ZKIZ Archives


johnchuengyk: 與80後相關的上市公司小統計:

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/20973

網友johnchuengyk的利用Webb-site資料,做了一些分析。除了加粗了的字為一些不太正經的公司外,其佔名單的70%,共他全部為原文。可以見到除了是部分是二世祖外,有一些不知道為何進榜,可能隱然間有其他關係外,其他的公司大都有搞過財技。

Count Name Age No Name Stock Code Category
1 Liang, Huixin 25 1 Madex International (Holdings) Limited 231 XX
2 Mung, Alan Chiu Yu 25 1 Mastermind Capital Limited 905 XX

3 Ng, Xinwei 25 1 Agritrade Resources Limited 1131 XX
4 Zhang, Daoyuan 25 1 China Tian Lun Gas Holdings Limited 1600 IPO
5 Zhao, Yu 25 1 Global Dairy Holdings Limited 1007 IPO
6 Zhou, Jue 25 1 Nam Hing Holdings Limited 986 XX
7 Choi, Ka Nam 26 1 Radford Capital Investment Limited 901 Exception
8 Tan, Di Fu 26 1 Carpenter Tan Holdings Limited 837 Exception
9 Wong, Wai Sing (1985) 26 2 Ming Kei Holdings Limited 8239 XX
9 Wong, Wai Sing (1985) 26 2 TLT Lottotainment Group Limited 8022 XX

10 Cai, Tony Xiao Xing 27 1 CT Holdings (International) Limited 1008 IPO
11 Cao, Jie Min 27 1 China Properties Investment Holdings Limited 736 XX
12 Hu, Bo 27 1 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd 512 XX
13 Huang, Wenxi 27 1 Waytung Global Group Limited 21 XX
14 Koon, Candy Ho Yan 27 2 Easyknit Enterprises Holdings Limited 616 XX
14 Koon, Candy Ho Yan 27 2 Easyknit International Holdings Limited 1218 Special
15 Lau, Cheong 27 1 Lau, Cheong 547 XX
16 Qie, Bing Bing 27 1 Global Energy Resources International Group Limited 8192 XX

17 Tsai, Wang Chia 27 1 Want Want China Holdings Limited 151 Exception
18 Zhang, Jason Han Wen 27 1 Natural Dairy (NZ) Holdings Limited 462 XX
19 Chan, Alan Yiu Lun 28 2 ITC Corporation Limited 372 XX
19 Chan, Alan Yiu Lun 28 2 ITC Properties Group Limited 199 XX

20 Chao, Howard 28 1 Cheuk Nang (Holdings) Limited 131 Special
21 Cheung, Frank 28 1 SYSCAN Technology Holdings Limited 8083 XX
22 Cheung, Ka Ho 28 1 Kingboard Laminates Holdings Limited 1888 Exception
23 Chiang, Kin Tong 28 1 China Infrastructure Investment Limited 600 XX
24 He, Pengjun 28 1 Dahe Media Co., Ltd. 8243 Exception

25 Hui, Ching Chi 28 1 Hengan International Group Company Limited 1044 Exception
26 Jiang, Lei (1983) 28 1 Pan Asia Environmental Protection Group Limited 556 Exception
27 Ke, Jixiong 28 1 Youyuan International Holdings Limited 2268 IPO
28 Lam, Man Yui 28 1 China Properties Investment Holdings Limited 736 Exception
29 Lin, Supeng 28 1 Anxin-China Holdings Limited 1149 XX
30 Lu, Di 28 1 Inno-Tech Holdings Limited 8202 XX

31 Qiao, Jin 28 1 Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial Co Ltd 8205 Exception
32 Shi, Janson Bing 28 1 China New Town Development Company Limited 1278 Introduction
33 Wang, Di 28 1 Xiwang Sugar Holdings Company Limited 2088 Issue
34 Wong, Gloria 28 1 Prosperity International Holdings (H.K.) Limited 803 XX
35 Wu, Neng Kun 28 1 Natural Dairy (NZ) Holdings Limited 462 XX
36 Xue, Bing 28 1 Global Green Tech Group Limited 274 XX
37 Zhang, Wei (1983) 28 1 China Energy Development Holdings Limited 228 XX

38 Chang, Chih Chiao 29 1 Daphne International Holdings Limited 210 XX
39 Chen, Lili 29 1 Styland Holdings Limited 211 Special
40 Cheng, Brian Chi Ming 29 3 Fook Woo Group Holdings Limited 923 IPO
40 Cheng, Brian Chi Ming 29 3 Haitong International Securities Group Limited 665 Takeover
40 Cheng, Brian Chi Ming 29 3 NWS Holdings Limited 659 Exception
41 Choi, Ka Wing 29 1 Unity Investments Holdings Limited 913 XX
42 Huang, Da 29 1 China Corn Oil Company Limited 1006 IPO
43 Hung, Marcus Kai Mau 29 1 Applied Development Holdings Limited 519 Issue
44 Ko, Mike Kam Lun 29 1 Brilliance Worldwide Holdings Limited 8312 IPO
45 Lee, Ryan Cheuk Yue 29 1 Hao Wen Holdings Limited 8019 XX
46 Leung, Jerry Chi Hong 29 1 UDL Holdings Limited 620 XX
47 So, Wai Lam 29 2 China Oriental Culture Group Limited 2371 XX
47 So, Wai Lam 29 2 Morning Star Resources Limited 542 XX

48 Tong, Albert 29 2 Rivera (Holdings) Limited 281 Special
48 Tong, Albert 29 2 Tomson Group Limited 258 Special
49 Wang, Li (1982) 29 1 New Smart Energy Group Limited 91 XX
50 Yeung, Ka Shing 29 1 King Fook Holdings Limited 280 Exception
51 Zhang, Yang (1982) 29 1 Greenfield Chemical Holdings Limited 582 XX
52 Zhuang, Xiao Xiong 29 1 Jiahua Stores Holdings Limited 602 Exception


如果你買進一間有80後參與高管的公司:
有15%的机會率這家公司在過去兩年才在香港上市或被收購了.
約52%的机會率這家公司在過去兩年進行了大額集資(超過股舊有股本20%,包括但不限於供股,批股,CB,warrants等)
有 3%的机會率這家公司在過去兩年進行了其他集資活動.
有 8%的机會率這間公司握有巨額資產但股價低迷.
有20%的机會率這家公司在過去兩年甚麼特別的公司行動.

johnchuengyk 80 相關 上市 公司 統計
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=21322

johnchuengyk: 「86歲」後相關的上市公司小統計

繼80後統計後,網友johnchuengyk又再獻新猷,又把利用Webb的資料,86歲以上的董事做了一個統計。其中粗體字或斜體字的公司,都是我認為有問題的公司,斜體字問題較少。

80上的小統計,恐怕Survival bias(統計學上及非統計學上)非常嚴重,他特地指出另,06-07年往往是這些公司的集資期.集資期與公司價值可見一班」:

Count Sex Name Age Number Company Code
1 M Shaw, Run Run 104 1 Television Broadcasts Limited 511 N
2 F Lim, Ghee 101 1 Winfoong International Limited 63 Issue

3 M Wang, Yun Cheng 101 1 Nanyang Holdings Limited 212 N
4 M Lo, Victor Tang Seong 96 1 Cafe de Coral Holdings Limited 341 N
5 M Chung, Sze Yuen 94 2 CLP Holdings Limited 2 N
5 M Chung, Sze Yuen 94 2 Johnson Electric Holdings Limited 179 N
6 F Wang, Koo Yik Chun 94 2 Transport International Holdings Limited 62 N
6 F Wang, Koo Yik Chun 94 2 Tristate Holdings Limited 458 N
7 M Chang, Yun Chung 93 1 Singamas Container Holdings Limited 716 xx

8 F Lo, To Lee Kwan 92 1 Great Eagle Holdings Limited 41 N
9 M Lu, Sin 92 1 Safety Godown Company, Limited 237 N
10 M Wong, Lam (1919) 92 1 Lung Cheong International Holdings Limited 348 xx

11 M Chung, Ming Fai 91 1 Founder Holdings Limited 418 N
12 M Hu, Henry Hung Lick 91 1 Melbourne Enterprises Limited 158 N
13 M Chang, Dong Song 90 2 Shun Tak Holdings Limited 242 Issue

14 M Ho, Stanley Hung Sun 90 1 Herald Holdings Limited 104 xx

14 M Ho, Stanley Hung Sun 90 2 SJM Holdings Limited 880 xx
15 M Chan, Peter Po Fun 89 4 China Resources Enterprise, Limited 291 N
15 M Chan, Peter Po Fun 89 4 Chuang's China Investments Limited 298 N
15 M Chan, Peter Po Fun 89 4 Chuang's Consortium International Limited 267 N

15 M Chan, Peter Po Fun 89 1 Nanyang Holdings Limited 212 N
16 M Taochaifu, Choofuang 89 4 VST Holdings Limited 856 N
17 M Yung, Hung Ching 89 1 New Heritage Holdings Ltd. 95 xx

18 M Chow, Kwen Ling 88 7 Mingfa Group (International) Company Limited 846 IPO
19 M Lobo, Rogerio Hyndman 88 1 Chow Sang Sang Holdings International Limited 116 Issue
19 M Lobo, Rogerio Hyndman 88 3 Shun Tak Holdings Limited 242 Issue
19 M Lobo, Rogerio Hyndman 88 7 Alco Holdings Limited 328 N
20 M Lu, Guoji 88 7 Allied Group Limited 373 N
21 M Sit, Hing Wah 88 1 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd. 8217 N
22 M Tang, Kwan 88 1 China Railsmedia Corporation Limited 745 N
23 M Wong, Po Yan 88 1 Cosmos Machinery Enterprises Limited 118 N
23 M Wong, Po Yan 88 3 Melco International Development Limited 200 N

23 M Wong, Po Yan 88 3 PCCW Limited 8 N
23 M Wong, Po Yan 88 7 Sinopec Kantons Holdings Limited 934 N
23 M Wong, Po Yan 88 7 China Electronics Corporation Holdings Company Limited 85 xx
23 M Wong, Po Yan 88 7 FinTronics Holdings Company Limited 706 xx

23 M Wong, Po Yan 88 7 Shenzhen Investment Limited 604 xx
25 M Chan, Sui Kau 87 1 Asia Cement (China) Holdings Corporation 743 N
25 M Chan, Sui Kau 87 1 Chen Hsong Holdings Limited 57 N
26 M Chang, Tsai Hsiung 87 2 China Travel International Investment Hong Kong Limited 308 N

27 M Chiang, Chen 87 2 Melbourne Enterprises Limited 158 N
28 M Fong, Henry Yun Wah 87 2 Sa Sa International Holdings Limited 178 N
28 M Fong, Henry Yun Wah 87 2 Television Broadcasts Limited 511 N
29 F Lee Look, Christina Ngan Kwan 87 2 Yangtzekiang Garment Limited 294 N
29 F Lee Look, Christina Ngan Kwan 87 2 YGM Trading Limited 375 N
30 M Yao, Kang 87 1 Poly (Hong Kong) Investments Limited 119 xx

31 M Cheng, Yu Tung 86 5 Shun Tak Holdings Limited 242 Issue

31 M Cheng, Yu Tung 86 5 Melbourne Enterprises Limited 158 N
31 M Cheng, Yu Tung 86 1 Paladin Limited 495 N
31 M Cheng, Yu Tung 86 1 Samson Paper Holdings Limited 731 N

31 M Cheng, Yu Tung 86 3 Cheuk Nang (Holdings) Limited 131 special
32 M Chiu, Deacon Te Ken 86 5 SJM Holdings Limited 880 xx

32 M Chiu, Deacon Te Ken 86 4 eSun Holdings Limited 571 xx
32 M Chiu, Deacon Te Ken 86 3 Far East Consortium International Limited 35 xx
33 M Law, Fong 86 3 Far East Holdings International Limited 36 N
34 M Sham, Kit Ying (aka Sham Kit) 86 3 Far East Hotels and Entertainment Limited 37 N
35 M Sun, Samson Ping Hsu 86 4 Lai Fung Holdings Limited 1125 N
35 M Sun, Samson Ping Hsu 86 4 Lai Sun Development Company Limited 488 N
35 M Sun, Samson Ping Hsu 86 4 Lai Sun Garment (International) Limited 191 N

36 F U, Po Chu 86 5 Lifestyle International Holdings Limited 1212 N
36 F U, Po Chu 86 3 National Electronics Holdings Limited 213 N
36 F U, Po Chu 86 5 New World Development Company Limited 17 N

36 F U, Po Chu 86 3 Oriental Watch Holdings Limited 398 xx

有2%的机會率這家公司在過去兩年才在香港上市或被收購了.
約19%的机會率這家公司在過去兩年進行了大額集資(超過股舊有股本20%,包括但不限於供股,批股,CB,warrants等,掛除CB,options exercise)
有69%的机會率這家公司在過去兩年甚麼特別的公司行動.

另外,拔刺者有以下問題:

「請問XX是否曾集資?若如是應該用5年,若5年曾兩度集資才倍加注意。謝謝!另梳溫溫是否當4歲呢?小弟很愛梳溫溫的。」

但我認為「XX應該是近兩至三年集過資,但是398也有集資過,應該都是XX。

望johncheungyk予以解答。

johnchuengyk 86 相關 上市 公司 統計
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=21446


ZKIZ Archives @ 2019