ZKIZ Archives


萬南 二五中環 復星有橋 循環再用

1 : GS(14)@2015-09-19 21:18:01

http://www.metrohk.com.hk/index.php?cmd=detail&id=290908&search=1

舊年4月,萬南寫過有「上海和黃」之稱嘅復星國際(656)竟然冇折讓又「了能」供股,目的就係唔想散戶跟供,結果真係認購額不足,令到身兼包銷商嘅大股東趁機增持。
當時萬南已講咗,用逆向思維諗就一定要買,供股完咗復星股價就一路向上,足足升咗一倍有突,萬南雖然冇咁叻喺高位沽清,但總算有顯著回報。
復星頻頻去歐洲血併收購,伸手要錢好正常,但要留意佢集資嘅辦法,晌幾個月前嘅大時代,復星選擇高位批股畀馬雲(圖)同馬化騰,到依家股價回落不少,佢又再施展舊年冇折讓又「了能」供股法,大股東真金白銀供股之餘,仲希望趁低吸納,所以喺依啲位應該建底,何況依家買平雙馬多多聲,感覺零舍良好。
萬南 二五 中環 復星 有橋 循環 再用
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=292286


ZKIZ Archives @ 2019