📖 ZKIZ Archives


財經評論:一個不用OT的國度

1 : GS(14)@2017-01-13 08:11:55

香港人可能係世界上最勤力的動物,一日工作10小時是基本,OT是人工的一部份,紅日返工也是常識吧?本報最近做過街訪,幾個打工仔話最多試過連踩17小時,即係朝早9點返工,一直做到凌晨2點,唔知以為有大茶飯。港人慘況令筆者想起在瑞典的一段往事,話說當年有機會到瑞典當交換生,雖然只是短短半年時光,但可能因為時間太多,其實過得幾慢。要明白瑞典文化,最緊要學識一個字「Fika」。
Fika可以理解做香港人的「三點三下午茶」,記得學校每日早上約10點和下午2點,均有一輪15分鐘的全民Fika時間(還未計午飯時間),學校基本上半停頓,老師學生都會擠到canteen喝咖啡吹水。記得當時有課橫跨Fika時間,老師每次都會準時放人,還未計平日差不多每半小時課就有15分鐘break。兩個鐘的課玩足一個下午,填鴨式教育訓練出來的筆者當然不慣,心想快快上完不好嗎?終於有天忍不住問老師,得到的答案是「勞工法例規定的」。當然,事後查明Fika不是甚麼明文規定,但足以體現瑞典人對work-life balance的追求。事實上,瑞典人的確對法定每天工作8小時不滿意,近年再爭取每天工作6小時,可惜結果觸礁。瑞典哥特堡市(Gothenburg)近兩年推行每天工作6小時的實驗,於一間老人院中以220萬美元聘請了另外17名員工,分擔原本68位員工的工時。工時減少後,員工們健康開心少請假,照護病人的質素亦有改善,但現實是敵不過成本太大,近日哥特堡市終於跪低,宣佈實驗失敗收場。返回香港地面,港人可以連踩17小時,效率足足快過瑞典人兩日,能夠維持競爭力非無原因,但究竟認唔認叻好?記者:陳洛嘉
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170113/19895010
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=322460

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019