ZKIZ Archives


當選前後都好夠薑麥明詩反釋法撐過傘運

1 : GS(14)@2016-11-13 11:32:41

因為立法會議員梁頌恆、游蕙禎嘅一場宣誓風波,被政府提出司法覆核禁止佢哋再次宣誓,件案有裁決,已經引嚟人大第五度釋法,黃秋生喺facebook指係「悲劇」,林作就認為違反咗核心價值。喺英國劍橋大學法律系畢業嘅前女友麥明詩,都好合拍咁話支持「支持法治」反對釋法,完全唔驚俾大台封殺。其實麥明詩一直都好敢言,遇到大是大非嘅關頭,佢都會留言抒發自己意見。好似14年佔中嘅時候,佢都有身體力行咁出席金鐘嘅行動,未當選港姐已經被封做民間冠軍。當選之後仲接訪傳媒訪問,話兩傘運動對香港有利。再數到15年9月底,港大否認咗陳文敏出任副校長,喺風波之中麥明詩再次喺Ig以英文留言,雖然表明就話好珍惜劍橋讀書嘅時光,其實就暗指香港容納唔到反對聲音,連學術自由都就嚟冇埋。麥明詩作為港姐,真真正正做到為港人發聲,今年立法會選舉提名期間,本民前梁天琦被選委會裁定聲明無效,拒絕梁天琦參選。麥明詩都有喺facebook轉發報道,以英文留言「An action ultra vires, coupled with procedural impropriety.」並加上tag「我仲記得我讀過嘅書」,相當憤怒,暗指裁決有問題。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161113/19832272
當選 前後 都好 好夠 夠薑 薑麥 麥明 明詩 詩反 反釋 釋法 法撐 撐過 過傘 傘運
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=315347


ZKIZ Archives @ 2019