ZKIZ Archives


劉丹聞愷威緋聞唔識笑

1 : GS(14)@2016-11-26 13:51:14

劉丹的兒子劉愷威,早前被指在內地拍劇時到同劇內地女星王鷗的房間短敍,劉丹昨日到東莞出席慈善高爾夫球賽活動,提起孫女即笑逐顏開。被問到聖誕節一家人如何慶祝,兒子及新抱楊冪可會來港放假?丹爺說:「唔係乜節,總之一放假就返嚟,呢排佢哋應該冇假啦,而家個仔喺新疆,新抱喺上海。」問到兒子緋聞,丹爺即收起笑容說:「成日都傳,唔講呢啲啦。」
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161126/19845754
劉丹 丹聞 聞愷 愷威 緋聞 唔識 識笑
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=317107


ZKIZ Archives @ 2019