📖 ZKIZ Archives


炒股仔非關大市 周顯

1 : GS(14)@2014-03-14 11:32:45

http://www.mpfinance.com/htm/fin ... mnist/en30_en30.htm

【明報專訊】線人朋友同我報料,說隻毅信控股(1246)快要當炒,我說﹕「隻股票很有實力,現價位也很低,值博率亦是十分高,不過大市麻麻,會不會有決心炒先?」(按﹕這番話是在星期二說的,現在又下跌了一些。)


線人說﹕「炒股仔,關大市乜事?除非大跌幾千點啦,咁就乜股都死。」(按﹕他在報料之後,股價即刻升幾個巴仙,馬上有plastic bag,即「交代」。)

昨天,這股票卻沒有炒上,我立刻找他投訴﹕「又話好快炒、即炒、家陣唔郁喎。」

他說﹕「呢兩日人人都去炒文化中國(1060),所有細價股梗係避一避先啦,今日就算炒上去,都無人跟,有乜用?」我說﹕「好,就睇多兩日,如果唔升,或者升得少,你就請食飯。」

他大叫﹕「升得少都要請食飯?」

我說﹕「我的錢好有用,我買的股票隻隻都升,你提供的股票升得少,浪費了我的機會成本,梗係要請食飯。」

他說﹕「咁如果大升幾倍,又點計先?」

用跌一成博升五成 很划算

我說﹕「你要聽我的分析,這股票的下跌空間很小,上升空間不小,所以值博率很高。但我認為,它最大的可能性是升五成,升一倍就有困難了,升幾倍是接近沒可能的事,唯一升幾倍的可能,是當作地產殼,賣給內地的地產商。不過,用跌一成來博升五成,是很博得過的。」

我接補充了一點﹕「如果大升幾倍,你一定贏大錢,到時付錢請客的當然也是你,而且還要擺番一圍勁,開番幾支靚酒,飯後還要有餘興節目的那一種。」

他說﹕「即係輸贏都是我請?」

我說﹕「『茅』錯。」

[周顯 投資二三事]
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=284403

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019