ZKIZ Archives


「五億駙馬」結婚兩周年黎諾懿帶老婆去澳門慶祝

1 : GS(14)@2016-11-16 05:10:15

「五億駙馬」黎諾懿日前宣佈一索得男,仲拍咗條片話全香港人以為佢冇心冇力,o依家就成功一索得男喇,咁值得開心嘅一件事,當然要慶祝下啦,昨日佢就貼咗同老婆李潔瑩去澳門嘅相。首先,黎諾懿先貼出一張坐喺蝙蝠俠電單車上面嘅相,仲留言:「最接近神的男人+一個凡人=蝙蝠俠。」咁講係唔係要改做最接近蝙蝠俠嘅男人。至於點解同老婆去澳玩呢,原來係佢哋兩公婆嘅結婚兩周年。今次嘅澳門之旅,「五億駙馬」係有特喇嘅照顧,同埋應該係有贊助嘅,因為每貼一張相,黎諾懿都會多謝番個地方,有張睇完魔術表演之後,仲留言:「新濠影匯所有員工對我家皇后的特別照顧,多謝你們。」不過就冇講特喇照顧係咩。而酒店方面,都有為佢哋兩個嘅結婚兩周年做準備,整咗個2字同一大堆心心氣球佈置,真係好有心思,結婚兩周年都有咁嘅待遇,唔知第日生咗小朋友之後,啲待遇會唔會仲多呢?
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161114/19833328
五億 駙馬 結婚 兩周 周年 年黎 黎諾 諾懿 懿帶 老婆 澳門 慶祝
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=315666


ZKIZ Archives @ 2019