ZKIZ Archives


艾Write艾like: 艾威 戒咗佢啦 2017-02-03

1 : GS(14)@2017-02-06 12:12:35

https://www.am730.com.hk/column/ ... D%A2%E5%95%A6-16295

早前在電台節目聽到嘉賓敘述有關小朋友講粗口事件,一名K2升K3的小朋友,竟然在校內跟同學仔講粗口,他父母及老師百思不得其解到底他師承何處,最後從車cam才發現真相。原來他爸爸在駕駛時跟許多司機一樣,一坐上駕駛座,就變得容易暴躁,每遇到別人忽然或強硬切線,就會很自然地爆出一個字粗口,雖然只是單一個字,但小朋友有樣學樣,從一個幼稚園學生口中爆出粗口,不論單字或多字,都屬大件事。講粗口,有人認為屬於一種文化,有人認為朋友同事間講講粗口屬一種真性情流露表現,小講可怡情,多講增進友情。

小弟猶記得年幼時有次一時生氣,用粗言穢語辱罵家人,家人問我知否該粗口含意,坦白說,當時我真的對所講粗口一知半解,可見講粗口這行為,許多時候,是人講你又講。講粗口原因有多種,但絕大多數是由於近墨者黑,生活圈子,對一個人影響最大。小弟過往也曾講粗口,不過在兩年前已戒掉,原因是發覺當生氣時講粗口,其實並非有助發洩,而是剛好相反,會令人氣上加氣,有時拍爭吵戲假如並非現場錄音,小弟就會加添粗口在台詞上以加強情緒,可見講粗口確會令人火上加油;另外假如好友間爭吵一時火遮眼用上涉及對方家人之粗口,更會破壞雙方感情,實在無謂。所以,假如閣下已有足夠詞語可供日常生活當中運用,及並非有人用槍指住你一定要你講,粗口,戒咗佢啦。
Write like 艾威 戒咗 咗佢 佢啦 2017 02 03
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=325729


ZKIZ Archives @ 2019