ZKIZ Archives


林鄭:高鐵一地兩檢冇得褪

1 : GS(14)@2017-07-09 03:48:09

【本報訊】政府料下周公佈高鐵一地兩檢的具體安排,運輸及房屋局局長陳帆昨指討論已到最後階段,當中細節屬機密,隨意向外透露於禮不合;特首林鄭月娥明言有關安排或對正在改善的行政立法關係有危機,但因為已訂通車時間「冇得褪」。問及會否影響民望,她強調「民望對我冇特別緊要」,「要做嘅嘢一定會去做」。


料發動民意戰造勢


高鐵預計明年第3季通車,一地兩檢具體安排料下周出爐。陳帆昨稱方案細節屬機密,香港與中央兩地須互相探討、共同落實,若港方自行公佈是於禮不合及不尊重,更影響雙方互信,故此暫時要守秘密。他又指高鐵營運權無論如何都會交港鐵負責,但細節待中央確認。據了解,政府下周公佈具體安排後,會發動大型民意戰,除電視宣傳廣告,建制政黨亦會在地區造勢,務求趕及明年6月前完成立法。林鄭昨與傳媒會面時承認細節出爐後令正在改善的行政立法關係有危機,笑稱「如果有得褪,唔使啟動,梗係好啲」,「但冇得揀吖嘛,因為高鐵冇得等(通車日期在即),唔通起咗攤喺度?」她稱留意到有法律界及政黨人士指一地兩檢違反《基本法》,不會接受,她指會與官員迎難而上。■記者許偉賢
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170707/20081826
林鄭 高鐵 一地 兩檢 檢冇 冇得 得褪
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=338549


ZKIZ Archives @ 2019