ZKIZ Archives


設6條件麥嘉軒:對事不對人

1 : GS(14)@2016-12-03 05:03:10

誠信正直廉潔奉公、具領導能力、有民意支持、維護香港核心價值、有良好班底,以及能與公務員合作,V18會計專業聯盟提出的6大特首條件,副召集人陳錦榮坦言以上條件並非為梁特度身訂做,「呢啲只係好基本特首要嘅條件。」


「而家個特首有落差」


由劉麥嘉軒領軍、包括四大會計師行要員的「V18」團隊,未有高呼ABC,卻在設定特首條件時疑似向梁振英落閘。上屆提名唐英年選特首的劉麥嘉軒指宣佈參選後,業界意見非常清晰:「求變、求新、求和諧,大家都希望多啲和諧、多啲包容,唔同政治立場人士都可以合作。」她強調6條件不包括政綱,「要睇手法,例如有冇親和力?有冇團隊?我哋針對嘅係做事方式」。若按上述要求,梁振英幾可肯定不符資格,團隊另一副召集人何超平直認,「睇番而家個特首,喺好多地方都係(與6大條件)有落差」。6大條件是否為DQ梁振英度身訂做?陳錦榮否認並指,6大條件只是擔任特首的「好基本條件」。處處向CY落閘,何不將立場說得更白?陳錦榮強調,「就咁叫一個口號,譬如ABC係好容易,但唔adopt(採用)ABC唔等於唔求變」;劉麥嘉軒直認沒主張ABC「冇咁易吸票」,但堅稱不能空喊口號:「如果忽跳咗個人出嚟,仲差過原有嗰個,唔通咁都要變呀?」若最終只有CY出選又如何?陳錦榮稱會向對方指明與相關條件有落差,不排除投白票。■記者許偉賢
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20161202/19852598
條件 麥嘉 對事 不對
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=318003

【馮仁昭四圍超】SM見麥嘉怕醜

1 : GS(14)@2017-04-12 22:42:43

Supper Moment(SM)前晚憑電影《點五步》嘅《沙燕之歌》,奪得金像獎最佳原創電影歌曲,噚日佢哋到商台宣傳,指前晚感覺好夢幻,見到好多電影偶像,成員阿達(右)最想同麥嘉合照,最終怕醜冇影。對於關淑怡叫錯佢哋做Super Moment,SM唔介意,因為好多時都被人嗌錯,問到同關淑怡合作順利嗎?佢哋話:「好順利,大家試咗好多嘢,好互動。」撰文:馮仁昭
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170411/19986207
馮仁 仁昭 四圍 SM 麥嘉 怕醜
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=330160


ZKIZ Archives @ 2019