ZKIZ Archives


【馮仁昭四圍超】盧念國下周二設靈

1 : GS(14)@2016-11-10 08:02:45

《都市閒情》前主持盧念國(盧盧)於上周四病逝,終年57歲。盧盧嘅身後事由佢胞弟同埋好朋友安排,據悉已定於下周二喺九龍殯儀館設靈,由於盧盧係一名天主教徒,相信喪禮亦將會採用天主教儀式進行。盧盧昔日舊拍檔陳寶儀噚日透過短訊表示屆時一定會出席喪禮送別好友,問喪禮係咪採用天主教儀式?佢話:「應該係。」撰文:馮仁昭
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161110/19828257
馮仁 仁昭 四圍 盧念 念國 下周 二設 設靈
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=314921

康子妮感激照顧盧念國今出殯

1 : GS(14)@2016-11-16 05:47:58

無綫節目《都市閒情》前主持盧念國,本月初因腦中風在廣華醫院病逝,終年57歲。人稱盧盧的盧念國早年患有腎病,突然消瘦,他91年加盟無綫,03年離巢。盧念國的家人昨在九龍殯儀館為他設靈,今早10時半出殯,遺體隨即送往和合石火化。靈堂佈置簡約,橫匾寫上永遠懷念,遺照則選了盧念國年輕時的照片,靈前放了三個心形花牌,其一是盧媽媽送上,靈堂內的電視播出盧念國與親友的照片。盧盧胞兄盧念祖為亡弟打點,昨晚還有追思會,由康子妮做司儀,楊瑞麟及陳寶儀亦有現身送別好友。■康子妮感激初入行時得盧盧的照顧。

■昔日主持拍檔楊瑞麟和陳寶儀昨到靈堂送別好友。

■盧盧曾主持無綫節目《都市閒情》十多年,拍檔有余文詩。

■盧念國胞兄盧念祖昨指亡弟過身突然,但總算一生沒有遺憾。

「太突然冇遺願」

盧念祖指亡弟沒特別信仰,所以喪禮並沒有任何宗教儀式。問到盧念國生前是否有隱疾?盧念祖說:「佢生前患上腎衰竭,每星期要洗兩次腎,持續咗兩年幾,醫生朋友話持續十多年都OK,冇預料咁突然,佢喺巴士上暈倒,途人打電話叫白車送入院,入院兩日搶救無效。」盧念祖指相信亡弟亦沒料到,所以沒有遺願,他續說:「佢呢生應冇遺憾,佢鍾意唱歌,好多機會發揮想做嘅嘢,身邊又有一班好朋友,佢同無綫同事一直有聯繫。細佬讀書好叻,佢有同朋友仔女補習,佢仲未結婚。」


「風趣鍾意講笑」

康子妮回憶新入行與盧念國合作主持節目,得到對方指導,她說:「盧盧為人風趣,我剛入行好驚,佢好照顧我,佢好有智慧同鍾意講笑,我哋有個群組會約食飯唱K,但我唔係成日join到。」康子妮去年中見過盧念國,不清楚他是否有隱疾,只知對方身體不舒服,所以朋友不時相約陪伴,也不知盧念國是否有遺願,她說:「佢唔係咁悲傷,應該冇諗到呢一刻。」採訪:卓寶花攝影:沈健程
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161116/19834848
康子 子妮 感激 照顧 盧念 念國 國今 出殯
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=315825


ZKIZ Archives @ 2019