ZKIZ Archives


政府搶地 狂向社區設施開刀 僅改劃兩幅棕地 被斥欺善怕惡

1 : GS(14)@2017-01-22 01:56:52

黃大仙社區中心■社區中心有數十年歷史,使用率高,倘被拆將加劇區內設施不足問題。何家達攝【2017年施政報告】【本報訊】特首梁振英上任後不斷改劃土地用途建屋,最新一份施政報告宣佈額外物色26幅綠化地、政府、機構或社區用地(GIC)等改劃為住宅用途。發展局昨披露,該批用地近半為地區公共設施,包括黃大仙社區中心、青衣及藍田公共運輸交匯處等,但涉及需收地的棕地只有橫洲第2、3期及大埔九龍坑南華莆。立法會議員及學者斥最新的覓地計劃向社區設施「開刀」,改劃私人業權的棕地少之又少,明顯是欺善怕惡。記者:譚靜雯 鄭啟源南華莆■大埔南華莆棕地現有數條原居民村落及露天停車場。

施政報告宣佈額外物色26幅土地改劃為住宅用途,料可提供約6.1萬個住宅單位,當中逾87%可興建公營房屋單位。發展局昨向立法會提交補充資料,詳細披露26幅用地位置及土地用途,共涉及11個地區的綠化地帶、政府、機構或社區用地、康樂用地及露天貯物場等。當中以元朗和北區在改劃土地用途後,可提供最多約4.1萬個住宅單位,佔總數近七成。文件也顯示,需改劃土地用途建屋的用地中,近半屬現有地區公共設施,包括黃大仙正德街的社區中心及牛池灣豐盛街兩幅GIC用地,改劃後僅可興建約900個公營房屋單位;而深水埗澤安道駕駛考試中心、葵涌麗瑤邨、青衣長青邨、藍田廣田邨等公共運輸交匯處也被納入興建房屋大計。署理發展局局長馬紹祥昨稱,改劃任何土地用途都會遇到困難,「容易做嘅地盤,基本上做咗」。他強調,選址中雖有社區中心等設施,但會考慮另覓地方重置。區議員:冇理由收走巴士站


政府計劃將黃大仙社區中心地建屋,黃大仙區議員郭秀英形容「詫異及匪夷所思」。她指社區中心已有數十年歷史,使用率高,大樓內也有社署辦事處,從未聽聞要拆中心建屋。她指黃大仙區公屋密集,「設施已經唔夠用,再拆走個中心起多幢樓,問題只會加劇」。民主黨立會議員兼黃大仙區議員胡志偉指,社區中心兩旁都有高樓包圍,是社區內少有的通風口,憂慮拆社區中心影響社區配套。他又批評,港府未來覓地計劃,仍然以搶社區設施及綠化地帶為主,對棕地運用則輕輕帶過,「好明顯係欺善怕惡」,認為港府必須向公眾展示使用棕地的決心,如預早在棕地做凍結用戶調查,表明肯定會向棕地開刀,令土地運用更公道。地皮名單內,尚包括葵青及觀塘兩區共4條大型公共屋邨內的巴士總站。葵青區議員李志強指巴士總站使用率相當高,居民亦依賴巴士出入,批評當局「冇理由就咁收走個巴士總站」。立法會議員姚松炎稱,新增的改劃用地明顯是延續見縫插針的路線,又斥政府捨難取易,寧願犧牲地區公共設施,也不願意物色更多棕地作改劃用途,「GIC、綠化地係政府地,阻力冇咁大,政府只係捨難取易,寧願犧牲公共設施,令到住喺嗰區啲人冇晒休憩空間或者社區設施」。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170121/19904318
政府 搶地 狂向 社區 設施 開刀 僅改 改劃 劃兩 兩幅 幅棕 棕地 被斥 斥欺 欺善 善怕 怕惡
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=323483


ZKIZ Archives @ 2019