ZKIZ Archives


【馮仁昭四圍超】王菀之孖老公歐遊造人

1 : GS(14)@2016-08-17 08:01:35

王菀之噚日到港台接受雷頌德訪問,她話將到芬蘭同一位玻璃藝術家合作,順道同老公蘇卓航去旅行。咁會順便造人嗎?佢臉紅話:「唔係,日日都順其自然,造人嘅嘢。」講到歐洲治安問題,佢話已改咗一個歐洲之旅,但覺得出外旅遊到任何地方都要小心,亦唔會帶貴重物品。有乜準備應急措施?她笑話:「我嘅應急措施都係望住隔籬嗰個(老公)。」撰文:馮仁昭
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160817/19739043
馮仁 仁昭 四圍 王菀 菀之 之孖 老公 歐遊 遊造 造人
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=306267


ZKIZ Archives @ 2019