ZKIZ Archives


中環在線:小小超破冰電盈大小股東化干戈為玉帛 李華華

2011-6-17  AD
 

互信,建基於溝通、和諧,先至可以生財!8號仔大小股東o依家應該好明白箇中真諦!

電盈(008)想分拆電訊業務上市呢單刁,可謂峯迴路轉!喺電盈小股東大聯盟對單刁充滿疑問兼要求見港交所同電盈高層、電盈又出statement話聯盟嘅言論有誹謗之嫌後,噚日電盈主席「小小超」李澤楷親自接見咗聯盟核心成員陳仲翔,可謂歷史性破冰交流!

由翔仔提供嘅相睇到,8號仔CFO許漢卿(背向鏡頭女子)陪住主子Richard接見翔仔,而會面現場,係無乜人有機會上到去嘅盈科拓展總部嘅會議室,所以絕對係高規格接見o架!

翔仔:Richard原來幾靚仔

翔仔話,呢40分鐘愉快嘅會面,令佢對Richard完全改觀兼好感動!首先,佢從無諗過Richard會親自接見自己,而毫無架子嘅Richard同佢握手嗰陣嘅力度,令佢完全feel到嗰份誠意;再者,佢發現咁近距離望,Richard原來幾靚仔!

除 咗呢啲個人感覺,翔仔話,Richard拎埋計數機計條數俾佢睇,仲講咗8號仔嘅藍圖俾佢聽,佢家陣好希望Richard繼續做8號仔主席,繼續帶領公司 向前走……咁之前雙方紮行馬嘅問題又點呢?Well,根據聯盟發嘅新聞稿,電盈澄清從無意圖干預言論自由,直至目前為止,都無向任何小股東發出律師信或提 出法律訴訟,而電盈亦同意積極考慮聽日股東會後安排同聯盟代表會面;至於聯盟提出電盈打算保留電訊業務過半股權幾耐嘅問題,電盈稍後會向全體股東交代,而 Richard重申今次分拆方案對整體股東有利。

40分鐘化腐朽為神奇,Richard果然係高手!

李華華


中環 在線 小小 破冰 電盈 大小 股東 化幹 幹戈 戈為 玉帛 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=25747


ZKIZ Archives @ 2019