ZKIZ Archives


可 口 可 樂 200 億 吞 匯 源 中 國 歷 來 最 大 宗 外 資 併 購

2008-09-04  AppleDaily【 本 報 訊 】 全 球 最 大 飲 料 生 產 商 可 口 可 樂 , 欲 以 銀 彈 換 取 時 間 , 豪 掟 接 近 200 億 元 收 購 內 地 果 汁 一 哥 源 果 汁 ( 1886 ) 全 部 股 權 , 冀 在 最 短 時 間 搶 佔 華 東 、 華 中 等 地 果 汁 市 場 最 大 份 額 , 這 筆 天 價 交 易 是 史 上 最 大 宗 海 外 公 司 收 購 中 國 企 業 。 源 昨 日 成 為 逆 市 奇 葩 , 股 價 一 度 高 見 11.28 元 , 收 市 價 飆 升 1.64 倍 , 收 報 10.94 元 , 成 交 額 達 24.8 億 元 。  記 者 : 李 培 瑛

<!--
var ndLEG="atnext";
var ndPGN="fin_news";
var ndLEV=2;
var ndPOS=(typeof NMI_artList_obj != 'undefined'&&
NMI_artList_obj[0]["art_id"] == getUrlParam("art_id")) ? 1:2;
var ndTYP="Middle";
var ndRAN = Math.random()*1000;
if (typeof(ndINIT) === "undefined"){
var ndINIT = 0;
}
var ndLNK='<scr'+'ipt language="JavaScript" type="text/javascript" src="'+ 'http://ndx.atnext.com/DFA/deliver.cfm'+'?legend='+ndLEG+'&pgn='+ndPGN+'&lev='+ndLEV+'&pos='+ndPOS+'&typ='+ndTYP+'&ndINIT='+ndINIT+'&ran='+''+'"></scr'+'ipt>';
document.write(ndLNK);
//-->


// detect to collaps div
try {
if (! netDrive.Setup.getRemark("atnext", "fin_news", 2, ((NMI_artList_obj[0]["art_id"] == getUrlParam("art_id"))?1:2), "Middle", "adShown")) {
document.getElementById("AD_300X250_art").style.display = "none";
}
} catch (e) {}

源 昨 日 公 佈 , 可 口 可 樂 以 每 股 12.2 元 ( 一 年 半 上 市 以 來 最 高 位 ) 收 購 源 已 發 行 股 本 14.688 億 股 , 較 停 牌 前 4.14 元 大 幅 溢 價 1.95 倍 , 涉 資 179.2 億 元 ; 根 據 彭 博 資 訊 顯 示 , 收 購 價 相 當 於 源 08 年 預 測 市 盈 率 41 倍 , 遠 高 於 同 業 康 師 傅 ( 322 ) 及 蒙 牛 乳 業 ( 2319 ) 等 ; 另 收 購 全 部 可 換 股 債 券 及 購 股 權 , 整 項 交 易 涉 資 達 196.47 億 元 。

每 股 $12.2 全 購  溢 價 1.9 倍
zoom

源 三 大 股 東 , 包 括 創 辦 人 兼 主 席 朱 新 禮 、 策 略 股 東 法 國 達 能 及 華 平 基 金 均 接 受 收 購 , 涉 及 股 權 約 66% , 收 購 完 成 後 , 源 將 會 除 牌 。
可 口 可 樂 中 國 公 關 負 責 人 李 小 筠 表 示 , 「 收 購 源 價 錢 合 理 , 我 們 在 中 國 沒 有 構 成 壟 斷 。 」
可 口 可 樂 表 示 , 源 將 繼 續 經 營 原 有 業 務 , 進 一 步 發 展 「 源 」 果 汁 品 牌 , 兩 者 將 發 揮 協 同 效 益 , 尤 其 是 源 的 生 產 佈 局 及 可 口 可 樂 的 分 銷 及 原 材 料 採 購 能 力 這 兩 方 面 ; 現 任 主 席 朱 新 禮 同 意 擔 任 源 名 譽 主 席 , 朱 氏 亦 承 諾 在 收 購 完 成 後 兩 年 內 , 不 會 從 事 與 源 核 心 業 務 構 成 競 爭 的 業 務 。
可 口 可 樂 欲 與 源 締 造 姻 親 的 心 意 , 可 追 溯 至 05 年 , 當 時 源 擬 分 拆 果 蔬 汁 業 務 以 引 入 其 他 股 東 。 據 悉 , 可 口 可 樂 與 百 事 可 樂 均 與 源 密 密 接 觸 , 最 後 兩 公 司 齊 齊 敗 於 台 灣 企 業 統 一 企 業 ( 220 ) 手 中 。
分 析 員 指 出 , 可 口 可 樂 似 乎 對 收 購 志 在 必 得 , 看 準 源 在 國 內 知 名 的 品 牌 、 龐 大 的 網 絡 、 齊 全 的 設 備 , 因 此 願 意 一 擲 千 金 。
源 去 年 2 月 23 日 主 板 上 市 , 每 股 招 股 價 6 元 , 去 年 7 月 最 高 見 12.2 元 , 最 近 隨 大 市 回 落 在 4 元 水 平 。 受 收 購 消 息 刺 激 , 源 股 價 昨 飆 升 1.64 倍 , 收 報 10.94 元 。

zoom消 息 刺 激  股 價 狂 飆 1.6 倍 源 產 品 主 要 分 為 百 分 百 果 汁 、 中 濃 度 果 蔬 汁 及 果 汁 飲 料 三 大 類 , 去 年 總 銷 量 79.3 萬 噸 , 純 利 6.4 億 元 人 民 幣 。
根 據 ACNielsen 統 計 , 按 銷 售 量 計 , 去 年 源 百 分 百 果 汁 、 中 濃 度 果 蔬 汁 及 果 汁 飲 料 市 場 佔 有 率 分 別 為 42.6% 、 39.6% 及 6.8% , 前 二 者 都 排 第 一 ; 後 者 則 排 第 四 。
源 下 周 二 ( 9 日 ) 公 佈 截 至 6 月 底 止 中 期 業 績 , 通 告 披 露 , 收 購 建 議 期 間 不 會 派 息 。

源 果 汁 資 料 *生 產 廠 房  數 量 : 22 間
銷 售 地 區  數 量 : 22 個
僱 員  數 量 : 9722 名
經 銷 商  數 量 : 3804 個
分 銷 商  數 量 : 8000 個

* 截 至 去 年 底 止

源 果 汁 07 年 市 佔 率
市 場 佔 有 率
百 分 百 果 汁 : 42.6%  中 濃 度 果 蔬 汁 : 39.6%  果 汁 飲 料 : 6.8%

市 場 排 名
百 分 百 果 汁 : 1  中 濃 度 果 蔬 汁 : 1  果 汁 飲 料 : 4

銷 量 ( 噸 )
百 分 百 果 汁 : 8.86 萬  中 濃 度 果 蔬 汁 : 36.70 萬  果 汁 飲 料 : 33.79 萬
200

獲利甚豐 窩輪飆200倍破紀錄

2008-09-04  AppleDaily

滙 源果汁(1886)股價急升1.6倍,但對比五隻認購輪狂飆2.7倍至192倍,可謂小巫見大巫。其中一隻窩輪最高暴升200倍,縱使收市升幅收窄至 192倍,亦創出窩輪單日升幅之最的紀錄。有人開心有人愁,據悉由於事出突然,有發行商未能趕及對冲,昨日估計勁蝕逾數百萬元。

五隻滙源窩輪,前日收市股價介乎1仙至2.5仙,行使價則介乎6.88至12元,數隻更是末日輪,本月內到期。五隻窩輪成交共6458萬,不過,以街貨逾千萬股的1337最活躍,全日成交6116萬佔整體95%。

發行商料蝕數百萬

該 輪首15分鐘已錄得443萬股交投,由大利市機顯示,大部份是街貨客沽貨,買盤則清一色為滙豐證券。有交易員指出,雖然該輪行使價與現價相距約66%,但 這往往吸引一班「亡命之徒」及專吼末日輪投資者,希望有奇迹出現,以小博大。該輪8月最後一周,平均每日皆有100萬股成交,成交價約2仙。他估計,由於 事出突然,發行商只能在早段與街貨客搶貨,加上此窩輪兌換比率為1兌1,發行商一鋪料損失約數百萬元。除滙源外,其他果汁股先升後回,安德利果汁 (8259)曾升三成,收市僅升7%;海升果汁(359)曾升16%後,收市倒跌6%。

可口可樂藉併購開拓市場

08年9月收 購對象:滙源果汁產品:純果汁生產商涉資:179.2億港元國家:中國07年7月收購對象:Aquavision產品:清涼飲料涉資:1.95億歐元國 家:俄羅斯07年5月收購對象:Glaceau產品:健康水製造商涉資:41億美元國家:美國07年3月收購對象:Leao Junior產品:樽裝茶涉資:無透露國家:巴西05年8月收購對象:Sucos Mais產品:果汁生產商涉資:5800萬美元國家:巴西1993年收購對象:Thums Up產品:清涼飲料涉資:6000萬美元國家:印度


基金反枱和黃掠200億

2008-11-20  NextMagazine


不經不覺,大藍籌和黃的股價已跌至三十多元,市值僅一千五百多億元;面對如此逆境,和黃財務董事陸法蘭上星期表示,暫緩全球各地的投資,並檢討全部投資項目。

善用財技的和黃,上星期又出招,派盡子公司和電的儲備,令和黃獲得二百多億元特殊現金,之後再扮財主借錢給缺水的和電,遂引起基金非議,紛紛沽和電套現。

上週三,和記電訊國際(下稱和電)召開董事會,宣布因缺乏投資對象,遂派發每股特別股息七元。消息一出,和電股價雖然立即颷升一成,但卻惹起證券界質疑。

和電慷慨派特別息,幾乎將手頭持有的三百三十多億現金盡派;持有和電約六成股權的和黃,因而穩袋逾二百億元現金。

本來,上市公司派息,必定受投資者愛戴,但今次和電將積存的現金一鋪清袋,卻惹來非議,原因是和黃收錢後,同時提供二十五億美元的循環信貸金額給予和電,利息是倫敦同業拆息加二點四五釐。

派錢後欠債逾百億

儘 管和電行政總裁呂博聞解話,指該筆貸款只屬備用,「唔一定會draw(提錢),故向母公司派錢又借錢唔係矛盾。」但根據和電○八年的中期業績,即使不計今 年的應付賬八十四億元,和電今年內須繳清的貸款金額已高達六十六億元,惟和電半年淨現金流入僅五億六千萬元,根本未能製造足夠現金償還欠債,故最後關頭, 極有可能伸手向母公司借錢。

而另一惹人非議之處,是作為母公司的和黃,在過去一個月,曾五度增持約三千八百萬股和電股權,平均成交價八元三角。一名資深分析員說:「當和電派完特別息後,和黃呢批增持股權成本只係一元多啲,變相低價掃貨。本來大股東增持未嘗不可,但而家就會俾人覺得瓜田李下。」

該 名分析員更認為股民若持有和電股份的話,不要等候下月初派息,趁現在股價反彈宜先行沽出,「和電已經完成佢嘅歷史任務啦,○四年當日決定分拆和電上市,已 經開始呢場『救母記』,因為當日和電只係賣舊股上市,和黃已落袋七十億,和電就斗零都集資唔到;之後和電一直都冇派息,直到賣出印度電訊業套現八百幾億, 才派發一次特別息,估唔到今次故技重演,又削肉救母派多次特別息。其實和電主攻新興市場嘅電訊業務,例如以色列、印尼、泰國及越南等地,實在好需要資金壯 大規模,而家盡派現金,等同自廢雙臂。」

除了這名分析員睇淡和電前景外,德銀證券更在宣布派特別股息當日發表報告,指糧餉耗盡後,和電上市時部署成為區域性電訊集團的夢想已畫上句號;而持有和電逾半成股權的兩大機構摩根大通及T. Rowe Price,亦即時大手沽和電先行套利。

大贏家和黃

和黃發言人強調,和電是和黃旗下附屬公司,派息不會影響和黃的損益表,即不會有特殊盈利入賬,而截至今年六月底,和黃持有一千七百二十億元現金。

雖然和黃現金看似充裕,但同期的流動負債亦高達一千五百多億元。和電派特別息後,和黃的好處是在其資產負債表中,會帶來逾二百億元特殊現金;而和黃主席李嘉誠,因私人持有半成和電股權,也袋袋平安十八億元。

事 實上,自從和黃沾上3G業務後,幾乎每年都靠變賣家當來製造特殊盈利,以確保每年業績「見得人」。據說今年年中,正當油價長期高踞每桶一百美元以上時,和 黃曾有意出售旗下的赫斯基石油部分股權,但後來油價徐徐落下才未能成事,再加上和黃旗下其餘多瓣核心業務如零售及港口等,也受制於經濟周期,造成資金有壓 力;在刻下現金是王情況下,今次和電派發高息,正好為和黃下一場及時雨。

和黃年年賣產

注:06及07年電訊業務虧損,為除息稅後虧損,其餘年份為股東應佔虧損;所有資料來自和黃年報。

*為和電資產,但整合在和黃年報內。

破200 篇鉅獻:短炒之術


買點
1. 抓一星期多次出現52週新高股

這肯定是一隻強勢股,可能一買就贏錢

2. 找持續上升的股票

找它的支撐線,在接近支撐線買入,止5-10%止損

3. 急跌出現反彈,跌破50線,距離20%的股

如一買即升,以50日線為計數位,沽出一半,其餘一半可視乎升不升破50日線而定
如一買即跌,以5-10%止損

4. 突破長期橫行區的股

又是一買即賺的股,慎防突破後有一小型、短期回抽

5. 強勢但小幅回檔的股票

找出其支撐線,在此支撐線買進,以買價5-10%止損

賣點:
1. 單日轉向後反跌或急跌
可能是短期到頂的訊號

2. 跌破支撐線10%以上
中/長期跌浪的開始

3. 雙頂/三頂不破
可能已經有阻力

4. 跌破某些整數位

中大二年級學生祖父母棺材本鼓勵少年股神30萬賺200萬

2009-02-16  AppleDaily


【本 報訊】金融海嘯來襲數月,大富翁小市民統統成為股滙輸家,但年僅20歲06年才首次投資的中大學生洪龍荃,卻以準確眼光改為投資人民幣及內銀股,以之前從 股市贏得的200萬元本金,逆市中再賺取30萬,奇兵突出。雖已貴為百萬富翁大學生,但他依然節儉,希望將賺到的金錢到內地興建學校扶貧。記者:梁美寶

中文大學英文系二年級學生洪龍荃(洋名Larry),04年參加花旗銀行舉行的股票模擬投資比賽,以賺得10倍資本獲得冠軍,並贏得「少年 股神」稱號。06年他在父親及祖父母的鼓勵下,決定涉足真正的股票市場,祖父母更將畢生辛勤儲回來的30萬,給他用作第一筆資本。洪龍荃坦言,當時感到很 大壓力,擔心將祖父母的錢輸光,但獲父親及叔父鼓勵,終肯放膽投資。06年9、10月期間,他集中火力將大部份資本購入20,000股中國人壽,該股票升 值至30多元時,他沽出大部份股票,並開始購入小量中交建、建設銀行等內銀股。

去年改購人民幣

雖然投資戰場一帆風順,但07 年底他開始感到不妥:「我記得當時好多人唱好08年香港股市,又有奧運、美國總統選舉等,恒指又日日升,又有好多股神出現。」他跟父親、叔父討論股市,各 人均覺得情況不正常、太誇張,洪龍荃開始分批撤離股票市場。08年起他開始逐步將股票賣掉,9月將套現所得的資金投入100萬買入人民幣,餘下手持約80 萬則用作趁低吸納股票。去年10月27日港股暴跌12.7%當日,他以2.68元低位購入10萬股建設銀行,4.5元、4.6元時將之賣出。單於金融海嘯 來襲的三個多月,他改變的投資組合,已賺取約30多萬,成為海嘯下的小數贏家。

不炒高風險窩輪

洪龍荃坦言每日約花一小時閱讀 財經相關的知識,課餘時又修讀金融課程,考取相關牌照,希望將來畢業後有助投身金融界。他強調個人投資有五大原則,包括不借貸、不炒高風險的孖展、窩輪 等、須持續進修及集中火力投資。「雖然好多大學生會借孖展炒股,但我都覺得太高風險,應量力而為,同埋最緊要係眼光準,有啲人選擇買來賣去,但我反而覺得 睇準啲,集中投資效果會更好。」投資得利,洪龍荃並無打算炒股當正職,仍希望當全職學生,努力完成學業,上課時更從不帶電腦看股價作買賣。「我都見過有啲 同學上堂都掛住睇股市,我寧願專心啲讀書,再抽時間投資,仲要揀穩健方法。」

現時持現金為上

至於今年投資方向,他認為股市波幅仍然太大,故不打算作大量資金投資,反而多持現金為上,看準時機才再度出擊。他不時會在網上發表投資意見,網誌為http://stock-challenge.blogspot.com。

少年股神投資主要戰績

‧香港交易所(0388)

購入價:約69元(07年3月)

賣出價:200多元

數量:3,000股

盈利:約40萬元

 

‧滙市購入人民幣

購入價:1港元兌0.875人民幣(08年9月、10月)

賣出價:目前仍然持有

數量:100萬元

盈利:約4、5%

 

‧建設銀行(0939)

購入價:2.68元(08年10月27日)

賣出價:約4.6元

數量:10萬股

盈利:約20萬元

 

‧中國人壽(2628)

購入價:14、15元(06年9月至10月)

賣出價:30多元

數量:2萬股

盈利:約30萬元

註:以上組合只屬洪龍荃主要投資,另有買賣其他股票及持有現金

資料來源:洪龍荃

特稿投資所得擬助內地失學童

人稱Larry的洪龍荃雖然已賺到人生第一桶金,但他堅持不會用投資獲利所得的金錢,仍然努力做兼職賺取生活費,他更是「慳仔」一名,在學校用膳每餐不超過20元。這名大學生股神更希望將來能把賺來的金錢,用以協助內地失學兒童。

三份兼職省吃儉用

即 使投資有道,Larry堅持不會依賴投資所得度日,目前仍有三份兼職,每月約賺取兩、三千元作生活費,該筆以百萬計的巨款只作不動產。「人有錢嘅時候,我 擔心會養成懶性。200萬對社會嚟講其實可能係好細數目,我覺得我只係人生過客,錢係帶唔走,希望將賺到嘅錢將來可以回饋社會。」他現在仍是無車、無樓一 族,生活與一般大學生無異,還繼承了父母及祖父母的節儉傳統。他表示除了每月花數百元交通費外,每日三餐在學校用膳的花費分別不能超過20元,也從不買名 牌。為了保持個人儲蓄習慣,每月也會把千多元存入基金,以備不時之需。Larry說,將來希望把所賺到的金錢,用以協助內地失學童,為他們興建學校,令更 多人獲得知識。他說,祖父祖母在內地為醫生,但來港後沒有考取有關牌照,只能在工廠內當工人,即使父親也因當時經濟不佳,未有機會升讀大學,故他年幼時已 明白讀書、獲得知識非常重要,更需要辛勤工作及儲蓄,才能把所得回饋社會。他每次投資得利時,也必定會捐錢予慈善機構。本報記者

三不可思議事件-中國科技(985)、南太EEP(2633)、新濠國際(200)


昨天發生了多單怪事:


(1) 大把錢,要集資:


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090224/LTN20090224068_C.pdf


公司宣佈25合1,再1供5,每股0.15元,集資3.86億至4.16億,包銷商為大家非常熟悉的金利豐。


公告稱:


供股之總所得款項將不少於398,000,000港元(假設於記錄日期前並無行使可換股票據所附任何權利),但不多於約428,000,000港元(假設於記錄日期前已全面行使可換股票據所附權利)。供股所得款項淨額估計將不少於約386,000,000港元,但不多於約416,000,000港元。


按本公司日期為二零零八年四月八日有關(其中包括)更改第二組配售事項所得款項用途之公告,第二組配售事項之部份所得款項淨額約915,000,000港元擬用作就日後收購礦物資源業務提供資金。基於建議收購上海虹口世紀大酒店(按本公司日期為二零零九年二月十三日之公告所披露),董事會希望更改上述來自第二組配售事項之部份所得款項之用途,將該所得款項之部份連同供股之所得款項淨額用作收購上海虹口世紀大酒店及/或投資於本集團主要業務(即投資金融工具及物業投資)。


但是細看公司的業績公告:


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20081218/LTN20081218474_C.pdf


公司有14億的現金及5億的股票投資。


又無端端去買樓投資:


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090211/LTN20090211371_C.pdf


點解要做呢D事?


2. 南太私有化


前幾日就公佈大虧的業績:


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090209/LTN20090209401_C.pdf


過幾日就公佈私有化,每股1.5元。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090224/LTN20090224004_C.pdf


其實同幾年前私有化價錢一模一樣。


3.低價賣資產:


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090223/LTN20090223357_C.pdf


公司以1,200萬元售一項業務80%權益予新濠環彩(8198,前威發國際)主席陳錫明先生,更附一項認沽權,以300萬出售剩餘20%股權予他。


最奇怪的是,如公告所述,2007年這項業務的盈利達900萬元,80%即佔720萬元,如1,200萬購入,即是說該項業務的P/E為1.6倍。

為何會這樣便宜?大家想知道嗎?


想看背後的故事,請留言投票,若有任何一項留言超過十五條,我會先寫那個,之前的財技利器投票仍然有效:


http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=4775
SOHO中国启动200亿元并购计划


From


http://www.caijing.com.cn/2009-03-04/110112193.html


公司董事会主席潘石屹称,中行给予SOHO中国的100亿元授信和融资,及公司的100亿元存款,将全部用于新项目的收购和兼并

 【《财经网》专稿/记者 程华 张映光】在获得中国银行各类授信和融资安排共100亿元后,SOHO中国将使用这笔资金及公司自有的100亿元存款用于收购和兼并北京、上海的商业地产项目。
3月4日上午,SOHO中国有限公司(香港交易所代码:00410,下称SOHO中国)与中国银行股份有限公司北京市分行(下称中银北京分行)签署了全面战略合作协议(下称协议),双方将在未来五年间建立长期合作关系。
根据协议,前述100亿元授信和融资安排包括但不限于房地产开发贷款、资产支持贷款、银团贷款、并购贷款等,具体以双方签署的确定性协议为准。
SOHO中国当天下午发布的公告称,在目前中国房地产市场
信贷紧缩的情况下,中银北京分行授予其100亿元的融资安排是“罕见的”,此举将增强SOHO中国的财务资源,使其得以在目前的行业下滑环境中加强和扩大并购规模。
“这次获得的100亿元授信和融资,将会与我公司的100亿元存款一起,全部用于新项目的收购和兼并”,SOHO中国董事会主席潘石屹在签字仪式上表示。
据他透露,SOHO中国已看好的收购对象,依然是商业地产项目,位于北京和上海的繁华地带,“就北京而言,不是CBD、南三环等地区”。
但潘石屹没有透露更多的收购细节,并否认此番并购计划是在“抄底”。
潘石屹称,“底是永远找不着的,不过现在我们谈的项目价格与2007年底相比,跌了一半。这意味着,我们拿出100亿元加上中国银行帮助的100亿元去收购,相当于2007年底的400亿元。况且,过去几年,谁也不愿意将繁华地段的项目出手。”
有业内人士指出,在目前低迷的市场情况下,一些主要靠银行贷款的商业地产开发商,由于迅速回笼资金的希望落空,面临较大的资金压力,市场会出现一定的投资机会。
中银北京分行行长助理臧新军表示,“SOHO中国准备在市场低谷的时候并购一些相对成熟的项目,我们会参与前期的跟踪、调研,贷款的具体利率将根据每个项目的情况来定”。
臧新军认为,
楼市仍然处于低迷阶段,但是从最近两个月的数据来看,成交量有所回升,今后银行将会有选择性地支持优质的房地产开发企业。
根据SOHO中国的公告,中银北京分行还将为SOHO中国提供资金投资管理、按揭贷款、发行中期票据和短期融资券等服务。而SOHO中国将在对方从事存款、国内外结算、信用卡等业务,总额应与其获得的贷款额相匹配。■


TDR詢價圈購200萬張 台股新焦點 康師傅 魏應州 8小時私密告白2009-12-14   今周刊 康師傅TDR掛牌前夕,康師傅控股董事長魏應州,在天津總部接受《今周刊》獨家專訪。

行事霸氣的魏應州難得卸下盔甲,在長達8小時的訪談中首度敞開心房,讓我們深入他的內心世界。

談失敗:當時太貪心,但我不會再跌倒!

談接班:65歲一定要退休,董事長交給兒子!

談分家:股權交付信託,四兄弟永不分家!

談經營:是財報殘忍,不是我魏應州殘忍!

8小時,這位中國泡麵霸主盡情告白,他想證明,他不是神,他只是一個有血有肉的平凡人!

撰文.周啟東、張惠清、黃玉禎 攝影.吳東岳康師傅TDR︵台灣存託憑證︶在台灣正式掛牌前夕,︽今周刊︾採訪團隊冒著零下三度低溫,飛到天津海濱的康師傅總部,獨家專訪打造中國最大上市食品帝國的康師傅控股董事長魏應州。

十七年來,魏應州日夜在這座中國北方城市不斷驅動他的軍團征戰中國,我們的採訪團隊不僅深入他的辦公室直擊,還首度見到魏應州帶著正在訓練接班的長子魏宏名、三子魏宏丞一起露面,顯示世代交替的計畫正在進行中。

在北風冷冽的冬夜,魏應州啜飲著紅酒,與我們暢談近五小時,隔天又在他的辦公室訪談近三小時,總計八小時馬拉松式的採訪,這也是魏應州首度接受媒體如此深度的訪談。

魏應州卸下霸氣的盔甲,露出不為人知、感性的一面。他談競爭對手、談失敗經驗、談管理,以及TDR之後的計畫、甚至談到未來退休的時間表與接班布局。

回憶一九九九年那次驚心動魄的失敗,他說當時太貪心、志得意滿一路往前衝,把康師傅推向瀕臨倒閉邊緣,﹁四十五歲跌倒還可以再起,若我是六十歲跌倒就不會爬起來了。我這輩子絕對不會再跌倒!﹂他用堅定的口氣一再重複。

現在康師傅滿手都是現金,相對於過去的貪心,他決定固守泡麵及飲料本業,由於本業每年仍有二○%以上的成長空間,﹁我絕對不會再去碰其他事業,不會像郭台 銘那樣什麼都要做!﹂康師傅今年營收獲利創歷史新高、魏家兄弟回台入主台北一○一、TDR又回台掛牌…,今年幾乎是魏應州人生的巔峰,但是他強調不會被成 功沖昏頭,「人生,棺材蓋下去才知道輸贏,之後會不會跌倒還不知道!」顯然過去的失敗,讓他保持警覺。

談話中,魏應州國、台語交雜,甚至不時出現英語單字,豐富的手勢及引用許多台灣俚語印證商場競爭,鮮活而有趣;而在訪談中,不論是談競爭對手或自我剖析,用字辛辣、直言不諱,也令人印象深刻,以下原汁原味呈現精采專訪內容,帶你深入魏應州的內心世界!

︽今周刊︾問(以下簡稱問):現在康師傅泡麵在中國的市占率已超過五○%,幾乎壓著競爭對手打,你為何可以持續大幅領先對手?

魏應州答(以下簡稱答):市場沒人和你玩,這不是好事,沒有人可以在這麼大的市場,一年還可增加六%的市占率。我們比較lucky,今年遇到通貨膨脹問 題,中國大陸的民眾窮怕了!所以一開始是通路商都買泡麵來囤積,要囤貨當然選第一品牌!接著因為CPI(消費者物價指數)一直漲,這下連消費者也來囤貨, 本來是買一箱的現在買三箱,這是這兩年康師傅在CPI上得到的一些好處。

談競爭 沒有對手不是好事第二就是因為當時我和統一﹁ㄍ一ㄥ﹂(僵持)著。那時候剛好是統一的世代交替,羅智先有兩件事要做,一個就是香港IPO︵首度公開發行︶ 上市,所以他要獲利;另一個就是他要從執行副總變成總經理,要有performance(成績),他可能想說如果和康師傅﹁ㄍ一ㄥ﹂下去,利潤就沒了,而 他又是學marketing(市場行銷)的,他會分析市場,開始把毛利不好的部分泡麵產品砍掉收起來,所以統一一邊收,我們就一邊撿(大笑)!

問:統一策略的改變,對中國未來的食品市場會留下什麼影響?統一有可能反攻嗎?

答:羅智先不了解中國大陸市場,他的背景是財務和marketing,所以他上來之後,把不夠規模的品項淘汰,他在台灣有7-ELEVEn這個通路可以這 樣做,這麼做非常smart(聰明);可是反過來在中國就不是這個樣子了。在中國你砍掉後段班產品可以省下一億美元,可是未來可能十億美元(營業額)都很 難要回來,所以比較可惜!果汁也是面臨同樣的問題,市場送給康師傅還有機會要回來,送給可口可樂以後就很難拿回來啦!

問:你回台法說會上曾說過,要在五年內挑戰可口可樂在中國的飲料寶座,未來你有具體的戰略嗎?

答:這是我們內部的語言啦,可口可樂已經三十年了,而我們在大陸約有十年。就大陸市場量來說,他們如果是一百,我們就是六十,未來如果專注在碳酸飲料以外的各項飲品上,我們認為有機會,所以訂下這個挑戰目標!

台灣與大陸同文同種,環境優勢對康師傅有利,但是別忘了,老外口袋很深,且有科學的管理方式,目前康師傅一年流進三億多美元現金,都不用去借錢。要和可口可樂競爭,全中國只有一個,就是康師傅,也就是因為過去不小心蓋了太多工廠,才有實力和他們競爭!

問:你的投資動輒上百億元,在做重大決策前夕,你會不會睡不著?

答:不會啊,躺下去就睡著了!你為什麼考試會緊張,因為你平時不努力啊!我是這個邏輯啦,所以你如果狀況都掌握好了,你要做這個決策就可以做啦,你如果自己沒有信心,就要請團隊做最後確認,不要去問神明、擲筊。

談失敗 絕對不會再跌倒問:一九九九年康師傅遭到空前的挑戰,可說是你人生重要的轉折點,可以談談當時的情況嗎?你學到了什麼?

答:其實人的本質就是貪心,而貪的過程有時就要付出代價。台灣話說「青瞑不驚槍」,台灣的中小企業沒看過大企業長什麼樣子,我老爸去世時也沒交代說你不能 太衝啊!那個時候就是貪!從九二年開始做麵一炮而紅,九六年香港IPO後,得到股票上市症候群,錢太多、亂花,擴大投資,蛇吞象去買味全,這是人禍不是天 災,總是沒經驗啊,連判斷都不會判斷,少年得志哪想這麼多!然後就跌倒了。

當時少年得志,去做了飲料和德克士,什麼都想做。泡麵有成功經驗就想繼續複製,九八、九九年利樂包生產線一買就是十多條,結果中國消費者在文革過後都不相 信人性,利樂包內容物都看不清楚,消費者不埋單,產品滯銷,最慘的時候我曾經虧了兩億美元!最後忍痛全部改成PET︵透明樹脂材料︶包裝生產線,到了○三 年營運才逐漸起死回生。

問:那時公司幹部、兄弟沒人敢建議你踩煞車?

答:有啊!那時人家跟我說什麼,我都聽不進去,所以就是人的一種迷失。

問:是所謂的「自我感覺良好」嗎?

答:不是,是大陸人說的「祖國情勢一片大好!」(大笑)當時其實快要黑色(黑字)倒閉,九九年那時候如果倒下來,銀行又來討債,我看三代的子孫都還不出 來。所以很感謝那時候日本三洋跟我們買了三分之一股權,我又翻上來,現在覺得只要是零以上都是我賺到的。有人跟我說,﹁如果魏董當年沒跌倒,現在不知道多 有錢,不用每天幫人打工。﹂但若當時沒人把我們牽起來,我們也不會有今天,所以要懂得感恩!

問:當時你曾去找統一總裁高清愿入股,為何最後沒有合作機會?

答:一九九九年我去找高老闆,那時我和高老闆不太熟,我找賴春田(前資誠會計師事務所所長)陪我去,一見面我就跟高老闆說:「年輕人沒經驗,不小心衝太 快,所以跌倒了,希望你可以牽我們一下」,他說:「沒問題、沒問題」,統一的人就是做人和氣做事霸氣,他們的文化就是這樣,「很好啊!我們內部再討論看 看。」後來我不知是第三次還是第四次去找他,高老闆說,要幫忙可以啊,你們就是管理不好,所以統一要派人去管。但我是希望統一入股,不是要合併,如果被統 一吃掉,我要怎麼向這一群人(康師傅股東、員工)交代?

結果報紙登出來,說康師傅管理有問題,統一要去接管,台灣的媒體寫出來之後,統一的人把它copy(複製),拿去給大陸的經銷商看,說康師傅都要倒了,你 們要買我們統一的貨,不要去買康師傅的。我立刻召集了全國的總經理,跟他們說:﹁如果要被合併,我寧願賣給雀巢,不會賣給競爭對手統一,賣給統一就是認賊 做父親!﹂不然整個士氣都消滅,玩不下去了。

這件事透過媒體傳到日本被三洋老社長知道,魏應州命不該絕,與統一無緣。和日本三洋簽約完後,我第一時間回到台北去找高老闆報告,感謝他這段時間的幫忙,雖然沒成還是很感謝,高老闆其實做人是很好的!

問:從這件事你學到什麼教訓?

答:就是這輩子不會再跌倒,天公不會疼你第二次,當時我四十五歲跌倒,我常常說,若我是六十歲跌倒,我就不會爬起來了。社會是現實的,人家都說魏應州現 實,不是我現實,是財務報表現實,財務報表只能錦上添花,不能雪中送炭,所以我那天才跟媒體說,我手上握有八億美元現金!

談管理 霸氣是為了企業成長問:很多人都說你很霸氣,自己如何看你自己的管理風格?

答:從九二年開始到○八年,康師傅總共請了八百多名台灣人,現在剩下一百三十人而已。頂新從一個台灣中小企業發展來到大陸,招兵買馬招來各路英雄好漢,講 難聽一點是三教九流,一定要有這個過程,所以要一直砍人、砍人,我才說要從軍政、訓政到憲政,你們媒體寫我霸道我都照單全收,收起來放著,千言萬語,說也 說不完。

現在面臨的是企業越大,責任越重,就像爸媽會要求小孩這次如果考第三名,下次希望能不能考第二名、甚至第一名。投資人也像父母一樣,他會期待你賺五億變賺 六億、六億變七億元,所以你不能停。大家說我霸道、霸氣,但你要讓老二離你越遠越好,所以你必須不斷動腦筋創新啊!

問:如果只會罵人,企業就會成功的話,很多企業都成功了,你的魅力在哪裡?

答:魅力我不能自己講,但是我知道晚上睡覺的時候,好像我有一點魅力(大笑)。

我只有念到初中,什麼都不會、又很粗魯,﹁歐北罵人﹂(胡亂罵人),這是事實!我都跟底下的人說,你們很﹁衰小﹂(倒楣),跟到一個一輩子不曾吃過人家頭 路的老闆,沒抬過轎,不知道抬轎的辛苦啊,是不是這樣?人沒有十全十美,這就是階段性嘛,這是一個過程,任何事情都要付出代價。

談未來 泡麵仍是大市場問:隨著中國經濟成長、居民所得增加,泡麵還會享有和過去一樣的高成長率嗎?康師傅會不會研發更健康的泡麵?

答:中國很大,北邊吃小麥,南方吃米,中國幅員大但結構不同,所以屬於三百多個點狀經濟,不是面的經濟。未來從點要發展成面,還要好長一段時間,所以方便 麵還有很大的市場。現在方便麵每年都還是有十幾﹁趴﹂︵%︶以上的成長,而這成長是指量的成長,不是質的成長,有些人以前可能吃七、八角的麵,但現在都吃 一塊多的,所以現在是質量並重,量的成長已經比較慢,我們也在發展高單價方便麵,以後可能會有新的「健康方便麵」。但要扭轉消費者先入為主的觀念很難,代 價很高。

問:以前大家談到康師傅都看方便麵,現在飲用水也有很大的增長,飲料未來的發展如何?你會跨足其他事業嗎?

答:我常說,如果生命可以重來,我絕對不會做飲料,實在是太競爭了!中國大陸方便麵一年有人民幣四百億元的市場規模,飲料則是它的五倍,有兩千億元;但是 方便麵只有二十個品牌,飲料是它的五倍,應該是一百個品牌,但實際上卻有三百個,因為它有規模以後,人人都想參與。

從飲料的產品屬性來看,其實水本身的產品差異性不大,不像冰紅茶等飲料有口味偏好的問題,所以maximum(最大量)做到三十五%就好,因為對獲利不是 很有幫助。現在的茶飲料有五○%的市占率,茶飲料有口味的門檻,我覺得要變成七○%是比較有機會的,和水不太一樣。

中國GDP自改革開放以來,前十年平均一○%,後十年也有八%,我把方便麵的成長目標設定為GDP的一.五到兩倍,飲料則是三到四倍,三到四是怎樣的概念 你懂嗎?就表示一年要成長二四%到三二%,本業成長還有很大的空間。所以我不能分心,我絕對不會再去碰其他的事業,不會像郭台銘那樣什麼都要做!我要把人 才、技術、系統、團隊培養好。

談TDR 募資一七○億做什麼?

問:康師傅TDR在台灣非常熱,香港的股價已漲到歷史高價,香港有些投資機構已建議投資人賣出康師傅,你如何看待外界的分析?

答:有的會加、有的會減麼,如果你從曲線來看,現在康師傅的股票當然是不能買啊!但你真正進去裡面看,要看我們未來發展的潛力,方便麵每年有二○%到三○%的增長應該是沒有問題。

回台發行TDR,現在價錢越好,我這個CEO壓力越大,因為投資人一定會challenge(挑戰、質疑)你。以前我過海關時,沒人認識我,拿出 passport(護照)章一蓋就走;TDR發行之後,大家都會認識我,「啊!魏應州,我上次買你的康師傅五十元現在剩四十元」,可能還會很生氣的蓋章, 以前沒人罵,現在會被人罵,也是另一股壓力。

問:TDR募集一七○億資金將會如何運用?台北一○一的股份還會增加嗎?還是會在台灣發展其他事業?

答:除了一○一地產外,我還是希望在文化產業、流通事業有些投入,但這要有機遇跟規畫,未來希望在台灣經濟發展上可以參與一些角色。地產我們仍是一個初學 者,怎麼去把事業經營好,二董(指弟弟魏應交)在這塊還有很多要學習,我們也需要老前輩的支持。未來不管上海或是兩岸,我們主要還是選擇聚焦在商辦租賃的 市場。我們還是希望把一○一品牌打響,未來可以變成主導經營的責任!

問:除了一○一外,聽說你想要花一億美元發展自己的故鄉,有何具體的規畫嗎?

答:因為大陸改革機遇,我努力累積一些成果,希望能夠回饋自己的家鄉。

我計畫在故鄉永靖設立「康師傅文化園區」,裡面將建醫院、博物館,甚至還有農場,可以體驗農村生活,所有的員工都要雇用永靖當地人,以促進就業,同時也讓 大陸同胞來台灣觀光時到永靖參觀,讓他們知道康師傅是這樣成長過來的,我希望未來三到五年內把故鄉的計畫弄好。

社會責任很重要,我可能朝設立交響樂或是管絃樂團方向規畫,其他就是文化的部分,康師傅希望建立泡麵博物館,兩岸三地我想建十個泡麵博物館,讓人見識中國飲食文化發展。

問:你會買媒體嗎?有些台商回台後開始投資媒體,你對媒體有興趣嗎?

答:哈哈……不敢!也不會(微笑),我們還是希望能夠聚焦在食品製造、流通或地產,畢竟要搏中國這麼大的市場,還是要聚焦,如果我們把這時間分配到陌生的地方,可能會耽擱事業競爭,因為這裡是奧林匹克級的競賽,一不小心就會被淘汰!

問:所以企業投資媒體不是一項好生意?

答:可以去投資,但不要涉入經營,董事長不要進去,像深綠的林榮三、深藍的蔡衍明,這樣就會去影響、去利用那個平台。像蔡老闆去投資媒體我覺得很好,不然 媒體都會倒掉,這樣就沒有監督的單位了,所以這種精神值得鼓勵。但若有權勢的迷失,自己跳進去做,那就不好了。

談退休 六十五歲交出董事長職務問:雖然你現在才五十六歲,仍然可以打拚很長一段時間,但是你有沒有退休規畫?

答:我是一個創業者,從無到有我非常了解,我有自己的設定,計畫六十歲把CEO交出去,六十五歲把董事長交出去,現在康師傅市值是一百五十億美元,未來會 增長成五百億美元,所以我未來會分拆為麵和飲料兩個事業體,設兩個董事長,老大魏宏名負責麵和糕餅,三子魏宏丞負責飲料,老二魏宏帆自行創業,當我的備 胎,因為世事多變化,好加在老天太疼我,剛好給我三個兒子(大笑)。

很多人,包括員工都說我永遠不會退休,我已有了計畫,就照計畫來執行,經驗與幹勁你要找一個平衡點!總有一天你得退吧?那是遲早的問題。

人家美國人真的很厲害,請一群退休的CEO來做董事,監督CEO並且協助他,他們有三%、五%的股份,天天跑去釣魚,像巴菲特和比爾蓋茲都把他們的(工 作)人生縮短,哪像中國人?棺材蓋下來,那些錢還看得到、用得到嗎?我就跟我那些弟弟說,你們就不要想那麼多,我們若能把頂新國際集團六個字,好幾代人傳 下去,擦得亮亮的就好了,不要去想那是誰的,那是社會的。

問:如果你退休最想做什麼?

答:我把人生切成四塊,第一個是○到二十歲,第二是二十歲到四十歲,第三是四十歲到六十歲,第四是六十歲到八十歲。○到二十歲時,天塌下來有爸媽幫你擋 著,只要負責讀書考試就好了;二十歲開始交男女朋友、結婚、生小孩、買房子,到四十歲之前,工作要做到死,但是這段日子最好過,是為了生存而工作;四十歲 到六十歲時,房子買了、貸款也付了,是為了生活而工作。

到了六十歲到八十歲,沒有工作你怎麼生活?這是一個很重要的課題,尤其是我們這種海外工作者特別容易有這種問題。

像雀巢是一家國際公司,員工三十歲到海外工作以後,都要六十歲才會回去,回去之後平均三年到五年就死了,所以從五十歲開始要慢慢培養第二興趣。從六十歲到 六十五歲,我要開始扶持公司的CEO,一個月我會陪在他身邊三個禮拜,還有一個禮拜的時間,我要去環遊世界、增廣見聞,如果我天天都去上班,那CEO也不 會成長。

問:你退休之後會住在哪裡?

答:當然是住台灣啊!頭在人家的天,腳踩人家的地,很不實在耶!

我們這種LKK,﹁老叩叩﹂還是思想保守,這裡(大陸)是賺錢的地方,台灣的人文和這裡還是有落差,我老了還是會回去住,落葉歸根啊!

我會買帝寶,就是為了以後可以回去住,以前鄉下人賺了錢蓋大厝四合院來住,現在人家幫我們蓋好了可以直接搬進去住。未來我還要在味全埔心牧場規畫養生村,裡面有醫療中心,未來的生活我都有事先的規畫。

問:你的一生經歷豐富,未來會出自傳與年輕人分享你的智慧嗎?

答:我沒讀什麼書,但是我的人生體驗比你們讀很多書的還多,我們中國人說蓋棺論定,棺材蓋下去才知道輸贏!我不想誤人子弟,這樣下去人家會把我當神!

魏應州是人,不是神!現在我自己都還沒學好,之後會不會跌倒還不知道,所以還有九年時間要考驗我。

魏應州語錄

1.「若要富,先修路」──在中國要致富,須先建通路。

2.「生意人,烏龜性地。」(台語)──生意人個性不能太硬,要多忍耐,看的是長遠的利益!

3.「寬作窄收」(台語)──一味增加耕作面積,不一定會豐收,他強調要專注本業,不能好大喜功。

4. 在大陸創業一路走來,如同走鋼索,隨時有掉下來的危險!

5.我們可以贏在起跑點,但關鍵是要贏到終點,中國的終點還很遠!

6.業務員在一個位置做太久就會弊病叢生,偶爾要換一下,不然會屁股重重,每天只想坐辦公室!

7.大家說我霸道我都能接受,關鍵是你能讓競爭的老二離你越遠越好,所以你必須不斷動腦筋創新!

8.面對未來多變的環境,“cash on hand”︵現金在手︶是最好的方法!

9.要小孩接班,就先讓他進公司,看看老爸有多行,讓他認同你,身教比言教更重要!

10.一個創業者,必須要有膽識跟衝動,但應該還要有科學方法加強實力,就有成功的機會!

(整理:張惠清)
200天線 CUP


http://hk.myblog.yahoo.com/Chui-Cup/article?mid=21109


 

發覺很多有識之士都看200天線,我都是看200天線的。(=/=我是有識之士)

 

移動平均線原本的意思是,藉著天數的平均股價來看出市場參予者的心理狀態。

 

即例如200天線代表了一年來股票的平均交易價,跌穿了200天線,即表示平均大約一年內買入股票而仍然持有的人都輸了錢,灰頭土臉、垂頭喪氣,或被人譏笑接了火棒,沒有「避過一劫」,說著長持股票才是王道,冬天都來了春天還會遠嗎?類似情況。

 

牛市熊市和200天線的關係,CKM大哥已講,不贅。

 

但隨年月推展,在幾十年前,只有個別「有識之士」才懂什麼是移動平均線,並且確實使用。到現在不懂股票的人都識up,銀行拿著餸籃流連的阿婆都在使用移動平均線,移動平均線的意義似乎已經和昔日不同。

 

昔日那背後大眾心理學的深層意義日漸退色,當誰都盯著那條線辦事的時候,那條線就真的是一條界線這般,如實物般存在,像鴻溝劃分楚漢那樣。那條線本身的存在也具有一定的意義和功能。

 

200天線和50天線就是在一直被無數的人使用著。我個人認為這兩條線是最具有意義的線。

 

不知道什麼時候,有個人跑出來發明了一條250天線。

背後的原因,和誰發明這東西,改日再談。

 

200天線和250天線差不多啫。

 

差不多先生?

差不多的話,誰那麼無聊去發明一些差不多的東西出來?

 

過了某些時候,那250天線變成報紙電視日日講的材料,又牛熊分界線,又呢樣果樣。

 

而原來的200天線,變成棄婦或者舊菜。財經演員和新聞報道員都跑去和250天線鬼混。

 

當然主宰市場的並不是財經演員和新聞報道員,而是魔鬼邪神大戶。

 

魔鬼邪神大戶是誰?有識之士也。

有識之士也不是只看一樣東西,而是看很多東西。

 

跌到去200天線的優質股(好的意思,或者優先被糟質的意思都得),當然不錯。但全世界大部份都跌到去200天線時,還在50天線上面的,或許更好。

大概如此。
远洋地产战略扩张第三关:冲刺200亿


http://www.21cbh.com/HTML/2010-2-4/165030.html


“今年远洋地产将销售目标调升30%—40%,向200亿元的销售门槛冲刺。”远洋地产掌门人李明近日公开向媒体表示,远洋地产已提出第三步战略计划,即从区域性的地产公司向全国性的综合性地产公司迈进。

据了解,2009年,远洋地产的销售收入达到140亿元,同比翻倍。

“公 司从2005年到2009年实施的第二步发展战略,截至去年年底取得了非常满意的执行效果,公司无论是从市场占有率,企业的经营规模,企业自身的治理结 构,以及形成的竞争能力,都全面超过了我们战略的定位和目标。”李明表示,2010年将成为远洋地产第三步战略计划开始的元年。”

“我们第三步战略的核心有两个,第一,通过三到五年,成为全国性具有综合实力,位居前列的房地产企业。第二,公司从一个以开发业务为主项,变为开发业务和物业持有经营以及房地产经营并重的企业经营结构。”

据记者了解,截至去年底,远洋地产销售额主要贡献还是来自北京、天津、大连等地,环渤海的区域特征十分明显。

“今年我们的重中之重就是拓展新区域,要从传统的以环渤海地区迅速地向长三角、西南、华南甚至是一些新的有市场前景的区域进行拓展,这也是继公司在完成资本结构重组和公司治理结构完善之后,公司又一项重要布局。”李明表示。

记者从远洋地产内部了解,为了备战公司第三步战略,远洋地产董秘李振宇已前往上海任远洋上海公司总经理,此外,远洋地产还在成都、重庆、海南、黄山等地成立了分公司,一改此前先有项目后有公司的做法。

众 所周知的是,去年远洋地产在资本市场可谓是春风得意。先后获得了300亿元的银行授信和外国银行财团7亿美元的贷款,同时还成功的发行了26亿元公司债, 不久前,中国人寿刚刚成为远洋地产的第一大股东。再加上去年销售的140亿元,目前公司可以动用的资金超过400亿元,现金达180亿元。

于是,业内人士普遍猜测,远洋地产今年将会利用手头的现金大肆增加土地储备。

“我个人认为对于一个上市公司而言,1500万平方米的土地储备就足够用了。”李明表示。目前远洋地产土地储备为1370万平方米,因此预计今年该公司将购入130万平方米的土地,动用资金额度不会超过200亿元。
中環在線:史玉柱賣股神飯局目標200萬 李華華2010-5-24  AD

 

創立巨人集團倒 下又東山再起嘅內地富豪史玉柱(圖),早兩個月學股神畢菲持拍賣午餐時間,3月中開始五日間已達66666元人民幣,最近再update報價,至今已去到 189萬人仔,即係同佢食餐飯一粒鐘要成63萬。

史玉柱嘅飯局拍賣要到下月15日先至結束,據負責呢次拍賣嘅優米網估計,飯局應該可以好快 去到200萬元人仔。

史玉柱嘅價,同畢菲特當然冇得比。股神2000年推出佢個飯局拍賣以來,喺2008年拍出211.01萬美元嘅歷來最 高價,當年就係由嚟自中國內地嘅私募教父趙丹陽投到。

舊年因為金融海嘯後冇耐,拍賣價只得168萬美元,即係有成1310萬港銀。今年係股 神第11度拍賣,安排喺下月6日至11日喺eBay競投,個市好番,唔知可唔可以再破紀錄呢?

李華華
中環在線:同巨人撐枱腳 3個鐘盛惠200萬 李華華


2010-6-18  AD

 

股神畢菲特拍賣 慈善午餐已經做咗好多年,仲越叫越貴,步步高創辦人段永平、神州「私募教父」趙丹陽,都同股神食過飯,仲話獲益良多。今年股神嘅慈善午餐會拍賣,中標價更 達到260萬美金。若果有個華人有樣學樣,你估拍賣到幾銀呢?

佢係邊個?咪就係內地傳奇富豪「巨人」史玉柱囉!你可能質疑……佢夠號召力 咩?我哋先幫佢起起底。話說佢90年代創辦電腦軟件公司,因為咁而成為富豪,但投資起巨人大廈令佢由天堂撻落地獄,97年宣佈破產,一切由零開始。佢後來 透過賣保健飲品、網遊同其他投資,唔使十年,賺番過百億人仔。

拍賣午餐會滬商人奪標

史生嘅人生夠晒傳奇,喺為期3個月嘅拍賣 過程中,有成268人爭住同佢相聚一刻。拍賣嘅叫價有成683次,最終由上海商人蘇彥彬用200萬人仔奪標。你估蘇生同巨人食飯嗰3個鐘會傾啲咩?原來佢 除咗仰慕巨人獨特嘅商業行銷模式同市場運作經驗外,仲話自己有份投資計劃想向史玉柱推薦。至於諗到呢個「名人時間拍賣」嘅,係央視《贏在中國》前製片兼主 持王利芬,佢亦大方承認,呢個創意係嚟自股神嘅午餐拍賣!

李華華
中環在線:富士康當黑印度200員工送院 李華華

2010-7-27  AD

 

台灣首富郭台銘(圖)近排黑仔到痹,唔通虎年犯太歲?幾個月前佢大陸嘅工廠不斷有員工跳樓自殺,搞到要搵人打齋,郭老仲親自走去深圳安撫員工,最後要全體大加薪,件事先叫做靜咗落嚟。點知……一波未平一波又起。

噚日輪到富士康集團喺印度欽奈(Chennai)間工廠出事嘞!話說嗰度發生有毒氣體洩漏,被勒令停工;據報有成200幾個員工出現嘔吐、呼吸困難等症狀,要送去醫院o忝!

富士康發言人梗係急急出嚟解畫啦!佢話欽奈廠係新廠,生產手機零組件為主,啟用前用過殺蟲煙劑,懷疑員工吸入殺蟲劑先搞到身體唔舒服。佢仲話多數員工已經出院返咗屋企,留院觀察嘅得28人,工廠仲會喺一個星期內復工。印度係佛國,唔知郭老今次會唔會去祈個福、求個平安呢?

李華華
 
快速开发直逼龙头万科 上半年恒大收金超200亿元

http://epaper.nbd.com.cn/shtml/mrjjxw/20100831/1596544.shtml

 每经记者 朱玲 发自广州
新政调控之下,不少开发商收紧战略,业绩下滑,而上市不足一年的恒大地产(03333,HK)带着一股初生牛犊不 畏虎之势,销售业绩却逆势上扬。8月30日,恒大地产交出了上市后首份中报,在近期已公布中报地产公司中,恒大地产成为首个收入破200亿元的公司,整体 实力直逼龙头万科。
据中报显示,截至2010年6月30日,恒大地产收入飙升至203亿元,较去年同期激增11倍,而公司净利润达23.3亿元,同比翻近两番,相比万科的28亿元仅一步之遥。
收入激增11倍
久经波折,去年11月才赴港上市的恒大地产,在众人的眼中,不再是地产的“新生军”,而是可以与龙头万科抗衡的实力企业。经历了上市的阵痛,今年又遭遇有史以来最严厉的政策调控,上市不足一年的恒大地产,却表现出应变危机的娴熟。
上半年市场正处于政策严调之下,恒大地产率先而动,祭出降价大旗,当月业绩逆势飘红。8月30日,恒大地产更是交出了一份令市场惊叹的靓丽中报,成为上半年首家收入突破200亿元的公司。
截至2010年6月30日,恒大地产营业额创收203亿元,相比去年同期的16.4亿元,涨幅达到11倍,令人惊叹。公司毛利达到49.5亿元,相比去 年同期涨了8倍;而公司的净利润由去年同期的5.2亿元上升为25.0亿元,同比上升380.8%;股东应占利润由去年同期的5.0亿元上升为23.3亿 元,同比上升366.0%。
今年上半年,恒大地产的合约销售额达到209.8亿元,相比去年同期的102.39亿元,同比上升104.9%; 合约销售面积由去年同期的215.9万平方米,上升为333.9万平方米,同比上升54.7%;在销售均价方面,今年公司销售均价相比去年同期提升了 32.5%,达到6282元/平方米,而去年销售均价为4743元/平方米。
记者调查发现,目前在已公布中期业绩的万科、保利、碧桂园、雅居 乐、龙湖等地产公司中,其主营业务收入超过百亿的企业不足十家,分别为万科的167亿元、中海地产的153亿元,碧桂园的117亿元,保利地产的112亿 元、龙湖的104亿元,而恒大地产却逆势成为市场行业领跑者,收金达203亿元。
经过比较,记者注意到,万科今年净利润达28亿元,远远超过 保利的16.27亿元,而恒大地产公司股东应占利润已达了23.2亿元,直逼万科。此外,受新政调控的影响,市场成交萎靡到历史低谷。4月份之后,不少公 司的业绩更是下滑达30%之多,市场形势风声鹤唳,谈“政”色变,开发商、购房者处于胶着状态。
但恒大地产5月率先应变市场危机,全国打出 “85折”的降价大旗,除了2月春节外,记者注意到恒大地产今年上半年每月销售不论是同比,还是环比,均为大型上市房地产企业中唯一实现双增长的开发商; 而今年上半年的合约销售面积超333万平方米,也创下了已公布销售业绩公司中全国第一。
中报会现场,恒大地产主席许家印表示,恒大地产200多亿元的营业额收入,在众多开发商中名列前茅,反映出恒大强大的执行力,实现跨越式的发展,此外主营业务利润为公司核心的盈利能力,为股东带来丰厚的回报。
“在政策调控之下,很难想象上市不久的恒大今年上半年会有这么好的业绩,赶超万科。”一业内资深地产人士如此表示。此外他认为,这无疑与恒大前瞻的销售策略和项目的快速开发策略有关。
绝不囤地
今年以来,中央多次出台政策严厉控制房价快速上涨问题,从信贷金融政策到市场销售,最终将高房价矛头直接指向房价的源头——土地监管。从中央到地方政府,更是多次重拳出击严控开发商囤地行为。
而近期,国土资源部更是联合银监会严查开发商囤地行为,公布了一份全国高达2815宗闲置土地的名单,部分大型房企榜上有名。面临仍未放松的政策调控,闲置黑名单更是将胶着的市场预期推向或将缩紧的趋势。
不少业内人士指出,面临复杂的、还未明朗化的经济环境以及政策,未来市场风险难定,当下不少地产公司收紧战略,拿地方面更是放慢脚步或者停止。
而在土地市场甚为低调的恒大地产,尽管处于“紧张市”,并未少拿地,更是没停止拿地的脚步。“现在市场处于低谷期,土地价格也到了一个低的峰值,正是拿地的好时机。”夏海钧在此前的业绩会上如是说。
就在该公司公布中期业绩的前三天,27日,恒大地产以19亿元的价格收购了佳兆业旗下位于广州珠江新城商业地产项目,占地面积为7106平方米,而现有可售面积9.2万平方米;而在7月6日,恒大地产重金拿下山西太原项目,支付地价达9.15亿元。
中报数据显示,今年上半年恒大地产新购土地26幅,新增土地建筑面积2221万平方米,截至目前恒大地产的土地储备总量达到7238万平方米。
虽然拥有较高的土地储备,但在多次的业绩会上,夏海钧均态度坚决地表示“恒大绝不囤地。”
“尽管恒大有高达7238万平方米的土地储备,但是在建面积达到了2306万平方米,占总土地储备的32%,创下了全国在建面积最大的开发商。”中报业 绩会上,恒大地产集团董事局主席许家印如此表示,而且按目前很大的开工面积计算,目前的土地储备也只能维持3到5年的开发需求。他表示,恒大拿地后就快速 开发,截至6月30日的73个项目有67个已经大规模开工建设,开工项目比例达92%;所有项目均严格按照土地合同在约定期内开发完毕。
同时,他表示,恒大地产土地储备,是为需而备,是企业正常发展而配备的生产资料。恒大的每个项目都是快速开发、大规模开发、快速销售、低价销售。
“恒大上半年交楼均价5192元/平方米;每个项目一年四季都有楼可售,绝不惜售”。许家印说道。
一资深的房地产人士对记者表示,目前国家打击开发商囤地,非常明显就是遏制过快上涨的房价,从供应量上解决房价问题。
该人士指出,所谓囤地,就是囤积居奇,通过囤积土地、等待土地增值来牟取暴利,一般来说,有四种情况,一是拿地不开发或一点一点慢慢开发;二是动工不建但伪造建设假象;三是拿了预售证不卖房;四是即便卖房也以很高的房价捂盘惜售。
快速开发直逼万科
作为在港上市的“新生军”,恒大今年来的表现可谓不俗,以快速开发的模式赢取市场的肯定。
高达203亿元的收入,激增11倍,主营业务利润激增12倍,毛利激增8倍……这是恒大地产上市后首份靓丽中报,多项指标创下新高。而让股东看重的更是恒大地产已达23亿元的净利润,这比万科28亿元相差无几。
“目前不少开发商的新项目资金来源大部分是卖楼资金,其次才是银行信贷以及市场融资方式,特别是目前市场不好的时候,快速开发就是非常适当的策略举 措。”一证券分析师表示,在今年的政策市下,快速开发的房企,业绩一定优于开发缓慢的企业。而在市场形势不明朗的情况下,快速开发将会使公司资金得到及时 回笼,现金流得到稳定的保障。
“通过标准化运营,实现从拿地到销售6~8个月的快速开发模式。”恒大一内部人士如此表示,截至2010年6月30日,恒大地产拥有在建项目67个,在建工程面积为2306万平方米;其中在售项目41个,已取得预售证面积696万平方米。
“市场危机到来时,现金流最重要。”一地产商人士曾对记者如是表示,现金为王就是市场的领导者。
截至2010年6月30日,恒大地产拥有未使用的银行授信额度252.4亿元、尚可收回的合约销售金额57.9亿元人民币,连同期末现金余额,拥有可动用资金495.2亿元人民币;而现金动用余额达211.9亿港币。
“我们实际每月的现金余额都在150亿元港币以上。”恒大地产高层对记者表示,现金流方面,公司一直坚持稳健经营策略,保持充足现金流。年初,公司计划每月现金余额保持在100亿元港币左右。
而今年以来,恒大先后两次成功发债,募集资金达13.5亿美元。1月成功发债7.5亿美元;2010年4月在新政出台前,恒大地产再次成功发债6亿美元。
据悉,尽管恒大拥有7000多万平方米的土地储备,但截至目前总地价款375.6亿元,已付239.4亿元,未付土地款累计为136.2亿元。未付土地款按照协议2010年下半年需付65.4亿元,2011年内需付59.6亿元,2012年内需付约11.2亿元。
做老百姓买得起的住宅
“恒大的利润主要来自于超前的发展战略,来自于超强的成本控制能力,来自于战略合作伙伴(供应商、建筑商)的让利,恒大要少赚老百姓的钱,要多建老百姓 买得起的精品住宅。”在本次恒大地产中报业绩现场,很少露面的恒大地产主席许家印在业绩会上强调,恒大“民生地产”的理念,是要让利于民。
一直以来,恒大地产将其品牌定位在民生地产,若要让利于民,这必然让恒大需从成本源头控制,而在众多的成本中,土地成本占比较重。许加印认为,恒大利润主要是源头土地成本的把握。据悉,恒大上半年交楼均价5192元/平方米,核心净利润率10%。
今年以来,在上半年取得优异成绩的地产公司中,其二三线城市的项目销售额占比较重,诸如保利、万科等公司其二三线城市为其总业绩提供了有力的支撑。
恒大地产中报显示,恒大二三线城市合约销售占比达90%。进入的36个城市中,89%为省会级城市,且大部分集中在二三线及城乡结合部城市。在这些城市中,恒大地产土地平均成本519元/平方米;新增土地平均成本738元/平方米。
此外,标准化运营与集约化管理,降低了运营成本。据悉,今年上半年恒大地产的销售及行政费用占营业额的比例由去年同期的46.7%,大幅降低至6.6%,下降40.1个百分点。
许家印还表示,除了自身成本控制,还需要战略合作伙伴包括供应商、建筑商让利也必不可少。由于统一的采购、配送,有的原材料采购价是市场价的2~3折,降低了材料成本;工程集中招标,降低了建设成本;恒大目前精品战略联盟伙伴已增加至300多家。


南京200亿地王底价出让 中冶或借“马甲”一展大手笔

http://epaper.nbd.com.cn/shtml/mrjjxw/20100920/1876716.shtml


每经记者 张初亮 发自上海
昨日(9月19日)下午,南京两块位于下关滨江的“巨无霸”地块出让,出让价高达200亿元。这一全国关注的土地出让,吸引了近百位记者前往现场。从竞拍企业代表入座,到地块书面报价结束,仅花费约十分钟。
最终两地块分别以底价121.471亿元和78.93亿元出让,竞得者都为南京临江老城改造建设投资有限公司。公司三位竞拍代表在竞拍结束后,从拍卖现 场前台侧门匆匆离开,并未接受任何采访。而有业内多个人士表示,南京临江老城改造建设投资有限公司身后正是央企中冶置业。
竞得者有央企背景
将200多亿元的天价地块收入囊中的,为一家名为南京临江老城改造建设投资有限公司。有南京业内人士表示,竞买单位是央企中冶集团为拍卖临时组建的公司。
据知情人士透露,南京临江老城改造建设投资有限公司于2009年8月8日注册,原为南京房管局下属公司,曾开发南京华荣大厦。但昨日《每日经济新闻》记者未能与南京房管局取得联系,未能证实上述说法。
该知情人士表示:“南京临江老城改造建设投资有限公司为国资加央企的背景,基本可以确定。国资背景的进入,主要还是为了拆迁,以后会慢慢退出。”据了解,两地块均为毛地出让,地块上尚有建筑未被拆清。
两地块合计出让面积高达1000亩,超过90个标准足球场的大小。由于体量巨大,总价高昂,此前业内猜测夺地者必为央企,而央企中冶将会夺地的传言也早 有耳闻。在南京临江老城改造建设投资有限公司获地后,有南京业内随即表示:“中冶占该公司80%的股份,实际上就是中冶拿了地。”
南京网博机构孙海在接受采访时称:“具体中冶占了临江老城改造建投多少股份,我还需要了解,但应该占了绝大部分股份。中冶在南京拥有不少项目,包括众多保障房项目。”
中冶早就涉足南京地产
早在2009年4月,南京市国资集团、下关区政府、中冶置业三方即签订了《南京下关滨江区域老城改造项目整体开发合作协议》,成立注册资金为50亿元的项目公司,准备打造南京长江沿岸的“南京外滩”。
资料显示,中冶置业南京有限责任公司的前身,为南京市房地产综合开发总公司和南京联宇开发建设有限公司。两公司改制重组前,先后在江苏省内开发建设了春风大厦、华侨公寓、华荣大厦、苏州丽景苑等几十个各类项目。
昨日出让的两幅地块,前一幅用地折合楼面价为5929元/平方米,后一幅折合楼面价为8272元/平方米。
目前南京下关滨江区在售的楼盘,包括世茂外滩新城、天正桃源、长江峰景等楼盘,在售均价为2万元/平方米以上,部分房源则接近3万元/平方米。因此有业内指出:“两幅天价地块,尽管还需拆迁等,但算上建安成本仍有较大的利润空间。”
尽管多方猜测,但中冶方面尚未表示自己为南京200亿元地块得主。记者目前也未能从中冶方面得到确切消息。


讓玻璃變薄 鈔票就變厚 正達 關鍵200天 拿下蘋果大訂單

2010-10-04 TWM  
 

 

去年,《今周刊》專訪正達,它只是一家月營收不到一億元的玻璃加工廠;今年,再訪正達,卻已是一家月營收逾三億元,單月出貨高達五萬片的觸控玻璃廠。

在關鍵兩百天裡,究竟它是如何成功拿下蘋果訂單,且讓Google聞名前來?

 

撰文‧賴筱凡

九月二日,在苗栗縣銅鑼工業區裡,一名打扮輕便,只著簡單襯衫、牛仔褲的年輕人,正在公司裡忙著接待國外來的客人;這是他近期少數能停留在台灣的時間,因為在大陸的工廠正如火如荼地擴產,他是鴻海轉投資子公司,正達國際光電的董事長鍾志明。

難得現身的鍾志明,在招待客人的空檔,簡單用一句話談了他對正達大躍進的看法,「多虧大客戶與鴻海的幫忙。」不喜居功的鍾志明,今年才四十歲出頭,卻深獲鴻海董事長郭台銘青睞,他沒有什麼成功的祕訣,追隨父親鍾榮華而繼承家中的玻璃事業後,就是挽起袖子帶頭衝,在正達一度處於倒閉邊緣時,始終沒有放棄。

受金融海嘯影響,去年訂單大幅縮減,在最關鍵的兩百天裡,鍾志明帶領正達員工,二十四小時不間斷地研發嘗試,直到蘋果點頭,把iPad與iPhone 4訂單雙雙給了正達。

 

一看瑕疵就知道問題

 

挑戰○.四釐米的不可能

隱身在苗栗縣銅鑼工業區的正達,沒有金碧輝煌的大廳擺設,更沒有雄偉的大樓建築,不明所以的人一定會好奇,一家股本只有十五億元的公司,做的是玻璃加工,哪來的本事奪得所有人都垂涎的蘋果訂單?也讓鴻海、宏達電爭相投資?

答案很簡單,正達掌握的正是觸控面板最上游的關鍵領域:ITO導電玻璃。

時間回到去年六月,那是金融海嘯餘波蕩漾的時節,原本寄望Windows 7能點燃觸控風潮,卻被金融海嘯冷水一潑,訂單量銳減。「那時候沒有擴產計畫,更別說有訂單壓力。」正達總經理江嘉斌回憶,雖然狀況已不像二○○四年連一張訂單都沒有那般慘烈,但也讓正達在去年虧掉一.五七億元。

那是一段各大電子廠都勒緊褲帶過生活的日子,連面板二虎友達、奇美電,也合計大虧逾一五○億元,正達的表現並不比別人優異,但幸運女神卻挑上它,選在這時候降臨。

「他們要我們減薄,做出○.四釐米的玻璃。」江嘉斌口中的「他們」,就是選中正達的「幸運女神」——蘋果。

這對於正達來說,並不是一件容易的事,因為玻璃一做薄就容易破,更何況是要挑戰跟隱形眼鏡厚度一樣薄的○.四釐米,薄度不到過去他們做一釐米玻璃的一半。

 

已居蘋果供應鏈關鍵地位

下一步 要讓出貨量再倍增而這還不是最大的問題,因為「從製程到設備,都必須遵照客戶的指定。」過程中任何一個要素的更動,都可能造成品質變異。

但他們還是得做,別無選擇。

光電背景出身的鍾志明仔細研究了一遍又一遍,「可以做,有機會。」過去十四年來,正達已從家用玻璃轉型投入工業玻璃,減薄與化強是正達的兩大強項,在○四年的谷底,正達都撐過來了,現在「幸運女神」已捧著訂單上門,只要能突破研發瓶頸,沒有道理不做。

於是,正達開始動了起來,他們得先從把玻璃厚度減薄至○.五釐米做起。在開始研發的前兩個月,蘋果甚至還派人到正達的廠房裡駐點,一個環節一個環節地盯,就是為了確保每個細節都在掌控中;郭台銘常掛在嘴邊的那句「魔鬼藏在細節裡」,正是最佳的寫照。

然而,頭兩個月都沒有良品產出,幾乎要把研發人員逼上絕境,「就算薄度已做到○.五釐米,可是只要進到洗片機後有刮傷,就不合格。」蘋果完美的要求,已經到了匪夷所思的程度,蘋果執行長賈伯斯更是以挑剔的審美觀聞名,如果賈伯斯將iPhone 4放到口袋,拿出來卻是一片刮傷的鏡面,追求完美的賈伯斯怎麼可能忍受。

為了要不停嘗試,正達的產線幾乎沒有停過,有的時候玻璃出爐時間在半夜,鍾志明也會要求員工把做出來的玻璃留下來讓他看,即使一出爐就破了,他也得看過碎片。「他是做到光看碎片就知道怎麼破的。」在江嘉斌口中,從小就與玻璃為伍的鍾志明,對研發投入的程度之深,是其他研發人員難以媲美的境界。

當時,鍾志明所堅持的信念只有一個:「等到不會破的時候,就有機會。」不過,問題又來了,因為即使玻璃產出時沒破,卻可能在冷卻後熱脹冷縮,隔日一早只見滿地碎玻璃,「這表示良率還不夠好。」江嘉斌說,為了讓玻璃薄度達到○.四釐米、不刮傷、不碎裂,正達不斷嘗試,反正因為訂單少,生產線空著也是空著,直到所有問題都解決的那一刻,已經是兩百天過去了,他們才算真的拿到這份由蘋果掛保證的訂單。

成功擠進蘋果供應鏈窄門後,正達成為蘋果的觸控面板供應鏈上游,不論勝華、宸鴻、奇美電的觸控面板,都得向正達下單拿ITO玻璃,完全發揮了位居產業鏈關鍵地位的效用,更讓已投資三年都還沒賺到錢的郭台銘,揚眉吐氣。

然而,正達並未以此為滿,不論是在iPad或iPhone 4,正達做的都僅只是觸控面板裡頭的那一塊導電玻璃,最外層保護用的玻璃卻仍握在藍思、富士光學等外商手上。

「不是正達沒有能力做那一部分,我們已經在努力。」江嘉斌話講得保守,但拆解iPad與iPhone 4後會發現,最外層的玻璃其實只要多了噴漆、開模等手續,而這些玻璃加工對正達來說,絕非難事。

於是,正達開始加緊腳步投入研究開發,雖單靠這一塊導電玻璃,就已讓正達這家玻璃加工小廠起飛,成為鴻海鞏固蘋果訂單的重要堡壘,但正達若要持續壯大,就得朝搶下外層玻璃的方向挺進,對蘋果的出貨也將馬上倍增。

如今,正達不僅在苗栗與深圳有生產線,奇美電加入鴻海陣營後,正達也順勢租下奇美電的廠房,打造六代線規模的玻璃加工生產線,甚至鴻海於重慶布下重兵後,正達也將隨之前進成都,力挺奇美電執行長段行建要拿下觸控面板第一的決心。

 

蘋果掛上保證

Google陣營也找上門有了蘋果訂單掛保證,讓有意加入平板電腦戰局的Google陣營,也找上門,可見正達已不是昔日苦蹲苗栗的玻璃加工小廠。

當去年正達首次接受《今周刊》專訪時,他們把目標放在積極轉盈,當時正達興櫃股價只有三十元,每月營收不到一億元,現在每月營收超過三億元,正達股價自然也倍增至七十元,受到市場高度矚目後,鍾志明仍舊謙虛:「我們還沒成功。」因為對鍾志明而言,正達在還沒轉盈、對股東有交代前,他都還要更努力。

話畢,鍾志明轉身離開,他得馬上趕赴深圳生產線坐鎮,為股東衝出最大利益。正 達 Profile

成立:1996年

董事長:鍾志明 總經理:江嘉斌

資本額:15億元

主要業務:生產導電玻璃,減薄、化強等玻璃加工

近3年營收表現:

讓賈伯斯買單 請你跟我這樣做

1.展現實力

從0.7釐米到0.3釐米,用研發實力證明他們可以。

 

2.絕不鬆懈

研發專注度高,連董事長都親自緊盯產線。

 

3.高度配合

台灣、大陸兩地產能全開,就為支援蘋果訂單。


麦考林被诉侵权案二审开庭 梦芭莎坚持索赔200万

http://epaper.nbd.com.cn/shtml/mrjjxw/20101209/2100751.shtml

 每经记者 郑佩珊 发自上海
美国诉讼不断的麦考林,还得在国内应付一桩竞争对手提起的侵权案。
昨日(12月8日)上午9时,梦芭莎状告麦考林侵权一案在上海市最高人民法院开始二审。这起同样做女装的两家B2C企业之间的侵权案由于梦芭莎要求的索赔额高达200万元而引人关注。二审开庭恰逢麦考林在美国遭受多起集体诉讼,可谓麻烦缠身。
索赔200万过分吗?
昨天,上海温度骤降,上海高院11号法庭内却在升温。
梦芭莎状告麦考林盗用图片的知识产权侵权案正在庭审。之前上海市中级人民法院的一审结果没有让原告满意,梦芭莎要求被告赔偿200万元,结果仅判了3.3万元的赔偿。
2010年3月,麦考林邮购目录及销售B2C网站的一款文胸产品使用了梦芭莎“凤尾玲珑”文胸的图片,梦芭莎认为麦考林的这一侵权行为使商业上蒙受损失,于是将对方告上法庭。
梦芭莎新闻发言人姚娜告诉《每日经济新闻》记者,为了准备这次诉讼,之前的图片公正费用、律师费用以及其他费用远高于这一数额。
庭审当中,麦考林的辩护律师蒋律师并不接受这一数额。“麦考林之前也遇到过被其他网站盗用图片的情况,最终索赔才3000元。”他指出,一审判决中的赔偿费用已远远超出这一数额,没有理由再提升赔偿费用。
但是梦芭莎代理律师胡律师指出,电子商务中的侵权案件具有特殊性。“我们网站的图片点击率非常高,远不是麦考林的网站能比的。”由于麦考林除了电子商务,还有电子邮购业务。而梦芭莎的网络销售占到了85%,网络的营销费用投入较高。
胡律师说,“麦考林一张点击率仅3000次的图片,索赔3000元;我们一张图片的点击率上千万,如果一次平摊下来,索赔200万元并不过分。”
然而麦考林指出,公司确实花钱请摄影师以及模特为自己的文胸产品拍摄图片,由于员工疏忽的原因,才错用梦芭莎的图片。“我们所有的拍摄费用加在一起才1万多元。”
低廉的侵权代价
上海泛洋律师事务所信息网络及知识产权资深律师刘春泉指出,“如果没有提出新的有效证据,要改判一审结果的可能性并不高。”
长期从事知识产权诉讼的刘春泉表示,从以往的案例看,梦芭莎告麦考林侵权一案判定的赔偿费用并不低。“以经验来看,告知识产权侵权的案件十告九不赢。我 国一般采用‘填平式’赔偿,即需要自己提供证据,证明自己因对方侵权所遭受的实际损失,之后才出现了法定赔偿,但最高赔偿数额不超过50万元,容易出现 ‘赢了官司输了钱’的情况。”
胡律师告诉《每日经济新闻》记者,“对改判的可能性不高这一结果,我们是有准备的。”
刘春泉指出,国内的侵权索赔金额一直较低,侵权行为所需付出的代价也很低廉。
B2C行业乱象
庭审中,胡律师强调,“一审判决结果是以普通侵权行为来判定的,没有考虑到这是一个电子商务侵权案件。”他表示,电子商务中的图片具有重要的商业价值,其价值应由点击率等数据进行判定。
“电子商务领域的图片侵权等行为是较为普遍的。”中国电子商务研究中心B2C分析师方盈芝说,目前国内电子商务行业的企业都在快速扩张,往往忽视了知识产权的保护。“另外,赔偿数额不高,更使这种行为在行业内泛滥。”
麦考林公关总监印瑛告诉记者,诉讼发生后,“我们对内部流程进行了检测,对网络上用的图片和目录上使用的图片都进行了一一检测,确保这类事情不会再发生。”


中環在線:黃志祥嫁女每個員工派$200 李華華


2011-1-26  AD
 

正當大家忙於送 虎迎兔之際,地產界率先傳嚟喜訊!路邊社消息透露,地產大好友、信和置業(083)老闆黃志祥嫁女,而黃老闆為咗同班員工分享佢嘅喜悅,就每個員工派兩嚿 水利是。無錯,係兩嚿水,取其喜事成雙之意!兩嚿水好意頭嘛,所以信和員工千祈唔好同恒地(012)嗰邊比呀!

今次都唔係Robert(黃志祥洋名)第一次向員工派利是,聽講前年佢抱孫,都係每個員工派兩嚿水利是。

探子老友話,Robert個女敏華,係上個禮拜出閣嘅,聽聞註冊儀式喺家鄉獅城舉行,稍後會唔會喺香港大宴親朋就唔知,之不過,黃氏家族喺香港有咁多物業,就算要大搞特搞,都一定唔怕無場啦!係呢,新郎哥係邊位呢?側聞係XX綠茶個太子爺,不過,到o依家都無人肯證實。

傳新郎係綠茶太子爺

華華老友又話,雖然o依家通脹,兩嚿水唔係咁見使,之但係大家都係中國人,攞個意頭好重要,所以都無嫌少,不過有高層提議夾錢送禮,呢一吓就好多人有聲音,因為大家都覺得,要送禮嘅咪自己送囉,做咩拉大家落水,要大家收兩嚿水然後嘔凸一桶水喎!

話時話,四叔前排抱三粒孫,每個員工豪醒一萬蚊,益埋華華有餐豐富消夜食沾吓啲喜氣;信和啲員工雖然只係得個兩嚿水,但係記得唔好走咗華華餐下午茶呀!

李華華

LiWaWa@AppleDaily.com200%努力走向成功 劉德華非常態度 30年不敗

2011-1-31   TWM
出道以來始終站在浪頭上,劉德華是怎麼辦到的?

對他來說,努力與毅力,像是天生就會的基本功。

隨時做好準備迎接機會,即使付出200%,仍不覺得滿足。

這就是用非常態度走向成功的劉德華。

撰文.莊 芳 攝影.攝影組、台灣映藝媒體提供「我覺得,我是一個非常正常的人。」坐在眼前的劉德華,歪著頭想了大約十秒鐘,擠出這樣一句話來形容自己。

劉 德華這個名字,對於全世界的華人來說,絕對不會陌生。在跨越五、六、七年級生的族群,他是陪伴著大家一起成長的偶像明星。看過劉德華版「神鵰俠侶」或是 「旺角卡門」(又名「熱血男兒」)的人,現在可能早已成家立業;聽過他說「喜歡飄逸長髮」的女性影迷,如今還捨不得剪掉一頭秀髮。他的存在,是象徵這個時 代的一種記號,也是一段青春回憶的代表。

三十年前出道 做足準備迎接機會要說劉德華的演藝歷史有多「悠久」,早期和他合作過的女星多到不勝枚舉,陳玉蓮、關之琳、鍾楚紅、張敏、王祖賢、吳倩蓮、張曼玉等;但隨 著時代更迭,這些曾經熟悉的名字,已經逐漸消失在台面上,依然活躍在舞台的,惟獨出道三十年來、不敗的天王劉德華。

為什麼說他不敗?他在出 道三十年的歲月裡,累計演出上百部電影、發過上百張專輯,舉辦超過四百場演唱會。幾乎每一年,他都會帶著新作品出現,似乎不停地告訴大家:「劉德華還 在。」一般人恐怕不會用「正常」這麼普通的兩個字來形容自己,顯然,劉德華很希望別人用「正常」的眼光看待他。

劉德華說,別人都覺得他不正常,三十年來,好像從未停歇,「其實,我並沒有刻意計畫,只知道隨時做好準備,迎接每個機會。」但無論是早期演繹的白面書生、叛逆青年或是武林高手,可都不是天外飛來的工作機會,而是他「刻意」準備得來。

無 線電視台(TVB)藝員訓練班剛畢業,才十九歲的劉德華,還沒接到太多工作,就為電視台舉辦的「十大勁歌金曲」頒獎典禮擔任引導人員,負責帶領得獎人上 台。那年,正好遇到知名藝人泰迪羅賓獲得「最佳男歌手獎」,見到劉德華外形出眾,泰迪羅賓立刻請他為一部新片「彩雲曲」試鏡。

年紀輕輕的劉 德華滿心期待,以為可以獲得男主角的演出機會,想不到,「電影公司嫌我太胖,只安排我演個稱作『肥仔』的角色。」雖然遺憾未能當上主角,但卻踏上了他電影 之路的第一步。從那時起他就知道,「身材太胖絕對不可能成為主角。」從此以後克制食欲,努力維持良好的身形。

就連香港歌壇天后、劉德華的好 友鄭秀文,也對他的毅力大感佩服。她接受訪問時表示,「人人都想品嘗美食,但華仔為了保持最佳狀態,每天不停鍛鍊、嚴格控制飲食,才能一直維持接近完美的 體態。」已拍片無數 卻不計辛苦配合演出鄭秀文對於二○○一年和劉德華一起拍攝電影「瘦身男女」印象很深。兩人扮演胖子,需要長時間化妝,並且要穿著很重的特製衣服。「那時我 直接問他:『華仔,你已經到了現在的地位,應該不需要與我一樣,接演這麼辛苦的角色吧?要全程投入裝胖,還會傷害皮膚、承受肉體上的痛苦……』」劉德華給 她的答覆是,「別想那麼多,盡力演好每個角色就是了。」在近期新片「新少林寺」中,劉德華有一場下定決心剃頭出家的戲,「到了那一刻,他毫不猶豫地拿起剪 刀為自己削髮。」導演陳木勝表示,那一幕順利拍完後,工作人員趕緊上前關心,近看才發現,他的頭皮有不小心弄傷的痕跡。由此可見對於工作,劉德華確有不同 於「正常人」的忍耐功力。

「我想,沒有多少藝人可以花三十年這麼長的時間,不停地為自己的工作付出,大概就只有劉德華做得到!」鄭秀文說, 多年後回想起與劉德華的合作,她都記得:「機會是可遇不可求的,不管在多高的地位,都要好好把握。」就算保持演員該有的基本配備「外在條件」,還得加上對 工作的熱忱,才能接近成功。為了得到金庸著名小說《神鵰俠侶》改編電視劇中的楊過一角,從未拍過武俠片的他,在試鏡前跑去YMCA青年會上課,從早到晚練 習翻筋斗。還特地在訓練時,模仿斷臂的楊過,把一隻手臂綁起來,學著在身體不平衡的情況下前翻、後翻,完全練會才肯罷休。

遭公司冷凍 努力不懈充實自己當時沒人想到劉德華會演古裝,他指著招牌鷹鉤鼻說,「尤其我長得像個外國人,鼻子又這麼大。」試鏡時,劉德華主動在評審前表演單手翻筋 斗,令人意外的表現,當場打敗所有競爭者。「別人都沒準備,角色就讓給我嘍。」談到這段往事,劉德華露出一絲得意的表情。

這齣戲的確令他初嘗走紅滋味,只是好景不常。訓練班畢業後,他和電視台簽了三年合約,在即將續約之時,劉德華提出除了拍攝電視劇以外,每年還想多接拍一部電影的要求,但遭拒絕。之後,整整被冷凍九個月。

這 段時間,完全沒有機會接演主角,只在「鹿鼎記」中軋上一個配角飾演康熙皇帝。「演配角也無所謂,以前從沒人記得誰演過皇帝,這次,我就要大家記住『劉德華 演皇帝』。」就算只是小菜,同樣也要做到色香味美。劉德華和編劇找遍明、清歷史資料,讓自己在戲中,成為絕對不可或缺的「配菜」。

「每件事 情只要充滿信心、做足準備,回報一定不會低!」九個月的冷凍長假裡,練武打、學騎馬、讀英文,劉德華樣樣都來。多年後到台灣拍攝電影「異域」,精湛的騎馬 技術終於派上用場。周遭的人問他,「你為什麼騎得這麼好?」他還調侃自己,「不就是那九個月嘛!」「我不覺得難過,」劉德華看來一派自在地說,拍了幾年 戲,一部接著一部沒停過,「這段空下來的時間,正好讓我靜一靜,去思考未來的路。」他也越來越能理解,「這個世界有很多事情,不是你能安排的。」「其實, 我很小就明白這一點。」劉德華出生在農村,曾祖父早年帶著不少財富來到香港,買下一座山租給農民種田,幼時過著頗為富裕的生活。據他表示,家裡不只有一九 五○年代尚未普及的錄音機、電視機,還養了一隻孔雀。

直到父親當了駐守機場的消防員,決定帶著全家大小搬到城市居住,這才改變了劉德華的生活。「爺爺無法諒解爸爸的決定,一氣之下,切斷了對我們家的經濟支援。」一家大小在劉德華七歲左右,搬到當年較為貧窮的鑽石山居住,做起了雜貨店和冰室生意。

劉 德華在一九九○年開設電影公司,自己當老闆投資拍戲。雖然拍出一、二部口碑不錯的電影,最後卻因財務管控不佳,虧了近四千萬港元收場。「我那時連片酬都沒 拿,積蓄全沒了,還負債二三○○多萬港元。」九五年公司結束後,劉德華只好拚命接戲賺錢,甚至和一家電影公司簽下為期二年、只領「月薪」的合約。

創 業失利負債 記取教訓從頭開始「在當時,我必須支領月薪,每個月有穩定收入,才能讓債主安心。」那時劉德華才知道,「會演戲,不見得會掌控一部電影。」過去當老闆意氣 風發時,購買價值數百萬港元的十三輛古董車及跑車,也在九五年一口氣賣掉,「賣到只剩兩輛日本車代步,我和爸爸一人一輛。」那年,劉德華三十四歲,他稱自 己好像回到十年前剛離開無線電視台的時候,一切又從頭來過。

花費三年時間,劉德華好不容易終於把巨額債務還清,但到了二○○○年仍不放棄經營公司,以和朋友合資方式再次捲土重來。這次,找了懂得掌控財務的人參與,卻又因理念不合拆夥,對方一狀告上法庭,最終只得花錢,將所有股份買回了事。

「好 在那時還年輕,努力地賺,有天一定賺得回來。」劉德華這麼對自己說。「假使是現在的年紀才遇上投資失敗,那可就糟了。」現年五十歲的劉德華表示,隨著年紀 越大,能承受的風險越低,投資必須更小心。所以他的投資部位,在多年前就轉往房地產,即使投入拍片也不再與人合作,完全一人獨資。

與劉德華 合作超過十年的舞蹈總監黃國榮說,「別人付出了百分之百覺得就很足夠,劉德華卻付出了百分之二百,還怕自己不夠好。」有一次幫劉德華排練拉丁舞,跳到專業 舞伴都累了,他還不累,堅持繼續練習下去。」黃國榮佩服地說,劉德華在工作期間,體力、精神好像無窮無盡,「從沒見過他疲累。」「不管什麼事,要嘛就不 做,要做就做到最好。」像是跳舞這件事,「郭富城原本就有八十分,他只須花上三、五天練習,就能表現很好;但我,只有二十分而已。」劉德華坦言,才剛結束 的二十場「Unforgettable忘不了的」香港演唱會,是他花在排練舞蹈最長的一次。

他告知宣傳人員,要空下一二○小時練舞、三十五 小時練歌。但對方說,現在沒人會花這麼多時間練習,大概五十小時練舞、二十四小時練歌就差不多了。「可是我非常堅持,假使沒有給我這些時間,就達不到最好 的水準。」結果,劉德華除了花一二○小時練舞,額外再請專人為他排練近六十小時的舞蹈動作。每場演唱會之前,還要將當天所有舞步重跳一遍。對於沒把握的事 情,劉德華非要練得爛熟、絲毫不差,才會放心。

出道三十年 仍如常人般謙遜內斂從一九八五年轉戰歌手後,劉德華在四大天王中,雖然成名最早,還是曾被人批評舞藝不如郭富城,唱歌不如張學友。為他譜寫暢銷金曲︿我和我追逐的夢﹀的製作人周治平說,劉德華歌聲很有特色,但他從不認為自己唱得好。

九 一年周治平與他合作之時,劉德華早已是超級巨星,不時還得為他阻擋錄音室外熱情的粉絲。「但他一點也沒有明星架子,總是將每首歌,一句一句地反覆練習。」 假使錄音效果不如預期,劉德華二話不說立即重唱;即使事業如日中天,每天睡覺時間只有三、四小時,他仍為自己的專輯親自作詞。看他如此用心,「要不成功也 很難!」「用功對我來說是天生的,很自然就會做的事。」劉德華說,有些人就算說白了,「你只要用功,就一定會成功」,他們仍不見得願意去試。「所以我才 說,我只是個非常正常的人。」劉德華又說了一次,但終於可以體會其中道理了,他帶著超乎常人的耐力與毅力,循著一條「最正常」的成功之路前進。所以無論環 境潮流怎麼變,劉德華永遠都能站在浪頭上。

劉天王的金錢觀念

不需要為錢擔心,就是富足人可以有夢想,但不可以顛倒夢想。也就是說,只要不去設定超越自己能力範圍、不切實際的夢想,你就比較容易獲得滿足。

對我來說,「不需要為錢擔心」就是富足。其實我這個人平時花不到什麼錢,現在和負債累累時期相比,開銷差不了多少。我所奢侈的地方,反而多是投資在拍戲方面,看到有才華的導演就想給他們機會。這如果當作生意的話,肯定不是好投資。

我是那種對賺錢沒什麼感覺,但一虧錢就很心痛的人。賺了幾百萬元,我的生活不會因此過得特別好;但少了5萬元,想到這是我連著3天熬夜拍戲,拚了命賺來的錢,心裡就會很懊惱。所以我不賭錢,只賺很「正常」的錢。

從 1997年以後,賺來的錢除了少部分自用,都是投資房地產和大型績優股。我一直都跟人說,只要你的投資部位不影響生計,且有能力長期持有的話,房地產是很 好的標的。不管在哪個國家,拿現在房價和過去比較,很少看過有跌價的吧!像英國地產現已下跌很多,但比起我在1995年買的房價,還是漲了3倍之多。正因 賺的都是辛苦錢,所以選擇投資方式還是越安穩越好!

劉德華

出生:1961年

現職:映藝集團負責人、

知名演員、歌手

學歷:香港演藝學院榮譽院士、

香港可立中學股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019