ZKIZ Archives


郭可盈提感情事賣關子

1 : GS(14)@2015-03-27 08:40:09

【圓方】郭可盈噚日下晝三點左右帶囡囡同家傭去圓方睇戲,佢見未夠鐘入場仲同囡囡周圍影相,有媽咪陪睇戲,囡囡不知幾開心,家傭就負責買爆谷。大約六點鐘散場,可盈拖囡囡出嚟見到記者影相都冇抗拒,問佢同囡囡睇乜嘢戲?可盈笑笑口話睇《仙履奇緣》。記者問佢知唔知細佬郭可頌同熊黛林嘅感情發展成點?可盈就話拍拖係一件開心事,最緊要對方適合自己。之後可盈就同囡囡、家傭一齊搭的士離開。採訪、攝影:羅德光

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20150327/19091348
郭可盈 感情 賣關子
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=289005


ZKIZ Archives @ 2019