ZKIZ Archives


強國客嫌貴唔畀$600遊泰大鬧餐廳

1 : GS(14)@2016-03-05 01:11:47

泰國網上近日流傳一段一班中國旅行團旅客遊泰國時出醜,到清邁一家中式餐館企圖吃霸王餐,一行18人拒付2570銖(約600港元)賬單,在店內搗亂又與店員爭執。新華社聲稱訪問店方,謂旅客不是拒絕付款,而是要求打折被拒。事發在周日,店員拉瓦指18名年約50歲左右的中國旅客,點了12道菜、40碗飯及幾瓶樽裝水,到結賬時見到金額要2570銖,便有人嫌費稱「不可能」,指摘餐館亂收費,又藉口稱菜式不美味,拒絕付錢。拉瓦請老闆出面解釋賬單,但旅客仍拒付錢並開始吵鬧,推翻餐館桌椅。據現場拍下的影片可見,當中數人與餐館老闆對罵,大聲喝斥對方亂收費,直至老闆表示要報警調解時,對方才結賬離開。但新華社事後稱,訪問過該名華人老闆,表示該批強國客只是嫌菜色份量太少、不夠吃,又稱身上只有600泰銖,希望獲得折扣。老闆拒絕後,旅客又稱想以人民幣付款,不過餐廳不接受人民幣,最終要致電警察到場,該批強國客則乖乖地,按5比1匯率,繳付514元人民幣。其實一早付款就沒有事了,何必讓別人看笑話。泰國《世界日報》

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160303/19514378
強國 客嫌 嫌貴 貴唔 唔畀 600 遊泰 泰大 大鬧 餐廳
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=296707

綠表客嫌貴 設計不實用

1 : GS(14)@2017-11-05 15:36:04

【本報訊】周先生一家四口居住於深水埗大坑東邨,之前曾經持綠表先後兩次申請居屋,但均未能成功。

「住屯門車費都蝕埋」


不過,周先生表示不會考慮今次房協推出、位於將軍澳翠嶺峰以及屯門翠鳴臺的資助房屋,認為樓價過高,「我住開深水埗,唔會考慮新界東同新界西,因為我兩個小朋友都係喺深水埗返學,搬去新界實在太遠,而且今次將軍澳單位價錢太貴」。周先生表示,一直都想購買實用面積大約400多呎的兩房單位,預算少於400萬元,「將軍澳兩房單位超出預算,而且單位設計唔實用,屯門係相對平啲,但係太遠喇,返工返學都唔方便,車費都蝕埋,屯門車費要廿幾蚊」。周先生續指,之前兩次申請的居屋單位皆比今次的價格低,他亦認為今次單位的設計並不實用,露台以及工作平台不適合4人以上的家庭。■記者梁佩珊來源: https://hk.news.appledaily.com/l ... e/20171031/20199892
綠表 表客 客嫌 嫌貴 設計 實用
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=343711


ZKIZ Archives @ 2019