greatsoup38(830)@2015-02-13 00:38:12

3個月盈利降6成,至9,600萬,6個月盈利降18%,至5.3億,輕債
67 : GS(14)@2015-03-26 02:21:22

盈利降20%,至5.6億,輕債
68 : qt(2571)@2015-06-27 17:54:57

http://cn.reuters.com/article/2015/06/22/idCNL3S0Z82WZ20150622

路透基點:新濠博亞(澳門)17.5億美元貸款一般銀團階段將結束--TRLPC

路透香港6月22日- 湯森路透旗下基點報導,消息人士稱,新濠博亞(澳門)股份有限公司至多17.5億美元額度的一般銀團階段將於本週結束,
額度分配也將很快敲定。
  
  消息人士稱,簽署日期將在決定額度分配後確定。
  
  其中一位消息人士稱,該交易將在6月底之前塵埃落定。 新濠博亞(澳門)在6月19日遞交給港交所的文件中表示,計劃在6月29日前後全數動用貸款額度。

  貸款包括5億美元六年期分期償還定期貸款和10億美元五年期循環貸款。 循環貸款擁有綠鞋條款,規模可增加2.5億美元。

  澳新銀行(ANZ)、美銀美林、中國銀行澳門分行和德意志銀行新加坡分行擔任牽頭行兼簿記行。
  
  所得資金用於為建設澳門綜合度假區新濠天地(City of Dreams)的未償還貸款提供再融資及用於一般企業用途。
  
  交易於6月1日當週進入一般銀團階段。

  利率為較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼175個基點。 牽頭行方面,承貸1億美元或以上的獲前端費200個基點,承貸7,500萬-9,900萬美元的獲前端費175個基點。 另外,承貸5,000萬-7,400萬美元為主辦行,獲前端費150個基點;承貸3,000萬-4,900萬美元為安排行,獲前端費125個基點;承貸低於3,000萬美元為經理行,獲前端費100個基點。
  
  新濠博亞(澳門)為新濠博亞娛樂有限公司子公司MCE Finance的主要運營公司,持有澳門的六個博彩專營權之一。 (完)
69 : GS(14)@2015-07-03 00:55:48

取消上市

70 : greatsoup38(830)@2015-07-05 02:17:18

取消上市
71 : qt(2571)@2015-07-18 16:16:12

http://cn.reuters.com/article/2015/07/13/idCNL4S0ZT3MW20150713

路透基點:新濠博亞(澳門)17.5億美元貸款完成簽約--TRLPC

路透香港7月13日- 湯森路透旗下基點報導,知情消息人士稱,博彩運營商新濠博亞(澳門)股份有限公司的17.5億美元貸款結案,有17家銀行參與。

貸款於6月19日簽約,澳新銀行、美銀美林、中國銀行澳門分行和德意志銀行擔任牽頭行兼簿記行。 其中,中國銀行澳門分行承貸5億美元,其它三家銀行各承貸7,500萬美元。

另外還有其它13家銀行加入此案。 中國工商銀行澳門承貸2.5億美元,交通銀行澳門分行承貸1.5億美元,澳洲國民銀行承貸1.25億美元,大西洋銀行(Bank Nacional Ultramarino)承貸1億美元。

東亞銀行澳門分行和花旗集團各承貸7,500萬美元,創興銀行澳門分行及大豐銀行各承貸6,500萬美元。

永隆銀行澳門分行承貸4,400萬美元,法國農業信貸銀行承貸3,000萬美元,Credit Industriel et Commercial承貸2,000萬美元,永豐銀行承貸1,700萬美元,第一商業銀行承貸900萬美元。

貸款分為兩部分,一為5億美元六年期分期償還定期貸款,另一為12.5億美元五年期循環貸款。

所得資金用於為建設澳門綜合度假區新濠天地(City of Dreams)的未償還貸款提供再融資及用於一般企業用途。

據遞交給港交所的文件顯示,貸款額度已於6月29日全數動用。

新濠博亞(澳門)為新濠博亞娛樂有限公司子公司MCE Finance的主要運營公司,持有澳門的六個博彩專營權之一。 (完)
72 : greatsoup38(830)@2015-08-07 13:06:48

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150807/news/ec_ecc1.htm
新濠博亞淨收益跌24%
  2015年8月7日

【明報專訊】新濠國際(0200)旗下主要經營博彩業務的聯營公司新濠博亞昨日宣布6月底止第二季度業績,單季淨收益下跌24%至9.15億元(美元.下同,約71.32億港元);受到中場貢獻下跌,以至整體轉碼表現較低拖累,經調整物業除息稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)則為2.05億元(15.95億港元),按年跌35%。其建議季度息每股0.0134美元。

期內新濠博亞主要項目路琑新濠天地的淨收入為6.54億元,下跌32.3%;經調整EBITDA為1.79億元。貴賓轉碼大跌50%至只有111億元,贏率只有2.7%,為預期下限。中場入箱額為11.99億元,下跌9.9%;贏率為32.4%。

新濠影匯無縮預算

琑仔新濠鋒的淨收入為1.44億元,下跌20.8%;經調整EBITDA只有650萬元,跌58.3%。貴賓轉碼只有65億元,下跌21.7%;贏率則為2.7%。中場入箱額1.67億元,下跌15.2%;贏率為15.9%。馬尼拉新濠天地淨收入為7500萬元,EBITDA達1260萬元。

新濠主席何猷龍表示,他們期內維持成本控制,包括在推廣費用更講究紀律。將於10月27日開業的新濠影匯,仍維持設計及建築預算在23億美元之內。

73 : GS(14)@2015-10-25 03:21:25

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151024/news/ww_ww1.htm
新濠博亞尋條款寬免
  2015年10月24日

【明報專訊】根據《彭博》報道引述消息人士稱,新濠國際(0200)聯營公司新濠博亞,正為將於下周二開業的路琑新濠影匯項目涉及的108.5億元債務,尋求一年期條款寬免,容許其可以將2017年首季度的最高槓桿比率提高一倍,達到9倍的水平。

新濠 博亞 6883 專區 關係 0200
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=275682

新濠(0200,前澳門電力)專區

1 : GS(14)@2014-08-14 00:34:53

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=7719&page=
前專區
2 : GS(14)@2014-09-25 14:41:22

盈利增65%,至8.7億,輕債,靠6883
3 : GS(14)@2014-11-21 00:54:57

朋友公司入股格魯吉亞賭權
4 : GS(14)@2015-01-13 12:27:19

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150113/news/ec_ecb1.htm何猷龍:新濠或重新港上市


2015年1月13日

【明報專訊】新濠博亞(6883)斥資32億美元的大型度假村新濠影匯,正按原計劃在今年下半年第三季開業。集團聯席主席兼行政總裁何猷龍(圖)表示,由於旗下主要項目已取得足夠融資,目前無集資需要,加上新濠在港成交量偏低,因此才建議在港除牌。不過,他不排除,集團日後碰到新的大型度假村需要發展時,到時重新考慮是否將澳門業務安排上市。


影匯主打中高端客 冀獲批400賭

主打中高端客路的影匯開幕前,雖然碰到博彩收入連跌數個月,但何猷龍指出,回顧過往經驗,在新濠天地開業時,碰到金融海嘯,因此已經有經驗應付,相信下半年的博彩收入可望好轉,目前無裁員計劃。他強調,未有聽到博監局不許在影匯內設置賭消息,最終希望按原定計劃,在場內設置400至500張賭。

在影匯內,將在外牆設置130米高及亞洲最高的摩天輪、蝙蝠俠夜神飛馳、摩幻間、5000座位的綜藝館、帕查夜總會及可供錄製真人騷的8號轉播廳,大玩電影主題及家庭娛樂元素。

何猷龍又稱,影匯只佔用三分之二土地,將來集團會繼續發展影匯二,並且正籌建新濠天地新大樓,以及增加零售元素,亦會選擇性的到其他司法區發展。

未計劃拓橫琴業務

目前集團未有在橫琴落實計劃,但是將來若能夠配合中央政策,會支持橫琴的發展。若日後有新的大型度假村需要發展,到時才會考慮將澳門業務安排上市。

5 : greatsoup38(830)@2015-03-11 01:58:50

200和8089 嚴重聲明
6 : GS(14)@2015-04-28 11:39:28

盈利降9%,至13.8億,7.5億現金
7 : greatsoup38(830)@2015-08-07 12:53:58

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150806/news/ec_eck1.htm
新濠影匯快開張 「定位獨特不憂競爭」
  2015年8月6日

【明報專訊】新濠國際(0200)的主要聯營博彩公司新濠博亞,投資達32億美元的路琑綜合渡假村新濠影匯,將於10月27日開幕。新濠博亞聯席主席何猷龍表示,即使在同業第二浪的新型綜合渡假村陸續開業競爭,但是因為大家定位不同,相信待澳門完成多項基建後,有更多能力吸納遊客後,可以足夠獨立的渡假村營運。不過他沒有透露新濠影匯內最終會設置多少張賭䒷。

何猷龍稱,新濠影匯較原定計劃在第三季開業的日子稍為推遲,除了因為需要風水擇日的關係,亦不想如過往新濠鋒及新濠天地般急於開業。即使在新濠影匯開業之前,已有銀河二期及百老匯開業在先,但是他強調,大家定位不同,在博彩環節之外,亦新增了更多元素。按新濠影匯的設計,他們擬容納400張賭䒷,刻下尚正與政府洽商中,因此他尚未知道最後賭䒷數目。

非博彩項目無法單獨生存

面對內地經濟放緩,A股市場下滑,何猷龍指,以澳門市場與內地經濟表現存在正相關系數,加上中產階層增長情不及以往而言,致澳門博彩的收入受到影響。同時遊客亦因為美元轉強,多了外訪其他國家,貴賓廳出現結業及裁員,已經無可避免。

何猷龍說,新濠博亞早年已經著手減少依賴貴賓廳,並配合政府的多元化政策,發展非博彩項目。但是因為單一個非博彩元素如水舞間,動輒要投資逾20億元,因此非博彩項目無法單靠本身條件生存,而是需要博彩業務的財務收益帶動。

8 : greatsoup38(830)@2015-08-07 13:06:52

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150807/news/ec_ecc1.htm
新濠博亞淨收益跌24%
  2015年8月7日

【明報專訊】新濠國際(0200)旗下主要經營博彩業務的聯營公司新濠博亞昨日宣布6月底止第二季度業績,單季淨收益下跌24%至9.15億元(美元.下同,約71.32億港元);受到中場貢獻下跌,以至整體轉碼表現較低拖累,經調整物業除息稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)則為2.05億元(15.95億港元),按年跌35%。其建議季度息每股0.0134美元。

期內新濠博亞主要項目路琑新濠天地的淨收入為6.54億元,下跌32.3%;經調整EBITDA為1.79億元。貴賓轉碼大跌50%至只有111億元,贏率只有2.7%,為預期下限。中場入箱額為11.99億元,下跌9.9%;贏率為32.4%。

新濠影匯無縮預算

琑仔新濠鋒的淨收入為1.44億元,下跌20.8%;經調整EBITDA只有650萬元,跌58.3%。貴賓轉碼只有65億元,下跌21.7%;贏率則為2.7%。中場入箱額1.67億元,下跌15.2%;贏率為15.9%。馬尼拉新濠天地淨收入為7500萬元,EBITDA達1260萬元。

新濠主席何猷龍表示,他們期內維持成本控制,包括在推廣費用更講究紀律。將於10月27日開業的新濠影匯,仍維持設計及建築預算在23億美元之內。

9 : greatsoup38(830)@2015-09-01 22:29:19

盈利降88%,至1.08億,7億現金
10 : GS(14)@2015-10-10 01:48:22

200 注入向8198一個牌照項目公司,取消和其他人的合作
11 : GS(14)@2015-10-25 03:21:21

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151024/news/ww_ww1.htm
新濠博亞尋條款寬免
  2015年10月24日

【明報專訊】根據《彭博》報道引述消息人士稱,新濠國際(0200)聯營公司新濠博亞,正為將於下周二開業的路琑新濠影匯項目涉及的108.5億元債務,尋求一年期條款寬免,容許其可以將2017年首季度的最高槓桿比率提高一倍,達到9倍的水平。

12 : GS(14)@2015-11-08 23:57:13

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151106/news/ec_eci1.htm
新濠博亞上季少賺22%
2015年11月6日
【明報專訊】澳門博彩業的跌勢雖然稍為放緩,但日前美國上市的貴賓廳集團友權最新公布營運數據顯示,10月份的轉碼數只有4.7億美元,按年下跌57%,只較9月份時按年大跌60%至4億美元稍好。新濠國際(0200)聯營公司新濠博亞昨晚公布第三季度業績,經調整物業EBITDA(除息稅、折舊及攤銷前盈利)為2.37億美元,也按年跌22%。集團聯席主席兼行政總裁何猷龍在電話會議中指出,澳門已經見到最壞時間,現時伺機復蘇,自7月份澳門政府放寬內地旅客過境措施以來,更見部分貴賓賭客重返澳門市場。

何猷龍:最壞時間已過

不過在市場日前有傳聞指,澳門政府有意進一步放寬過境旅客限制,最終為澳門政府否認。同時有個別大行如中資的招商證券,調低澳門博彩(0880)評級至「賣出」,以至美資摩根大通發表報告稱,新濠博亞旗下新項目新濠影匯開業首五日,日均中場賭枱收益只有6000美元,較行業平均的8500美元為低。在前述種種因素推波助瀾下,濠賭股表現疲弱,當中又以澳博股價跌幅最多,下跌3.66%。

新濠博亞昨晚公佈第三季度業績,旗艦項目路氹新濠天地受到較低的貴賓轉碼及中場收入利潤受壓影響,經調整EBITDA低見1.92億美元,按年下跌31%。氹仔新濠鋒進一步被貴賓轉碼下跌拖累,經調整EBITDA按年再跌34.5%,只有1330萬美元。今年初開業的馬尼拉新濠天地則錄得經調整EBITDA為2440萬美元。該公司已就新濠影滙未能夠如預期取得400張賭枱營運方面,已向債權人發函,尋求修訂條款。另其宣布派季度息0.61美仙。
13 : GS(14)@2016-02-19 00:51:55

派特息
14 : GS(14)@2016-03-18 01:21:31

有賭牌
15 : greatsoup38(830)@2016-05-11 03:05:00

472發股予200代技術費
16 : greatsoup38(830)@2016-06-14 23:44:21

買不成
17 : greatsoup38(830)@2016-06-14 23:44:21

買不成
18 : GS(14)@2016-09-01 07:47:58

盈利增21倍,至33億,重債
19 : GS(14)@2016-12-15 16:59:16

本公司欣然宣佈,於二零一六年十二月十四日(交易時間後),新濠附屬公司(其為本公司之全資附屬公司)與Crown附屬公司(其為Crown之全資附屬公司)訂立購股協議,據此,新濠附屬公司同意向Crown附屬公司購入198,000,000股新濠博亞娛樂普通股,佔新濠博亞娛樂已發行股本約13.4%。
20 : greatsoup38(830)@2016-12-16 01:10:10

接手新濠博亞娛樂
21 : GS(14)@2017-05-02 17:55:46

盈利增16倍,至53億,重債
22 : GS(14)@2017-05-09 19:15:36

關連交易
CROWN 附屬公司出售其於
新濠博亞娛樂之餘下股權及
根據貸股協議
向本公司歸還股票

23 : greatsoup38(830)@2017-05-30 22:37:34

200 賣 8198
24 : GS(14)@2017-06-27 09:41:21

本公司欣然公佈,於二零一七年六月二十六日,塞浦路斯政府與該財團組建之一間公
司(「項目公司」)訂立牌照協議,據此,塞浦路斯政府同意向項目公司授出一項牌
照,以於塞浦路斯利馬索爾發展、經營及持續推動一個綜合娛樂場度假村以及於塞浦
路斯的最多四個衛星娛樂場項目,為期 30 年。首 15 年牌照期屬獨家期間,而塞浦路
斯政府已同意不會在獨家期間內授出任何其他塞浦路斯娛樂場牌照。
本公司目前持有項目公司之 35.37%權益並已訂立協議購入 Hard Rock 於項目公司之權
益,此項交易須待塞浦路斯政府批准後方始作實。CPZL 持有項目公司之餘下 29.26%
權益。於完成後,本公司將持有綜合娛樂場度假村項目大多數股權(持股量為70.74%)
25 : GS(14)@2017-09-09 09:26:06

轉賺6,000萬,重債
26 : GS(14)@2017-09-16 01:05:00

分拆
27 : GS(14)@2018-04-19 06:41:31

轉盈3億,重債
28 : GS(14)@2018-08-21 08:03:30

分拆
29 : GS(14)@2018-09-10 16:29:24

Melco Resorts and Entertainment (Philippines) Corporation(「MRP」)之普通股於菲律
賓證券交易所(「菲律賓證券交易所」)上市,為新濠博亞娛樂有限公司(「新濠博
亞娛樂」)的附屬公司。新濠博亞娛樂的美國預託股份於美國納斯達克全球精選市場
上市,為本公司的附屬公司。
MCO (Philippines) Investments Limited(「競投人」,為新濠博亞娛樂之間接全資附屬
公司)今天在菲律賓宣佈,其擬進行自願收購要約(「收購要約」),涉及最多
1,543,421,147 股 MRP 之發行在外普通股(「收購要約股份」),相當於 MRP 已發行
及發行在外之普通股(「MRP 股份」)約 27.23%。收購要約價(「要約價」)將為
每股收購要約股份 7.25 菲律賓披索(相當於約 1.0578 港元)。
競投人現為 3,950,440,296 股已發行及發行在外之 MRP 股份之股東,並為 173,840,268
股 MRP 股份之實益擁有人,該等 MRP 股份共佔發行在外之 MRP 股份約 72.77%。
收購要約將由競投人就著 MRP 股份建議從菲律賓證券交易所自願退市而作出。MRP
董事會已批准 MRP 股份從菲律賓證券交易所自願退市並擬於二零一八年九月十七日或
前後提交自願退市呈請。不論收購要約之接納水平如何,MRP 擬繼續進行自願退市之
請求。
30 : GS(14)@2018-09-10 16:33:46

SPLIT STUDIO CITY
31 : GS(14)@2018-10-10 14:48:57

分拆 Studio City 作獨立上市
於二零一八年十月九日(紐約時間),Studio City 根據一九三三年美國證券法(經修
訂)就全球發售向美國證交會公開提交其經修訂註冊聲明。經修訂註冊聲明的副本
可 在 https://www.sec.gov/Archives/edg ... 079/d552298df1a.htm
查閱。
經修訂註冊聲明載有(其中包括)美國預託股份之初步發售價範圍,即每股美國預
託股份 10.50 美元(相當於約 81.90 港元)至 12.50 美元(相當於約 97.50 港元)。根
據此價格範圍,預期全球發售之所得款項總額將介乎 301,880,000 美元(相當於約
2,354,660,000 港元)至 359,380,000 美元(相當於約 2,803,160,000 港元),在各情況
均指包銷商之超額配股權獲行使前,而該超額配股權乃於就全球發售提交最終招股
章程之日期起計 30 日內可予行使。
建議實物分派
誠如本公司日期為二零一七年八月十四日之公佈所述,為符合第 15 項應用指引之要
求,即適當考慮其股東利益而向彼等提供一項保證,使彼等能獲得美國預託股份的
權利,本公司建議認購 A 類普通股並向就全球發售而言之本公司合資格股東實物分
派代表該等 A 類普通股之美國預託股份。
本公司建議作出相等於全球發售所得款項總額(在包銷商之超額配股權獲行使之
前)約 1.5%之分派。根據經修訂註冊聲明所載之美國預託股份之初步發售價範圍,
建議分派之總額將介乎約 4,530,000 美元(相當於約 35,330,000 港元)至 5,390,000 美元(相當於約 42,040,000 港元)。就此而言,美國預託股份將按全球發售之最終發售
價估值。
建議實物分派之詳情尚未敲定。建議實物分派及其詳細條款(包括股東權利基準以
及時間表及記錄日期)均須由董事會釐定以及由董事會或將成立並獲董事會正式授
權之委員會宣佈分派。於全球發售截止後,本公司將召開董事會會議,以考慮宣佈
建議實物分派及其條款。
本公司將根據上市規則第 13.43 條之規定,公佈召開董事會會議(以考慮宣佈建議實
物分派及其條款)之日期,並將根據上市規則第 13.45 條之規定,緊接宣派後公佈建
議實物分派之宣佈及其詳細條款。
32 : GS(14)@2018-11-04 00:48:11

分拆 Studio City 作獨立上市
謹此提述本公司日期為二零一七年八月十四日、二零一八年八月二十日、二零一八
年九月十日、二零一八年十月十日及二零一八年十月十八日之公佈,內容有關分拆
Studio City 於紐約證券交易所作獨立上市。
誠如本公司於二零一八年十月十八日所宣佈,全球發售以及 Studio City 於紐約證券
交易所作獨立上市已於二零一八年十月十八日進行,而全球發售下之最終發售價為
每股美國預託股份 12.50 美元(相當於約 97.50 港元)。
此外,誠如本公司於同一份公佈內所宣佈,本公司建議作出總值為全球發售所得款
項總額(乃於包銷商之超額配股權獲行使前,而該超額配股權於招股章程之日期起
計 30 日內可予行使)約 1.5%之分派。此外,本公司已根據全球發售按每股美國預託
股份之最終發售價認購 800,376 股 A 類普通股(相當於 200,094 股美國預託股份),
以根據第 15 項應用指引以實物分派方式向股東提供美國預託股份之保證配額。
宣佈實物分派
本公司欣然宣佈,實物分派委員會已於今天舉行會議並宣派作出(根據美國預託股
份之最終發售價計算)約 5,400,000 美元(相當於約 42,100,000 港元)之分派。就此
而言,美國預託股份乃按發售價估值
何先生及其聯繫人士共同持有佔本公司全部已發行股份約 53.6%之股份。誠如本公
司日期為二零一八年十月十日之公佈所述,何先生及其聯繫人士已向本公司確認,
彼等將就本身持有之所有股份在實物分派中選擇收取現金。該確認減少了本公司用
於認購 A 類普通股(有關 A 類普通股最終未必會以美國預託股份方式實物分派予股
東(若股東選擇收取現金以代替獲分派美國預託股份或不合資格收取分派之美國預
託股份及以收取現金作代替),因此將繼續由本公司持有並須遵守出售限制)所需
之現金金額。
經考慮從何先生收到之有關確認,本公司已按全球發售下每股美國預託股份之最終
發售價認購 800,376 股 A 類普通股(相當於 200,094 股美國預託股份),以讓何先生
及其聯繫人士以外之股東有機會根據實物分派依願(如彼等符合資格)收取美國預
託股份。根據全球發售下美國預託股份之最終發售價計算,本公司就該等數目之 A
類普通股已付之總認購價約為 2,500,000 美元(相當於約 19,500,000 港元),以根據
第 15 項應用指引以實物分派方式向股東提供美國預託股份之保證配額。
實物分派委員會在今天的會議上已就實物分派釐定以下詳細條款:
(a) 在下文所述之規限下,於記錄日期參考時間持有 4,000 股或以上股份之每名合
資格股東有權就合資格股東於記錄日期參考時間持有之每 4,000 股股份收取 1
股分派美國預託股份。
(b) 合資格股東可選擇收取現金以代替彼等原有權獲得之全部或部份分派美國預
託股份,倘若彼等如此選擇,代替有關分派美國預託股份而收取之現金乃按
發售價計算。
(c) 於記錄日期參考時間持有少於 4,000 股股份之合資格股東將收取現金(金額按
發售價計算)以代替彼等之分派美國預託股份零碎配額。
(d) 非合資格股東將不得選擇收取分派美國預託股份,惟將收取現金以代替彼等
就本身分別持有之股份數目而原應獲得之分派美國預託股份,猶如彼等為合
資格股東。現金付款將按發售價計算。
於二零一八年十二月十七日下午四時正或之前並未交回選擇表格之合資格股東將收
取現金(金額按發售價計算)以代替彼等之分派美國預託股份配額。
合資格股東
合資格股東為於記錄日期參考時間(即二零一八年十一月二十三日下午四時三十
分)名列本公司股東名冊之股東,惟屬於非合資格股東(或為非合資格股東或為其
利益行事)之股東除外。
非合資格股東
非合資格股東為於記錄日期參考時間居於或位處香港以外地方之股東(包括實益擁
有人),而實物分派委員會認為礙於有關地方法律之法律限制或當地監管機構或證
券交易所之規定,根據上市規則第 13.36(2)條將彼等撇除根據實物分派收取美國預託股份之安排屬必需或合宜,以及無法根據選擇表格規定而證明本身有權收取分派美
國預託股份之股東。非合資格股東包括位於美國或身為美國人士之股東(包括實益
擁有人)。對於根據任何其他司法管轄區之適用法律規定為必需或合宜之情況,本
公司保留就相關司法管轄區採用相同方針之權利。
釐定配額之基準
實物分派之配額將按比例釐定,方式為參考股東於記錄日期參考時間持有之實際股
份數目,不論股東持有之股份數目是否為一個完整買賣單位 1,000 股股份之完整倍
數。
處理分派美國預託股份之零碎配額
分派美國預託股份之零碎配額將不會分派予合資格股東。合資格股東根據實物分派
有權獲得之分派美國預託股份數目將向下約整至最接近之分派美國預託股份整數。
合資格股東之分派美國預託股份零碎配額將以現金支付,金額按發售價計算並將向
下約整至最接近之港仙,惟有關零碎配額而不足 20 港元之金額將不會分派並將撥歸
本公司所有。
收取現金之權利
持有少於 4,000 股股份之合資格股東、選擇收取現金之合資格股東以及非合資格股東
收取現金之權利將按發售價計算並將向下約整至最接近之港仙,惟有關現金配額而
不足 20 港元之金額將不會分派並將撥歸本公司所有。
新濠 0200 澳門 電力 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=285029


ZKIZ Archives @ 2019