ZKIZ Archives


【馮仁昭四圍超】蔡志明妻盼孫仔開心

1 : GS(14)@2017-05-19 05:43:55

玩具大王蔡志明太太蔡李惠莉同保良局主席陳細潔噚日喺灣仔出席「保良局聯校創意藝術展」,蔡太其中兩個孫分別入讀傳統名校瑪利諾同男拔萃小學,講到大壓力,蔡太話:「係呀,都有壓力,好多功課。」香港學生因壓力引起嘅自殺問題嚴重,問到蔡太怕唔怕?佢話:「又冇咁諗,如果唔鍾意讀書都唔會逼,讀得辛苦就轉校,會開心啲。」撰文:馮仁昭
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170519/20025694
馮仁 仁昭 四圍 蔡誌 誌明 明妻 妻盼 盼孫 孫仔 開心
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=333675


ZKIZ Archives @ 2019