ZKIZ Archives


齊昕fb稱被母摑 曾偉雄不調查指非家暴「唔可能網上講過就查」

1 : GS(14)@2015-03-22 21:56:02

■梁齊昕早前在網上稱被母掌摑,引起市民關注。


【本報訊】特首女兒梁齊昕早前在網上社交平台留言,聲稱遭母親辱罵、掌摑、想自殺,其後報警召喚警車及救護車。警方以報案人毋須協助為由,收隊離開,警方被質疑無按處理家暴案件的指引執法。警務處長曾偉雄昨指梁齊昕的個案並非定義中的「家暴」,故有關指引不適用,表示「我哋唔可能就個別人士喺網上講過嘅嘢就走去調查」。記者:張婷婷曾偉雄昨出席撲滅罪行聯席會議後表示,注意到有報道將家暴和親屬之間的暴力混淆。他指,家暴是指配偶及有親密關係的伴侶,不論性別,之間出現的暴力。若非關這類個案,警方處理家暴的相關指引便不適用。家人之間的暴力是另一個問題,「當然我唔想揣測究竟有冇發生過暴力或邊種暴力」。不少市民關注梁齊昕在網上留言稱被母親掌摑,曾偉雄昨說:「我哋唔可能就個別人士喺網上講過嘅嘢就走去調查。」並反問記者:「你喺網上講過嘅嘢都唔希望警方去調查,係唔係?」留言涉罪行 警應介入

在滅罪會的答問環節中,有委員要求警方打擊網上號召反水貨示威時,曾偉雄卻表示:「網上言論、網上世界受法律嘅約束係一樣,如果有人喺網上作出違法嘅言論,佢可能已經犯咗法,警察當然會採取執法行動。」曾稱,警方會一如現實世界警察般在網上巡邏,留意公共討論區,對違法行為採取適當行動。立法會資訊科技界莫乃光認為,不論是談及家暴或是調查網上言論,曾的言論存在雙重標準。無論以何定義家暴,若有人稱被另一人打,不管是否家人,或已存在傷人、襲擊的罪行,當然不能立即判定有人犯法,但警方有責任了解事件。至於是否調查網上留言,莫直斥曾偉雄「九唔搭八」,問題不在於是梁齊昕、記者或反水貨示威者在網上留言,而是留言內容是否涉罪行,梁齊昕的留言顯示她可能是襲擊事件的受害人,警方有責任介入。工黨立法會議員張超雄指出,警方在處理家庭暴力案件的時候,有一套內部指引,包括有警長或以上職級人員督導,及依循「行動清單」處理;對於曾偉雄對「家暴」的定義,張超雄指警方是根據《家庭及同居關係暴力條例》處理家暴案件,條例中施暴者與受害人的關係不只涵蓋配偶、伴侶,多年前已擴大至其他親屬,包括父母、兄弟姊妹及婆媳等,張指警隊未有與時並進,因應法例修訂警隊內部指引,「警察係執法者,佢嘅內部指引唔係法例,
齊昕 fb 稱被 被母 母摑 曾偉 雄不 調查 指非 非家 家暴 可能 網上 講過 過就 就查
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=288763


ZKIZ Archives @ 2019