ZKIZ Archives


【國際領呔日】極速打呔法 十秒都唔使

1 : GS(14)@2016-10-19 05:50:23

十秒完成,最適合返工返學趕時間的你。當鬧鐘聲劃破寧靜,你緩緩張開眼,伸一伸懶腰,準備迎接又一個上班日,然後你望一望個鐘,發現......弊!瞓過龍添!即刻九秒九彈起身,刷牙梳洗換件衫,到打領呔時,竟然雞手鴨腳,幾分鐘都未綁好條呔......如果你發覺此情景似曾相識,不用猶豫,立即去片,學番兩招「極速打呔法」傍身,以後出門就不用再手忙腳亂。第一招步驟一:量度領呔所需長度。步驟二:在手上繞兩圈。步驟三:抽出中間第二圈,套在頂圈上。步驟四:將頂圈一拉,完成。第二招步驟一:將呔放在桌面上,背面朝天,大領向下繞圈。步驟二:將小領向上繞圈,領呔呈現一上一下。步驟三:反手捉住小領圈,往大領圈方向扭轉一圈,套進大領圈內。步驟四:將小領塞進兩圈內。步驟五:一手固定大小領,一手拉緊領呔,完成。國際領呔日Necktie Day國際領呔日起源自克羅地亞,因克羅地亞為領呔前身──領巾的發源地。17世紀,歐洲爆發三十年戰爭,克羅地亞軍隊為法國效力,士兵頸上所繫的領巾引起國王路易十四及巴黎貴族的興趣,人人爭相仿傚,風潮漫延至整個歐洲。為了宣揚領帶是克羅地亞文化遺產的訊息,Academia Cravatica在2003年10月18日於普拉羅馬競技場繫上巨形紅領帶,深受群眾歡迎。直到2008年,克羅地亞始將10月18日正式定為領呔日。記者:封愷瑜攝影:黃子偉


極速打呔法的領結與一般領結差別不大。

2003年10月18日在克羅地亞舉辦的「以領帶環繞普拉羅馬競技場」活動。(網上圖片)來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20161019/19805225
國際 領呔 極速 速打 打呔 呔法 十秒 秒都 都唔 唔使
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=312743


ZKIZ Archives @ 2019