ZKIZ Archives


中環在線:李寧有新掌櫃 李華華


2009-01-13  AppleDaily


 

李 寧(2331)舊年9月公佈首席財務官兼執行董事陳偉成辭職,引來市場揣測,拖累股價一度大跌。本來公司同證券行話11月底會公佈接任人選,點知要拖到噚 日至公佈,由鍾奕祺接任做執行董事兼首席財務官,下個月9號起生效。據公司介紹,呢位鍾生現年41歲,喺會計、財務同業務管理方面擁有17年經驗。加盟李 寧之前,喺戴爾(中國)有限公司做高級財務總監,負責中國、香港同台灣地區業務;再之前就喺寶潔(中國)有限公司出任顧客業務發展部財務總管,負責大中華 區。

未計花紅年薪191萬

佢嘅基本年薪同袍金,合共191萬元人民幣,另有酌情年終花紅、認股權同其他福利津貼。如果同前任陳偉成比一比,陳生喺07年嘅年薪加袍金都只係91萬人仔,但係加埋其他福利嘅年薪總額就有698萬。睇嚟,要年尾埋單計數,至知呢位新掌櫃算唔算高薪加盟。