ZKIZ Archives


周海媚僅21歲嫁呂良偉曾同黎明擦出愛火

1 : GS(14)@2016-08-13 14:59:41

點解周海媚唔老?天生麗質嘅海味喺圈中打滾多年,為圈中一線姐仔,自1985年選港姐入行以來,情路崎嶇,多次傳佢陷三角關係,曾傳黎明撬呂良偉牆腳、情陷有婦之夫做第三者等,近年傾向發展姊弟戀。呂良偉1985年拍《小島風雲》時日久生情,拍拖兩年就被爆喺拉斯維加斯秘密註冊,海味當時僅21歲,不過兩人未有喺一年內完成註冊,所以婚姻未有生效,海味從冇後悔呢次烏龍『出嫁』。黎明1990年合拍《回到未嫁時》擦出愛火,有傳海味情傾黎明,而導致同呂良偉分手。林偉亮1994年對游泳教練林偉亮一見鍾情,當時男方已有女友。永瀨正敏1997年去日本拍廣告,傳同已婚嘅永瀨正敏撻著,日本雜誌更指海味介入永瀨正敏同小泉今日子嘅婚姻。伍士榮1998年同迪生集團執行董事伍士榮拍拖,有傳海味之後染上紅斑狼瘡症,二人感情變淡。周家文1999年被影到同當時任職亞視編導、有「麵包王子」之稱嘅周家文結伴行街,拍拖半年後分手。陳龍2004年疑與屬同一經理人嘅大陸演員兼歌手陳龍拍拖,被影到溫馨食tea再雙雙返女方香閨,可惜周海媚情傾建築師,陳龍等足海味9年,都等唔到,最後另娶他人。李貴府除咗陳龍,海味仲與細佢18年嘅歌手李貴府傳出緋聞,經常出雙入對,李小朋友當時仲喺網上刻意晒二人合照(疑博宣傳)。翻版「鄭中基」2006年4月在北京被拍到與貌似「鄭中基」嘅男子拍拖嘆茶,翌年周海媚應承俾佢細小10幾歲嘅北京建築師男友同居。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160813/19734416