ZKIZ Archives


轉做非執董股東會照蒲頭牛根生專心公益 李華華

2010-6-10  AD

 

蒙牛 (2319)創辦人牛根生4月調咗做非執行董事但保留做主席之後,個個人都估佢唔會再響股東會蒲頭,費事俾人問長問短。不過,世事嘅嘢又真係成日咁出人意 表o架喎!

噚日牛哥竟然現身,會一會班股東同傳媒,不愧為最牛嘅非執董!咁牛哥o依家理應冇以前咁忙喇,今後有咩搞作呢?佢話轉咗做非執董 之後,只會參與蒙牛嘅大方向發展規劃,剩番嘅時間,會留番嚟做公益同慈善嘢喎……哦?唔知牛哥會唔會去打救吓啲「結石寶寶」呢?

諗番起…… 由毒奶事件到中糧集團入股,蒙牛嘅變化真係好大,對於自己嘅心血變咗半隻國企,牛哥有咩睇法?估唔到牛哥大大方方出嚟會記者,但對呢條問題始終左閃右避, 只係話好多內地公司,甚至佢啲同業,股東架構喺近年都變得好多元化,仲已經變咗一個趨勢,蒙牛都只係其中一間啫。

佢仲相信,蒙牛同中糧可以 產生協同效應。學佢以前話齋:「發射自己的光,但不要吹滅別人的燈!」

有加價壓力

牛哥快閃後,輪到俾股壇長毛David Webb質疑學歷嘅總裁楊文俊「講話」,近排內地出現加價潮,楊總話,蒙牛一直因為成本升,不嬲都有加價壓力,佢哋會用優化成本結構嚟抵銷有關影響。

華 華估計,消費者寧願佢哋加價,都唔好降低產品質素,事關經過毒奶事件,真係有陰影o架,股價就話有得「溝淡」,奶溝淡咗就唔好飲啦,係咪?

李 華華