📖 ZKIZ Archives


# 2300澳科控股,心裡有個謎 ? clcheung

http://hk.myblog.yahoo.com/clcheung2010/article?mid=4828

最近都幾紅:

 

 

2011年小型股投資策略 (瑞信)

澳科控股(2300)最便宜煙草股

中資小型股方面,瑞信認為,澳科(2300)基本因素穩健,現價預測PE 9倍,PEG 0.7,及預測息率4%,估值吸引,是最便宜的內地煙草相關股份。該行給予澳科目標價7.85元。

該行指出,澳科(2300)在今年2月重組,經營效率及盈利能見度均有顯著改善。當中,出售貴聯控股可增加財政實力,東莞設備重整可加強盈利能力。

瑞信續指,中國煙草總公司宣布打造「雙喜」及「紅塔山」成為中國最大捲煙品牌,目標壯大與國外品牌競爭。該行認為,澳科(2300)將會受惠,理由是上述兩大品牌是澳科大客戶,佔澳科營業額35%

瑞信指,澳科控股(2300)管理層指正在進行兩項潛在收購,包括在上海及山東。該行看好上海的收購項目,若成事,料可增澳科高端客戶的比例。

 

-----

偉哥:再度推介澳科控股(02300)

http://hkstockinvestment.blogspot.com/2010/11/02300.html

 

-----

王雅媛小姐話:

澳科犯的不是死罪-頭條日報20110125

http://blog.163.com/wang_ya_yuan/blog/static/11169314120110255015386/

澳科截至20106月底的中期股東應佔溢利為3.17億元,每股盈利32.5仙。假設上下半年賺同樣的錢,去年每股盈利可達0.65元。以昨天收市價來計,市盈率10倍也不夠。故此,筆者認為股價已經跌回了可吸納的水平。

===

王小姐計多了,因為上半年有58M一次性收入。

 

-----

[股票掌故]澳科控股(2300)交易再拆局

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/11252

 

-----

收購祺耀:

祺耀乃由偉健及鵬巒(作為少數股東)於2007年底成立。

收購事項之總代價為人民幣670,000,000元,祺耀集團 2009 1H之稅後溢利為167,600,000港元,非常接近其2008年全年之稅後溢利168,300,000港元。收購事項之代價約為 2008年全年之未經審核稅後溢利45%10.2倍,以及約為祺耀集團於2009年半年度之未經審核稅後溢利45%10.2倍。

==

2007年成立,2008年獲利168M,純利率46%20091H增長100%,獲利167M,純利率43%。收購價是市盈率 5倍。資產淨值約為201M

咁正既公司,ROE 168%,一開檔就賺大錢,點解要咁平賣俾你 ? 唔通我計錯數 ?    如果今次又買錯的話,恐怕….. 澳科犯的是死罪了。

心裡真係有個謎……


PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=21703

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019