ZKIZ Archives


閻奕格專登唱廣東歌

1 : GS(14)@2016-01-19 23:05:50

■閻奕格前晚個唱音響失靈,待修期間與粉絲合照握手。


憑參加台灣《超級星光大道》一炮而紅的閻奕格,前晚在九展開演唱會,全場爆滿,曾居港近八年的她,全晚以廣東話和歌迷溝通,又唱了多首廣東歌,其間舞台音響出現故障,等復修時她下台和粉絲合照。她謂以前聽很多廣東歌,真心愛唱廣東歌,之後居台就沒機會唱,她感觸說:「我休息咗三年,因為身體有問題變肥,當時有好多人攻擊我,本身啲人感覺我唱歌OK,點解肥咗就覺得我唔識唱歌,我一路自責係咪自己唱得唔夠好。」完騷後,閻奕格透露是特別為香港換新歌單,對於有網民批評廣東歌,她卻力撐:「有人覺得唔好聽就唔好聽,音樂有唔同taste,但唔聽廣東歌係你嘅損失。」採訪:譚倩宜攝影:仇志德

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160119/19457278
閻奕 奕格 格專 專登 登唱 廣東
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=294577


ZKIZ Archives @ 2019