ZKIZ Archives


【為食尋謎】苦瓜點解有紅籽? 苦瓜越老≠越苦

1 : GS(14)@2017-09-17 17:29:52

見到苦瓜有紅籽,千萬別以為它有問題,就急着丟掉。見到苦瓜有紅籽,千萬別以為它有問題就急着丟掉,「歐羅有機農場」負責人黃如榮指:「正常苦瓜的籽應是白黃色的,但當苦瓜完全成熟後,苦瓜籽旁邊的膜就會變橙紅色。」紅色薄膜帶有一點甜味,頗香口,亦帶一點苦瓜味。從中醫角度看,苦瓜籽有補益作用,註冊中醫師徐澤昌指:「根據《本草綱目》的記載,苦瓜籽並不用於清熱,但有溫補和壯陽作用。」很多人以為苦瓜越老越苦,但其實正正相反,黃如榮:「熟透了的苦瓜沒那麼苦,較青的苦瓜苦澀味較重。」口感上,較青的苦瓜比較爽口,熟透的苦瓜就較粉較軟腍。生熟苦瓜營養差異不大,均是味苦性寒,但在食法上,比較青的苦瓜較爽口,多用作打汁、涼拌、沙津、煎蛋、燜排骨等;熟透的苦瓜因苦味相對較少,有些人會喜歡直接當水果吃。當苦瓜成熟後,苦瓜籽旁邊的膜就會變橙紅色。

苦瓜味苦性寒,即是味道苦,性質寒涼。

根據《本草綱目》記載,苦瓜籽有溫補和壯陽作用。


歐羅有機農場負責人黃如榮。

註冊中醫師徐澤昌。

記者:張欣頤攝影:劉永發2017果籽繼續認真知味。識買惜用。行以求知。好事多為。重修舊好。緊貼果籽報道,即like:http://fb.me/AS.AppleDaily
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20170913/20150880
為食 食尋 尋謎 苦瓜 點解 解有 有紅 紅籽 越老 越苦
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=341163


ZKIZ Archives @ 2019