ZKIZ Archives


經濟日報Money Times 施俊威連續兩日自殺地推華匯系(新!一直跟進事態)

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=32141&page=2

今日繼續做標題黨,繼星期六這人在Money Times推279和273後,今日接連又推136同885,希望他推多兩個星期,把21隻都推完,我就完成了一件功德啦。

有facebook記得推呢個topic推到出曬名,仲玩野? 67都夠膽推是咪? 我同你玩大佢。
經濟 日報 Money Times 施俊 俊威 連續 兩日 自殺 地推 推華 華匯 匯系 一直 跟進 事態
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=32322

華匯系再勝華匯中心地庫一仗

這個星期二,蘋果日報報導華匯中心地庫的交易情況,最終可能遭買方撻訂。其實該報導已於11月22日,都市日報已經報導過這個著名大廈的管理署竟然發出一張通告,據該報導稱通告為「第一,佢話有關1樓同地庫拆細嘅申請原來仲未收到提交。第二,有關拆細安排管理處又未接到政府有關部門同消防處批准嘅通知。第三,根據消防條例,原來地庫最多只可容納277人,管理處話如果多過277人則有權拒絕入場。最後,亦都係最關鍵一點,整個拆售,同業主立案法團冇關。」

至於蘋果日報亦拍了這張公告的大頭相:


但事實上,這個商場的地庫剛由羅家寶、陳秉志等人以1.88億購入,並已繳付10%訂金,其後投入資金裝修,加上他本身持有的1樓,把商場訂名為「M28」,分割成268戶建築面積約22至142方呎的商鋪,以韓風特色為賣點,而售價88萬至逾400萬元,預計市值約7億元,並提供首兩年5厘租金回報予賣家,完成後這批賣方可勁賺約5億。可能有些高人認為他們賺得太多,所以為免肥水不流田就生事。

講起這一個地庫,其實筆者也略有涉獵過他們的背景,其實都一直是華匯系的資產。當時這個物業稱為郵票廊,主要因為當年炒賣郵票風頗盛,這兒有不少郵票店鋪,因此得名,其後郵票炒風因亞洲金融風暴的郵票炒賣風爆破,不少郵票店鋪倒閉,其後變成證券行,不久後又倒閉,變成沒有東西的地庫多年,之後變成中醫診所,再之後就變成現在的模樣。

在1997年,當時威利國際(273,前稱怡南實業、首創、華匯控股,中聯控股、互聯控股)前身購入華匯中心多層樓面,其中以4.7億元的高價購入華匯中心地庫,以一半新股及一半現金支付,當時的估值師威格師因判定的價格有失誤,高估物業價值,導致威利國際受到大量損失,故在2003年向威格斯提出訴訟,結果在2009年最終裁判威格斯除之前和解賠償的1億外,尚需賠償2.57億元。這個物業亦在2002年連同華匯中心其他物業轉讓予莊友堅先生,即主席莊友衡之弟,作價只是1,000萬大元,其後這個物業似乎沒有了下落。

但在2008年,這個物業又在重新出現在漢基控股(0412,前合盈控股、東峻、大雄科技)的公告內,作價1.34億,包括1億現金代價及承擔3,400萬按揭,價值於多年翻了幾倍。後來這物業在2011年又出售予參龍控股(329,前金龍集團,如煙控股),作價1.455億,包括1.17億現金代價及2,850萬銀行貸款,之後漢基控股租回診所,可參看漢基公告參龍公告

在2014年5月,參龍控股把物業出租予所謂獨立第三方Future Master Investments Limited,作價1.4億元,較幾年前的賣價低550萬,非常神奇。經翻閱多份資料後,Future Master Investments Limited原由民豐控股(279,前東方紅、恆盛東方、內蒙發展)持有。在2011年由歌德豪宅購入,其後歌德豪宅進行重組,又獲保興資本(1141,前稱前雄豐集團、新創綜合企業、保興投資、北京御生堂) 認購新股。現時由HEC Capital Limited 持有超過94%之股份,並持有Future Master Investments Limited,至於這份昊天發展(474,前永保時、昊天能源)的認購HEC Capital Limited的文件,亦有提及Future Master Investments Limited為其附屬公司。根據Webb-site 資料,參龍集團是HEC Capital Limited的股東之一,至於HEC Capital Limited是否在短短一個月後轉售物業,勁賺4,800萬,所以這個物業是否有低估以使股東權益受損,另外這單交易是否有關連交易,亦可商榷。

根據資料,以上公司均為華匯系的成員。

所以今次撻訂事件,證明如果有個律師在手、加上控制整個物業大部分的財技集團,很容易把較不懂法律、也控制較少立案法團的物業買手損手,所以今次證明這些是頂給高手,既然連百億身家的物業老手都輸,我們散戶玩他們的股票幹嗎? 只要能避免虧損,命也應該活得長久。

華匯 匯系 系再 再勝 勝華 中心 地庫 一仗
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=131326

大豐港(8310): 華匯系完成清殼

大豐港(8310,前稱伽瑪物流)宣佈,把當初上市的伽瑪物流51%資產以405萬出售予Great Panorama International Limited。

根據Webb-site 資料,Great Panorama International Limited是由合一投資(913)持有,合一投資為華匯系旗下之上市公司。想當初,該公司也是由當初由華匯系控制的福方控股(885,現仁天科技)持有。此次交易也有還原的意味。

似乎,老闆也是希望食過翻尋味呢。

大豐港 大豐 8310 華匯 匯系 完成 清殼
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=268895

[創業板]張桂蘭-眾彩羽翔(8156,前蜂蜂天然生物,蜂林天然生命、中國蜂業、眾彩科技)專區(關係:0674、0059、8179、華匯系)

1 : GS(14)@2010-07-17 16:01:48

新聞區:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6656

8156招股書
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20021029014_C.htm

==============
8212招股書:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 20020430155639N.htm
2 : sunshine(3090)@2010-07-18 16:47:16

8156 大股束不斷了减擔持,但佢又同對冲基金整咗9份協議,股價接近52週低位,隻8212又賣咗,應該賺大錢,搞乜東東?
3 : GS(14)@2010-07-18 17:02:59

2樓提及
8156 大股束不斷了减擔持,但佢又同對冲基金整咗9份協議,股價接近52週低位,隻8212又賣咗,應該賺大錢,搞乜東東?


52週低位又如何,只有更低,事其實好像早期Evolution借錢給公司搞油氣業務,後來無錢還,換股肯定蝕錢,所以Evolution唔肯蝕底。

但後來賣掉油氣業務套回錢,公司又購入寶地業務,又拿走了錢,公司又沒錢還,故不斷在延遲,又降低換股價...
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20061110012_C.pdf
4 : GS(14)@2010-07-26 21:26:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100726066_C.pdf
5 : GS(14)@2010-08-10 00:25:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100809064_C.pdf
6 : GS(14)@2010-08-10 00:25:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100809064_C.pdf
7 : GS(14)@2010-08-17 01:00:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100816094_C.pdf
8 : GS(14)@2010-08-25 21:49:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100823032_C.pdf
李美娟女士,現年41歲。李女士畢業於澳洲墨爾本市La Trobe大學,持有會計商學士學位,並為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員。李女士曾於兩大國際會計師事務所任職逾9年,期間曾參與各類型行業之審計、上市及盡職審查程序之工作,於核數及財務方面具有豐富經驗,李女士現為一間在香港聯合交易所有限公司主板上市之公司出任首席財務官兼公司秘書。

http://www.todayir.com/cms2/html ... ium/c/about_mgt.php
根據資料,他是中國龍新能源(395,中國鋯業)的。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100823034_C.pdf
9 : tks(1905)@2010-09-07 17:07:02

聯交所資料,任德章於8月20日,以每股平均價0.15元,增持眾彩<08156.HK>9400萬股,其持股量由2.34%增至5.27%

越派越低,睇下今次佢贏定輸 smiley
10 : GS(14)@2010-09-07 21:00:33

9樓提及
聯交所資料,任德章於8月20日,以每股平均價0.15元,增持眾彩<08156.HK>9400萬股,其持股量由2.34%增至5.27%

越派越低,睇下今次佢贏定輸 smiley


台底下面的事我唔知呀,但我真是知他是增持的,因為根據研究,他的眼光真是好差,除非有人幫他

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 56&src=MAIN&lang=ZH
11 : GS(14)@2010-09-11 13:49:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100910042_C.pdf
12 : GS(14)@2010-09-14 21:01:09

12樓提及
10樓提及
9樓提及
聯交所資料,任德章於8月20日,以每股平均價0.15元,增持眾彩<08156.HK>9400萬股,其持股量由2.34%增至5.27%

越派越低,睇下今次佢贏定輸 smiley


台底下面的事我唔知呀,但我真是知他是增持的,因為根據研究,他的眼光真是好差,除非有人幫他

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 10&sc=8156&src=MAIN〈=ZH
295佢又出事喇


是呀,明燈一盞
13 : GS(14)@2010-09-18 12:39:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100917054_C.pdf
14 : GS(14)@2010-09-18 12:42:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100917012_C.pdf

無綫電視於二零一零年九月十六日六點半新聞中,有關本集團發展項目違規之報導作出以下澄清:
一、 明月山有限公司 (本公司之全資附屬公司) 和銷售代理簽訂代理合約時,本集團的代理指引訂明任何銷售代理以「明月山」商號作市場推廣或與其他產品一併出現於代理的推廣活動文件前,必須取得本公司的書面允許。然而,我們調查後發現,無綫電視新聞報道所指的網上廣告,並未事先得到本公司允許。我們已要求該代理即時刪除該廣告,並向該代理發出終止信,保留追究該名代理的權利。

二、 作為香港聯合交易所創業板上市公司,本公司恪守香港法律和創業板上市條例,除了增加股東的權利和利益,本公司作為負責任的社會企業,也會盡所能照顧公眾利益。本公司董事會竭力平衡股東權益和公眾利益。就本集團之項目所牽涉的合法性及有效性土地用途等問題,本公司徵詢了多名法律顧問的意見並確定本集團的項目於有關規劃條款及法律方面為合法。有關的法律意見詳情可參考本公司日期為二零一零年四月二十二日的通函。

三、 關於骨灰龕政策檢討公眾諮詢文件, 本公司支持政府通過立法途徑,以規管骨灰龕設施,提升業界服務質素,加強保障消費者權益。但現行的相關法例和規定有模糊不清的地方,本公司希望政府在釐清法律問題並和社會各方達成共識前,不應以過份簡單的列表處理這複雜議題。

四、 本公司不認同及不支持政府單靠土地和規劃相關的條例,發佈兩份私營骨灰龕供應商名單。這兩份名單未能提供全面的資料,未必真正有助消費者選擇合適存放逝者火化後的骨灰和其他人遺物。本公司建議,業界於過渡期內自行註冊登記,以提高經營透明度,增加市民信心。待政府訂定發牌條件和完成立法後,相關部門便能本著公眾利益而作出全面規管香港現有骨灰龕設施。
15 : tks(1905)@2010-09-18 12:49:11

12樓提及
10樓提及
9樓提及
聯交所資料,任德章於8月20日,以每股平均價0.15元,增持眾彩<08156.HK>9400萬股,其持股量由2.34%增至5.27%

越派越低,睇下今次佢贏定輸 smiley


台底下面的事我唔知呀,但我真是知他是增持的,因為根據研究,他的眼光真是好差,除非有人幫他

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 10&sc=8156&src=MAIN〈=ZH
295佢又出事喇


任生幾錢入#295 ? 可能下隻炒佢 smiley
16 : GS(14)@2010-09-18 13:40:05

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... e0&src=MAIN&lang=ZH

之後20合1,都成50仙
17 : 鱷不群(1248)@2010-09-19 12:42:43

http://mytv.tvb.com/news/newsat630/111413/563#page-1
18 : GS(14)@2010-09-29 23:19:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100928074_C.pdf
19 : GS(14)@2010-10-12 00:26:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101011040_C.pdf
問博控股有限公司 (「本公司」及其附屬公司「本集團」) 董事會 (「董事會」) 謹此對星島日報於二零一零年十月十日刊登有關本集團位於元朗提供地方以供存放逝者火化後的骨灰及其他先人遺物的項目「明月山」之報導 (「該報導」) 作出回應。該報導報稱「明月山」遭屋宇署查封。
20 : GS(14)@2010-10-22 08:09:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101021016_C.pdf
問博控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 得悉近期本公司的股價波動,玆聲明除本公司現正考慮可能的集資活動外,董事會並不知悉有關波動之任何原因。
21 : GS(14)@2010-10-22 08:09:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101020032_C.pdf
正面盈利預告
22 : yck(4313)@2010-10-23 11:57:51

彩票業真是咁好景﹖
23 : GS(14)@2010-10-23 11:59:48

23樓提及
彩票業真是咁好景﹖


信他一成,雙目失明
24 : yck(4313)@2010-10-23 12:11:10

哈哈…
25 : GS(14)@2010-10-23 15:45:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101021036_C.pdf


(1) 潘禮賢先生
...
潘先生自二零零六年十一月起出任中國上城集團有限公司 (股份代號:2330) 之獨立非執行董事,另自二零零八年九月起出任太陽國際集團有限公司 (股份代號:8029) 之獨立非執行董事。潘先生亦自二零一零年一月起出任中國龍新能源控股有限公司(股份代號:395) 之獨立非執行董事。於二零零六年十二月至二零零八年七月期間,潘先生曾任環能國際控股有限公司(股份代號:8182) (「環能」)之獨立非執行董事,並曾於二零零八年七月至二零零八年十月期間出任環能之公司秘書兼授權代表。
26 : hopingu(1296)@2010-10-23 20:54:45

想請教:

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101004128_C.pdf

1. 沒有看錯的話, 目前仍有14億股未發行?

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100527028_C.pdf

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 12&src=MAIN&lang=ZH

2. 那些cb, Red Rabbit Capital Limited/ 江龍章 實際接了多少 (暫時見到是9.13億, 但會發行的cb 是34億股, 其他的去了那裡)? 為什麼不似235般, cb 接貨人都露哂面

3. Red Rabbit Capital Limited/ 江龍章既是 CASDON MANAGEMENT LIMITED 的控制人, 又接了cb, 是否如692 般, 8212 cb 的換股價0.25 都是無意義 (也解釋了為何近來股價不斷沉底)?
27 : GS(14)@2010-10-24 11:03:15

27樓提及
想請教:

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101004128_C.pdf

1. 沒有看錯的話, 目前仍有14億股未發行?

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100527028_C.pdf

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 10&sc=8212&src=MAIN〈=ZH

2. 那些cb, Red Rabbit Capital Limited/ 江龍章 實際接了多少 (暫時見到是9.13億, 但會發行的cb 是34億股, 其他的去了那裡)? 為什麼不似235般, cb 接貨人都露哂面

3. Red Rabbit Capital Limited/ 江龍章既是 CASDON MANAGEMENT LIMITED 的控制人, 又接了cb, 是否如692 般, 8212 cb 的換股價0.25 都是無意義 (也解釋了為何近來股價不斷沉底)?


1. 對。
2. 因為江龍章是今次收購的賣方,這些股票及CB是發行給他的。並不是配售。
3. 他的成本是1,000萬(根據壹仔所講),然後賣10.85億,現金代價亦有8,500萬,其實已經回本,印幾多CB其實無意義,因為已是無本。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100421032_C.pdf
28 : hongkwokkwok(1185)@2010-10-26 23:11:24

明月山係咪收皮?

[url=]http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101026/GLN20101026066_C.pdf[/url]

由規劃署根據《城市規劃條例》第23(1)條發出的日期為二零一零年十月二十二日的通知書 (「通知書」) 已收悉。根據該通知書所述,本集團所擁有的某些土地或處所 (「該地」) 有或曾有違例發展。該等違例發展意指進行靈灰安置所及/或貯物用途之發展 (「有關用途」) 構成該地用途之重大改變,該通知書亦限令本集團須於二零一一年四月二十二日或以前,中止該地之有關用途。
29 : 自動波人(1313)@2010-10-27 23:12:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101027086_C.pdf
8212

10合1,1供3,供股價$0.2,睇下抽唔抽得乾
30 : mimer(1366)@2010-10-27 23:29:12

不如供股股東七折買位啦
31 : 自動波人(1313)@2010-10-27 23:48:54

31樓提及
不如供股股東七折買位啦


你真係妙想天開

陰宅升幅可能仲高過陽宅,而且無牛熊巿
32 : mimer(1366)@2010-10-28 00:02:54

32樓提及
31樓提及
不如供股股東七折買位啦


你真係妙想天開

陰宅升幅可能仲高過陽宅,而且無牛熊巿


講笑,
見政府唔肯管就知啦(後面幾多利益),政府連陽宅地產商都唔肯管,陰宅當然亦然。
33 : GS(14)@2010-10-30 11:13:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101029054_C.pdf
改埋每手股數
34 : hongkwokkwok(1185)@2010-10-31 01:43:21

35樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101029/GLN20101029054_C.pdf
改埋每手股數


5000 變 20000股一手
一供三, 散戶供的話, 唔會有碎股, 又大折讓, 有閒錢都會被迫供
集資$248,300,000, 但主要project成本只是1,000萬,
我估大股東江生不會拿兩億出來供, 佢有兩億閒錢點會搞1,000萬小生意, 仲要係創業板, 大雞唔食細米, 佢最多只會供自己的5400幾萬(之前應該賺到)...
所以一定好想散戶供, 可能除淨後大幅炒起引人落搭, 要死頂$0.2供股價...呢隻股concept 唔掂, 冇人信, 一定要靠報價機引人入黎
供股後, 股價便會繼續跌
35 : 鱷不群(1248)@2010-12-17 20:17:49

http://www.devb.gov.hk/filemanag ... %2015Dec10%20-e.pdf
(編號37, page 12)政府宣佈明月山非法經營smiley
36 : GS(14)@2010-12-18 14:27:59

補充資料wor
37 : GS(14)@2010-12-31 17:32:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101230054_C.pdf
8156

股價敏感資料
發行認股權證

控股股東抵押股份
3. EVO認股權證之主要條款
發行Evo認股權證一事須待獲授聯交所批准後,方可作實。如發行Evo認股權證,則會按下表概列之主要條款發行。

...

Evo認股權證股份 : Evo認股權證(於悉數行使時)將賦予Evofund之最高數目 認購最多30,000,000股股份(可根據Evo認股權證平邊契據之規定予以調整)。

...

行使價(可予調整) : 於行使Evo認股權證時須就每股Evo認股權證股份支付之行使價將為0.168港元,此為股份於新Evo契據日期(即二零一零年十二月三十日)之收市價。就參考而言,股份於新Evo契據日期前之五個交易日之平均收市價為0.172港元。


Best Frontier抵押股份
作為Evofund同意收購新Evo票據以及進一步延長Evo選擇權期間,Best Frontier(其為本公司之控股股東)已於本公佈日期以Evofund為受益人而就1,010,022,757股股份訂立眾彩股份質押。

...
38 : GS(14)@2010-12-31 21:57:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101231046_C.pdf
8212無人供股
39 : GS(14)@2011-01-15 00:11:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110114036_C.pdf
8212又來高價買寶地5%,作價6,500萬...有無人查下where is it?

而在上文(a)、(b)及╱或(c)所訂明之情況中,該業務之主要部份因此受到影響(就認沽期權而言,「主要」一詞指丈量約份第104約第2051、2052、2061、2044、2046、2059及2065號地段之總地盤面積的50%或以上);
...
該業務為經營及管理該等物業,以提供紀念龕以供悼念先人,而該業務是在有關土地上經營。誠如本公司管理層所述,於截至二零一零年九月三十日止三個月已發展及持有作出售之紀念龕數目約為2,100個。已確認出售之紀念龕總數為123個,而相應已確認之銷售約為8,430,000港元。

...
「擔保方」 指 陳麟書先生,彼為賣方的董事及最終實益擁有人

「有關土地」 指 43幅位於香港新界元朗之農地及建於有關農地上的四幢兩層高房屋和兩幢單層房屋
40 : greatsouptest(4320)@2011-02-02 16:19:19

香港生命向3名執董授1780萬份購股權
【13:30】2011年02月02日

【on.cc 東方互動 專訊】 香港生命集團(08212) 董事會宣布,今日根據其於2002年5月13日採納之購股權計劃,向3位執行董事林衛邦、劉志光及潘禮賢授出共1,780萬份購股權,每股面值0.1元,惟須待承授人接納,方可作實。購股權持有人可於行使購股權時,按行使價每股0.18元認購1股股份,行使日期至2016年2月1日。
41 : GS(14)@2011-02-04 16:02:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110201184_C.pdf
8212蝕到唔清唔楚
42 : GS(14)@2011-02-12 14:05:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110207058_C.pdf
8156:
根據本公司於二零一零年九月十七日已作出的披露,本公司正與一名獨立第三方就可能收購一家中國公司的股本權益進行磋商。截至本公佈日期為止,雙方並無訂立任何最終協議。根據創業板上市規則第十九章,若可能收購該公司之權益一事成事,則可能構成本公司之須予公佈交易。本公司將於適當時間根據創業板上市規則就此項交易再作公佈。
43 : GS(14)@2011-02-19 14:16:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110215028_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此公佈,按照高等法院規則,本公司的附屬公司已於二零一一年二月十四日根據該許可對規劃署署長發出原訴傳票。

本公司謹此提述有關法律程序已開展,本公司將根據香港聯合交易所有限公司創業板 (「創業板」)證券上市規則 (「創業板上市規則」)在適當時候作進一步公佈。
44 : tks(1905)@2011-02-22 22:09:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110222022_C.pdf

今次玩邊科 smiley
45 : GS(14)@2011-02-22 22:12:54

46樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110222/GLN20110222022_C.pdf
今次玩邊科 smiley

隻殼終於乾淨晒
46 : tks(1905)@2011-02-22 22:20:42

47樓提及
46樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110222/GLN20110222022_C.pdf
今次玩邊科 smiley

隻殼終於乾淨晒

湯 sir,你估會唔會大炒一番呀
47 : GS(14)@2011-02-22 22:34:35

48樓提及
47樓提及
46樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110222/GLN20110222022_C.pdf
今次玩邊科 smiley

隻殼終於乾淨晒

湯 sir,你估會唔會大炒一番呀

死傷枕藉,又缺水,又多蟹貨,想炒都好困難,呢系股千萬不要抱過大期望
48 : GS(14)@2011-03-19 14:10:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110315068_C.pdf
8156向任德章等人購入垃圾
49 : GS(14)@2011-04-09 12:11:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110407030_C.pdf
8156好把炮...

眾彩科技股份有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,楊慶才先生(「楊先生」)於二零一一年四月七日起已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會成員及薪酬委員會成員。

楊先生,64 歲,吉林省雙遼市人。他曾任吉林省副省長。歷任吉林省委農工部副部長,吉林省政府副秘書長,及吉林省人大常委會副主任。
50 : GS(14)@2011-04-16 12:27:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110415046_C.pdf
8156的價錢幾平呢
51 : GS(14)@2011-04-21 20:42:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110421018_C.pdf
8212又被告
52 : GS(14)@2011-05-07 14:05:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110506094_C.pdf
中南進於進軍8212
53 : GS(14)@2011-05-07 14:06:11

於二零一一年五月六日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,本 公 司 已 有 條 件 同 意 透 過 配 售 代 理 按 盡 力 基 準,以 每 股 配 售 股 份0.10港 元 之 價格 配 售 最 多356,160,000股 配 售 股 份 予 不 少 於 六 名 獨 立 承 配 人。配 售 股 份 相 當 於本 公 司 於 本 公 告 日 期 之 現 有 已 發 行 股 本1,780,842,012股 股 份 約20.00%,並 相 當
於 其 經 配 售 事 項 擴 大 後 之 已 發 行 股 本 約16.67%。配 售 事 項 項 下 之 配 售 股 份 面 值總 額 將 約 為35,616,000港 元。
54 : hehehaha(4466)@2011-05-07 21:42:09

買定花生0.0
55 : GS(14)@2011-05-11 21:17:48

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/24857
16. 名稱:marco_hwf E-mail:marco_hwf@yahoo.com.hk 時間: 2011-05-11 18:27:24 刪除
湯兄

已追看湯兄手記多時,但這不得不請教一下。
本人早已入貨08212.HK,當初覺得經營"明月山"這靈灰安置而有所為,而違例發展亦不以為意,而於2月份便已拆除並提交司法覆核申請之事宜,也原以為後來發展便沒問題,但現消息及其股價亦越來越擔心,現已虧損55%,歸入華匯陣營由中南證券代理配售的話,那意味著是否此股日後便會常也合股、供或配股呢? 虛心求教。

謝謝

Marco
17. 名稱:Hierro (RB用戶)   時間: 2011-05-11 18:47:18 刪除
marco_hwf:

根據這系的往績,幾可肯定這股之後會不斷的向下炒,合股、供股、配可換股債及買垃圾等會不斷的出現,如有貨的最好儘快遠離此系,以後帶眼小心買股。

三文魚
18. 名稱:greatsoup (Blog主)   E-mail:greatsoup@gmail.com 時間: 2011-05-11 20:55:14 刪除
marco_hwf:
三文魚講的我不補充。現在只想談談明月山的價值,就算它有沒有違例發展,這個價錢只能說他們空手套白狼。

根據壹周刊的報導,它的成本是:
http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/24696
直至今年七月問博才公布其中七幅位於元朗新圍村的地皮位置,該地注入 問博前,由林衛邦、潘禮賢及劉志光於二○○八年五月以一千萬元買入,去年年底動工改裝為骨灰龕,其中一幅地是門牌為新圍村六十號的青磚屋,並命名為明月 山。

但是作價卻:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100421032_C.pdf
銷 售 股 份 之 合 計 代 價1,085,000,000港 元,須 按 以 下 方 式 支 付:
(i) 85,000,000港 元 之 按 金 須 由 買 方 於 簽 訂 買 賣 協 議 後 而 在 完 成 前 之 任 何 時 間
並 以 任 何 金 額 支 付;
(ii) 850,000,000港 元 須 由 買 方 促 使 問 博 發 行 可 換 股 債 券 之 方 式 支 付;
(iii) 20,000,000港 元 須 由 買 方 促 使 問 博 發 行 有 抵 押 承 付 票 之 方 式 支 付;及
(iv) 130,000,000港 元 須 由 買 方 促 使 問 博 發 行 無 抵 押 承 付 票 之 方 式 支 付。

所以就算是現金代價,他們已取回成本,那些承付票可能只是金錢上的對敲,所以這可能是殼價。

但剩下的可換股債券都有超過8.5億,在合股前兌換了5億,以很簡單的算術平均計,最少套現了2.5億,後來亦換了1.5億,估計亦大部分售出,又套現了一千萬左右,合計套現了2.6億,相對成本1,000萬,你看看他們賺了多少,我也不敢計下去了。

何況這家公司的賣方是毒跡班班,當年人人控股肯定是超級老千之一,他是擔任這公司的董事,可以想像他是一個甚麼的人:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20040729149_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20041229126_C.pdf

何況這家公司的董事的往績,基本上和很多財困上市公司或懷疑假數有交疊,就知他們的運氣如何。
http://webb-site.com/dbpub/overlap.asp?p=15917&hide=N

我估計你在2010年12月間這個時候購入,亦估計你已成為獵物,為何購買之前不看看收購通函呢? 看了就知道他們在騙錢,今次可算是技不如人了,沒有算過他們呢。

我相信你不用向我虛心求教,就知道答案,問題是你是否能斬斷虧損。
56 : GS(14)@2011-06-04 14:13:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110603100_C.pdf

有 關 建 議 收 購 事 項 之 諒 解 備 忘 錄

諒 解 備 忘 錄 將 於 諒 解 備 忘 錄 日 期 起 計60日 期 間 內 維 持 有 效(「期限」)。賣 方 亦 同 意(其 中 包 括)其 將 不 會 於 期 限 內 就 建 議 收 購 事 項 與 任 何 其 他 人 士 進 行 磋 商 或 訂 立 任何 協 議(「獨 家 期 間」),而 本 公 司 有 權 在 知 會 賣 方 後 將 獨 家 期 間 進 一 步 延 長30日。

於 簽 訂 諒 解 備 忘 錄 後,本 公 司 已 向 賣 方 支 付6,000,000港 元 現 金 作 為 可 獲 退 還 之 誠意 金。...有 關 目 標 公 司 之 資 料
目 標 公 司 為 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司,其 全 部 已 發 行 股 本 由 賣 方 全 資 擁 有。

根 據 賣 方 所 示,目 標 公 司 擁 有 目 標 墓 園 之 唯 一 及 獨 家 經 營 及 銷 售 權 的 權 益。目 標墓 園 主 要 從 事 墓 園 業 務,包 括 但 不 限 於 墓 地 業 務。

「目 標 墓 園」 指 一 個 位 於 中 國 廣 東 省 之 墓 園4
「目 標 公 司」 指 安 仁 投 資 有 限 公 司,於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司,由 賣 方 全 資 擁 有
「賣方」 指 劉 道 仁 先 生,目 標 公 司 之 實 益 擁 有 人
57 : GS(14)@2011-06-08 08:02:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110607076_C.pdf
8156通函
58 : GS(14)@2011-07-06 07:47:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110705090_C.pdf
8156
張野真係無用
59 : Sunny^_^(11601)@2011-07-10 17:47:43

呢個區咁少人講野既??
60 : greatsoup38(830)@2011-07-10 17:51:35

大把苦主,去宣傳先
61 : Sunny^_^(11601)@2011-07-10 20:05:19

我有興趣買8212喎
62 : greatsoup38(830)@2011-07-10 20:11:07

63樓提及
我有興趣買8212喎


隻野入了華匯,永不超生,又缺水,一定向下炒
63 : greatsoup38(830)@2011-07-10 20:11:39

唔好咁白痴話盤細、供股就去買,有D野很難和你解釋
64 : GS(14)@2011-07-12 23:37:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110712020_C.pdf
香港生命集團控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈本公司執行董
事潘禮賢先生(「潘先生」)已由執行董事調任為非執行董事,由二零一一年七月十二日
起生效。潘先生的個人履歷如下:

潘先生,39歲,於二零一零年十月二十一日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司之
財務總監。潘先生為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。彼持有加拿大約
克大學行政學學士學位及澳洲蒙納士大學實務會計碩士學位。潘先生自二零零六年十一
月起出任中國上城集團有限公司 (股份代號:2330) 之獨立非執行董事,另自二零零八
年九月起出任太陽國際集團有限公司 (股份代號:8029) 之獨立非執行董事。潘先生亦
自二零一零年一月起出任中國龍新能源控股有限公司(股份代號:395) 之獨立非執行董
事。於二零零六年十二月至二零零八年七月期間,潘先生曾任環能國際控股有限公司(股
份代號:8182) (「環能」)之獨立非執行董事,並曾於二零零八年七月至二零零八年十月
期間出任環能之公司秘書兼授權代表。
65 : Sunny^_^(11601)@2011-07-12 23:40:25

竟然同人撞圖,真係少見喇,哈哈哈
66 : GS(14)@2011-07-13 22:18:35

67樓提及
竟然同人撞圖,真係少見喇,哈哈哈


那個都是我來的
67 : Sunny^_^(11601)@2011-07-13 22:52:25

做咩要整2個名???想做發帖最多既2個人???
68 : GS(14)@2011-07-13 23:16:36

69樓提及
做咩要整2個名???想做發帖最多既2個人???


文庫個acc
69 : Sunny^_^(11601)@2011-07-13 23:19:25

oic但係呢兩個acct都係好高既地位呀@@
70 : GS(14)@2011-07-15 07:48:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110714026_C.pdf
8212 20合1
71 : wanker44(12796)@2011-07-15 16:52:11

公司都幾缺水, 睇黎接住落黎又會有抽水大行動~
72 : Sunny^_^(11601)@2011-07-15 19:08:02

8212我本來上市都上買.見盤生意都真係概念唔錯...但係高位1蚊過外,而家得反0.034姐係2.5%...真係死得人嫁!!!
73 : Sunny^_^(11601)@2011-07-15 19:15:09

而家買來都係炒賣盤囉...市值7千幾萬.業務都唔知有咩有盈利既...
74 : GS(14)@2011-07-16 11:29:22

73樓提及
公司都幾缺水, 睇黎接住落黎又會有抽水大行動~


聰明,已經華匯了
75 : GS(14)@2011-07-16 11:29:52

隻野盈利只是經營這家殼股的人有,股東分唔到,隻野其實已賣了盤啦
76 : wanker44(12796)@2011-07-16 18:01:21

而家7千幾萬市值啫, 第時合完供, 再大比例供股, 發多d股票或者再折讓配多d股出黎收購吓d垃圾資產返黎,到時市值佢想要幾多都得。呢一系既慣常做法...冇特別,唔好以為見佢得幾仙跌無可跌就入d博吓,佢可能合股前會炒高一轉搵d水魚跟買, 咁d人見到以為跌完反彈上去既時候再插落去,跟手合完股再宣佈供股, 到時就永冇番身之日~~
77 : Sunny^_^(11601)@2011-07-17 08:38:21

78樓提及
而家7千幾萬市值啫, 第時合完供, 再大比例供股, 發多d股票或者再折讓配多d股出黎收購吓d垃圾資產返黎,到時市值佢想要幾多都得。呢一系既慣常做法...冇特別,唔好以為見佢得幾仙跌無可跌就入d博吓,佢可能合股前會炒高一轉搵d水魚跟買, 咁d人見到以為跌完反彈上去既時候再插落去,跟手合完股再宣佈供股, 到時就永冇番身之日~~


邊個同佢供股呀...
78 : GS(14)@2011-07-17 16:15:40

邊個都得,錢擺一陣之嘛
79 : wanker44(12796)@2011-07-17 20:03:17

唔供仲好, 包銷商要哂, 個process 快好多~
80 : greatsoup38(830)@2011-07-17 20:04:10

81樓提及
唔供仲好, 包銷商要哂, 個process 快好多~


貨集中佢仲好玩
81 : CHAUCHAU(1254)@2011-08-22 13:30:15

http://www.hkex.com.hk/chi/marke ... /PMI2011-151(C).pdf
就香港生命集團控股有限公司(證券代號8212)20股合併為1股,將於生效日期(2011年8月23日)
股份代號暫改為08396
82 : GS(14)@2011-09-26 22:11:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110926004_C.pdf
8212 蝕大1倍,至1.15億,接近負資產至負資產爛殼

...
意見
吾等認為,綜合財務報表真實而公平地反映 貴集團於二零一一年六月三十日之
財務狀況及 貴集團截至該日止年度之業績及現金流量,並已根據香港財務報告
準則及按照香港《公司條例》之披露規定妥為編製。
強調事項-有關持續經營基準假設之重大不明朗因素
在並無發表保留意見之情況下,謹請垂注財務報表提及 貴集團於截至二零一一
年六月三十日止年度錄得虧損約95,438,000港元以及截至二零一一年六月三十日,
有關 貴集團對香港特別行政區政府規劃署根據《城市規劃條例》第23(1)條向 貴
集團附屬公司發出通知而申請的司法覆核仍未作出裁決。有關通知指稱 貴集團
擁有的若干租賃土地被指因進行靈灰安置所及╱或貯物用途有違例發展。此等情
況顯示存在重大不明朗因素而可對 貴集團按持續經營基準營運之能力構成重大
疑問。
83 : GS(14)@2011-09-26 22:12:12

紀念龕業務
由於政府在二零一零年十二月之骨灰龕政策檢討中公佈的名單中,大部份的私營
骨灰龕(包括本集團在香港元朗之紀念龕項目)被列入表二,業內的業務表現全線
受挫。本集團旗下先人紀念龕之銷情亦因而自本財政年度第三季度起放緩。
於二零一零年十月,規劃署根據《城市規劃條例》第23(1)條向本公司六間附屬公司
發出通知書,限令本集團須中止對本集團所擁有之有關土地或處所之用途。於二
零一一年二月,本集團發出原訴傳票,就通知書申請司法覆核,而司法覆核已於二
零一一年七月二十六日在高等法院進行聆訊。高等法院之法官押後宣告判決,而
日期有待公佈。於本公告日期,法官尚未宣告判決。
就私營骨灰龕發牌制度之初步建議而言,就發牌制度之更詳細架構進行之第二輪
公眾諮詢目前仍處於膠著狀態而未見進展。然而,本集團已準備好遵守發牌制度
之所需規定。鑑於香港對骨灰龕及紀念龕之需求不斷增長,董事會有信心旗下之
紀念龕業務將可再度重拾正增長。
紙紮品業務
於本年度,本集團僅收到來自香港客戶之小量紙紮品訂單。隨著於香港增加推廣、
「SKEA」品牌於香港更廣為人知以及引入新產品,本集團有信心紙紮品業務將於未
來數年錄得穩定增長。本集團將開拓其他市場以推廣優質紙紮品,推動此項業務
為本集團之營業額作出更佳貢獻。
84 : GS(14)@2011-09-26 22:12:35

食油貿易業務
本公司於二零一一年二月出售於Good United Management Limited(「GUM」)之全部
權益後,本公司不再持有天然氣業務之權益。由於全球市場之復甦步伐緩慢,食油
貿易業務面對沉重打擊。為了精簡本集團之業務分部,董事將採取適當措施於來
年整合本集團之營運。
85 : 鱷不群(1248)@2011-09-26 22:14:16

紙紮品都想玩品牌smiley
86 : GS(14)@2011-09-26 22:37:56

可以講品牌算勁
87 : hongkwokkwok(1185)@2011-10-03 11:57:30

明月山司法覆核敗訴法官指並非神龕
88 : GS(14)@2011-10-03 20:34:29

爆破啦
89 : 鱷不群(1248)@2011-10-03 20:52:55

應該報埋商業罪案調查科啦,不是從一開始就應該知道不合法嗎,點解還要買?
90 : GS(14)@2011-10-03 23:35:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111003038_C.PDF
應香港生命集團控股有限公司(「本公司」)之要求,本公司之股份將於二零一一年十
月三日(星期一)上午十一時零三分起暫停在香港聯合交易所有限公司創業板買賣,以
待本公司發佈有關本公司對規劃署發出的日期為二零一零年十月二十二日的該通知書
作出司法覆核的裁決的公佈 (可能構成股價敏感)。
91 : GS(14)@2011-10-05 18:13:32

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15674687
由於規劃署已表明會即時執法,意味明月山的收益將大受影響,昨有報道引述香港生命主席林衞邦表明會提出上訴,本報記者昨午到香港生命位於灣仔的辦公室,欲找主席林衞邦了解事件,或因時值午飯時間,故初時辦公室空無一人。至下午兩時許,該公司一男一女職員,回到香港生命辦公室,其中一名男員工對記者表示,關於龕場、業務以至上市公司的任何問題,一律不會回應,僅表示公司如有任何公佈,將會於聯交所發出公告,着記者留意公告。
該名員工又強調,指無論任何傳媒到其辦公室,香港生命都只會作出同樣回應,應對方法似早已習慣面對傳媒。即使記者欲與該名員工交換卡片,他亦表示:「唔係咁方便。」
92 : GS(14)@2011-10-05 18:25:22

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=15675160
【本報訊】元朗私營骨灰龕場明月山被裁定違反土地用途,福位商會決定,免費協助所有買入明月山龕位的市民,搬往商會其他會員的龕場,揀選一個相同價格的龕位作為補償。
福位商會總幹事陳灝貞昨透露,明月山售出的逾 190個龕位中,已有 10多個上位,能否退款要視乎合約內容。
但各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑質疑,該商會大部份龕場被列入表二,有機會不獲發牌;又指買賣合約大部份無退款條文,呼籲已購買明月山及在表二名單內龕場的消費者盡快向消委會投訴。
93 : sunshine(3090)@2011-10-06 22:12:49

8212 claimed that she can sell back 明月山 to the old boss? It will then become a cash company basically. Is there any cash left?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111006072_C.pdf
94 : GS(14)@2011-10-06 22:23:04

看回83樓就知啦
95 : GS(14)@2011-10-15 11:20:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111014036_C.pdf
又買垃圾
96 : GS(14)@2011-11-01 07:34:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111031086_C.pdf

玆提述香港生命集團控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零一一年六月三日之公
告(「該公告」)及二零一一年八月十一日之公告(「補充公告」),內容有關就建議
收購事項訂立諒解備忘錄及補充諒解備忘錄。除文義另有所指外,本公告所採用之詞彙
與該公告及補充公告所界定者具有相同涵義。
於二零一一年六月三日及二零一一年八月十一日,本公司分別就有關建議收購事項訂立
諒解備忘錄及補充諒解備忘錄。由於目標公司需要較多時間進行架構重組以加強與目標
墓園之合作,致使本公司未能進行其盡職審查工作,因此,本公司已向賣方發出通知,
表明其決定於訂立具約束力之買賣協議的期限屆滿後不再繼續進行建議收購。根據條
款,6,000,000港元之可獲退還之誠意金將以現金退還本公司。
本公司董事會將繼續發掘其他有潛質的投資機會,以強化本集團的盈利能力。
97 : Hierro(1191)@2011-11-12 20:46:21

http://realblog.zkiz.com/Hierro/29143
香港生命集團(8212.HK)之一---張桂蘭入主
98 : GS(14)@2011-11-25 11:10:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111123002_C.pdf
8156

看來畀基金公司製造流動性機會向下炒,給公司籌錢

日期: 二零一一年十一月二十二日(交易時段後)
訂約方: (1) 本公司;及
(2) PA Macro Opportunity V Limited(「投資者」)。
投資者為Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.全資擁有之附屬公司,該基金
由PAG(前稱Pacific Alliance Group)管理,PAG為亞洲其中一個最大規模專注於亞
洲之基金管理人,辦公室遍佈香港、上海、北京及東京等亞洲各地。

各批款項付款
根據認購協議,投資者須分最多36批向本公司支付合共不超過240,000,000港元之
款項。於達成下文所述先決條件後第二個營業日當日或之前,投資者須向本公司
支付金額為10,000,000港元之首批認購股份款項。投資者須於達成下文所述先決
條件後,在收訖之前一批付款有關之股份之股票後之營業日作出其後一批付款,
惟須受認購協議所訂明之若干延遲事件之規限。
除首批付款外,其後各批付款之金額應為4,000,000港元或經投資者全權酌情釐定
之有關較高金額(惟無論如何不超過8,000,000港元)。各批付款合共不得超過36次。
倘於任何定價期(「首個定價期」)內任何五個連續交易日:(a)股份暫定買賣(本公
司就發生任何與本公司或本集團任何成員公司相關之股價敏感事件或本公司或本
集團任何成員公司進行任何交易(須根據創業板上市規則發表公佈或通函)而自願
申請暫停買賣不超過連續五個交易日除外);或(b)本公司之市值少於400,000,000
港元,則可由投資者全權酌情釐定在向本公司發出書面通知後,將第二批認購股
份款項及其後各批認購股份款項各自應付之總認購款額扣減至少於4,000,000港元(包
括零)之款額。


認購股份
本公司一般須就每批認購股份款項在不遲於該批認購股份款項相關定價日期後第
二個營業日(惟須受認購協議所訂明之若干延遲事件之規限)按認購價向投資者配
發及發行認購股份,惟於認購協議之期限內任何時間,本公司概不會發行,而投
資者亦不會單獨或與另一人士共同承購本公司之任何股份或其他股本證券權益以
使投資者將因此佔本公司有關時間全部已發行股份所附帶超過19.99%投票權。
認購價將為相關定價期內之任何五個每日每股股份成交量加權平均價(由投資者
全權酌情選擇)之平均數之92.5%。

...
資金成本
除啟動費用股份(相當於投資者同意認購之最高總額之1.65%)外,本公司將向一
名獨立第三方(乃為本公司引薦融資機遇及提供意見之代理)支付成功提取之各批
付款金額之4%之費用。
進行認購事項之理由及裨益以及所得款項用途
本集團的主要業務為向中國福利彩票發行中心提供彩票相關軟件、設備及服務,
以及向中國的娛樂行業提供設備及增值服務,譬如收取版權費及彩票相關服務等。
董事認為,認購事項為擴闊本公司資本基礎及為本公司未來業務發展籌集資金之
良機。此外,認購事項確保本公司於約三年之期間內可獲取資金。同時,認購事
項可令本公司按與未來發行之當時價格掛鈎及有可能較現時之股價有所溢價之價
格發行股份,從而可能將股東之攤薄效應減至最低。董事認為,認購協議之條款
屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。
認購事項之所得款項淨額最多約為240,000,000港元,將用作投資及一般企業及營
運資金用途,包括但不限於償還應付款項、銀行貸款及其他債務。
99 : GS(14)@2011-12-17 14:18:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111216055_C.pdf
8212

本公司接獲高等法院通知,原訟法庭林文瀚法官將於二零一二年六月二十一日在高等法院頒佈判詞。
本公司將根據香港聯合交易所有限公司創業板 (「創業板」)證券上市規則 (「創業板上市規則」)在適當時候作進一步公佈該判詞。
100 : greatsoup38(830)@2012-01-05 00:16:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120104121_C.pdf
8212 由熟悉的比富達批2,100萬股@0.29
101 : greatsoup38(830)@2012-01-05 23:50:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120105071_C.pdf
8212

本公司謹此澄清,潘先生與李女士均確認,除有關行使認沽期權之時間,彼等與董事會並無意見分歧。本公司持有由赤兔資本有限公司(「赤兔」)授出相等於約1,100,000,000港元之認沽期權,作為收購Casdon Management Limited之擔保。認沽期權之行使期將於二零一二年五月二十六日結束。認沽期權之詳情乃收錄於本公
司日期為二零一零年四月二十二日之通函。潘先生與李女士建議本公司應立即行使認沽期權,而董事會則決定等候二零一二年六月二十一日之司法覆核上訴結果以及與賣方就延展屆滿日期而進行磋商。直至本公告日期,董事會尚未就延展認沽期權之行使期而與赤兔展開磋商。
102 : GS(14)@2012-01-21 18:50:26

終止認購股份協議
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120120029_C.pdf
103 : GS(14)@2012-02-15 23:59:42

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 867&art_id=16071369
該署去年底就世盛今年四月新合約作招標,合約為期五年。消息指今次中標價高達 2.79億元,比底價 1.2億元超出 1倍多,令業界驚訝。本報翻查省港澳及名家國際的註冊資料,發現部份董事為內地人,擁中資背景。名家國際本身為家俱製造商,其網頁指除省港澳外,另有兩間附屬公司經營殯儀服務,包括福澤和明德堂貿易。
另有消息指名家國際與明月山的母公司「香港生命集團控股有限公司」有關,香港生命主席林衛邦昨接受查詢時否認,透露正就明月山被指非法經營的司法覆核案件作準備,暫無意沾手殯儀業。

母公司名家股價急升 43%

各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑表示:「業界知道省港澳同明月山係同一個班底嘅人運作,今次投標反映佢哋可能想提供一條龍服務,搞埋殯儀殮葬同骨灰龕,有機會造成市場壟斷。」

世盛天價中標,他擔心營運成本上漲令殯儀館有加價壓力,抬高殯儀服務收費。
就中資公司投得世盛,殯儀業商會永遠會長吳耀棠表示不便評論,但承認近年殯儀業界多達 30至 40間新公司成立,累積增至 100間,未知是否有中資公司欲在市場分一杯羮。
創業板上市公司名家國際前晚公佈,其非全資附屬公司省港澳陵園禮儀有限公司,獲港府授權持有有效殯儀館牌照,在紅磡一公共殯儀館向公眾人士提供殯儀服務,為期 60個月,但無披露中標價。受消息刺激,名家國際股價昨大升,收市報 0.119元,升 43.37%。名家於去年公司第三季度報告中披露,開始從事殯儀業務,截至去年九月底止,源自殯儀服務及買賣殯儀產品的總收入約 757.3萬元,由此產生淨虧損約 22.1萬元。

104 : GS(14)@2012-03-31 12:58:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120306074_C.PDF
8212供股

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=16208422
【本報訊】娛樂大亨楊受成有機會染指殯儀業。經營違規骨灰龕場明月山的香港生命集團正進行供股,由楊受成旗下的英皇證券集團負責包銷。一般情況下,若供股情況不理想,包銷商要購下所有沒人申請的股票。對於楊受成是否有興趣投資殯儀業,英皇證券指今次包銷只是正常業務,不便透露詳細包銷條款。
香港生命集團控股有限公司( 08212)經營違規骨灰龕場明月山、紙紮品業務等貿易;早前還建議收購伯樂音樂學院。殯儀業界人士指,香港生命與最近投得紅磡世盛殯儀館新合約的省港澳陵園禮儀有限公司的母公司名家國際控股,有千絲萬縷的關係。但香港生命集團早前否認。

英皇證券包銷供股

香港生命集團於 3月 6日發出通告指會暫時停牌,以待該公司發出該建議供股之通告。今次供股由英皇證券負責包銷,一般情況下,若供股情況不理想,包銷商要購下所有沒人申請的股票。一旦今次供股情況不理想,楊受成可能會成為香港生命的大股東。
英皇證券表示今次作為香港生命集團的包銷商,是該公司的正常業務,對於會否因供股情況不理想而要購下股票,現時仍言之尚早,暫時未知供股反應。對於楊受成是否對殯儀業有興趣,才成為今次的包銷商,英皇證券沒正面回應,重申今次是一般正常業務。各界關注骨灰龕大聯盟召集人謝世傑表示,本港殯儀服務及骨灰龕場需求很大,不排除有商人或大財團有興趣,想於陰宅市場分一杯羮。
105 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:02:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120504151_C.pdf
呢張通告真係好正,好多野睇

建議按於記錄日期每持有一股現有股份可獲配發五股供股股份之基準進行供股;

本公司建議透過以供股方式按認購價每股供股股份0.138港元根據於記錄日期每持有一(1)股現有股份可獲配發五(5)股供股股份之基準,向合資格股東發行639,250,500股供股股份,籌集約88,220,000港元(扣除開支前)。

本公司對約83,630,000港元供股所得款項淨額之計劃用途為(i)約45,000,000港元用於償還在完成收購事項時所發行之承付票,若收購事項未能於供股完成前完成,則用於撥付本公司在適當時候物色到之投資機遇;及(ii)約38,630,000港元用於本集團未來十八個月之一般營運資金需求及其他專業費用。


股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.405港元折讓約65.93%;
106 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:02:55

作為本公司分析之一部份,本公司已找出聯交所主板及創業板上市公司(「上市公司」)於二零一一年八月至最後交易日期間進行之供股及公開發售交易以作參考。

有關分析反映出,上市公司之供股股份或發售股份(視情況而定)之認購價,為本身股份於最後交易日在聯交所之每股收市報價有溢價(31間上市公司中有1間如此)至折讓(31間上市公司中有30間如此)。因此,認購價較股份於最後交易日之每股收市價折讓約65.93%乃屬於市場範圍。因此,董事認為,雖然認購價較股份之最後交易價有大幅折讓,但認購價對獨立股東仍為公平合理。


溢價的是582?哈哈哈
107 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:03:26

包銷商 : 英皇證券(香港)有限公司
108 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:04:45

其餘的由P.18 自己慢慢睇,好正的
109 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:06:28

儘管如此,本公司亦注意到,認沽期權僅可於二零一二年五月二十七日(即認沽期權於二零一零年五月二十七日授出當日起計24個月)或之前行使。為使本公司有足夠時間進行司法覆核程序以及考慮其結果,董事會已於二零一二年四月二十日指示其法律顧問接觸認沽期權賣方(「認沽期權賣方」),以期延長認沽期權之行使期。

截至本公告日期,認沽期權賣方尚未就有關延期表示看法。本公司正盡最大努力以確保可於認沽期權失效前得以延期,惟有意出售或購入股份之股東及投資者務請留意,未必能取得有關延期。


倘若認沽期權之行使期無法延長,且本公司未有及時行使,則認沽期權即告到期,而本公司將失去取回1,085,000,000港元之認沽期權代價的機會。儘管上文所述,惟本公司冀繼續經營紀念龕業務並繼續進行司法覆核程序。為此,部份供股所得款項將留用作相關法律費用及開支。倘若司法覆核之結果不利,本公司將繼續尋求有利可圖之投資機遇,並可能在考慮本公司當時之財務及法律狀況(以及認沽期權之公平值(倘取得延期))後考慮向終審法院提出進一步上訴(或行使認沽期權(倘取得延期))及╱或研究目前用作紀念龕業務之土地的其他商機。根據本公司日期為二零一零年四月二十二日之通函內隨附之估值報告,該幅土地屬於牛潭尾分區計劃大綱核准圖編號S/YL-NTM/12中的「鄉村式發展」土地用途分區(「分區計劃大綱」),而根據此分區計劃大綱及其註釋,該土地主要預算供原居村民興建小型屋宇之用。在新界豁免管制屋宇的地面一層,有多項配合村民需要和鄉村發展的商業和社區用途列為經常准許的用途。其他商業、社區和康樂用途,如向城市規劃委員會申請許可,或會獲得批准。


即使建議供股不獲批准或未能完成,董事會現時亦無意行使認沽期權。與行使認沽期權不同的是,建議供股將顯著提升本集團之財務狀況而毋須克服其他法律上的障礙,故認為建議供股是可行的備選方案以及符合本公司及股東之整體利益。
110 : GS(14)@2012-05-04 22:07:26

108樓提及
作為本公司分析之一部份,本公司已找出聯交所主板及創業板上市公司(「上市公司」)於二零一一年八月至最後交易日期間進行之供股及公開發售交易以作參考。

有關分析反映出,上市公司之供股股份或發售股份(視情況而定)之認購價,為本身股份於最後交易日在聯交所之每股收市報價有溢價(31間上市公司中有1間如此)至折讓(31間上市公司中有30間如此)。因此,認購價較股份於最後交易日之每股收市價折讓約65.93%乃屬於市場範圍。因此,董事認為,雖然認購價較股份之最後交易價有大幅折讓,但認購價對獨立股東仍為公平合理。


溢價的是582?哈哈哈


應該是...因為真是唔計紅股,計紅股是超級折讓
111 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:09:10

倘若供股並無完成而認沽期權並無獲行使或告失效,本公司將積極研究其他集資機會。然而,於本集團目前之財務狀況下,董事對於本公司能進行股本融資以外的任何集資活動之機會未感樂觀。


既然如此,我也祝這次供股不成;執左佢算啦
112 : GS(14)@2012-05-04 22:09:22

大不利影響。本集團已向上訴法庭呈交上訴通知,而高等法院已訂於二零一二年
六月二十一日就對司法覆核之上訴進行聆訊。因此,在上訴法庭作出正面判決前,
本集團未能經營紀念龕業務。由於司法覆核上訴之結果取決於多項因素,本集團
未能保證將獲得正面判決。若未能成功上訴,本集團或須將財務資源由紀念龕業
務轉至本集團其他分部或本集團於未來物色到之其他潛在投資機遇。
鑑於司法覆核令本集團未能從現有經營活動中取得任何重大的正現金流量及面對
不利市況,而本集團於本公告日期之手頭現金僅約為3,400,000港元(包括1,900,000
港元現金保留作證券投資),本集團未必具備足夠營運資金以應付目前之運作。

外,本公司認為,由於司法覆核及不利市況對本集團核心業務造成不利影響,通過
在日後收購前景不俗並具備財務往績之新業務(包括收購事項)來實現現有業務之
多元化,乃符合本公司及股東之整體最佳利益。鑑於上述本集團面對之不利情況
以及需要資金作未來發展,董事認為,供股讓本公司有機會籌集資金以改善本集
團之財務狀況,並且為本集團目前及未來之業務發展以及於遇到潛在投資機遇時
提供財務資源。此外,供股將讓合資格股東有機會保持本身於本公司之持股比例。
因此,董事會認為供股符合本公司及股東之整體利益。
於本公告日期,本集團已保留及投資共約20,000,000港元於若干上市證券(「上市證
券」)並希望通過投資於表現良好的上市證券而產生正現金流,而在本公司目前之
財務狀況,本公司能夠支付得起該等上市證券相較其他表現良好的上市證券屬偏
低之股價。在投資於上市證券期間,本公司已通過出售部份的已投資上市證券而
獲利。因市況不利,有關上市證券之投資結餘的整體目前公平值有所下跌。於二零
一二年二月二十九日,已投資上市證券的最新結餘約為13,000,000港元,其餘可用
於未來上市證券投資之現金結餘約為1,900,000港元,有關資金亦可用作本集團之
一般營運資金。

供股之所得款項總額將約為88,220,000港元(未計開支)。與供股有關之估計開支
(包括財務、法律及其他專業顧問費用、包銷佣金、印刷及翻譯開支)將由本公司承
擔。供股之估計所得款項淨額將約為83,630,000港元。本公司對供股所得款項淨額
之計劃用途為
(i)約45,000,000港元用於償還在完成收購事項時所發行之承付票,若收購事項未能於供股完成前完成,則用於撥付本公司在適當時候物色到之投資機遇;
及(ii)約38,630,000港元用於本集團未來十八個月之一般營運資金需求及其他專業費用。於本公告日期,除收購事項外,本集團並無物色到任何合適之投資機遇。


考慮到本集團最近之現金水平(於本公告日期約為3,400,000港元)以及本集團之紀
念龕業務因司法覆核而業務表現不利,本公司欠缺削減本集團目前及未來負債之
還款途徑,除股本融資策略外亦並無其他集資選擇。本公司之計劃為進行股本集
資而提前贖回承付票並非供股之唯一或主要目的,其僅為供股所得款項之不同計
劃用途之一。若承付票獲全數贖回,估計本公司可削減5,400,000港元之利息負擔,
本集團之總負債亦可削減45,000,000港元。
就未來十八個月而言,目前預測本公司將會以一般營運資金撥付以下開支:收購
事項之專業費用約1,000,000港元、紀念龕業務之經營成本約1,000,000港元、司法覆
核程序之法律費用約8,000,000港元
、審核及一般法律費用約2,000,000港元、辦公室
租金約4,000,000港元、薪金約8,000,000港元、應急用途約10,000,000港元,以及其
他開支約5,000,000港元。
撥作一般營運資金之約38,630,000港元所得款項將只會用
作一般營運資金而不會用於撥付未來收購或投資於上市證券。

113 : GS(14)@2012-05-04 22:09:59

誠如上文所述,紀念龕業務為本集團之核心業務,而本公司已為此項業務分部投
入主要資源。由於紀念龕業務目前正處於司法覆核階段,本集團無法從目前之經
營活動中產生任何重大的正現金流。根據目前之財務處境,進行大規模集資活動
是本公司之持續經營和未來增長之關鍵。因此,本集團有物色其他商機(包括收購
事項)以實現業務範疇多元化及擴闊收入基礎之迫切需要。董事不時收到經理人╱
賣方有關潛在投資項目之建議,惟因下文所述原因,董事難以代表本公司就潛在收
購事項進行磋商或達成任何協議,甚至乎本公司經常欠缺進入磋商階段之機會:
— 在進行任何正式磋商前,大部份經理人╱賣方將要求本公司之主要從來銀行
提供資金證明,以展示本公司具備可即時動用之資金或有能力籌措資金以撥
付收購事項。鑑於本集團之現金水平僅約為3,400,000港元(於本公告日期),
本公司無法提供所需之資金證明,因欠缺有關資金證明,即使項目之商業潛
力可觀,本公司仍難以進行任何進一步磋商;
— 本公司有本金額為190,000,000港元而換股價為每股換股股份23.86港元之未償
還可換股債券。由於換股價遠高於股份價格,可換股債券持有人將可換股債
券轉換成換股股份之機會不大,而本公司將需於到期時贖回未償還可換股債
券。由於仍然大額未償還債務,本公司難以說服經理人╱賣方接受本公司之
股份及╱或可換股票據及╱或債券及╱或承付票以支付所涉及之代價;及
— 過去十二個月內股份之價格下跌而交投薄弱,令經理人╱賣方考慮接納股份
作付款方式時,股份對彼等之吸引力不大。

除供股外,本公司曾考慮其他可運用之集資選擇(譬如配售新股份及債務融資)。
然而,由於本公司現行一般授權中約98.27%在本公告日期已經動用,而直至本公
告日期為止,並無配售代理向本公司表示有意就此擔任代理。就債務融資而言,誠
如上文所述,本公司有未償還本金額為190,000,000港元之可換股債券,而由於現有
經營業務目前正處於司法覆核階段加上市況不利,本集團無法從目前之經營活動
中產生任何重大的正現金流,額外借貸將只令本集團之財務狀況惡化。

114 : GS(14)@2012-05-04 22:10:17

由於供股╱公開發售屬優先購買集資方法並容許股東參與及維持於本公司之比例權
益或增持權益(如適用),董事認為建議供股為目前情況中的最佳可行集資途徑。
由於包銷商願意擔任建議供股之包銷商,將於供股完成時籌集到約83,630,000港元
之所得款項淨額。此為本集團改善其嚴峻財務狀況以及就任何潛在收購磋商作更
好準備之良機及積極做法。憑藉增強後之財務狀況以至議價能力,董事將有更佳
機會以對本集團更有利之條款敲定潛在收購項目。
目前未能肯定在目前緊絀之財務狀況下,本公司能否於一年後進行另一項集資活
動。與主板上市發行人相比,創業板上市公司在進行集資活動時面對較多困難,原
因在於其股份所涉及之較高風險性質和較低交投量。此外,亦考慮到目前之司法
覆核程序將涉及大量時間以及法律及專業費用,董事別無他選,只能保留較正常
情況為多之現金以作應急。

115 : GS(14)@2012-05-04 22:11:04

行使認沽期權及相關代價
本公司正在評估行使本公司於二零一零年五月二十七日獲授之認沽期權(定義見本
公司日期為二零一零年四月二十二日之通函)之可能性,並與其法律顧問商討會否
發生任何足以觸發認沽期權可予行使之情況。就此,本公司已就認沽期權在目前
情況下是否可予行使取得律師意見(「律師意見」)。根據律師意見,本公司須盡用
其一切權利,對司法覆核提出上訴,以及在可藉依賴規劃署署長於二零一零年十
月二十二日頒佈之強制執行通知書及分區地政處於二零一零年十月二十七日頒佈
之通知書而觸發認沽期權可予行使之任何情況發生前,進行其他法律程序以挑戰
該等通知書之有效性。鑑於認沽期權之複雜程度、現已得知的不明朗因素,以及認
沽期權所涉及之大額金錢,認沽期權之行使極有可能導致潛在法律爭議。
鑑於已投資之大部份時間及資源,本公司冀繼續致力經營紀念龕業務以及於上訴
法庭對司法覆核成功提出上訴。因此,本公司擬等候上訴結果,然後才決定是否行
使認沽期權,原因為本公司目前無意出售其於紀念龕行業之主要業務。鑑於司法
覆核程序之結果未明以及本公司倚賴紀念龕業務,董事同時認為,若能於司法覆
核得出最終結果後才決定是否行使認沽期權,乃符合本公司及股東之利益。
儘管如此,本公司亦注意到,認沽期權僅可於二零一二年五月二十七日(即認沽期
權於二零一零年五月二十七日授出當日起計24個月)或之前行使。為使本公司有足
夠時間進行司法覆核程序以及考慮其結果,董事會已於二零一二年四月二十日指示
其法律顧問接觸認沽期權賣方(「認沽期權賣方」),以期延長認沽期權之行使期。
截至本公告日期,認沽期權賣方尚未就有關延期表示看法。本公司正盡最大努力
以確保可於認沽期權失效前得以延期,惟有意出售或購入股份之股東及投資者務
請留意,未必能取得有關延期。

倘若認沽期權之行使期無法延長,且本公司未有及時行使,則認沽期權即告到期,
而本公司將失去取回1,085,000,000港元之認沽期權代價的機會。儘管上文所述,惟
本公司冀繼續經營紀念龕業務並繼續進行司法覆核程序。為此,部份供股所得款
項將留用作相關法律費用及開支。

倘若司法覆核之結果不利,本公司將繼續尋求有利可圖之投資機遇,並可能在考
慮本公司當時之財務及法律狀況(以及認沽期權之公平值(倘取得延期))後考慮向
終審法院提出進一步上訴(或行使認沽期權(倘取得延期))及╱或研究目前用作紀
念龕業務之土地的其他商機。根據本公司日期為二零一零年四月二十二日之通函
內隨附之估值報告,該幅土地屬於牛潭尾分區計劃大綱核准圖編號S/YL-NTM/12中
的「鄉村式發展」土地用途分區(「分區計劃大綱」),而根據此分區計劃大綱及其註
釋,該土地主要預算供原居村民興建小型屋宇之用。在新界豁免管制屋宇的地面
一層,有多項配合村民需要和鄉村發展的商業和社區用途列為經常准許的用途。
其他商業、社區和康樂用途,如向城市規劃委員會申請許可,或會獲得批准。
即使建議供股不獲批准或未能完成,董事會現時亦無意行使認沽期權。與行使認
沽期權不同的是,建議供股將顯著提升本集團之財務狀況而毋須克服其他法律上
的障礙,故認為建議供股是可行的備選方案以及符合本公司及股東之整體利益。

116 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:11:41

實在太精彩,留給大家自己在通告裏原汁原味地睇最好
117 : GS(14)@2012-05-04 22:11:47

倘若供股並無完成而認沽期權並無獲行使或告失效,本公司將積極研究其他集資
機會。然而,於本集團目前之財務狀況下,董事對於本公司能進行股本融資以外的
任何集資活動之機會未感樂觀。
本公司將於適當時候再作公告,以便市場及股東掌握有關認沽期權資料(包括可否
行使及延展認沽期權之結果)以及司法覆核的最新資料。
香港主要營業地點之搬遷
本公司預期將於二零一二年六月安排本公司之香港主要營業地點搬遷至面積約4,000
平方呎之新辦公室(「新辦公室」)。新辦公室之租賃已於二零一二年二月一日開始,
首四個月為免租期,而本公司於免租期內只須支付每月約25,531港元之管理費及差
餉。本公司於免租期後每月須就新辦公室之租金、管理費及差餉支付約235,549港
元。

搬遷至新辦公室可增強本公司之企業形象,從而提升與潛在項目賣方╱經理人成
功磋商之比率。經提升之企業形象可望進一步增加潛在項目賣方╱經理人對本公
司之信心。鑑於有關租金開支與市場費率相符而如上文所述本公司有需要提升企
業形象,董事認為搬遷至新辦公室符合本公司及股東之整體利益。


(又無錢又要作大又唔叫人還錢又要亂使錢亂買股票亂買野服
118 : GS(14)@2012-05-04 22:12:38

113樓提及
倘若供股並無完成而認沽期權並無獲行使或告失效,本公司將積極研究其他集資機會。然而,於本集團目前之財務狀況下,董事對於本公司能進行股本融資以外的任何集資活動之機會未感樂觀。


既然如此,我也祝這次供股不成;執左佢算啦


他唔叫人還錢,又要送錢畀佢,又要亂買股票,亂買野,服
119 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:13:26

我最睇唔過眼的是,既然可行使認沽期權,行使左佢就一了百了

人地唔認賬就告到佢跳樓囉,講咁多廢話為乜?就係為左想你幫手還債吧

無錢就要作大又要亂使錢亂買股票買舒服,真係離譜
120 : Hierro(1191)@2012-05-04 22:14:35

這是一個典形「製造負債」成功的例子

不過我真係好睇唔起呢班人
121 : GS(14)@2012-05-04 22:14:48

121樓提及
我最睇唔過眼的是,既然可行使認沽期權,行使左佢就一了百了

人地唔認賬就告到佢跳樓囉,講咁多廢話為乜?就係為左想你幫手還債吧

無錢就要作大又要亂使錢亂買股票買舒服,真係離譜


是囉,唔認帳就告到他跳樓,現在又送幾千萬畀佢,想點呀
122 : GS(14)@2012-05-04 22:41:16

122樓提及
這是一個典形「製造負債」成功的例子

不過我真係好睇唔起呢班人


左交右佢鍾意啦,你話華訊個老細都試過,不過盤生意看來work就算啦,呢單就真是...

都是有D回水的感覺
123 : GS(14)@2012-07-17 23:56:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120717031_C.pdf
8212改名譽滿國際
124 : GS(14)@2012-07-17 23:57:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120717033_C.pdf
8212

基於高等法院上訴法庭於二零一二年七月十七日作出之判決(「該判決」),上訴法
庭認為相關分區計劃大綱(「分區計劃大綱」)並不包括在香港元朗多幅土地(「有關
土地」)上名為「明月山」之紀念龕所代表之發展用途類別。有關土地之相關用途或
發展並非分區計劃大綱附註內之涵義的經常准許的用途或發展。基於上述原因,
上訴法庭駁回對司法覆核之上訴。
本公司不同意上訴法庭之看法以及該判決。因此,本公司附屬公司已於二零一二
年七月十七日向終審法院提交動議通知書申請上訴許可,以對該判決提出上訴。
本公司謹此告知現已展開相關法律程序,本公司在適當時將會根據香港聯合交易
所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則之規定再度發表公佈。
125 : GS(14)@2012-08-27 23:34:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120827027_C.pdf
8156 game over
126 : GS(14)@2012-09-13 23:35:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120912025_C.pdf
董事會謹此知會本公司股東及準投資者,預期本集團截至二零一二年六月三十
日止年度所錄得之虧損相較截至二零一一年六月三十日止年度之有關數字將會
大幅增加。
本公司股東及準投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。
譽滿國際(控股)有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯
合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.10條而發出本公
佈。
本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及準投資者,預期本集團截至二零
一二年六月三十日止年度所錄得之虧損相較截至二零一一年六月三十日止年度之
有關數字將會大幅增加。董事會相信,本集團截至二零一二年六月三十日止年度
之虧損大幅增加之主要原因為收購一家附屬公司所產生之商譽減值所致。
127 : GS(14)@2012-09-22 13:43:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120921031_C.pdf
8156
虧損增12.5%,至4,700萬,負資產爛殼

未來展望及前景
我們對彩票業務的前景感到樂觀。我們將透過發展旗下軟件系統、遊戲及產品的
特點和種類,以及實現銷售點網絡的多元化發展,從而繼續提升我們一直以來在
增長迅猛的國內彩票行業的地位。
升級後的傳統軟件及設備解決方案,各種嶄新遊戲以及輕觸式屏幕自助設備系列,
讓我們為現有業務地區的客戶提供更豐富的產品組合,亦增強了我們的競爭力,
從對手手上奪得新業務版圖。我們對取得更多地區的合同感到樂觀。
與此同時,我們亦憑藉技術訣竅及產品系列成功進軍重慶市的卡拉OK彩票市場及
天津市的自助式銷售系統及終端機市場以及銷售點機器之市場。繼我們在重慶市
進行有關平台、遊戲、場所形式及宣傳範疇的優化工作後,我們將於本曆年較後時
間依期向重慶市的卡拉OK場所開展實施工作。另一個福利彩票發行中心正與我們
合作,展開以不同渠道(包括本身管轄地區的卡拉OK場所)銷售頻密開彩遊戲的工
作。我們正致力以相近的方式與更多的福利彩票發行中心合作。我們亦致力在其
他地區推動旗下為頻密及較不頻密開彩遊戲所設的自助式銷售系統及終端機。
房產附屬公司方面,貴州省是國內最欠發達的省份之一,但其擁有龐大的勞動人
口,天然資源豐厚。由於其經濟未算發達,貴州得到中國政府的高度支持,而國務
院亦確認了一系列的優惠政策以推動貴州的經濟發展。開發區為中國國家發展和
改革委員會所批准之省級經濟開發區,因此訂有優惠政策以吸引各方在貴州省營
商投資。開發區位處貴州省和湖南省交界,並有全國高速公路和鐵路直達。考慮
到:(i)貴州省之經濟潛力;(ii)中央政府支持貴州省的發展;及(iii)貴州省政府支持
開發區的發展,本集團看好開發區的發展潛力。此外,鑑於委員會承諾房產附屬公
司可就其開發的土地賺取開發成本的2%作回報,開發區屬於一項低風險而高潛在
回報的發展項目。
128 : greatsoup38(830)@2012-09-25 01:14:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120924025_C.pdf
8212

爛殼

獨立核數師報告摘要
以下為附有修訂意見的獨立核數師報告摘要:
意見
吾等認為,綜合財務報表真實而公平地反映 貴集團於二零一二年六月三十日之
財務狀況及 貴集團截至該日止年度之虧損及現金流量,並已根據香港財務報告
準則及按照香港《公司條例》之披露規定妥為編製。
強調事項
在並無發表保留意見之情況下,謹請垂注綜合財務報表顯示 貴集團於截至二零
一二年六月三十日止年度錄得全面虧損總額約1,050,198,000港元,而 貴集團於該
日之流動負債較其流動資產高出約19,967,000港元。此等情況連同綜合財務報表附
註2所載之其他事宜顯示存在重大不明朗因素而可對 貴集團按持續經營基準營運
之能力構成重大疑問。
貴集團對香港特別行政區政府規劃署根據《城市規劃條例》第23(1)條向 貴集團附
屬公司發出通知而申請的司法覆核仍未作出裁決。有關通知指稱 貴集團擁有的
若干租賃土地被指因進行靈灰安置所及╱或貯物用途有違例發展。
129 : greatsoup38(830)@2012-09-25 01:14:25

業務回顧及前景
紀念龕業務
於截至二零一二年六月三十日止年度,本集團之核心業務,即紀念龕業務,受政府
骨灰龕政策及本集團針對規劃署根據《城市規劃條例》第23(1)條就有關第104號地段
第2073號地塊(「該地塊」)之日期為二零一零年十月二十二日之通知書之司法覆核
程序(「司法覆核」)之重大不利影響。誠如本公司日期為二零一二年六月二十一日
之公佈所披露,司法覆核的上訴聆訊於二零一二年六月二十一日在高等法院上訴
法庭進行,法庭駁回上訴。因此,本集團在等待下文所述向終審法院申請上訴許可
之結果期間仍然無法經營紀念龕業務。
基於高等法院上訴法庭日期為二零一二年七月十七日之判決(「該判決」),上訴法
庭認為相關分區計劃大綱(「分區計劃大綱」)並不包括在該地塊上名為「明月山」之
紀念龕所代表之發展用途類別。有關土地之相關用途或發展並非分區計劃大綱附
註內之涵義所指之經常准許的用途或發展。基於上述原因,上訴法庭駁回對司法
覆核之上訴。
本公司不同意上訴法庭之觀點以及該判決。因此,本公司附屬公司已於二零一二
年七月十七日向終審法院提交動議通知書申請上訴許可,以對該判決提出上訴,
而法院已將該申請之聆訊日期定為二零一二年十月十日。
倘就該判決進一步向終審法院提出之上訴結果不利,則本公司將在考慮本公司當
時之財務狀況後尋求可帶來利潤之投資機會,及╱或在現時用作紀念龕業務之土
地上發掘其他商機。然而,由於該判決進一步上訴至終審法院之結果尚未落實,故
本公司目前並無計劃更改現時用作紀念龕業務之土地之用途。
紙紮品業務
於截至二零一二年六月三十日止年度,紙紮品業務僅錄得259,000港元而並不重要
的營業額,原因為本集團已將資源投放在管理紀念龕業務及處理司法覆核。本集
團將進一步研究此業務分部並於其後為經營此業務分部而構思出最合理的策略。
食油貿易業務
由於全球市場疲弱,食油貿易業務之表現並不理想。鑑於此業務分部以往的表現
遜色,本集團已於二零一二年九月出售此分部,以集中經營本集團的主要業務,並
且開拓其他可帶來更高回報的業務。
食品及飲品業務
為了補足核心業務之表現以及實現投資機遇的多元化,本集團已於二零一二年六
月開始經營食品及飲品貿易業務。本集團於二零一二年九月進一步投資於一個食
品加工中心,為客戶提供更多增值服務。
由於對更多優質食品及飲品之需求不斷增加,本集團相信未來當可在此龐大市場
中佔一席位。本集團將繼續發展此業務分部並且開拓此範疇的投資機遇。
伯樂音樂學院有限公司
於二零一二年八月,本集團完成收購伯樂音樂學院有限公司(「伯樂音樂學院」)之
49%權益。伯樂音樂學院由香港知名音樂製作人伍樂城先生創辦及經營,主要從事
提供優質的古典及現代音樂教育課程。
本集團之企業策略為增強現有業務,同時物色和把握新商機,以推動本集團之財務
增長。鑑於伯樂音樂學院在香港市場及中國市場之業務發展,將推動其透過不同的
合作協議拓闊收入來源,本集團對伯樂音樂學院之前景持樂觀態度。本集團認為,
收購伯樂音樂學院為本集團之重要戰略機遇,以參與及有權分佔伯樂音樂學院業
務營運之業績,從而擴大本集團之收入基礎,並為本集團之盈利帶來正面貢獻。
130 : GS(14)@2012-09-29 23:20:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120928019_C.pdf
8212

董事會欣然宣佈,於二零一二年九月二十八日(交易時間後),買方與賣方就可能
進行之收購事項訂立諒解備忘錄。待信納對目標公司進行盡職審查之結果後,買
方將考慮與賣方就可能進行之收購事項進行進一步磋商。
目標公司主要於香港從事食品之貿易及分銷。
經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,賣方及其最終實益擁有人為獨立
第三方。
諒解備忘錄並未對有關可能進行之收購事項之訂約各方產生任何具法律約束力之
責任,惟對排他期間(即諒解備忘錄日期起計之三個月)有關之條款具法律約束力。
可能進行之收購事項須待進行磋商及訂立正式協議後,方可作實。可能進行之收
購事項的條款及代價須待賣方與買方再作磋商後,方可作實。
「買方」 指 Yu Man Holdings Limited,於英屬處女群島註冊成立
之公司,為本公司之全資附屬公司
...
「目標公司」 指 馬氏日本食品有限公司,於香港註冊成立之公司
131 : GS(14)@2012-10-11 01:01:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121010005_C.pdf
8212
本公司向上訴庭申請准許就司法覆核之判決上訴至終審法院已於二零一二年十月十日在高等法院上訴庭進行聆訊,而上訴庭裁定拒絕本公司的申請。本公司董事(「董事」)正咨詢大律師的法律意見有關向終審法院申請上訴准許。除進行法律程序外,董事也考慮聘請專業規劃師向城規會申請改變該新界元朗若干地段的土地用途以進行本公司的業務。
本公司在適當時將會根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證卷上市規則之規定再度發表公佈。
132 : greatsoup38(830)@2012-10-25 01:03:03

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20121024/18047760


【本報訊】違規私營骨灰龕場元朗明月山面對結業危機,近日殯儀業界傳聞,明月山計劃退出陰宅市場,正安排已購龕位的消費者退款,以及搬走已入夥的先人骨灰;有居於附近的新圍村村民透露,明月山最近招呼不少內地客參觀,疑打算將龕場改為發展村屋地產項目。有花費50多萬元購買明月山龕位的消費者指,暫未收到退款通知,感到無助。記者:林社炳、陳凱迎

明月山前年被規劃署發出強制執行通知書後,提出司法覆核敗訴,上訴申請又被上訴庭拒絕,仍未落實會否直接向終審法院上訴。原計劃建逾六萬個骨灰龕位的明月山,雖已停止買賣,但落成初期已售出逾百個龕位,部份先人骨灰亦已入夥。
福位商會副會長黎孝仁表示,明月山自從與政府興訟後,已沒有向商會交代龕場情況,但最近有傳聞指,明月山正安排已購龕位的消費者退回款項,並將骨灰移走。
[流浮山紫雲仙苑被列入違建龕場,昨日仍有人前往祭祀。] 流浮山紫雲仙苑被列入違建龕場,昨日仍有人前往祭祀。
村民指可帶動附近樓價

明月山位處的元朗新圍村昨亦有村民透露,將先人安放在明月山的市民,不少已獲安排遷走,目前只餘下10多個靈灰位未遷出。明月山近日亦招呼不少操普通話內地客參觀,據村民所知,並非接手經營骨灰龕,而是打算將土地改為發展屋村地產項目。
村民黃先生說,居民普遍反對明月山骨灰龕場,上訴駁回居民當然歡喜,倘明月山改為發展村屋,估計有可能帶動附近新落成的村屋樓價。他更稱,最近有發展商提出以兩幢新建丁屋,換取他的村屋地,可見該處地皮有價有市。昨日所見,有附近村屋業主放盤,1,480平方呎三樓連天台,叫價208萬元。
花逾50萬元於明月山購買10個龕位的孫先生表示,暫未收到退款通知。他稱,一直無法接觸明月山負責人,「本身都打定輸數,真係有得退錢就好!」本報昨曾致電明月山所屬的譽滿國際(控股)有限公司主席林衛邦,對方卻沒有回覆。
記者昨日到同被列為違建龕場的流浮山紫雲仙苑,前往拜祭先人的市民不願回應會否將先人靈灰遷走。
各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑認為,倘確定元朗明月山轉型建村屋,估計不少違規龕場會傚法,「始終買咗咁大塊地,唔會浪費!」但他指,明月山所處地段屬鄉村式發展,除非有足夠丁權,否則明月山需申請將地皮改為住宅用途,才可發展村屋項目。
133 : GS(14)@2012-11-01 00:09:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121031050_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛在投資者,據所知悉,本集團截至二零一二年九月三十日止三個月之業績(「首季度業績」)預期淨利潤將與去年同期比較有所下降。該跌幅主要由於彩票業務收入下降。
134 : greatsoup38(830)@2012-11-25 19:25:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121122026_C.pdf
8156
本公司就一項潛在服務合同與國內有關部門洽商至后期階段,還尚未簽訂明確的合同。除上述披露者外,董事會亦確認,現時並無與根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第十九至二十章須予披露的意圖收購或變賣的有關商談或協議,董事會亦不知悉任何根據創業板上市規則第17.10條所訂明的一般責任而須予披露、或屬價格敏感性質的事項。
135 : greatsoup38(830)@2012-11-25 19:28:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121122036_C.pdf
8156

本公司謹此澄清,就該彩票潛在服務合同(「合同」),本集團將向彩票部門提供相關硬件、軟件及後相應維修服務。合同條款尚未達成最後共識、有可能進行修正。
136 : greatsoup38(830)@2012-12-02 10:30:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121127052_C.pdf
8156

董事會欣然宣佈於二零一二年十一月二十七日,本公司間接非全資附屬公司,吉林眾彩與吉林省福彩發行中心簽訂服務合同。根據服務合同,吉林眾彩於吉林省為中國福利彩票若干高頻彩票遊戲提供硬件和軟件以及相關維護服務。吉林眾彩亦負責於吉林省設立該高頻彩票遊戲專賣店以及其銷售和市場管理。吉林眾彩可按其設立的專賣店之營業額中收取若干百分比作為回報。
137 : greatsoup38(830)@2012-12-12 00:44:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121211020_C.pdf
貸款資本化及根據一般授權發行股份
於二零一二年十二月十一日(聯交所交易時段後),本公司與投資者訂立認購協
議,據此,投資者同意認購而本公司同意發行及配發認購股份,每股認購股份
之認購價為0.071港元,將以把應付投資者之貸款資本化方式支付。董事認為貸
款資本化及認購事項可擴闊本公司之資本基礎、償還借貸、減少利息成本及提
高本集團之財務狀況。
..
所認購之認購股份數目
投資者將認購500,000,000股股份。有關認購股份相當於本公司現有已發行股本總
額約15.28%。緊隨完成後,投資者將持有500,000,000股認購股份,相當於本公司
經擴大已發行股本總額約13.26%。
認購價
投資者將按每股認購股份0.071港元之認購價認購本公司之500,000,000股認購股份。
認購事項之總代價為35,500,000港元,將以把本公司於完成時應付投資者之債務
資本化方式支付。
每股認購股份0.071港元之認購價乃由各訂約方按公平原則磋商後議定,較:
(i) 股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.078港元折讓約8.97%;及
(ii) 股份於截至最後交易日(包括該日)止最後五個連續交易日在聯交所所報之
平均收市價每股約0.078港元折讓約8.97%;及
(iii) 股份於截至最後交易日(包括該日)止最後十五個連續交易日在聯交所所報
之平均收市價每股約0.072港元折讓約1.39%。
認購價乃由本公司及投資者參考股份之現行市價按公平原則磋商後釐定。
...
進行認購事項之理由及裨益及所得款項用途
本公司為一間投資控股公司。本集團從事:(i)在中國向彩票行業供應軟件、設備
及服務及成立傳統及非傳統彩票店;(ii)在中國進行土地及房地產發展;及(iii)向
中國娛樂行業提供設備及服務。
於本公告日期,本集團有應付投資者之債務,該債務按現行正常商業市場條款,
並無提供本公司資產之任何抵押。董事認為貸款資本化及認購事項將擴闊其資本
基礎、償還借貸、減少利息成本及提高本集團之財務狀況。董事經考慮現時經濟
市場後相信貸款資本化及認購事項屬公正。
..
「投資者」 指 Capital Day Investments Limited,一間於英屬處女群
島註冊成立之有限公司,其由獨立第三方黃金明先生全資擁有
138 : GS(14)@2013-01-05 12:06:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130104024_C.pdf
5合1
139 : greatsoup38(830)@2013-01-25 00:57:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130124034_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及潛在投資者,與截至二零一一年十二月三十一日止六個月的虧損淨額相比,預期本集團截至二零一二年十二月三十一日止六個月(「中期業績」)將錄得虧損淨額將會增加。根據董事會目前所得資料,截至二零一二年十二月三十一日止六個月預期虧損淨額增加主要由於彩票業務收入下降。
140 : greatsoup38(830)@2013-02-07 01:09:12

8212
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130206078_C.pdf
前景
為了實現本集團業務之多元化並增強盈利能力,本集團於二零一二年六月成立食
品及飲品此新業務分部。本集團滿意此分部於營運初期的表現。目前香港旅遊業
快速增長,對上乘食品的需求持續殷切,惟市場供應有限,因此,本集團對此分部
之表現感到樂觀。
董事會將於上文所述出售Sea Marvel集團一事完成後繼續發展食品及飲品業務以及
發掘其他潛在投資機遇,以拓闊業務領域。

141 : greatsoup38(830)@2013-02-14 23:57:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130214022_C.pdf
8212

謹此提述應譽滿國際(控股)有限公司(「本公司」)於二零一三年二月一日發表之公
告(「該公告」),內容有關出售Sea Marvel Limited全部已發行股本之主要交易。除
非文義另有所指,本公告所採用詞彙與該公告擁有相同涵義。
董事會謹此公告,於二零一三年二月八日,Ca sdon Management Limi t ed
(「Casdon」,一間於英屬處女群島註冊成立之公司,其為出售公司之全資附屬公司)
獲其律師知會,高等法院訴訟篇號2012之1814之原告Mok Koon Yi已就於二零一三
年二月七日向Casdon下列事項申請簡易判決獲得傳訊令狀(「訴訟」):–
(1) 就違反Mok Koon Yi (「原告」)、Casdon、Clever Brilliant Limited (「Clever
Brilliant」)及Karten Trading Limited(「Karten」)於二零一零年五月三日以中文
訂立之龕位買賣協議之第9.1條所引致之損失申索2,400,000港元;
(2) 或者,根據龕位買賣協議第9.4條之具體履行,由Casdon以2,280,000港元之價
格向原告購買兩股Clever Brilliant A股,或申索2,280,000港損失;
(3) 該筆款項於有關期間之利息,息率須根據高等法院條例第48及第49條由法院
認為合適之息率;
(4) 訟費;及
(5) 進一步及╱或其他寬免
Casdon之律師繼而收到原告於訴訟中代表律師之信件,脅稱會就出售公司全部已
發行股本之建議出售申請資產凍結令。
訴訟
於二零一二年九月二十八日,原告向Casdon發出傳訊令狀就違反龕位買賣協議之
損失申索2,400,000港元。
根據龕位買賣協議,Clever Brilliant同意向Casdon購買3,000個骨灰龕位,原告乃
Clever Brilliant兩股A股之股東。
根據龕位買賣協議第9.1條,Casdon向Clever Brilliant及其股東保證,該項目可於龕
位買賣協議日期一年內正式開業。正式開業之定義為Casdon或Karten正式向公眾開
始售賣龕位。
根據龕位買賣協議第9.4條,Casdon向Clever Brilliant保證,在Karten開始銷售業務兩
年後,倘若Clever Brilliant所收取投資回報及成本少於36,000,000港元,Casdon承諾
在該兩年後,Clever Brilliant及╱或其股東有權要求Casdon向Clever Brilliant及╱或
其股東購買Clever Brilliant之全部或部份A股,以及向Clever Brilliant及╱或其股東
以每股A股1,200,000港元購回A股,減去於銷售期間已付或應付Clever Brilliant之分
享款項。
本公司正就該訴訟之勝數向Casdon代表律師尋求意見,並為Casden進行抗辯。本公
司將於適當時進一步發表公告。
董事會評估出售事項之訴訟之影響
董事會認為,由於原告最高申索如上文所述僅為2,400,000港元,該訴訟對本集團之
經營業務及財務狀況之影響甚微。
董事會對脅稱出售事項之資產凍結令之評估
於訂立買賣協議之前,買方已對出售集團進行盡職審查,並對該訟訴有全面認
識。因此董事會認為該訴訟不會對出售事項造成任何影響。然而,倘若原告獲得就
Casdon對出售公司全部已發行股本之建議出售由原告所脅稱之資產凍結令,則本
公司有關出售集團之出售計劃可能造成不利影響,而出售事項可能不會如買方及
賣方所協議般進行。本公司正就出售公司全部已發行股本之建議出售由原告脅稱
申請資產凍結令之勝數,向Casdon代表律師尋求意見,本公司將於適當時候進一步
發表公告。
恢復買賣
應本公司之要求,本公司之股份已由二零一三年二月十四日(星期四)上午九時正
起在香港聯合交易所有限公司短暫停止買賣,以待刊發本公告。本公司已向聯交
所申請於二零一三年二月十四日(星期四)下午一時正恢復本公司股份之買賣。
142 : greatsoup38(830)@2013-02-20 00:42:58

8212真是畀人追債
143 : greatsoup38(830)@2013-04-17 00:18:09

8212
144 : GS(14)@2013-08-03 14:00:01

盈警
145 : tks(1905)@2013-08-12 16:20:10

8156 要清盤嗎?smiley

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130812014_C.pdf
146 : GS(14)@2013-08-12 22:39:43

146樓提及
8156 要清盤嗎?smiley

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130812014_C.pdf


最多成為華匯一員,無野的
147 : greatsoup38(830)@2013-08-17 17:06:08

8156

又無埋
148 : GS(14)@2013-08-30 01:47:31

8212
都是蝕降15%,至3,300萬
149 : GS(14)@2013-08-30 01:47:51

負資產爛殼
150 : greatsoup38(830)@2013-09-14 11:49:18

8156
盈警
151 : greatsoup38(830)@2013-09-17 23:05:51

死啦
152 : silver44(39320)@2013-09-18 14:42:39

noted
153 : silver44(39320)@2013-09-18 14:43:08

cc
154 : greatsoup38(830)@2013-09-18 22:31:18

154樓提及
cc


下次請用收藏夾功能啦
155 : greatsoup38(830)@2013-09-25 00:45:48

8156

虧損增10%,至4,700萬,負資產、債重
156 : kennyice(39871)@2013-10-02 16:33:40

8156升到澎澎聲.
157 : greatsoup38(830)@2013-10-02 22:08:13

大陸人大把銀
158 : kennyice(39871)@2013-10-07 16:25:26

有錢真好, 今日又黎.
159 : GS(14)@2013-10-07 22:21:55

160樓提及
有錢真好, 今日又黎.


乜賭都攬炒
160 : greatsoup38(830)@2013-11-26 01:44:04

買地wor
161 : iniesta(1400)@2013-11-26 01:54:26

西貢地喎, 礦???
162 : greatsoup38(830)@2013-11-26 01:56:03

iniesta163樓提及
西貢地喎, 礦???


想轉地產殼?
163 : GS(14)@2013-12-06 16:28:49

8156 合作協議
164 : fin_freedom(6594)@2013-12-09 20:55:52

真係好精彩, 多謝推介

Hierro110樓提及
其餘的由P.18 自己慢慢睇,好正的

165 : GS(14)@2013-12-18 09:44:27

8212
166 : GS(14)@2014-01-13 12:39:37

8156 盈警
167 : iniesta(1400)@2014-01-13 23:32:25

其實係盈喜來

向50倍進發啦
168 : greatsoup38(830)@2014-01-14 23:59:04

發行8,962.5萬CB畀任德章,換股價每股2.39元
169 : iniesta(1400)@2014-01-15 10:20:34

用個名黎散?
170 : tks(1905)@2014-01-15 10:42:28

絕世喪服smileysmileysmiley
171 : 自動波人(1313)@2014-01-15 11:08:59

任生近來好賭
172 : iniesta(1400)@2014-01-15 21:05:48

任生2013年勁
572 1152 989
173 : GS(14)@2014-01-16 00:05:35

真是投晒降
174 : tks(1905)@2014-01-20 10:21:48

不跌的股smileysmileysmiley
175 : GS(14)@2014-01-20 13:41:57

8156
發行1,072萬股及1,500萬現金收購彩票業務
176 : kennyice(39871)@2014-02-04 16:49:35

有時係大陸經過賣彩票的地方, 但真係無乜人. 不過都剛經過,望一下咁.
177 : GS(14)@2014-02-04 23:34:18

kennyice178樓提及
有時係大陸經過賣彩票的地方, 但真係無乜人. 不過都剛經過,望一下咁.


兩蚊注真是想玩下
178 : tommyc(45216)@2014-02-10 21:00:32

今日癲左
179 : tks(1905)@2014-02-10 21:40:11

破頂smileysmileysmiley
180 : iniesta(1400)@2014-02-10 22:31:39

35倍了
pk.......
181 : fishlove2001(20176)@2014-02-10 22:57:05

任德章
182 : GS(14)@2014-02-10 23:21:07

fishlove2001183樓提及
任德章


都唔知入股第幾次
183 : GS(14)@2014-02-16 16:35:16

8156

3個月轉盈4萬,6個月蝕700萬,降75%,負資產重債
184 : 投機仁(34693)@2014-02-16 23:21:19

哈哈 會唔會變半百億垃圾
185 : GS(14)@2014-02-17 23:46:45

投機仁186樓提及
哈哈 會唔會變半百億垃圾


都差唔多了,真是博傻
186 : iniesta(1400)@2014-02-24 00:44:28

先舊後新配股
搵到兩條水魚
187 : fishlove2001(20176)@2014-02-24 00:45:54

iniesta188樓提及
先舊後新配股
搵到兩條水魚


任先生smileysmileysmileysmiley
188 : GS(14)@2014-02-24 15:46:08

5.14 元配售5,440萬股
189 : fatlone168(20094)@2014-04-02 10:21:17

厲害!

一年炒上二、三十倍已經勁, 更勁係真係可以搵到人接貨
190 : greatsoup38(830)@2014-04-02 23:20:40

就咁執左兩億幾
191 : ninomiyau(41302)@2014-04-10 20:52:13

湯兄,隻野近排日日回購,算唔算係positive sign?
192 : fishlove2001(20176)@2014-04-10 21:01:38

任德章 smiley
193 : ninomiyau(41302)@2014-04-10 21:43:13

fishlove2001194樓提及
任德章 smiley


你齋提佢個名把鬼咩....
194 : greatsoup38(830)@2014-04-10 23:51:49

ninomiyau193樓提及
湯兄,隻野近排日日回購,算唔算係positive sign?


咪鬼搞我
195 : greatsoup38(830)@2014-04-10 23:52:01

ninomiyau195樓提及
fishlove2001194樓提及
任德章 smiley


你齋提佢個名把鬼咩....


已經夠照
196 : greatsoup38(830)@2014-04-12 14:44:07

盈喜
197 : GS(14)@2014-05-21 00:47:16

8156
198 : GS(14)@2014-05-28 01:06:32

8156
199 : GS(14)@2014-06-09 01:32:14

向人頭買垃圾
200 : GS(14)@2014-06-10 01:03:35

8156
201 : GS(14)@2014-06-10 01:04:56

換CFO
202 : GS(14)@2014-08-06 01:10:48

發行新股及現金買彩票系統業務
203 : GS(14)@2014-08-17 23:52:27

又搞到TCL出來
204 : LHC(34894)@2014-08-22 17:13:13

ninomiyau191樓提及
湯兄,隻野近排日日回購,算唔算係positive sign?205 : greatsoup38(830)@2014-08-23 11:30:48

托價,咪搞
206 : GS(14)@2014-09-19 01:33:48

轉賺440萬,5,700萬現金

207 : GS(14)@2014-11-07 00:13:52

1拆4
208 : greatsoup38(830)@2014-12-17 00:00:10

禁制股東賣股
209 : ninomiyau(41302)@2014-12-25 23:47:10

隻嘢近日多次回購股份, 有冇可能係個庒用公司錢買返自己手上啲貨獲利?
210 : GS(14)@2014-12-27 00:58:20

呢個機會當然是有的
211 : GS(14)@2015-01-04 21:10:21


212 : greatsoup38(830)@2015-02-13 01:26:10

3個賺1,700萬,增44倍,6個月轉盈1,800萬,3,000萬現金
213 : greatsoup38(830)@2015-02-18 02:14:41

blow water
214 : GS(14)@2015-04-30 01:17:13

盈喜
215 : GS(14)@2015-05-19 15:10:56

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150519/news/ww_ww1.htm
眾彩擬擴省市彩票業務
2015年5月19日

【明報專訊】眾彩(8156)集團企業策略董事馮敬謙表示,該集團擬在目前已覆蓋的21個省市外,爭取於其他省市發展自助彩票設備業務,及開設更多彩票中心,專攻快開類遊戲化彩票。平均每個中心會設有5至超過20台自助設備。其銷售彩種返獎率為60%以上,並且從中分成雙位數百分比的分成。每間彩票中心平均投資20萬至100萬元(人民幣‧下同),銷售月均可達30萬至40萬元,比傳統的彩票中心之10萬至20萬元銷售額為高。他強調,集團的業務未受到近期內地禁售網上彩票影響。

216 : GS(14)@2015-06-07 10:27:03

搞彩票
217 : GS(14)@2015-06-29 10:40:01

彩票O2O
218 : greatsoup38(830)@2015-09-16 01:08:00


219 : GS(14)@2015-10-01 23:39:40

盈利增1.75倍,至1,100萬,輕債
220 : greatsoup38(830)@2016-01-02 10:33:11

搞新野
221 : greatsoup38(830)@2016-01-14 01:44:54

增持附屬股權
222 : GS(14)@2016-01-20 16:57:20

傾緊
223 : GS(14)@2016-02-03 12:42:33

盈警
224 : greatsoup38(830)@2016-02-13 01:17:28

3個月轉虧2,000萬,9個月轉虧3,000萬,空殼重債
225 : greatsoup38(830)@2016-02-25 02:10:08

協議
226 : greatsoup38(830)@2016-05-11 00:53:54

盈警
227 : greatsoup38(830)@2016-05-22 10:48:43

協議
228 : greatsoup38(830)@2016-08-21 07:07:57

rubbish
229 : GS(14)@2016-09-27 19:30:26

轉虧9,000萬,重債
230 : greatsoup38(830)@2016-11-05 09:48:31

盈警
231 : GS(14)@2016-11-08 06:08:47

中標
232 : greatsoup38(830)@2016-12-21 03:55:51

內幕消息
控股股東出售股份
本公告乃本公司根據香港法例第 571 章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第 XIVA
部之內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司創業板上市規則(「創業板上市規則」)第
17.10 條而作出。
於二零一六年十二月二十日,本公司董事會(「董事會」)獲本公司控股股東(定義見創
業板上市規則)前端投資股份有限公司(「前端」)通知,前端已與第三方(「該買方」)
訂立買賣協議,據此,前端同意出售合共 645,410,000 股之本公司普通股(「股份」)予該
買方,即相當於本公司已發行股本之 20%(「該出售」)。於本公告日期,該出售尚未完
成。
233 : GS(14)@2016-12-30 03:49:28

O2O
234 : GS(14)@2017-01-10 12:35:42

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,本公司最近(透過其全資附屬公司)已成功中標為
深圳市公安局交通警察局(「深圳交警」)提供新媒體服務。本集團將為深圳交警提供包括
其微信服務號、微信訂閱號和微博等新媒體平臺(「新媒體」)的服務(「服務」),包括
但不限於保障新媒體平臺的穩定運行、打造通用新媒體資訊及功能服務平臺、日常內容的發
佈、提供更好的客戶服務和提升新媒體在公眾的影響力。透過服務,深圳交警可以為民眾提
供便捷的惠民平臺服務,足不出戶辦理各種深圳交警相關的業務,既滿足民眾辦事需求,亦
無需排隊輪候,方便、省時、環保。本集團近期推出的自主互動營銷解決方案的功能是提供
上述服務的基礎。

235 : greatsoup38(830)@2017-02-11 14:28:46

重債,虧,空殼
236 : GS(14)@2017-03-01 10:31:42

茲提述本公司於二零一六年十二月二十九日的公告,內容有關本公司的全資附屬公司與國藥
(延邊)電子商務股份有限公司(「國藥電商」)、方舟愛客供應鏈有限公司(「方舟愛客」)
和國合跨境(上海)文化產業電子商務有限公司(「國合電商」)訂立一份備忘錄(「備忘
錄」)在中華人民共和國(「中國」)有意共同成立一間新的合營公司(「合營公司」)。
237 : GS(14)@2017-07-06 09:01:45

董事會建議將本公司之英文名稱由「China Vanguard Group Limited 」更改為「China
Vanguard You Champion Holdings Limited」及將其中文雙重外文名稱由「眾彩科技股份有
限公司」更改為「眾彩羽翔股份有限公司」。
238 : GS(14)@2017-09-24 14:14:59

董事會欣然宣佈,本公司英文名稱已由「China Vanguard Group Limited 」更改為「China
Vanguard You Champion Holdings Limited」及已採納其中文雙重外文名稱「眾彩羽翔股份
有限公司」以取代其現有中文名稱「眾彩科技股份有限公司」(僅供識別之用)。
239 : GS(14)@2017-11-22 11:23:37

本公告由眾彩羽翔股份有限公司(「本公司」,及其附屬公司「本集團」)自願刊發,以向
本公司股東及潛在投資者提供有關本集團最新業務發展資料。
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,於二零一七年十一月二十一日本公司透過其子公司
與深圳住房和建設局(「深圳市住建局」)下屬的深圳市住房和建設局信息中心簽訂項目合
同(「項目合同」)。項目合同簽訂是為深圳市住建局及其下屬單位開發基於微信平臺的內
容管理及資訊發佈的矩陣管理的技術解決方案。
董事會認為,項目合同乃經本公司正常業務過程及經公平磋商後按一般商業條款訂立。
240 : GS(14)@2017-11-24 11:02:32

laugh
241 : GS(14)@2018-01-04 11:58:25

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,截止本公告日,本公司透過其子公司與廣州城投智
慧城市科技發展有限公司(「廣州城投智慧城市」)簽訂具法律效力的戰略合作協議(「戰
略合作協議」)。本集團作為承接深圳市住房租賃交易服務平臺重要開發任務的技術開發服
務商,廣州城投智慧城市為廣州市城市建設投資集團有限公司(「廣州城投」)授權委託建
設廣州城投的住房租賃交易營運服務平臺(「廣州城投住房租賃平臺」)的技術支援方,雙
方訂立戰略合作協議就本集團將作為廣州城投智慧城市在廣州城投住房租賃平臺及智慧城市
業務的技術研發運營的戰略合作夥伴。
據董事會於作出一切合理查詢後所深知,盡悉及確信,廣州城投智慧城市是獨立於本公司及
其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)上市規則(「創業板上
市規則」))且與彼等並無關連。
242 : GS(14)@2018-01-09 01:14:18


243 : GS(14)@2018-01-09 01:14:18


244 : GS(14)@2018-01-16 09:47:10

laugh
245 : GS(14)@2018-01-21 20:10:20

買垃圾
246 : GS(14)@2018-02-15 01:52:14

虧,負資產
247 : GS(14)@2018-03-20 14:14:21

本公告由眾彩羽翔股份有限公司(「本公司」,連同其附屬公司,統稱「本集團」)
自願刊發,以向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團最新業務發展資料。
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,本集團於二零一八年三月十六日透過旗下的
子公司與中國銀聯股份有限公司(「中國銀聯」)深圳分公司(「銀聯深圳」)簽訂
具有法律效力的全國授權的業務合作協議(「業務合作協議」)。業務合作協議的合
作年期為5年。
本次與銀聯深圳建立合作關係,是雙方在中國銀聯建設運營「雲閃付」平臺上就住房
租賃相關業務開展的合作。銀聯深圳將提供「雲閃付」平臺的接口,以接入本集團的
住房租賃服務產品到「雲閃付」平臺,提供住房租賃相關業務的支付交易服務。合作
的商業模式是中國銀聯成員機構將與本集團就在「雲閃付」平臺上產生的相關支付交
易手續費進行分利潤收益。
248 : GS(14)@2018-04-19 06:08:47


249 : GS(14)@2018-04-27 11:46:41

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,本集團於二零一八年四月二十五日透過旗下
的子公司與Icederby International Co., Ltd(「Icederby International」)簽訂具有法律效力
的合作協議(「合作協議」)。
本次與Icederby International建立合作關係,旨在雙方共同在海南就Icederby*項目及其相
關的活動進行推廣及啓動,並利用雙方各自的基礎、優勢和資源,為Icederby*項目及
其相關的活動共同嘗試獲取必須的批准和牌照。合作協議的合作年期為五年。

簽訂合作協議之理由及裨益
Icederby*項目的概念是一項糅合冬季奧運兩種受歡迎的運動 — 長途速滑(比賽賽道為
400米長)和短途速滑(比賽賽道為110米長)— 是一種讓兩種運動的滑冰選手們在220
米長的賽道上競技的新型專業滑冰比賽和在比賽上提供完整的體育娛樂體驗如多種冰
上娛樂表演。
自中國成功申辦2022年冬季奧運會後,在中國政府的倡導下,相關政府部門對冰雪相
關的項目在南方積極扶持,董事會認爲本集團可以跟從國家發展方向尋找新的機遇。
是次與Icederby International的合作,將可以充分利用近期本集團與海南桓裕實業投資有
限公司組成合作聯盟的基礎,以及本集團在海南的業務覆蓋,以完善本集團在海南業
務產業鏈的多樣性,並更有效利用各方資源拓展市场,產生協同效應及為本公司股東
創造價值。
有關本集團

本集團憑藉優秀的研發團隊、豐富的行業經驗累積,為多個市場領域包括政務、租賃、
健康、旅遊等提供「互聯網+」的解決方案。集團亦擁有覆蓋國內多個省市彩票業務的
優勢,為多個省份的彩票管理中心提供線上線下互動營銷解決方案。本集團為騰訊雲
計算(北京)有限責任公司(「騰訊雲」)在全國的政務、公共安全、醫療衛生和彩
票四個領域的優先戰略合作夥伴。同時,本集團也獲得中國銀聯股份有限公司深圳分
公司就「雲閃付」平臺上的業務合作簽訂全國授權。

有關 ICEDERBY INTERNATIONAL
Icederby International Co., Ltd,是一家於韓國成立的公司,主力開發主辦 Icederby*賽事
及其衍生的競技按注分彩業務,並積極爭取在多個不同的國家獲取合作按注分彩牌照。

250 : GS(14)@2018-05-03 06:15:24

計劃
251 : GS(14)@2018-09-14 17:04:16

本公告由眾彩羽翔股份有限公司(「本公司」,連同其附屬公司,統稱「本集團」)
自願刊發,以向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團最新業務發展資料。
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,截至本公告日,騰訊雲計算(北京)有限
責任公司(「騰訊雲」)與本集團的子公司簽訂深圳市住房租賃交易服務監管平臺
(「深圳租賃平臺」)項目建設服務協議(「項目協議」)。項目協議將通過「互
聯網+租賃」的業務為本集團帶來可觀的收入。項目協議是騰訊雲委託本集團開發
深圳租賃平臺中監管服務平臺等相關內容,包括為深圳市住房租賃機構提供自助服
務系統、運營與監管後臺、第三方對接接口、房屋數據篩選及運維等功能服務。深
圳租賃平臺經過前期的試運行目前已經上線,待租房源已陸續進駐並進行交易,租
戶亦在與日俱增。
深圳租賃平臺由深圳市住建局牽頭推進。目前,用戶可通過關注微信公眾號深圳智
慧租房或在將微信錢包中的城市服務設為深圳地區後點擊租房按鈕以登入平臺。通
過雲計算、大數據、線上支付等技術的創新運用,深圳租賃平臺將切中目前住房租
賃市場痛點,著力化解當前線下房屋租賃市場普遍存在的黑中介、毀約成本低、亂
收費、個人資料洩露等行業亂象,同時使政府相關部門可以透過深圳租賃平臺提供
更直接的、更精准的諸如提取住房公積金、積分入學、信用免押等便民服務,大幅改善住房租賃體驗。深圳租賃平臺將交易、服務、監管三大租賃環節全面接入,使
得深圳線上住房租賃市場更趨完善,同時也鞏固了本集團在相應領域的領先地位。
深圳作為首批開展住房租賃試點的城市之一,隨著政策向更多城市的推廣,本集團
所提供的租賃平臺有望迅速地大範圍推廣。深圳租賃平臺的快速推廣將開創房源真、
價格穩、無中間環節的新模式。通過將房源管理、合同管理、審核認證、信用體系
的構建及便捷支付等周邊服務集中接入平臺,深圳租賃平臺將在交易撮合、房源引
流及租房周邊生活服務等方面為市場帶來新秩序。
據董事會於作出一切合理查詢後所深知,盡悉及確信,騰訊雲是獨立於本公司及其
關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則(「GEM 上市規
則」))且與彼等並無關連。
董事會認為,項目合同乃經本公司正常業務過程及經公平磋商後按一般商業條款訂
立。

252 : GS(14)@2018-09-15 11:04:27

笑了
253 : GS(14)@2018-09-28 15:30:47

負資產重債
254 : GS(14)@2019-01-08 01:23:35

買垃圾
255 : GS(14)@2019-01-08 16:46:41

配售事項
於二零一九年一月七日(交易時段後),配售代理與本公司訂立配售協議,據此,本公司有條
件同意通過配售代理按盡力基準向不少於六名承配人(彼等及彼等之實益擁有人均為獨立第三
方)配售最多 168,000,000 股配售股份,配售價為每股配售股份 0.238 港元。配售股份將根據一
般授權配發及發行。
假設於本公告日期至完成配售事項期間,本公司之已發行股本並無任何變動,配售事項下之配
售股份最多相當於(i)於本公告日期本公司現有已發行股本 3,290,855,068 股股份約 5.11%;及(ii)
經配發及發行配售股份而擴大之本公司已發行股本約 4.86%。配售事項下之配售股份最高數目
總面值將為 2,100,000 港元。
每股配售股份之配售價為 0.238 港元,較股份(i)於配售協議日期在聯交所所報收市價每股 0.260
港元折讓約 8.46%;及(ii)緊接配售協議日期前最後五個交易日之平均收市價每股 0.259 港元折
讓約 8.11%。
預期配售事項之所得款項總額及所得款項淨額最高將分別為約 40,000,000 港元及約 39,500,000
港元。配售事項之所得款項淨額擬用作本集團之一般營運資金。每股配售股份的淨價扣除配售
佣金及其他相關開支後約為 0.235 港元。
256 : GS(14)@2019-02-18 00:07:27

虧,負資產空殼
257 : GS(14)@2019-04-16 18:21:07

自願性公告
關於與 JD.COM INTERNATIONAL LIMITED
簽訂之合同
本公告由眾彩羽翔股份有限公司(「本公司」,連同其附屬公司,統稱「本集團」)自
願刊發,以向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團最新業務發展資料。
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,截至本公告日,本集團旗下之合營公司與
JD.com International Limited與簽訂合同(「本合同」),本合同是為JD.com International
Limited進行貨品供應服務。通過本合同,本集團在「互聯網+」業務中線下方面取得了重
大突破。通過與大型電子商務平台的合作將有助「互聯網+健康」中智慧零售部分逐步整
合至「互聯網+」上下游供應鏈以構建完整的閉環,最終可達至本集團的產品及服務無縫
由線上交付到線下的使用者手中。
據董事會於作出一切合理查詢後所深知,盡悉及確信,JD.com International Limited是獨立
於本公司及其核心關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則
(「GEM上市規則」))且與彼等並無關連。

...
簽訂本合同之理由及裨益
是次本合同不但標誌著本集團在「互聯網+」的業務中線下部分取得重大突破,同時本集
團的能力亦繼騰訊雲之後,另一互聯網公司巨頭肯定。
從線上到線下模式為「互聯網+」行業當前的主要趨勢。當前線下主要是彌補線上技術所
欠缺的功能,即目的是線上線下進行互補並形成閉環。通過線上與用戶接觸所產生的數據
經分析後利用線下不同產品及服務滿足用戶需求,因此線上與線下的結合是必然結果。
而本集團的「互聯網+健康」解決方案中的智慧零售正是朝著與不同線上線下渠道結合以
提供產品及服務予最終客戶的方面發展。在緊隨著「互聯網+」大環境發展勢頭的同時,
在這次與JD.com International Limited的合作標誌著本集團在該模式下的一次重大舉措。未
來,本集團的智慧零售期望在下一步使用「互聯網+」技术,利用大數據分析及篩選技術
對市場上的產品進行分析 (如社交平台内容、關鍵詞、點擊率的分析、線下實體店的資
料分析、供貨商的銷售資料)輔助優化本集團整個智慧零售的流程(從篩選、採購、物流、
倉儲等環節),為本集團未來與不同線上線下的銷售渠道洽談合作時創造更有利的條件。
董事會相信,憑著本集團在其他「互聯網+」多個市場領域豐富的行業經驗和解決方案以
及多年積累的商業網絡與資源,配合此次與JD.com International Limited合作的基礎上,未
來將可在更多維度上與JD.com International Limited或相類的合作夥伴共同實現更深更廣的
實質性合作。
有關本集團
本集團憑藉優秀的研發團隊、豐富的行業經驗累積,為多個市場領域包括公共安全、政務、
租賃、健康、教育、旅遊、彩票等提供「互聯網+」的解決方案。集團亦擁有覆蓋國內多
個省市彩票業務的優勢,為多個省份的彩票管理中心提供全面行業解決方案。本集團為騰
訊雲計算(北京)有限責任公司(「騰訊雲」)在全國的政務、公共安全、醫療衛生和
彩票四個領域的優先戰略合作夥伴。同時,本集團也獲得中國銀聯股份有限公司深圳分公
司就「雲閃付」平臺上的業務合作簽訂全國授權。
有關JD.COM INTERNATIONAL LIMITED
JD.com International Limited是JD.com, Inc.(「京東」) 的一間全資附屬子公司。京東於
2014年在美國納斯達克交易所上市(股票代號: NASDAQ:JD),京東是中國領先的一站式
電子商務平台,為3億多活躍客戶直接提供無與倫比的、高品質的正品,並幫助國內和國
際的領導品牌接進中國快速增長的電子商務市場。
創業板 創業 桂蘭 眾彩 羽翔 8156 前蜂 蜂蜂 天然 生物 蜂林 生命 中國 蜂業 、眾 科技 專區 關係 0674 0059 8179 、華 華匯 匯系
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270092

英皇文化產業集團 (0491,前稱偉柏集團、兆晉國際、瑞力控股、漢傳媒)專區 (關係:殼王、覃輝、0471、3333、0141、0487、0307、0651、泛匯系、0487)專區

1 : GS(14)@2010-10-17 10:04:34

新聞專區
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=8956&page=0

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=8922
漢傳媒(0491)委任馬浩文為主席


上市委員會譴責漢傳媒集團有限公司(股份代號:491)、王日祥先生、余錦基先生及批評余錦遠先生、唐前勝先生違反《上市規則》(關係:471、3333、141、8183)
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=7633
2 : i3640(1387)@2010-10-17 16:47:57

個市炒到慶合合,老細埋單賣貨收水,容易理解。馬交幫依家收埋呢Part籌碼,咁有信心可以快馬散出去?!呢排熱錢專炒流通量高的大價股,馬交幫依家接貨咁有信心?林定咗好後路?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101014847_C.pdf
3 : GS(14)@2010-10-17 16:49:30

2樓提及
個市炒到慶合合,老細埋單賣貨收水,容易理解。馬交幫依家收埋呢Part籌碼,咁有信心可以快馬散出去?!呢排熱錢專炒流通量高的大價股,馬交幫依家接貨咁有信心?林定咗好後路?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101014847_C.pdf


我估他們一定有計劃快手出貨..
4 : GS(14)@2010-10-21 23:32:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101021621_C.pdf
面賺實蝕
5 : GS(14)@2010-12-07 22:31:34

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101207543_C.pdf
今次去到老撾
訂約方
(a) Morning Sky(作為銷售股份之建議賣方)
(b) Trueworthy(作為銷售股份之建議買方)
由於王先生為董事總經理,因此,Morning Sky為本公司之關連人士(定義見上市規則
第14A章)。

擬收購之資產
根據諒解備忘錄,待買賣協議訂立後,Trueworthy擬向Morning Sky購買銷售股份。目
標公司為投資控股公司,其附屬公司主要於老撾從事再生能源項目投資,着力於老撾開發桉樹人工林及研發生物能源。

於本公佈日期,目標集團於老撾Xieng Khouang省之桉樹人工林佔地423公頃。目標集團之主要資產為上述桉樹,以及與當地一間認可栽種服務公司所訂立於老撾Xieng Khouang省栽種面積最少達16,500公頃但不多於20,000公頃之桉樹之合約安排。

建議代價
銷售股份之應付代價擬為300,000,000港元,根據買賣協議應付之實際金額有待
Trueworthy與Morning Sky於參考將由Trueworthy委任之獨立估值師行對目標集團公平
值之初步估計後進一步磋商。

「王先生」指本公司之董事總經理王鉅成先生
6 : GS(14)@2010-12-22 07:41:34

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101221292_C.pdf

加個中國星財技人
7 : pars(2406)@2010-12-22 09:25:28

Total in CCASS  1,220,907,847   117.57%  
Securities not in CCASS  -182,446,956   -17.57%
8 : GS(14)@2010-12-22 21:59:33

可能是部機壞了...或是供合股的問題
9 : GS(14)@2011-01-06 22:42:13

5樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101207/LTN20101207543_C.pdf
今次去到老撾
訂約方
(a) Morning Sky(作為銷售股份之建議賣方)
(b) Trueworthy(作為銷售股份之建議買方)
由於王先生為董事總經理,因此,Morning Sky為本公司之關連人士(定義見上市規則
第14A章)。

擬收購之資產
根據諒解備忘錄,待買賣協議訂立後,Trueworthy擬向Morning Sky購買銷售股份。目
標公司為投資控股公司,其附屬公司主要於老撾從事再生能源項目投資,着力於老撾開發桉樹人工林及研發生物能源。

於本公佈日期,目標集團於老撾Xieng Khouang省之桉樹人工林佔地423公頃。目標集團之主要資產為上述桉樹,以及與當地一間認可栽種服務公司所訂立於老撾Xieng Khouang省栽種面積最少達16,500公頃但不多於20,000公頃之桉樹之合約安排。

建議代價
銷售股份之應付代價擬為300,000,000港元,根據買賣協議應付之實際金額有待
Trueworthy與Morning Sky於參考將由Trueworthy委任之獨立估值師行對目標集團公平
值之初步估計後進一步磋商。

「王先生」指本公司之董事總經理王鉅成先生


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110106875_C.PDF
改買8成,價值2.4億,全以現金及承付票據支付

如果不計那些盈利,其實之前的負資產...

....
然而,於二零一零年,目標集團之管理層認為麻瘋樹人工林項目之結果並不令人滿意。為了彌補麻瘋樹項目不理想之表現,該當地栽種服務公司已轉讓其桉樹項目之權利予目標集團。該桉樹人工林項目由一間當地認可栽種服務公司(「認可栽種公司」)種植,而桉樹栽種之結果令人鼓舞。
10 : GS(14)@2011-02-24 22:47:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110224526_C.pdf
現金又花了
11 : uptowai(7380)@2011-03-05 10:14:48

湯sir,

我係新手,之前入左呢隻野宜家帳面輸錢..

呢隻野年年虧損,班董事.. Allan Yap,王鉅成..都係玩財技

之前0.18配股, 再將d錢比左王鉅成...

成班老千係咪走為上策呢..
12 : GS(14)@2011-03-05 11:35:29

11樓提及
湯sir,

我係新手,之前入左呢隻野宜家帳面輸錢..

呢隻野年年虧損,班董事.. Allan Yap,王鉅成..都係玩財技

之前0.18配股, 再將d錢比左王鉅成...

成班老千係咪走為上策呢..


你應該明白啦,不用問我,這些股少玩為妙
13 : GS(14)@2011-03-23 00:58:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110322115_C.pdf
終止有關收購目標公司80%股權之
主要及關連交易

訂立終止契約之理由
於訂立買賣協議後及截至本公佈日期,本公司無法於老撾找到擁有相關技術知識之合適人選管理目標集團之業務。此外,董事會重新評估老撾桉樹人工林所在地,認為其位置偏遠及令本集團就桉樹人工林項目面臨執行風險。
14 : hklccjoe(2044)@2011-03-23 17:51:04

它是現金殼嗎?1供8 0.2 終止買東西,有現金淨了。
有錯請教。可以買D D嗎?。未買。手持!)$^ 有利潤了。smiley
15 : GS(14)@2011-03-24 01:39:46

14樓提及
它是現金殼嗎?1供8 0.2 終止買東西,有現金淨了。
有錯請教。可以買D D嗎?。未買。手持!)$^ 有利潤了。smiley


班人已經叫你唔好多手
16 : 鉛筆小生(8153)@2011-03-24 23:20:19

15樓提及
14樓提及
它是現金殼嗎?1供8 0.2 終止買東西,有現金淨了。有錯請教。可以買D D嗎?。未買。手持!)$^ 有利潤了。smiley
班人已經叫你唔好多手


如果多散戶玩會再洗, 再供都得, 或者配俾6個人腳
17 : New comer(7338)@2011-04-07 16:59:56

del, not related to 491
18 : CHAUCHAU(1254)@2011-08-19 18:49:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110819445_C.pdf
本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,根據對本集
團最近期管理賬目之初步評估及本公司現時可得資料,相比上一個財政年度錄得約
88,500,000港元之溢利,本集團預期截至二零一一年六月三十日止年度將錄得虧損。
有關倒退主要由於(i)部分出售聯營公司無線收費電視控股有限公司之一次性收益約
165,900,000港元已於上一個財政年度入賬,而本年度並無此項目;及(ii)本集團截至
二零一一年六月三十日止年度之營業額下跌,是由於本集團於年內發行之大片較上
一個財政年度為少所致。
19 : GS(14)@2011-09-22 07:49:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110921502_C.pdf
蝕少幾百萬,主因是行政同財務支出減少

蝕多兩年都夠...
20 : GS(14)@2011-09-22 07:49:36

電影及電視節目製作
截至二零一一年六月三十日止年度,本集團來自電影及電視節目製作業務之營業額
約為17,600,000港元,較去年之營業額約53,800,000港元減少約67.3%。本集團自該等
業務取得之毛利約為6,500,000港元,而截至二零一零年六月三十日止財政年度之毛
利則約為13,300,000港元。年內此業務之營業額主要來自截至二零一零年六月三十日
止財政年度以及截至二零一一年六月三十日止財政年度發行之六部電影及一部電視
劇集,電影分別包括「得閒炒飯」、「婚前試愛」、「潮性辦公室」、「未來警察」、「旺角
監獄」及「撕票風雲」,以及電視劇集「龍門驛站」。
21 : GS(14)@2011-09-22 07:50:06

好老實...

未來業務前景及計劃
本集團致力於中國大陸加強及開拓其電影及電視製作之分銷渠道。鑑於中國大陸不
斷開放及擴展電影及電視製作市場,加上國內票房的持續增長,本集團深信電影及電
視製作於中國大陸之分銷業務潛力龐大。
本集團對重大投資或資本資產及未來一年的預期資金來源概沒有任何未來的計劃。
本集團亦無推出或宣佈任何新的業務,包括在年內的新產品及服務。

鑑於金融市場反覆波動以及世界主要經濟體系之復甦趨勢亦不太明朗,本集團來年
將困難重重。我們對香港電影及電視製作業前景持審慎樂觀態度。本集團將小心挑選
故事及劇本以製作電影及電視節目。本集團亦將對電影及電視項目,實行嚴格之成本
控制及風險管理措施。
22 : GS(14)@2012-03-24 17:26:37

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16185354
【本報訊】漢傳媒( 491)日前宣佈以 8920萬元代價,將其持有的無綫收費電視大部份權益售回予電視廣播( 511, TVB),該股一度急升 26%,但原來 TVB已同時向賭王四太梁安琪以 1億元回購收費電視業務大部份權益。

四太亦減持股權

根據 TVB周中的業績報告披露,今年以 1.95億元向收費電視業務其他股東進一步增持收費電視業務權益,完成後, TVB於收費電視業務的股本權益由 62%增至 90%,但投票權的百份比仍維持 15%。漢傳媒則公佈,向 TVB售回收費電視業務 13%股本權益,但具投票權的普通股權益則維持 42.505%。
TVB業績報表顯示,至去年 6月底,其於收費電視業務的股本權益只有 62%,計及漢傳媒的 13%,即 TVB早前已向收費電視另一股東梁安琪回購 15%收費電視的股本權益,作價約 1億元。目前梁安琪於收費電視的股本權益降至 5%,但具投票權的普通股權益則與漢傳媒一樣同為 42.5%。 07年 TVB以 1.4億元售出 20%收費電視股益予梁安琪。
23 : GS(14)@2012-03-25 13:23:05

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120322883_C.pdf
好乾淨了
24 : GS(14)@2012-09-04 10:26:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201209031731_C.pdf
虧損減4%,至3,000萬,蝕多1年就無錢

未來業務前景及計劃
本集團致力於中國大陸加強及開拓其電影及電視製作之分銷渠道。鑑於中國大陸不
斷開放及擴展電影及電視製作市場,加上國內票房持續增長,本集團深信電影及電視
製作於中國大陸之分銷業務潛力龐大。
本集團對重大投資或資本資產及未來一年的預期資金來源概沒有任何未來計劃。本
集團於年內亦無推出或宣佈任何新業務(包括新產品及服務)。

鑑於金融市場反覆波動以及世界主要經濟體系之復甦趨勢不明朗,本集團來年將面
對重重困難。我們對香港電影及電視製作業前景持審慎樂觀態度。本集團將為自家電
影及電視節目製作嚴選故事及劇本。本集團亦將對電影及電視項目實行嚴格之成本
控制及風險管理措施。
25 : GS(14)@2013-02-26 01:19:12

蝕大約2,300萬,3,500萬現金,頂唔得耐

本集團對重大投資或資本資產及未來一年的預期資金來源概沒有任何未來計劃。本
集團於期內亦無推出或宣佈任何新業務(包括新產品及服務)。
26 : GS(14)@2013-08-09 19:52:08

盈警
27 : henry96(1043)@2013-08-09 20:39:19

up haha
28 : greatsoup38(830)@2013-09-23 22:07:16

491
虧損降2成,至2,100萬,少量現金
29 : henry96(1043)@2013-09-24 19:34:59

準備 sell 殼
30 : greatsoup38(830)@2013-09-25 00:05:49

半年左右
31 : 鉛筆小生(8153)@2013-09-25 00:49:06

賣左咁多年都未賣.......仲信會賣?
32 : greatsoup38(830)@2013-09-25 00:53:36

31樓提及
賣左咁多年都未賣.......仲信會賣?


前幾年未燒晒d錢
33 : 鉛筆小生(8153)@2013-09-25 01:03:55

32樓提及
31樓提及
賣左咁多年都未賣.......仲信會賣?


前幾年未燒晒d錢


咪再供囉
34 : greatsoup38(830)@2013-09-25 01:26:18

33樓提及
32樓提及
31樓提及
賣左咁多年都未賣.......仲信會賣?


前幾年未燒晒d錢


咪再供囉


無人供啦
35 : 鉛筆小生(8153)@2013-09-25 01:29:27

34樓提及
33樓提及
32樓提及
31樓提及
賣左咁多年都未賣.......仲信會賣?


前幾年未燒晒d錢


咪再供囉


無人供啦

有好CONCEPT, 大把人科水
36 : greatsoup38(830)@2013-09-25 01:30:32

35樓提及
34樓提及
33樓提及
32樓提及
31樓提及
賣左咁多年都未賣.......仲信會賣?


前幾年未燒晒d錢


咪再供囉


無人供啦

有好CONCEPT, 大把人科水


呢d咪賣殼囉,他自己封左後門無投資計劃啦
37 : 鉛筆小生(8153)@2013-09-25 09:23:47

36樓提及
35樓提及
34樓提及
33樓提及
32樓提及
31樓提及
賣左咁多年都未賣.......仲信會賣?


前幾年未燒晒d錢


咪再供囉


無人供啦

有好CONCEPT, 大把人科水


呢d咪賣殼囉,他自己封左後門無投資計劃啦


不一定賣殼啦, 轉營不易主, 有何用?
38 : greatsoup38(830)@2013-09-25 22:53:14

無用囉
39 : henry96(1043)@2013-10-10 22:28:46

今日0.075入左300k放佢2~3個月
40 : griffon(33288)@2013-10-11 01:00:08

睇佢ccass果款,賣得成老散都趼駛旨意有肉食
41 : GS(14)@2013-10-16 00:14:21

40樓提及
睇佢ccass果款,賣得成老散都趼駛旨意有肉食


6.1仙批2.49億股
42 : hoyin86(39556)@2013-10-16 00:55:59

市值 9.22千萬
intrinsic value 真是在個殼度 smiley

old thousand還是少掂為妙smiley
43 : henry96(1043)@2013-10-19 21:09:21

41樓提及
40樓提及
睇佢ccass果款,賣得成老散都趼駛旨意有肉食


6.1仙批2.49億股


本月6至16日實德證券入左11.142M 新持股量 32.82% 等多陣必有抄作上望0.15--0.20---0.25
44 : greatsoup38(830)@2013-10-19 21:36:41

43樓提及
41樓提及
40樓提及
睇佢ccass果款,賣得成老散都趼駛旨意有肉食


6.1仙批2.49億股


本月6至16日實德證券入左11.142M 新持股量 32.82% 等多陣必有抄作上望0.15--0.20---0.25


唔夠水又搞乜野啦
45 : greatsoup38(830)@2013-10-19 21:37:07

42樓提及
市值 9.22千萬
intrinsic value 真是在個殼度 smiley

old thousand還是少掂為妙smiley


呢隻是長年老千啦

浩然不如去寫其他野
46 : hoyin86(39556)@2013-10-20 10:30:26

45樓提及
42樓提及
市值 9.22千萬
intrinsic value 真是在個殼度 smiley

old thousand還是少掂為妙smiley


呢隻是長年老千啦

浩然不如去寫其他野


我都醒唔起嗰日做咩入左黎留言!smiley

好似是想計下啲供,合股嘢,如果跟足晒,依家得番幾多股smileysmiley

不過買都不會買呢種股啦smiley多多子彈都唔諗
47 : greatsoup38(830)@2013-10-20 10:33:55

46樓提及
45樓提及
42樓提及
市值 9.22千萬
intrinsic value 真是在個殼度 smiley

old thousand還是少掂為妙smiley


呢隻是長年老千啦

浩然不如去寫其他野


我都醒唔起嗰日做咩入左黎留言!smiley

好似是想計下啲供,合股嘢,如果跟足晒,依家得番幾多股smileysmiley

不過買都不會買呢種股啦smiley多多子彈都唔諗


你想計我有資料
48 : henry96(1043)@2013-10-21 21:27:52

44樓提及
43樓提及
41樓提及
40樓提及
睇佢ccass果款,賣得成老散都趼駛旨意有肉食


6.1仙批2.49億股


本月6至16日實德證券入左11.142M 新持股量 32.82% 等多陣必有抄作上望0.15--0.20---0.25


唔夠水又搞乜野啦


話口未完即升..企守0.10加注
49 : hoyin86(39556)@2013-10-21 22:10:16

47樓提及
46樓提及
45樓提及
42樓提及
市值 9.22千萬
intrinsic value 真是在個殼度 smiley

old thousand還是少掂為妙smiley


呢隻是長年老千啦

浩然不如去寫其他野


我都醒唔起嗰日做咩入左黎留言!smiley

好似是想計下啲供,合股嘢,如果跟足晒,依家得番幾多股smileysmiley

不過買都不會買呢種股啦smiley多多子彈都唔諗


你想計我有資料


好啊,想計下,當是小測驗smiley可以給我資料嗎?
50 : GS(14)@2013-10-21 22:23:33

49樓提及
47樓提及
46樓提及
45樓提及
42樓提及
市值 9.22千萬
intrinsic value 真是在個殼度 smiley

old thousand還是少掂為妙smiley


呢隻是長年老千啦

浩然不如去寫其他野


我都醒唔起嗰日做咩入左黎留言!smiley

好似是想計下啲供,合股嘢,如果跟足晒,依家得番幾多股smileysmiley

不過買都不會買呢種股啦smiley多多子彈都唔諗


你想計我有資料


好啊,想計下,當是小測驗smiley可以給我資料嗎?


http://webb-site.com/dbpub/events.asp?i=1304
http://webb-site.com/dbpub/hpu.asp?i=1304
51 : Clark0713(1453)@2014-01-03 22:00:03

(1)建議股本重組, 涉及股份合併、股本削減及削減股份溢價; (2)建議更改每手買賣單位; 及 (3)建議按於記錄日期每持有一股經調整股份 供九股供股股份之基準 進行供股

10合1 & 1供9 @$0.228

"建議更改每手買賣單位

股份現時以每手買賣單位4,000股買賣。董事會建議,待股本重組生效後,將本公司
股份於聯交所買賣之每手買賣單位由4,000股現有股份更改為20,000股經調整股份。"
52 : LHC(34894)@2014-01-04 00:33:58

10 供 90

供股價 $0.228

現價 $0.97 ( 十合一前 $0.097 )

Clark071351樓提及
(1)建議股本重組, 涉及股份合併、股本削減及削減股份溢價; (2)建議更改每手買賣單位; 及 (3)建議按於記錄日期每持有一股經調整股份 供九股供股股份之基準 進行供股

10合1 & 1供9 @$0.228

"建議更改每手買賣單位

股份現時以每手買賣單位4,000股買賣。董事會建議,待股本重組生效後,將本公司
股份於聯交所買賣之每手買賣單位由4,000股現有股份更改為20,000股經調整股份。"

53 : littleinvestor(36311)@2014-01-04 16:09:25

佢今次應該係供賣殼smiley
54 : greatsoup38(830)@2014-01-04 16:35:04

littleinvestor53樓提及
佢今次應該係供賣殼smiley


賣唔賣我唔知,但今次供股基本上有鋪墊的
55 : Wilbur(1931)@2014-01-04 17:36:18

smiley 公司logo其實係咪一個吞噬緊星球既黑洞?利申:中三phy, chem, bio都唔合格
56 : greatsoup38(830)@2014-01-04 17:38:11

Wilbur55樓提及
smiley 公司logo其實係咪一個吞噬緊星球既黑洞?利申:中三phy, chem, bio都唔合格


都幾似,利申相同
57 : iniesta(1400)@2014-01-12 16:21:20

阿叻被指拖數 狄易達:尋日跑馬,唔敢搵佢傾+
鍵盤戰士

Normal
最近阿叻陳百祥被傳用自己牌頭開設的潮藝娛樂(SNAZZ),因為投放資源不足,令阿叻嘅得力助手、潮藝娛樂行政總監簡文滌劈炮辭職,並會帶走旗下藝人蔚雨芯(Rainky)和狄易達一齊離開。Rainky早前受訪時,被問到阿叻公司是否欠文滌錢?佢話:「你問番佢(文滌)啦,好似係有少少,之前做舞台劇嘅化妝、整頭錢都係文滌攞出嚟,我知道佢一直撐住我哋,知佢好辛苦!」Rainky亦表明仲有幾個月便約滿潮藝,並會追隨文滌意向。

狄易達今朝同盛傳會離職嘅經理人文滌仲有同門師兄Eddie一齊出席喺白石角公園步行活動啟動儀式。達仔對記者訪問有備而來,一開始就話自己合約確實係就滿,不過公司就唔係得阿叻一個老闆,仲有其他投資者嘅,希望傳媒唔好入晒阿叻數喎。

至於佢係咪會同魔鬼胸蔚雨芯一齊跟文滌離巢發展呢?達仔就話就算唔續約走、甚至簽新公司,都會同經理人加埋阿叻一齊傾,未必會自己決定喎。佢又話公司放喺唱片方面嘅資源確係唔多,呢個係自己必然考慮嘅因素,最後都係嗰句,點都會同阿叻傾傾先,不過因為噚日跑馬,所以唔敢搵佢傾住。

http://forum11.hkgolden.com/view.aspx?type=ET&message=4920749
58 : iniesta(1400)@2014-01-12 16:22:59

【貼錢打工】傳拎幾十萬幫阿叻打工
文滌:我只係想搵食啫

阿叻陳百祥挑機真係叻,當日「跪回家」同「唔死都冇用」等金句言猶在耳,但對於被傳自己開設嘅潮藝娛樂(SNAZZ),因為投放資源不足,令其得力助手、潮藝娛樂行政總監簡文滌劈炮辭職,仲要倒貼打工。有指旗下藝人魔鬼胸蔚雨芯(Rainky)推出嘅單碟CD《複製人》,以及狄易達、Rainky主演嘅舞台劇《Upcycle me》,都係文滌墊支製作,至今公司仍拖數未還錢。就連近期嘅頒獎禮,歌手們嘅化妝、髮型同服裝錢,全部都係文滌墊支出來,拖欠近數十萬。期待阿叻以金句回應,但至今仍未聞樓梯響。

有傳文滌會帶達仔同Rainky離開SNAZZ,魔鬼胸已表明會跟隨,達仔亦暗示有離心。咁啱今日文滌同達仔一齊行山,文滌受訪時,佢就話離職件事只係考慮中,又話阿叻教過自己好多嘢,資金方面就係公司內部運作有問題,仲同達仔一樣,講咗句:「唔可以入晒阿叻數。」

不過文滌又講到話公司一直都有呢個問題,之但係就唔係外傳咁嚴重。不過講到公司嘅大方向時,佢就話到自己一向主力培養新人,不過培養出嚟之後,公司就似乎跟進唔到。佢又話唔係想得罪老闆,自己只係想搵食同做好份工啫。


59 : 投機仁(34693)@2014-01-21 18:15:56

follow 下先。
賣唔賣都要睇供股結果喇,如果現價唔再趺,停到0.05 左右,直覺會有近40~50%既申請,好難賣得成,睇下點
60 : greatsoup38(830)@2014-01-21 23:49:25

投機仁59樓提及
follow 下先。
賣唔賣都要睇供股結果喇,如果現價唔再趺,停到0.05 左右,直覺會有近40~50%既申請,好難賣得成,睇下點


一配一供就完成賣殼
61 : 投機仁(34693)@2014-01-22 00:05:58

greatsoup3860樓提及
投機仁59樓提及
follow 下先。
賣唔賣都要睇供股結果喇,如果現價唔再趺,停到0.05 左右,直覺會有近40~50%既申請,好難賣得成,睇下點


一配一供就完成賣殼


噢咁講係既,但唔會炒既賣殼於我何用呢
62 : greatsoup38(830)@2014-01-22 00:12:59

投機仁61樓提及
greatsoup3860樓提及
投機仁59樓提及
follow 下先。
賣唔賣都要睇供股結果喇,如果現價唔再趺,停到0.05 左右,直覺會有近40~50%既申請,好難賣得成,睇下點


一配一供就完成賣殼


噢咁講係既,但唔會炒既賣殼於我何用呢


研究下都好玩
63 : 投機仁(34693)@2014-01-22 00:17:46

greatsoup3862樓提及
投機仁61樓提及
greatsoup3860樓提及
投機仁59樓提及
follow 下先。
賣唔賣都要睇供股結果喇,如果現價唔再趺,停到0.05 左右,直覺會有近40~50%既申請,好難賣得成,睇下點


一配一供就完成賣殼


噢咁講係既,但唔會炒既賣殼於我何用呢


研究下都好玩


8192 嗰d 研究到又賺到佢錢就最好玩,一供一轉手,人頭大股東最後把股權轉番出黎,"完成"賣殼,故事完左一大半
64 : greatsoup38(830)@2014-01-22 00:22:17

投機仁63樓提及
greatsoup3862樓提及
投機仁61樓提及
greatsoup3860樓提及
投機仁59樓提及
follow 下先。
賣唔賣都要睇供股結果喇,如果現價唔再趺,停到0.05 左右,直覺會有近40~50%既申請,好難賣得成,睇下點


一配一供就完成賣殼


噢咁講係既,但唔會炒既賣殼於我何用呢


研究下都好玩


8192 嗰d 研究到又賺到佢錢就最好玩,一供一轉手,人頭大股東最後把股權轉番出黎,"完成"賣殼,故事完左一大半


你無想過其實有人買起佢
65 : 投機仁(34693)@2014-01-22 00:33:43

greatsoup3864樓提及
投機仁63樓提及
greatsoup3862樓提及
投機仁61樓提及
greatsoup3860樓提及
投機仁59樓提及
follow 下先。
賣唔賣都要睇供股結果喇,如果現價唔再趺,停到0.05 左右,直覺會有近40~50%既申請,好難賣得成,睇下點


一配一供就完成賣殼


噢咁講係既,但唔會炒既賣殼於我何用呢


研究下都好玩


8192 嗰d 研究到又賺到佢錢就最好玩,一供一轉手,人頭大股東最後把股權轉番出黎,"完成"賣殼,故事完左一大半


你無想過其實有人買起佢


講真我冇研究清楚,但當初認為無論賣殼與否,我都冇把握佢可以學745 8156 咁炒到幾十億市值,所以先行止賺。成隻股既前世今生我仲有排學,只係睇牌面係人頭,我唔知佢係屬人頭轉人頭定真賣
66 : greatsoup38(830)@2014-01-22 00:34:53

我覺得財技派變成一股新力量,能夠造成一波升勢
67 : 投機仁(34693)@2014-01-22 00:37:50

咁真係要拭目以待,我希望我押既其他細股唔會比佢差太遠
68 : henry96(1043)@2014-01-26 12:28:20

投機仁67樓提及
咁真係要拭目以待,我希望我押既其他細股唔會比佢差太遠


漢傳媒 (00491)
公告及通告 - [延遲發送通函或其他文件 / 資本重組 / 更改每手買賣單位 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日...更多]
延遲寄發通函
有關(1)建議股本重組,
涉及股份合併、股本削減及削減股份溢價;
(2)建議更改每手買賣單位;

(3)建議按於記錄日期每持有一股經調整股份
供九股供股股份之基準
進行供股
69 : henry96(1043)@2014-01-26 12:47:44

henry9668樓提及
投機仁67樓提及
咁真係要拭目以待,我希望我押既其他細股唔會比佢差太遠


漢傳媒 (00491)
公告及通告 - [延遲發送通函或其他文件 / 資本重組 / 更改每手買賣單位 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日...更多]
延遲寄發通函
有關(1)建議股本重組,
涉及股份合併、股本削減及削減股份溢價;
(2)建議更改每手買賣單位;

(3)建議按於記錄日期每持有一股經調整股份
供九股供股股份之基準
進行供股


楊受成 101(L)
1,345,014,801(L)
HKD 0.228 1,345,014,801(L)
90.00(L)
03/01/2014

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 1&src=MAIN&lang=ZH&
70 : greatsoup38(830)@2014-01-26 15:48:23

他是包銷商,今次唔作得準
71 : 鉛筆小生(8153)@2014-01-26 17:31:34

greatsoup3866樓提及
我覺得財技派變成一股新力量,能夠造成一波升勢


一向都有這股力量, 然而, 多了人認識, 財技股, 更意想不到可升爆
72 : greatsoup38(830)@2014-01-26 17:33:09

鉛筆小生71樓提及
greatsoup3866樓提及
我覺得財技派變成一股新力量,能夠造成一波升勢


一向都有這股力量, 然而, 多了人認識, 財技股, 更意想不到可升爆


大陸班人跟埋來....
73 : 鉛筆小生(8153)@2014-01-26 17:44:30

greatsoup3872樓提及
鉛筆小生71樓提及
greatsoup3866樓提及
我覺得財技派變成一股新力量,能夠造成一波升勢


一向都有這股力量, 然而, 多了人認識, 財技股, 更意想不到可升爆


大陸班人跟埋來....


就已經不得了
74 : greatsoup38(830)@2014-01-26 17:46:54

鉛筆小生73樓提及
greatsoup3872樓提及
鉛筆小生71樓提及
greatsoup3866樓提及
我覺得財技派變成一股新力量,能夠造成一波升勢


一向都有這股力量, 然而, 多了人認識, 財技股, 更意想不到可升爆


大陸班人跟埋來....


就已經不得了

睇到他們寫那篇文嚇嚇
75 : 鉛筆小生(8153)@2014-01-26 17:50:22

greatsoup3874樓提及
鉛筆小生73樓提及
greatsoup3872樓提及
鉛筆小生71樓提及
greatsoup3866樓提及
我覺得財技派變成一股新力量,能夠造成一波升勢


一向都有這股力量, 然而, 多了人認識, 財技股, 更意想不到可升爆


大陸班人跟埋來....


就已經不得了

睇到他們寫那篇文嚇嚇

WHERE?
76 : greatsoup38(830)@2014-01-26 17:52:42

[realblog]http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/89891[/realblog]
77 : iniesta(1400)@2014-01-27 00:54:02

陳殼王既供股, 極少有肉俾老散食
即管睇下戲
78 : iniesta(1400)@2014-01-27 00:56:44

鉛筆小生75樓提及
greatsoup3874樓提及
鉛筆小生73樓提及
greatsoup3872樓提及
鉛筆小生71樓提及
greatsoup3866樓提及
我覺得財技派變成一股新力量,能夠造成一波升勢


一向都有這股力量, 然而, 多了人認識, 財技股, 更意想不到可升爆


大陸班人跟埋來....


就已經不得了

睇到他們寫那篇文嚇嚇

WHERE?

WHERE x2?
79 : greatsoup38(830)@2014-01-29 00:37:25

76樓
80 : henry96(1043)@2014-02-16 20:11:38

公告及通告 - [延遲發送通函或其他文件 / 資本重組 / 更改每手買賣單位 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日...更多]
進一步延遲寄發通函有關(1)建議股本重組,涉及股份合併、股本削減及削減股份溢價; (2)建議更改每手買賣單位;及 (3)建議按於記錄日期每持有一股經調整股份供九股供股股份之基準進行供股
會5會到最后取消...現位入供股0.25好著數
81 : henry96(1043)@2014-02-17 19:18:53

henry9680樓提及
公告及通告 - [延遲發送通函或其他文件 / 資本重組 / 更改每手買賣單位 / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日...更多]
進一步延遲寄發通函有關(1)建議股本重組,涉及股份合併、股本削減及削減股份溢價; (2)建議更改每手買賣單位;及 (3)建議按於記錄日期每持有一股經調整股份供九股供股股份之基準進行供股
會5會到最后取消...現位入供股0.25好著數


確實見到內地投資者對買殼的需求依然很大,殼價亦被搶高,以去年主板殼股叫價約3.5億元,現在已升至3.8億至4億元,更有涉及內房的殼價升至4.5億元,原因是儘管A股IPO重啟,但A股上市仍困難重重,加上聯交所去年10月收緊上市規管,令借殼上市相對方便,雖然監管條例對新殼主在兩年內注資施加限制,但「執靚盤數」籌備上市隨時需要更長時間,也增加借殼上市的吸引力。

在殼價昂貴下,黃偉康指即使不同行業的內企都有需求,仍以內房較有資金財力買殼,亦可通過某些安排,例如在買殼前要求殼公司先發債,「技術上」減低新買家入股所需現金。

香港投資者學會主席譚紹興表示,散戶跟風炒買殼股要承受不少風險,除市場上存在大量殼股,散戶炒作「借殼上市」命中率不高之外,通常殼公司要「貨源歸邊」才有利進行賣殼交易,所以在賣殼前可能會有供股或股份合併等動作,令散戶權益受到攤薄。他指出,以現時殼價3至4億元計,倘若市值少於3億元,而大股東持股量超過三成,則成功賣殼機會較大。82 : GS(14)@2014-02-24 23:56:30

虧損少15%,至1,100萬,輕債,要集資了
83 : henry96(1043)@2014-02-25 19:20:26

greatsoup82樓提及
虧損少15%,至1,100萬,輕債,要集資了


佢快合股及要供股...仲要集資..唔明請指教
84 : greatsoup38(830)@2014-02-25 23:04:08

henry9683樓提及
greatsoup82樓提及
虧損少15%,至1,100萬,輕債,要集資了


佢快合股及要供股...仲要集資..唔明請指教


咁兩次集資未入囉
85 : hoyin86(39556)@2014-02-25 23:05:35

henry9683樓提及
greatsoup82樓提及
虧損少15%,至1,100萬,輕債,要集資了


佢快合股及要供股...仲要集資..唔明請指教


玩幾多輸幾多,有人教你啊,咪又是先呃你一注,再推你落海,小心啦
86 : greatsoup38(830)@2014-02-25 23:46:14

呢招其實好正
87 : henry96(1043)@2014-02-26 19:20:01

greatsoup3886樓提及
呢招其實好正


又升反0.097 勁 0.05 獲利先
88 : LHC(34894)@2014-02-27 01:52:18

hoyin8685樓提及
henry9683樓提及
greatsoup82樓提及
虧損少15%,至1,100萬,輕債,要集資了


佢快合股及要供股...仲要集資..唔明請指教


玩幾多輸幾多,有人教你啊,咪又是先呃你一注,再推你落海,小心啦


睇佢地個「黑洞 Logo」已經唔敢玩
89 : greatsoup38(830)@2014-02-27 23:30:20

LHC88樓提及
hoyin8685樓提及
henry9683樓提及
greatsoup82樓提及
虧損少15%,至1,100萬,輕債,要集資了


佢快合股及要供股...仲要集資..唔明請指教


玩幾多輸幾多,有人教你啊,咪又是先呃你一注,再推你落海,小心啦


睇佢地個「黑洞 Logo」已經唔敢玩


愈吸愈多
90 : newtonau(41980)@2014-02-28 16:39:12

再延遲至三月三十一日
91 : newtonau(41980)@2014-03-17 21:44:58

時間表出左~
92 : pcp7838(1616)@2014-03-24 19:38:16

487 沾手彩票業。
93 : newtonau(41980)@2014-05-07 14:01:44

根據漢傳媒集團有限公司(「漢傳媒」)所發布的股本重組時間表,漢傳媒的股本
重組(包括將每10股每股面值0.01港元)的股份(「舊股」)合併為1股每股面值
0.10港元合併股份的股份合併及將合併股份面值由每股0.10港元削減至每股0.01
港元(「新股」)的股本削減),將於08/05/2014生效。由08/05/2014(星期四)
起,一個以下列安排進行買賣新股的臨時版面將會設立,以取代買賣舊股的原有
交易版面(證券代號:491):

證券代號   證券簡稱     買賣單位
--------   ---------------- --------
2902     漢傳媒      400股
94 : greatsoup38(830)@2014-06-04 23:48:06

供股不足額
95 : GS(14)@2014-09-21 10:02:19

虧損增25%,至7,000萬,3.5億現金
96 : LHC(34894)@2014-10-29 19:18:01

停牌原因是
.
97 : greatsoup38(830)@2014-10-29 23:05:04

應該是停風注入資產
98 : pcp7838(1616)@2014-10-29 23:09:44

greatsoup3897樓提及
應該是停風注入資產


唔係現金買股咩?
99 : greatsoup38(830)@2014-10-29 23:11:25

應該是注入資產換股
100 : GS(14)@2014-10-30 23:40:42

lemon 借殼注入資產
101 : fin_freedom(6594)@2014-11-10 14:20:19

得18%, 陰公
102 : tccschan(46875)@2014-11-10 17:43:39

垃圾
雖然係有型, 但呢招真係唔幫得
佢注入資產果間公司唔係PO黎, 係另一間蝕錢的公司(好似係)
103 : GS(14)@2014-11-10 23:17:01

應該話是PO一部分
104 : newtonau(41980)@2014-11-11 09:00:50

肥水不留別人田
105 : greatsoup38(830)@2014-11-12 00:27:11

慢慢注,慢慢炒
106 : GS(14)@2014-11-17 10:36:43

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141117/news/eb_ebd1.htm謝霆鋒不參與漢傳媒管理


2014年11月17日

【明報專訊】正計劃向藝人謝霆鋒收購後期製作服務供應商PO(香港)的漢傳媒(0491),馬浩文剛退任主席職務,並且由Direk Lim接替。馬浩文接受本報查詢時進一步稱,以他理解,將會成為漢傳媒新主的謝霆鋒,不會參與上市公司管理。


馬浩文稱,漢傳媒所以引入PO(香港),主要是考慮到PO的業務適合公司發展,PO本身又有全職的人手投放時間發展業務。適逢內地特技製作的前景令人看好,漢傳媒有望可以參與及尋求發展,在他們碰到可以投資PO的機會下,和謝霆鋒一拍即合。不過他強調,謝霆鋒日後主要照顧PO業務,不做上市公司管理。

馬浩文:與謝霆鋒一拍即合

資料顯示,漢傳媒早年曾找來王晶參與上市公司管理,但考慮到最終管理及運作的效果,馬浩文稱,王晶最終回歸漢傳媒的製作業務。完成收購PO香港後,漢傳媒將會同時經營王晶打骰的影視製作業務及謝霆鋒的PO後期製作業務,兩項業務能否並駕齊驅,或者最終出售其中之一?馬浩文稱,相信漢傳媒管理層會視乎兩者業務是否賺錢而定。馬浩文稱,以前同時任職實德環球(0487)兩間公司,工作變得繁重。退任漢傳媒後,則專注打理實德的生意。在推動實德旗下聯營公司十六浦第三期商場及賭場發展方面,他稱,尚未取得政府批准,相信待澳門政府完成換屆後,有助加快第三期發展計劃。十六浦第三期初步會安裝20張賭。

107 : GS(14)@2014-12-31 11:33:52

買Lemon間野
108 : greatsoup38(830)@2015-01-29 00:16:36

新人上場
109 : greatsoup38(830)@2015-02-13 00:16:39

虧損增6成,至2,600萬,1.4億現金
110 : GS(14)@2015-05-12 18:55:09

placing 368.88m shares@0.81
111 : GS(14)@2015-09-24 02:21:48

虧損增14%,至7,900萬,3.7億現金
112 : GS(14)@2016-01-23 16:29:49

491把PO朝霆業務出售予547
113 : GS(14)@2016-01-23 16:30:58

491把PO朝霆業務出售予547
114 : GS(14)@2016-01-24 01:34:31

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160123/news/eb_ebc.htm
謝霆鋒等向數字王國售PO朝霆85%股權
  2016年1月23日

【明報專訊】數字王國(0547)宣布,作價1.35億元向影星謝霆鋒及漢傳媒(0491),收購謝霆鋒創辦的影視製作公司「PO朝霆」85%股權。完成後,數字王國及謝霆鋒將分別擁有PO朝霆85%及15%股權,謝霆鋒亦持有數字王國0.81%股權。

漢傳媒以作價9500萬元向數字王國出售PO朝霆60%已發行股本,其中3000萬元須以現金支付,餘下的6500萬元,則將以發行承付票據之方式支付,有關買賣協議於一系列先決條件達成後方可作實,其中,PO朝霆結欠漢傳媒約3667萬元的股東貸款將獲悉數豁免。

作價9500萬 3000萬現金支付

另外,數字王國亦向謝霆鋒購入PO朝霆 25%已發行股本,作價4000萬元,代價將按數字王國每股 0.4595元之發行價發行新股支付,發行價較昨日收市價每股0.41元存溢價12.07%,相當於約8705萬股代價股份。兩項收購事項完成後,數字王國將持有PO朝霆 85%股權。

PO朝霆主要在北京及上海成立視覺特效及電腦圖像製作公司,數字王國表示,藉著PO朝霆於中國的業務版圖,收購項目有助壯大集團在中國的視覺特效業務,並通過調配資源及人才,為集團目前以北美洲為基地的視覺特效業務創造協同效益。公告提到,PO朝霆去年稅前虧損2394萬元。

115 : greatsoup38(830)@2016-01-26 17:51:30

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160126/news/ec_ech1.htm
數字王國購朝霆拓大中華 發展虛擬實境技術 望內容取勝
  2016年1月26日

【明報專訊】數字王國(0547)上周宣布向藝人謝霆鋒收購後期製作公司朝霆85%股權,對於朝霆連年虧損,數字王國行政總裁謝安解釋主要是投資內地業務所致,並指謝霆鋒是大中華區標誌人物,其知名度有助集團發展中國市場。他表示,公司將主力拓展虛擬實境(Virtual Reality)技術,惟現階段不會開發硬件。

明報記者 邱曉欣

對於朝霆連續兩年錄得虧損,謝安表示,數字上可能令人感覺公司財務欠佳,但虧損主要是公司結束香港業務轉移至大陸,當中所需支出反映在近一至兩年財務報表上是可以理解。謝安認為,謝霆鋒是大中華區標誌性(iconic)人物,加上朝霆擁有強勁人脈,有助數字王國在視覺特效及虛擬業務等領域上打入中國市場,認為收購是正確決定。

朝霆連蝕4年 謝安:可理解

據數字王國公告,間接持有朝霆的Lucrative Skills連續兩年虧損,去年度稅後虧損擴大至2444萬元,雖然漢傳媒(0491)2014年時公告,披露業績為Lucrative Skills全資附屬顯興,當時公司表明兩者業績差距不大,實際上朝霆應連續4年虧損。

至於數字王國易手至今仍未見盈利。謝安不評論有否信心由虧轉盈,但他強調,過去公司核心業務見盈利,只是投資業務出現虧損,公司相信視覺特效及VR技術是具發展潛力的市場,透過收購朝霆亦可搶佔大中華區市場,惟這一切的先決條件是投放資金,希望投資者正面看待是次交易。

未擬開發VR硬件 避跨國公司競爭

VR技術在大中華區只是起步階段,被問到該技術會否如智能手機一樣,需時約10年才全面普及,謝安認為VR技術只需以網絡及手機作載體,而發展至今已很成熟,相信用以觀賞VR技術的頭戴式裝置需時約1年便能普及。謝安亦認為開拓頭戴式裝置是個龐大市場,但表示很多跨國公司如Microsoft、Apple、Google等已在1年時間內,以龐大資金攻佔市場,現時公司只會集中製作內容,未有兼營開發硬件的計劃。

早前公司與樂視就360度全景觀賞體育賽事的合作,謝安預計今年中可推出服務,客戶可透過智能手機360度欣賞如英超等直播賽事,現時公司認為先要建立優質內容,未有計劃發展自家平台,未來會繼續物色不同分銷渠道。公司宣布與本土卡通人物麥兜與麥嘜合作,推出以VR技術製作原創改編短片,預計產品推出時將免費供市民體驗。

116 : greatsoup38(830)@2016-01-26 17:52:03

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160126/news/ec_ech2.htm
謝霆鋒財技持1.5億股票
  2016年1月26日

【明報專訊】近年積極進軍內地的謝霆鋒,成功建立廚藝高手形象,觀乎他將手上連續4年虧損的後期製作公司,兩年內兩次出售,成功換取相當於市值1.52億元股份,不但是兩宗交易大贏家,更維持漢傳媒(0491)大股東地位,似乎炒股財技更高。漢傳媒2014年以1.23億元向謝霆鋒收購持有朝霆的控股公司Lucrative Skills 60%股權,代價以發行3.5億股新股支付,持有一年多,漢傳媒將股權以9500萬元轉售數字王國(0547),加上期間投資,一買一賣錄近8000萬元虧損,成交易大輸家。

漢傳媒一買一賣虧8000萬

不過,目前仍是漢傳媒大股東的謝霆鋒,不但手上仍持有市值約1.14億元漢傳媒股份,同時今次將所持Lucrative Skills 25%股份出售給數字王國,再獲約8700萬股,按昨收市價0.435元計,市值達3800萬元;屈指一算,雖然過去兩年朝霆持續虧損,謝霆鋒仍持有值將近1.5億元的股票。雖然以謝霆鋒目前身家,1.5億元可能是「濕濕碎」,但所謂「小數怕長計」,正如Lucrative Skills2014年錄得虧損,其中一個原因正是為謝霆鋒及另一名董事投保一張巨額保單。

117 : Clark0713(1453)@2016-02-13 00:33:06

盈警
118 : greatsoup38(830)@2016-02-13 01:18:16

盈警
119 : greatsoup38(830)@2016-02-26 02:51:53

虧損增312.5%,至3,300萬,3.1億現金
120 : greatsoup38(830)@2016-05-05 03:02:35

購入玉皇朝多媒體股權
121 : greatsoup38(830)@2016-08-14 04:13:21

盈警
122 : GS(14)@2016-10-01 14:45:48

虧2,900萬,增3倍,3.8億現金
123 : greatsoup38(830)@2016-11-22 01:21:37

491 賣 511 收費電視5%股權
124 : greatsoup38(830)@2016-12-02 02:27:44

賣電影版權予TVB
125 : GS(14)@2016-12-20 12:33:43

全購
126 : greatsoup38(830)@2017-02-26 18:48:02

維持虧800萬,1.4億現金
127 : GS(14)@2017-04-07 23:46:42

董事會建議將本公司之名稱更改為「Emperor Culture Group Limited」,並採納「英皇
文化產業集團有限公司」為本公司之第二名稱。
128 : GS(14)@2017-04-21 17:43:31

34.2%
129 : sunshine(3090)@2017-04-22 22:12:26

So the 1,901,403 share have to return to the previous surrender shareholder, the market  
price is 0.27 and so bigger profit then surrender price of 0.213. So strange?
130 : greatsoup38(830)@2017-04-22 23:15:16

這個情況就是咁怪架啦
131 : GS(14)@2017-09-21 19:21:50

虧損增40%,至4,000萬,4.27億現金
132 : GS(14)@2018-01-27 11:01:55

盈警
133 : GS(14)@2018-03-06 00:06:52


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20180227587_C.pdf
491
虧3,000萬,增1倍,3億現金

134 : GS(14)@2018-08-12 17:13:45

本公司董事會 (「董事會」) 謹此知會本公司股東及潛在投資者,根據本集團截至2018
年6月30日止年度 (「本年度」) 之未經審核綜合管理賬目及本公司現有資料進行之初
步評估,預期本公司擁有人應佔之本年度虧損,較截至2017年6月30日止年度的虧損
大幅擴大。該增加主要由於 (i) 證券投資分類項下之金融資產公允價值虧損增加;(ii)
商譽減值虧損增加;及 (iii) 於上年度因出售聯營公司錄得非經常性收益所致。
135 : GS(14)@2018-09-23 17:40:37

虧損增1倍,至7,000萬,2.3億現金
136 : GS(14)@2019-02-26 19:38:58

虧,1.6億現金
英皇 文化 產業 集團 0491 前稱 稱偉 偉柏 、兆 兆晉 國際 、瑞 瑞力 控股 、漢 傳媒 專區 關係 殼王 王、 、覃 覃輝 輝、 0471 3333 0141 0487 0307 0651 、泛 泛匯 匯系 系、
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=271138


ZKIZ Archives @ 2019