ZKIZ Archives


馮仁昭四圍超:廖子妤演智障難抽離

1 : GS(14)@2016-05-08 01:56:25

湯怡、廖子妤同吳浣儀噚日喺黃大仙拍港台節目《同行者》,劇情講述患有中度智障同自閉症嘅廖子妤學講「媽媽,我愛你」,搞喊咗演社工嘅湯怡同扮廖子妤媽媽嘅吳浣儀。影相嗰陣,湯怡心情仲未平復。廖子妤話第一次演身體殘疾人士,好大挑戰,好彩有老戲骨吳浣儀帶入戲。湯怡話:「佢(廖子妤)有時收工,都不期然做番抽搐動作。」撰文:馮仁昭

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160505/19598054
馮仁 仁昭 四圍 廖子 子妤 妤演 智障 難抽 抽離
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=299886


ZKIZ Archives @ 2019