ZKIZ Archives


摩摩電影節之《男與女(Hong Kong Hong Kong)》:重回到你我舊日故居

嘩,人欲橫流,實在係太恐怖喇!乜那些年在龍獅政府管治下的黃金八十年代係咁嘅咩?

HONG KONG HONG KONG (1983) Trailer by GeniaHowe
閱讀更多 »
摩摩 電影節 電影 男與 與女 Hong Kong 回到 你我 舊日 故居
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=252963


ZKIZ Archives @ 2019