ZKIZ Archives


【關仁隱事】神針篤數谷起《老嘢》

1 : GS(14)@2017-06-25 11:27:03

80年代香港電影百花齊放,電影公司之間鬥到出晒面,當中票房係最能夠反映受歡迎程度,而篤數就係當年最簡單同快捷嘅方法。有位前輩「大叫」就篤得最叻,明明嗰場冇人,都可以全院滿座。到?家戲院賣飛變成電腦化,咪以為冇得出術,但都有人篤得好出色,呢位就係「神針」。打從佢開戲,從未試過唔篤數,好似《老同》、《出征》、《數字太陽》。神針最近套新戲《老嘢》又係靠篤,事關每日有人攞住大叠換票證去劃位,點會唔爆。撰文:關仁
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170625/20067536
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=337019

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019