ZKIZ Archives


點起廣東歌:DJ當奴、周國豐數盡代代好歌

1 : GS(14)@2016-03-06 03:14:44

商台DJ唐劍康(當奴)及港台的周國豐,兩個在不同年代、不同電台主持音樂節目,為廣東流行歌「數榜」,聽盡樂壇每首新歌。今日,廣東歌被評水準下滑,有人歸咎創作人青黃不接,有人將矛頭指向歌手。不過,兩位廣播界代表堅持廣東歌仍有不少水準之作,香港樂壇失去的,只是從前那個單純的市場,正因為這個原因,二人認為廣東歌更需要加大力度撐撐撐!撰文:李察【當奴:新世代歌手貼地】

目前每周仍為商台《903專業推介》數榜的當奴,面對香港樂壇現狀,睇法相當正面,他說:「其實都開心睇到好多冇大公司撐嘅新一代歌手都得到機會,可以冇包袱、貼地唱好多關於香港或其他題材嘅歌,個人覺得新青年理髮廳、黎曉陽都好正!」■當奴覺得香港樂壇正在轉變,歌手做歌更加靈活。

■當奴十分欣賞樂隊新青年理髮廳。資料圖片做歌模式唔同咗

至於樂壇的大哥大姐,當奴感覺大家都有隨市場變化而作出改變:「見到唔少大歌手都有配合唱片業去改變做歌嘅模式,會一首首歌做,唔同以前為咗出碟做十幾首歌,而家咁樣會更靈活,加上網絡傳播,歌曲可以走得更遠。」他又表示:「唱片公司賺錢壓力係大咗,但都見到有新點子,好似容祖兒同克勤跨界做騷,欣宜又可以同Supper(Supper Moment)合唱,呢啲係好現象。」當奴認為,廣東話是香港人母語,無論唱及聽都更有共鳴,但他有感現在很多廣東歌都是慢歌:「細個聽校長哥哥梅姐阿Lam……到四大天王都會平衡啲,有快有慢。但呢個時代變化冇乜快歌,快歌交晒畀樂隊。點解?係排舞成本?定係慢歌先可以賣唱功?定係因為廣東歌通常係歌詞行先?唔係話慢歌悶,不過想平均啲,多啲變化!」【周國豐:文化越萎縮越撐】

周國豐由昔日電台節目主持躍升為電台管理層,現時負責電台新媒體工作,開咪超過20年的他,曾經每周為港台《中文歌曲龍虎榜》數榜。作為香港人、一位專業DJ,周國豐撐廣東歌的立場堅定:「廣東歌係必然會撐!」他說:「從成個社會睇,地道文化越來越萎縮,作為一個土生土長嘅香港人,如果連自己都唔撐廣東歌,可以話係交代唔到自己。」■周國豐認為現時仍有很多好的音樂作品。

■曾經每周為香港樂壇數榜的周國豐,立場堅定撐廣東歌。攝影:沈健程

■周國豐見證不少歌手出道。資料圖片廣東音韻多變化

說到廣東話吸引之處,周國豐認為:「廣東話呢種語言係好有趣,比起普通話嚟講,廣東話好有變化,好有活力。填詞人填廣東詞都唔容易,因為廣東話好多個韻,有好多變化,相信填詞人填廣東詞會係最大嘅挑戰,靈感少一啲都好易被榨乾。」對於有人認為廣東歌質素下滑,將會是廣東歌消失的「元凶」?周國豐並不認同:「我覺得而家仍然有好多好好嘅作品,我承認有時坐的士,司機大佬會同我講,覺得以前啲歌好聽啲,但我就反而覺得係而家娛樂選擇太多,頒獎禮唔夠認受性,加上一部手提電話已經有林林總總玩意,令大家除咗聽音樂,同時間接觸太多資訊,所以同80年代比較係唔公平。」

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160305/19516735
點起 廣東 DJ 當奴 奴、 、周 周國 國豐 豐數 數盡 代代 好歌
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=296954


ZKIZ Archives @ 2019