ZKIZ Archives


總有第一次 人在中環

http://manincentral.blogspot.com/2012/04/blog-post.html
凡事都總有第一次,第別係發生響囝囝身上。


今個星期,光頭仔終於第一次「自己」返學。之前去playgroup媽媽會陪住佢上堂,即使後期為左想佢適應,媽媽會響課堂過程中離開課室,但光頭仔依然知道,媽媽就響課室出面,所以仍然玩得開心自在。


升左班,轉左學校 ,上堂時間忽然double up,媽媽唔再響課室出面守候。我本來估,囝囝應該掂既,之前一個人響舊校課室裡面依然班得悠言自得,升班之後應該唔會太難適應掛。


點知,估錯晒。


光頭仔變身成為大喊十。


我負責每朝返工前車囝囝返學,送佢入學校門口,光頭仔用力抓住我同老婆既衣服。抓呀抓,平時都唔發覺,兩歲幾既人仔原來可以咁大力。


我睇過d文章話,送細路 仔返學,千祈唔好俾佢feel到你唔捨得,要表現得決絕一d,否則會阻礙小朋友既成長。 我同老婆夾好,一齊送到佢入學校門口,一有老師黎接佢,拿拿臨講句bye bye就即刻轉身閃。我兩公婆本來準備跟實劇本做,well…事實證明,我同老婆都唔係一個稱職既演員。


我有時覺得,我身處既商業社會,週圍都係大鱷,危機四伏,步步驚心。我響咁既環境打滾左咁多年,自以為乜都俾我見過啦,仲有d乜會令我覺得為難既呢?


做生意尤如打杖上陣殺敵,遇神殺神遇彿殺彿,我殺你時你又殺返我,睇下邊個唔好彩,其實冇乜hard feeling。然而當處理既事情涉及感情既connection之時,只是簡單一件小事,都讓你心難安。


晚飯既時候,光頭仔無啦啦諗下諗下,口噏噏左幾句,諗返今朝番學既片段,食食下飯,忽然又忍唔住喊左出黎囉。


我明白凡事總有第一次,光頭仔返多幾日學,習慣左個新環境,情況應該會有改善。只不過,當我自大地以為,做左咁多年人,見過咁多世面,應該冇乜野難到我掛既時候,簡單如送阿仔返學,都令我忐忑不安,唔知如何自處,真係樣衰。


而且,當個小朋友喊到死去活來,表現得好似好唔捨得咁,但真正脆弱果個,我覺得查實唔係佢,而係父母。


明天一早,再接再厲。
總有 第一次 人在 中環
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=32780


ZKIZ Archives @ 2019