ZKIZ Archives


非主流書評(9):《等一個人咖啡》 舒怡

http://notcomment.com/wp/book9/

用左差唔多兩個月時間先睇完呢本小說,正如作者開始的說:

如果你期待手中緊緊握著的,是一本愛情小說的話…我不知道…故事的結尾…也許才是故事的開始…

EXvlqzCm15css9R7aXSS4g

 

這是有關一間咖啡店裡所發生的故事,這間咖啡店名叫「等一個人咖啡」…

這輩子能有多少次心跳加速,話都快說不出來的時刻?

一個對愛情有信仰的人,應該珍惜每一次心動的時刻,然後勇敢追尋下一次,再下一次,然後再下一次。

「如果有一個人,每天風雨無阻,就算走路碰上下雪、就算開車遇到龍捲風、就算大地震將他前面的路裂成好幾條縫,他都會克服萬難,敲敲你的門,一臉靦腆地向妳說:老闆娘特調,兩份。

那麼,他就是你的下一任真命天子,當妳遇見這樣的一個人,妳千萬要珍惜他,別讓他輕易溜走,因為這樣的人,是帶著我托付的使命,帶著我的眷戀。」他笑了。我卻哭了。

人與人之間啊,真不該如此脆弱。但情人與情人之間,卻常常需要斷裂得無比徹底才能釋放彼此。

因為同我睇開o既愛情小說唔同,唔係太緊湊,中間放低左個幾月,今日終於先再拎返上手睇埋佢,原來後一半都幾感動,以致可以今日一口氣睇埋佢~

真係幾鐘意九把刀小說,佢d書好特別,仲成日將佢其他小說角色溶入個故事入面,哈!


主流 書評 等一 個人 咖啡 舒怡
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=76674

非主流書評(25):超・殺人事件 舒怡

http://notcomment.com/wp/?p=9316
小說家為何要寫出與故事情節無關,又瑣碎嘮叨的冗長敘述?為了騙稿費?不,他們另有所圖……

  轟動推理小說界的驚人詭計,到底是以多麼可笑的方式誕生的?作家嘔心瀝血想出來的?不,他們另有祕方……

  令沒沒無聞的新人作家一夕走紅的神奇捷徑是什麼?努力寫出好作品?不,他們另有驚人之舉……

  看日本暢銷書天王妙筆如珠,直指文學界各種匪夷所思的怪現象。八篇諷刺又爆笑的「推理文壇大小牌現形記」!”

當你睇咗一連串東野圭吾作品睇到神經緊張,不妨可以睇下呢本舒緩一下心情。唔知呢本書係咪真係一啲推理作家嘅寫照。

呢本令我睇到推理小說界嘅“內幕"!例如諷刺作家會因為某個原因而將書中情節拉長,場景改變;諷刺作家會係書中運用一大堆令讀者難以明白嘅科學理論解釋犯案手法;諷刺推理小說冇結局要讀者自己推理凶手嘅原因;諷刺推理作家一成不變嘅推理情節令到推理小說讀者不增反減;諷刺作家突然走紅原因;諷刺一部作品為咗增加篇幅而將內容加長及加入太多資訊性內容;諷刺一啲明明太深奧又唔好睇但又成日拎乜乜文學獎(呢篇本人真係深深認同)。

書中每篇都睇到拍案叫絕,原來東野圭吾可以咁風趣!

“小說家為何要寫出與故事情節無關,又瑣碎嘮叨的冗長敘述?為了騙稿費?不,他們另有所圖……   轟動推理小說界的驚人詭計,到底是以多麼可笑的方式誕生的?作家嘔心瀝血想出來的?不,他們另有祕方……   令沒沒無聞的新人作家一夕走紅的神奇捷徑是什麼?努力寫出好作品?不,他們另有驚人之舉……   看日本暢銷書天王妙筆如珠,直指文學界各種匪夷所思的怪現象。八篇諷刺又爆笑的「推理文壇大小牌現形記」!”當你睇咗一連串東野圭吾作品睇到神經緊張,不妨可以睇下呢本舒緩一下心情。唔知呢本書係咪真係一啲推理作家嘅寫照。呢本令我睇到推理小說界嘅“內幕"!例如諷刺作家會因為某個原因而將書中情節拉長,場景改變;諷刺作家會係書中運用一大堆令讀者難以明白嘅科學理論解釋犯案手法;諷刺推理小說冇結局要讀者自己推理凶手嘅原因;諷刺推理作家一成不變嘅推理情節令到推理小說讀者不增反減;諷刺作家突然走紅原因;諷刺一部作品為咗增加篇幅而將內容加長及加入太多資訊性內容;諷刺一啲明明太深奧又唔好睇但又成日拎乜乜文學獎(呢篇本人真係深深認同)。書中每篇都睇到拍案叫絕,原來東野圭吾可以咁風趣!

非主流書評(25):超・殺人事件 | 筆與置評 noTcomment
主流 書評 25 殺人 事件 舒怡
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=88246


ZKIZ Archives @ 2019