ZKIZ Archives


市民:不應一刀切

1 : GS(14)@2015-01-18 23:51:32

【本報訊】未來的資助房屋出售形式或出現重大變化,關係到綠白表人士的置業機率,有白表人士歡迎政府增加購買居屋的白表比例,認為應由現時四成上調至六成或七成較為適合,令單身人士「抽中機會大啲,唔會只係零」;有綠表人士亦認同綠白表比例有需要調整,「一半半會對雙方都公平啲」,但認為不應全數「白表化」,需顧及公屋居民購買居屋的需要。倡效四叔建青年宿舍

社工系大學生何小姐早前以白表單身資助申請居屋,料抽中機會幾乎是零,她支持將居屋的白表比例提升,「今次居屋白表申請佔成九成半,我認為白表同綠表比例上調到七、三或者六、四嘅比例較好。」她不贊成將所有居屋撥予白表人士購買,認為不應扼殺綠表人士購買居屋的需要,她又認為政府應仿效恒地主席李兆基興建青年宿舍的做法,協助年輕人上樓。以綠表家庭資助申請是次新居屋的鄧先生,亦認同調整綠白表比例至五比五,認為會較公平,他亦支持政府出售公屋,自己亦有興趣購買,「可能公屋質素會冇居屋咁好,但我哋都冇乜所謂,平平哋買嚟住都可以。」 ■記者鍾雅宜

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20150117/19005895
市民 不應 一刀切
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=287285


ZKIZ Archives @ 2019