ZKIZ Archives


講膠所手記:香港真係僭建之都!

1 : GS(14)@2012-02-29 22:38:26

http://www.sharpdaily.hk/article/index/15307/20120229/60298
2 : GS(14)@2012-02-29 22:38:55

真係聽他一席話,勝挖十年料!前日,星球老闆「星球有錢人」出嚟盡訴心中情,絕對係星球人語錄,句句入肉!
不過,各位行家、同僚記住,大笑之餘,快啲起步鬥快摷啲有乜嘢僭建Case,因為據星球老闆講,成個香港通街都係僭建,夠大家寫至少一年半載云云。YY唔知星球老闆講真定講笑,但睇佢「兇」有成竹咁對住全港傳媒嘅鏡頭咁「兇」大家,似乎唔係講笑囉!
其實正如YY之前講過,好多有錢人家嘅豪門大宅,留意,係「吼屎」(House)喎,都好興向下發展,冇畀人踢爆or暫時未畀人踢爆,皆因仲未同朋友反枱、未夠班做黑材料,又或者本身冇乜朋友冇招呼人返屋企玩咋!
向上發展呢?梗有啦!聽講,南區某有錢人屋苑,裏面嘅「吼屎」就僭建到好張揚,其中一間係靚仔明星嗰間,唔知係咪用咗放佢嘅巨型機械人公仔嘅呢?咁點解冇乜人知?梗係啦!因為嗰個位只會係後排嗰幾幢Apartment嘅住戶望到㗎咋!
講膠 膠所 手記 香港 真係 係僭 僭建 建之 之都
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=278013


ZKIZ Archives @ 2019