ZKIZ Archives


綠表客嫌貴 設計不實用

1 : GS(14)@2017-11-05 15:36:04

【本報訊】周先生一家四口居住於深水埗大坑東邨,之前曾經持綠表先後兩次申請居屋,但均未能成功。

「住屯門車費都蝕埋」


不過,周先生表示不會考慮今次房協推出、位於將軍澳翠嶺峰以及屯門翠鳴臺的資助房屋,認為樓價過高,「我住開深水埗,唔會考慮新界東同新界西,因為我兩個小朋友都係喺深水埗返學,搬去新界實在太遠,而且今次將軍澳單位價錢太貴」。周先生表示,一直都想購買實用面積大約400多呎的兩房單位,預算少於400萬元,「將軍澳兩房單位超出預算,而且單位設計唔實用,屯門係相對平啲,但係太遠喇,返工返學都唔方便,車費都蝕埋,屯門車費要廿幾蚊」。周先生續指,之前兩次申請的居屋單位皆比今次的價格低,他亦認為今次單位的設計並不實用,露台以及工作平台不適合4人以上的家庭。■記者梁佩珊來源: https://hk.news.appledaily.com/l ... e/20171031/20199892
綠表 表客 客嫌 嫌貴 設計 實用
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=343711


ZKIZ Archives @ 2019