ZKIZ Archives


小股東質詢冇戲院有官司 C9叫橙天董事小心! 李華華


2010-06-02 AD

 

小股東維權意識 華華喺呢幾年見識咗好多次,正所謂大有大嘈細有細插,千祈唔好以為公司細啲,小股東就唔會理,亦都唔好以為「C9(師奶)」同「阿伯」好蝦。為咗保衞自己 啲血汗錢,佢哋真係會落場同啲管理層對質o架!以下就係噚日橙天嘉禾(1132)股東會,「玉C9」Vs公司執行董事鄭達祖嘅一段對答,佢開炮嘅原因,仲 要係因為睇咗敝報早前一篇《橙天內地連失兩戲院》嘅獨家報道,可見C9唔一定係唔識嘢o架!

C9:我睇報紙話你冇咗啲戲院!

鄭: 個報道係有少少舊聞,深圳萬達城一、二期我哋同業主(即華潤)關係好好,第二期開,佢哋主席仲發信恭喜我哋。

C9:仲話有官司喎!

鄭: 通過法律訴訟,我哋贏咗,會計報告有寫,賠2000幾萬,係有賺嘅。

C9:咁點解會有官司o架?

鄭:做生意嘅時候有人違規, 我哋上市公司,所以要跟規矩做。

C9:我覺得要清楚啲囉,我嘥咗好多心機同錢投資落你哋度……

鄭:做生意有人違規毀約,間間 公司都有訴訟,我日日都有傾合約……

C9:第陣時你簽約嗰陣小心啲喇!

鄭:係有人違約……

C9:啲合約咁兒嬉 o架,我哋有合約都賠唔番喇!

鄭:……(無言)

李華華