ZKIZ Archives


張嘉兒碩士畢業老公做龍友

1 : GS(14)@2015-11-23 14:25:04

■張嘉兒昨在中大碩士畢業,老公Nathan任攝影師為太太狂拍照及睇相(下圖)。讀者提供圖片


【爆相爆片】今年9月在溫哥華結婚的張嘉兒,昨日又有喜事發生。不過,嘉兒並非有喜做媽咪,而是她在中大碩士畢業。讀者王先生昨日透過本報「爆相爆片」報料,指在昨日舉行的中文大學2015年度碩士學位課程畢業典禮上見到張嘉兒行畢業禮,而她報讀的為公共衞生碩士課程,讀者指嘉兒行畢業禮時如選港姐般充滿自信,且全程笑晒口相當開心,至於她丈夫Nathan則任攝影師為太太狂拍照,兩公婆還sweet爆一起睇相!

【記者昨致電嘉兒,她興奮地說:「我讀咗兩年呢個part-time課程,之前大學畢業之後就選港姐入咗TVB,一直都想增進自己知識,所以報讀者呢個課程。」採訪:魯吉

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20151122/19382644
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=293879

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019