ZKIZ Archives


零售店態度 左丁山

2009-02-05  AppleDaily


 

又 話經濟不景,消費不前,但一啲低水平嘅零售店始終本色不改。年初五,沙田陳太到區內商場買熨斗,諗住無謂去電器連鎖店啦,幫襯吓街坊電器店好過。點知入到 去,售貨員態度冷冰冰,十問九唔應,陳太見到一隻P牌(據內行人講係熨斗銷量冠軍),係歐洲牌子,售價並不便宜,於是再向售貨員問清楚產品特點、保養,是 否耐用等等。點知售貨員答:「唔知道咁多嘢噃。」如此售貨員,簡直倒米,唔怪得咁多人去大商場之電器連鎖店,起碼售貨員嘅產品知識好好多,呢類街坊店舖, 遲早受淘汰,唔關人事,領匯點肯繼續在公屋商場內租地方畀呢類店舖吖。

之不過,一啲店舖生意太好,原來亦會招上麻煩。沙田陳太到土瓜灣親戚 家拜年,親戚經營地舖,因歷史悠久,熟客甚多,於是有人隔幾個舖位開番一間同樣產品嘅店舖,同親戚W爭過。本來競爭冇所謂,好難有獨市生意啫,但呢間新店 X居然冒認與親戚W有關連,搶親戚W嘅熟客,親戚W去抗議,新店X對佢講:「好叻咩,第日我哋有好嘢畀你睇o架!」何謂「有好嘢畀你睇」,陳太聽唔明,問 親戚W:「佢哋想送禮畀你呀?」親戚W為之苦笑,良家婦女係唔會明白呢啲市井之言o架嘞。

 

親戚W之店舖以靚貨多著稱,故此 熟客常來。供應商亦肯以優惠條件供貨,令新店X睇唔順眼。究竟內裏有何營運奧秘?親戚W話:「好簡單啫,我哋只賣代理貨,不入水貨,不在大陸設廠造貨與代 理貨競爭,人哋就在內地設廠製造,但又問代理攞貨,賣貨時就向客人講歐洲日本貨較貴,佢哋有啲平貨好啱客人用。啲代理唔係笨蛋,會巡舖嘅,發覺之後,當然 唔會益佢哋啦。」咦,萬變不離其宗,即係以前肥佬黎教落嗰條橋,自己賣T恤,造成衣,但唔會去開一間布廠,故此周圍可以買到靚布、平布。但呢個咁簡單嘅道 理,偏偏有好多人唔信,開零售店賣外國名牌,又賣自己嘅內地製造貨品,以為好聰明,點知人客唔儍,入口代理商更唔笨,呢類貨品就成為滯銷貨品,影響盈利。