ZKIZ Archives


妓女鴿血塞下體冒處女

1 : GS(14)@2011-07-21 23:07:26

http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20110721&sec_id=15335&art_id=15450525

浙江警方近日破獲一個以鴿血冒充處女的賣淫集團。集團成員從市場弄來鴿血,讓妓女每天出門前帶上,並在與嫖客交易前,將沾有鴿血的海綿放入下體。每次收費 2,000至 10,000元人民幣。
浙江在線
2 : 200(9285)@2011-07-21 23:09:20

咁也有得假‧
3 : 龍生(798)@2011-07-21 23:10:52

仲要低成本...人地做處女膜都要去醫院丫

佢仲可以一日做幾次處女, 我諗妓女工作滿足感應該會好大....
4 : GS(14)@2011-07-22 21:48:00

人人都係得一次,但咁多麻甩的...
妓女 鴿血 血塞 下體 處女
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=275484


ZKIZ Archives @ 2019