ZKIZ Archives


張德江否定三權分立 指港權京授泛民轟收緊本港自治空間

1 : GS(14)@2017-05-28 10:32:14

■張德江昨出席《基本法》座談會,其間與范徐麗泰等人握手。新華社【本報訊】特區回歸20周年前夕,主管港澳事務的全國人大委員長張德江昨稱香港不實行三權分立,而是實行特首為核心的行政主導,指中央依憲法和《基本法》對港行使全面管治權,一國兩制下中央與香港的權力關係是「授權與被授權」而非「分權」,不容許以高度自治為名對抗中央權力。民主派斥張德江將「三權分立」重新演繹成「一權獨大」,欲收窄香港的自治空間。記者:呂浩然張德江昨在北京人民大會堂出席紀念《基本法》實施20周年座談會,發表長達50分鐘的壓軸發言,國家副主席李源潮等亦有出席,席間大談中央對港的全面治權。


「不能對本土港獨視若無睹」

他先強調中央按香港實際情況及《基本法》,「循序漸進地推進特別行政區的民主發展」,又支持港府和司法機關「依法處置非法佔中活動」,繼而斥近年香港有人宣揚本土自決與香港獨立,不單不承認國家對香港恢復行使主權的事實,否認中央對港的管治權,「實質是企圖把香港變成一個獨立、半獨立的政治實體,把香港從國家中分裂出去」,明言對此絕對不能視若無睹,又指社會上出現了對一國兩制和《基本法》的「模糊認識」,「內外有些勢力也藉機加勁抹黑中央政府和特別行政區政府、抹黑一國兩制和《基本法》」。狠批港獨後,張接連提及要堅持以特首為核心的行政主導體制,指《基本法》訂明的政治體制「不是三權分立,也不是立法主導或司法主導,而是以行政長官為核心的行政主導」,認為這符合特區作為中央直轄下享有高度自治權的一個地方行政區域的法律地位,又認為一國兩制下中央與特區的權力關係「是授權與被授權的關係,而不是分權關係」,強調「在任何情況下都不允許以高度自治為名對抗中央的權力」。


梁振英:高度自治中央額外授予

同場的特首梁振英和應張德江指,「香港的高度自治權,是由於中央的額外授權,所以中央保留了對行政長官當選人的任命權」,認為香港非主權國家,故「香港的民主和民主選舉,只可以與一般的地方政府比較,而不可以和主權國家比較」。民主黨主席胡志偉表明對張德江的言論反感,強調香港一直奉行三權分立,這也是香港成功及穩定的基石,令行政機關及官員不能濫權,「三權分立不可能由中央官員重新演繹,變成『一權獨大』」,他續斥,若中央不信守一國兩制、港人治港、高度自治的承諾,反而越管越多、越管越細,「咁香港就會完全走晒樣,變晒形」。胡志偉稱,回歸首10年北京已透過釋法及人大決定拖延香港普選進程,並不停干預香港的自治事務,近年更透過白皮書重新闡釋《基本法》,不停收緊香港的自治空間,令香港市民對中央政府越來越反感。公民黨陳淑莊亦指,張言論正好反映回歸已20年,中央對《基本法》的了解與港人存在非常大的差距,同時令人感到高度自治亦變成妄想,質疑中央是否想以京人治港取替港人治港,「如果去到咁嘅情況,香港亦都唔再係香港,我哋亦都冇一國兩制,連《基本法》亦都只係紙上談兵,冇咗實際作用」。97年主權移交至今,香港前進還是倒退?「蘋果」與你細數廿載風雨。【回歸二十年】專頁:http://hksar20.appledaily.com.hk
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170528/20036207
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=334267

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019