ZKIZ Archives


口心不一致-匯創控股(8202)(更新)

 
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20081212/GLN20081212027_C.pdf

去年十二月,公司宣佈向大股東購入大中華媒體23%股權,作價4,338.4萬元,以發行無息可換股債支付,換股價6.38仙,完全兌換後,可換得6.8億股。

如購入大中華媒體的23%價值4,338.4萬元的話,整家公司的價值約在1.88億,而在交易完成後,大股東尚持有26.08%的股權,可以再賣給公司套現一筆,但是不是物超所值呢,我們一起看看。

公告稱,大中華媒體子公司正向TDI Transportation Displays International Limited收購深圳市泰迪亞廣告有限公司,但須待中國有關機關批准,即是收購尚未完成。

另外深圳市泰迪亞和公司管理的酒店簽訂協議,讓深圳市泰迪亞有獨家權利,在外牆及內部之廣告位製作及展示所有廣告項目。

這就是這家管理公司和浙江和祥集團達成的協議,大股東也從中沽出1,700萬股,套現幾百萬。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20080522/GLN20080522001_C.pdf

另外,大股東投放了多少錢進大中華媒體呢?

公告稱:


於二零零八年九月三十日,大中華媒體之賬目內有結欠黃國聲先生款項8,358,234港元,列為董事提供之貸款。


目標集團於二零零八年九月三十日之未經審核綜合資產淨值為7,371,427港元。

另公司在前年二月成立以來,盈利約613,628港元。

可以算出,大股東約在公司投入約1,170萬港元 (7,371,427-613,628) x 49.32%(原本持股) + 8,358,234),然後在上市公司取回4,338萬,已經賺取了3,200萬,另尚有大半未沽,以比例計算約值4,964萬,即是潛在獲利達8,100萬,若計算股價上升(現時股價8.2仙,換股價6.38仙,以6.8億股計算,又多賺1,237.6萬)帶來的獲利,收益更達9,300萬。

以市盈率計算,收購公司的P/E約307倍(43,384,000 / 23% / 613,628),以兩紙未發展概念(獨家廣告權利及收購公司合同),價值當然是見仁見智。

前兩天,有幾份報紙有寫鱔稿,做公司專訪,以下是新報的新聞:

【新 報記者高卓炎報道】匯創控股(8202)剛完成收購大中華媒體23%股權,公司已引入先進的「環球之星」(大型圓球型展示體)技術在內地應用。集團執行董 事黃國聲昨日說,收購大中華媒體後,公司可涉足酒店內外牆廣告及新型媒體業務。同時,大中華媒體已經與《人民日報》落實協議,將在內地九個一線城市發展環 球之星,初步目標是在每個城市三個地點設置,估計未來的收入,將有逾半來自環球之星。匯創控股昨日股價收報0.08元,下跌0.006元(6.97%), 成交額205.9萬元。年初至今,該公司股價已累計上升33.3%。


 

集團主席黃婉兒昨日接受訪問時說,雖然內地經濟增長放緩,惟公司對環球之星的發展前景 相當樂觀。因為中央積極刺激內需,而環球之星不單止可吸引人流觀看,更可將該地方成為旅遊點。現時內地正在整頓戶外媒體範疇,不少發光二極管 ( LED ) 顯示屏都被拆掉,令內地戶外媒體沒有足夠發展空間,相信可為環球之星帶來商機。

黃國聲說,「環球之星」是一種高質素充氣式顯示屏幕,可於球體外層及內層表面放映高解像度全天域視頻或激圖像,提供360度獨特環迴體驗。它曾應用於香港旅遊發展局舉辦之香港明珠激光匯演。集團副主席黃祐榮說,今年公司希望將經營酒店的數目增至10間。

看他們盛讚這盤生意如何有前景的同時,我們可以看看是不是真的這樣好。


近來持股所見,大股東是在不斷減持,上文的黃小姐減持2,400萬股,陳先生多次減持又沽出了4,000萬股,大家都在套現,你信他們的實際行動?還是信他們的說

股東名稱 作出披露的原因 買入/賣出或涉及的股份數目 每股的平均價 持有權益的股份數目(請參閱上述*註解) 佔巳發行股本之百分比(%) 有關事件的日期 (日/月/年)
陳志樂 104(L)
16,500,000(L)
HKD 0.093 78,300,000(L)
4.85(L)
18/02/2009
陳志樂 104(L)
11,700,000(L)
HKD 0.074 94,800,000(L)
5.87(L)
16/02/2009
黃祐榮 136(L)
    238,082,596(L)
14.74(L)
23/01/2009
黃祐榮 104(L)
    238,082,596(L)
14.74(L)
23/01/2009
黃婉兒 136(L)
    241,392,597(L)
14.94(L)
23/01/2009
黃婉兒 104(L)
    241,392,597(L)
14.94(L)
23/01/2009
陳志樂 104(L)
12,300,000(L)
HKD 0.091 106,500,000(L)
6.79(L)
13/01/2009
黃祐榮 136(L)
24,300,000(L)
HKD 0.061 238,132,596(L)
15.19(L)
02/01/2009
黃祐榮 136(L)
24,350,000(L)
HKD 0.061 238,082,596(L)
15.18(L)
02/01/2009
黃祐榮 103(L)
24,300,000(L)
HKD 0.061 238,132,596(L)
15.19(L)
02/01/2009
黃祐榮 103(L)
24,350,000(L)
HKD 0.061 238,082,596(L)
15.18(L)
02/01/2009
陳志樂 103(L)
20,000,000(L)
HKD 0.060 118,800,000(L)
7.58(L)
16/12/2008
City Beat Holdings Limited 102(L)
50,000,000(L)
HKD 0.060 55,000,000(L)
3.54(L)
08/12/2008
陳志樂 101(L)
50,000,000(L)
HKD 0.060 98,800,000(L)
6.36(L)
08/12/2008
黎耀強 102(L)
50,000,000(L)
HKD 0.060 58,000,000(L)
3.73(L)
08/12/2008
City Beat Holdings Limited 104(L)
30,000,000(L)
HKD 0.087 105,000,000(L)
6.75(L)
02/12/2008
黎耀強 103(L)
30,000,000(L)
HKD 0.087 108,000,000(L)
6.95(L)
02/12/2008
City Beat Holdings Limited 101(L)
135,000,000(L)
HKD 0.087 135,000,000(L)
8.69(L)
28/11/2008
林兆燊 136(L)
    103,380,500(L)
6.65(L)
28/11/2008
林兆燊 104(L)
    103,380,500(L)
6.65(L)
28/11/2008
黃祐榮 136(L)
    262,432,596(L)
16.89(L)
28/11/2008
黃祐榮 104(L)
0(L)
  262,432,596(L)
16.89(L)
28/11/2008

賣:


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20090216/GLN20090216044_C.pdf


剛剛在幾日前,公司宣佈出售美國一蚊型上市公司予大股東家族,作價100萬,錄得虧損6,000多萬。

這家公司肥了大股東,高價賣出資產予公司,低價買回資產予自己,逐步損害了上市公司的價值,建議都要小心一點。
口心 心不 一致 匯創 控股 8202 更新
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=6006

經濟日報是特地給我指出錯誤?-匯創控股(8202)

我真是幸運,今日又找到錯誤了,雖然自己擺明就是雞蛋挑骨頭,但作為他的讀者,想他們要改善了。

在今日經濟日報投資理財的一篇文章「財技ABC投資前要知」的文章內,講拆細的一段有云:

「匯創控股(08397)最近實行股本重組,其中一項便是把1股分拆為100股。」

但我們細心留意公告,發覺其實是講合股:

「(iii) 股份合併:每10股每股面值0.001港元的已發行及未發行已分拆股份將合併為一股面值0.01港元的新股份,由此產生的任何新股份的碎股將不會分配予股東,但將予彙集出售(如可能),利益歸於本公司;」

他們講的拆股,其實只是因為低於票面值不能發行未發行的新股,為了供股發行未發行的新股,故需要減少未發行股份的面值,提出了未發行新股票面值1拆100的計劃,但這只是會計上的表譯,對實際股票數目並無影響,公告有說(pdf p.4):

「於股本削減生效後,將本公司股本中每股面值0.10港元之法定但未發行股份分拆為100股每股面值0.001港元之已分拆股份。」

在Realforum中的「股票常識討論區」,已經有談這個過程,以10合1,然後把未發行的1拆10股本,原票面值是1元來說:

「2. 在未發行股本來說:
(1) 原本是有100股,未發行有900股
(2) 合股後,變成10股,未發行有90股
(3) 註銷股本後,因註冊股本無變,都是10股,及未發行股本有99股($1000-10)/10
(4) 在拆細未發行股本後,發行是10股,未發行股本變成990股了」

故此,如果想舉例子,應用時富系的時富投資(1049)的1拆10及時富金融(510,前時富網上金融)的1拆5、信利國際(732)的1拆5,然後10送1紅股,或新洲印刷(377)的1拆10作為例子,但為免被人說他推股,用些冷門,就不會這樣了,但寫錯東西則更壞了。

希望他們不懂就細心一些看吧,不要犯這些資料上的錯誤了。

經濟 日報 特地 給我 指出 錯誤 匯創 控股 8202
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=20149

匯創控股(8202) 高買低賣實錄

2014年4月25日,匯創控股(8202)宣佈以50萬元的代價出售Redgate Ventures 的業務予Liang Tan Yi Xing International Foundation Company Limited(兩彈一星國際基金會有限公司),據稱這基金會從事出版雜誌的業務。

該基金網頁稱,兩彈一星國際基金會是一個超越宗教、政治及種族立場之獨立組織,由軍隊首長、政界、社會團體、熱愛公益事業的有為人士及海外愛國僑胞為高級顧問團隊支持和參與管理的基金組織,背景似乎很雄厚。

但這項Redgate Ventures的業務,其實故事很多,這公司稱為展鵬傳媒。最初,這項業務本來持有一些通過置入國內雜誌業務,換取萬華媒體(426)之股份,後來他們通過母公司分派,變為獨立持有這些股票,並在2010年在美國進行公開招股,至於招股書如附,後來無緣無故失敗。翻閱當時匯創控股的通函,2010年公司曾錄得7,200萬的盈利,但其實有8,700萬是應付或然代價的公平值變動,實際上仍處於虧損1,500萬,至於其餘年份均有虧損,並沒有過盈利。

在2012年5月,匯創控股以19.40億元,收購以上的業務,當時的賣方是Carraway Holdings Limited由Media Chief Limited及熊達分別持有51%及49%。經過多次延遲,最終在2012年8月完成,同時該公司配入2億可換股債券以支付代價,當次的配售代理是昌利控股(8098)附屬昌利證券,控制人為華匯的朋友歐雪明,即李鋆麟的丈夫。

但由於連年虧損,收購後已進行約13.8億的撇帳,股價大跌,最終也需要合股,換股價也變成3.80元,現在又需進行股份10合1股,並1供25股的供股進行集資,至於發行的可換股債券部分進行換股進行沽售,最後亦會以以票面值的24.3%,以合併價2.22元(兩次合併前2.22仙,一次合併前22.2仙)發行新股,以償付這些債項,估計剩餘的可換股債券可換得大約1億股的新股,現時市值大約1,000萬,加上未沽出的股票,相信這次收購代價大約3億左右,即是這次印廢紙其實都尚頗為成功。

可以看到,一次垃圾的收購損失的只有小散,大戶可以把空氣變成現金,變成一場有贏無輸的遊戲。
匯創 控股 8202 高買 買低 低賣 實錄
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=98002

[創業板]匯創控股(8202)專區(關係:華匯、8098、0254、0745、8041、余慧妍、劉智遠)

1 : GS(14)@2010-06-29 22:51:36

新聞專區
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=8199&page=0http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20100628/GLN20100628008_C.pdf

etam:
    如果檔野今鋪玩真章,玩實業,玩巴士同埋廣告,落一千個訂,寫到似層層,會吾會樂觀D?

暫時睇吾到具體條款,但已伸手要銀,要兩千四百個,條數用系收購,都有D掉轉賣味道。剩低D得果千幾個,都吾知佢點買。

呢件野之前玩過礦,後尾爛尾。之前賣廣告顧問公司,話呢味野競爭大,今次又要話買巴士廣告,都好無性格,檔野個經營路線都好亂,點解會咁呀?
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20090618/GLN20090618020_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20100503/GLN20100503220_C.pdf


greatsoup:

之前仲離譜,又醫院、玩經濟酒店,又搞廣告電視業務,無一樣搞得成。

醫院:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20070307/GLN20070307004_C.pdf

酒店:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20071106/GLN20071106052_C.pdf

電視:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20081212/GLN20081212027_C.pdf

呢樣仲離奇:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20041110/GLN20041110006_C.pdf


我一直不信這公司,這公司財務一向不好,今次做這個只是噓頭,騙股民錢而矣,大股東的財務可能有問題。

近來開貼只是想把所有上市公司開一個貼,不關推薦股票的事。
      
2 : GS(14)@2010-07-20 23:27:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100720008_C.PDF
3 : GS(14)@2010-07-21 23:20:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100721056_C.pdf
4 : i3640(1387)@2010-07-22 21:08:26

繼續玩巴士,無變心,有情有義,哈哈!
http://gem.ednews.hk/listedco/li ... LN20100721056_C.pdf
5 : GS(14)@2010-07-22 21:32:23

4樓提及
繼續玩巴士,無變心,有情有義,哈哈!
http://gem.ednews.hk/listedco/li ... LN20100721056_C.pdf


...我都不知道他們是亂搞還是有系統地搞錢
6 : i3640(1387)@2010-07-23 21:08:00

使吾使傳呢份野比佢地望下?!不過佢地可能下個月有新玩具又吾玩巴士...
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100723010_C.pdf
7 : GS(14)@2010-07-23 21:40:05

6樓提及
使吾使傳呢份野比佢地望下?!不過佢地可能下個月有新玩具又吾玩巴士...
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100723010_C.pdf


同叔私貨來的...
8 : GS(14)@2010-08-03 00:49:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100802176_C.pdf
9 : GS(14)@2010-08-25 21:45:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100824002_C.pdf
10 : GS(14)@2010-09-29 23:21:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100928072_C.pdf
11 : GS(14)@2010-10-01 19:36:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100930002_C.pdf
12 : GS(14)@2010-10-05 22:16:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101004206_C.pdf
集完資未?
13 : kanili(1193)@2010-10-07 21:41:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101007072_C.pdf

公告及通告 - [主要交易]
主要出售事項 出售一間附屬公司 (229KB, PDF)
14 : GS(14)@2010-10-07 22:03:07

15樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101007/GLN20101007072_C.pdf

公告及通告 - [主要交易]
主要出售事項 出售一間附屬公司 (229KB, PDF)


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090506104_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090610023_C.pdf
9,500多萬買回來的東西,1,500萬賣出,仲要是一間不知名公司買,好懷疑

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090910018_C.pdf
又是一份不合格估值報告
15 : 自動波人(1313)@2010-10-29 21:47:05

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101029002_C.pdf

10合1,再1供10,即係1供100,供股價0.18
16 : GS(14)@2010-10-29 21:50:18

17樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101029/GLN20101029002_C.pdf

10合1,再1供10,即係1供100,供股價0.18


是10供100啊,也是1供10...好絕
17 : 自動波人(1313)@2010-10-29 21:53:29

18樓提及
17樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101029/GLN20101029002_C.pdf

10合1,再1供10,即係1供100,供股價0.18


是10供100啊,也是1供10...好絕


係喎係喎....都係1供10
派左半年貨,睇佢想cap水定抽乾
18 : GS(14)@2010-10-29 21:56:30

19樓提及
18樓提及
17樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20101029/GLN20101029002_C.pdf

10合1,再1供10,即係1供100,供股價0.18


是10供100啊,也是1供10...好絕


係喎係喎....都係1供10
派左半年貨,睇佢想cap水定抽乾


兩睇
19 : 草帽(1253)@2010-11-02 15:25:16

垃圾一隻, 呢隻我有睇過下, 我有位朋友既朋友0係0.1x 入左20萬元. 勸極都唔放, 所以我而家都好少阻人發達.smileysmileysmiley
20 : GS(14)@2010-11-02 21:24:03

21樓提及
甘奇怪ge...供股消息出左兩日, 股价雖然有跌但成交又吾係特別多, d街貨其實去左邊個度?


http://webb-site.com/ccass/chldc ... 1&hide=&sort=chngdn
慢慢睇
21 : GS(14)@2010-11-02 21:24:18

22樓提及
垃圾一隻, 呢隻我有睇過下, 我有位朋友既朋友0係0.1x 入左20萬元. 勸極都唔放, 所以我而家都好少阻人發達.smileysmileysmiley


咁有錢輸的smiley
22 : 草帽(1253)@2010-11-02 22:53:08

通常傻人先有錢輸, 精叻既多數係窮鬼. smileysmileysmileysmileysmiley
23 : GS(14)@2010-11-02 23:00:36

25樓提及
通常傻人先有錢輸, 精叻既多數係窮鬼. smileysmileysmileysmileysmiley


二世祖做生意多數smileysmiley

窮鬼無錢輸,所以smiley
24 : mimer(1366)@2010-11-02 23:47:38

我好期待供股前佢點玩,會買定花生
25 : GS(14)@2010-11-03 21:17:03

27樓提及
我好期待供股前佢點玩,會買定花生


我想爆炒供股權
26 : GS(14)@2010-11-03 23:46:41

29樓提及
系咪十二月九日开完大会先知有無得供股?yes...
預期舉行股東特別大會日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 十二月八日(星期三)下午三時正
於聯交所網站刊發股東特別大會結果之公佈 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 十二月八日(星期三)
27 : 草帽(1253)@2010-11-09 12:42:33

今日爆升50%, 新莊收貨?
28 : GS(14)@2010-11-09 20:57:38

31樓提及
To greatsoup:

甘系咪宜家都未入得住?
如果姓黃個兩位想收番晒佢地派出去d貨,理論上應該会起供股權同正股同時買賣時炒起正股吾俾
供股權升,甘諗正確嘛?算啦,點解還要買這些股呢,想這麼多幹啥...炒起供股權都是引人供股,因為間公司無錢啦...

你買就中硬招...
29 : GS(14)@2010-11-09 20:58:16

32樓提及
今日爆升50%, 新莊收貨?


引人供股呀...仲想甚麼新莊,隻股擺明垃圾,負資產,今次只是把它變成一空殼...
30 : 草帽(1253)@2010-11-09 21:50:52

嘻嘻, 我個朋友個朋友今曰走左貨, 輸少當贏真係恭喜晒. smileysmileysmileysmileysmiley
31 : mimer(1366)@2010-11-10 09:47:39

同期多隻一齊上演
32 : GS(14)@2010-12-07 22:49:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101207028_C.pdf
於二零一零年十二月七日,本公司與賣方訂立無法律約束力的意向書,以買賣目標公司之全
部已發行股本。
...
目標集團於中國從事電視及戶外廣告業務。
33 : mimer(1366)@2010-12-08 00:14:13

就快夠鐘,買定花生
今朝有隻又炒爆左smiley
34 : GS(14)@2010-12-08 21:08:49

現在好似走鬼一樣
35 : GS(14)@2010-12-15 23:31:14

40樓提及
39樓提及
現在好似走鬼一樣


想請教一個問題,
一供十,
供股價18仙
除淨日 10/12/2010  
截止過戶日期由14/12/2010  
截止過戶日期至17/12/2010  
派送日12/01/2011

請問如果今日買入8397 ,是否不用供股? ( 除淨日 10/12/2010 )
當然,但我勱你不要貪了
36 : GS(14)@2010-12-16 22:01:01

急跌一半不構成買這隻股的原因
37 : GS(14)@2010-12-21 20:55:17

44樓提及
43樓提及
急跌一半不構成買這隻股的原因


聽日留意8373應有機


太高就唔買囉,橫豎都是騙人入局啦,日日睇住那班就無問題
38 : GS(14)@2010-12-21 22:42:36

我覺得會爆升...之後慢慢跌,間公司好需要錢

同現值減供股價至少有三五成的確有投機價值,但供股完成後股價會暴跌...
其實我覺得這些權最好都是少玩為妙....
39 : fineram(806)@2010-12-21 23:11:57

48樓提及
47樓提及
我覺得會爆升...之後慢慢跌,間公司好需要錢

同現值減供股價至少有三五成的確有投機價值,但供股完成後股價會暴跌...
其實我覺得這些權最好都是少玩為妙....


明白,但這類權的機是較其它類形大,通常第一日大爆特爆百份比不多,如能大爆特爆的水位會大2-3倍,但如第一日先則然後上反開市價再推高3-4成再派的機會是很大
這類只玩10分鐘或半日或在隔日高開走是很吸引,問題是個盤點走?


無得估, 80% 係賭博
40 : GS(14)@2010-12-22 07:09:32

最好方法都是事先買定1手,然後博額外供股權
41 : BB100(1331)@2010-12-22 13:39:37

stock 8397= 0.25 now
供股權=0.017 now

供股權 should be 0.25-0.18=0.07

0.07>>>>>>0.017

seems quite good for 投機..

buy liitle this afternoon sin.
42 : BB100(1331)@2010-12-22 14:41:03

52樓提及
51樓提及
stock 8397= 0.25 now
供股權=0.017 now

供股權 should be 0.25-0.18=0.07

0.07>>>>>>0.017

seems quite good for 投機..

buy liitle this afternoon sin.


今日唔上的話聽日後日一定上,遊戲時間剛剛開始,唔會一日打沈,重有點玩?(輪左唔好賴我)0.07折讓75%=0.017

good for 投機.......i bought 1M
43 : BB100(1331)@2010-12-22 15:30:34

luckily.....i sold in 0.016...lost 0.001...

crazy..
44 : BB100(1331)@2010-12-22 15:40:08

this stock is same as 692...
crazy...
45 : kanili(1193)@2010-12-22 16:03:56

R.I.P
46 : mimer(1366)@2010-12-22 16:26:14

近排太多供股權,好像已炒爆
呢隻提早玩完
47 : CHAUCHAU(1254)@2010-12-22 16:50:16

笫一日就冇心跳,咁快閉幕
往後几日都做碎版呀?
公子跌哂眼鏡tim,老千真難估
少少高潮都冇就玩完
smiley
48 : fineram(806)@2010-12-22 17:52:58

0。025果下升四十巴仙係高潮了
49 : CHAUCHAU(1254)@2010-12-22 18:07:39

61樓提及
0。025果下升四十巴仙係高潮了

一眨眼既事
早洩
50 : fineram(806)@2010-12-22 19:07:47

睇住大家黎食
51 : GS(14)@2010-12-22 22:07:45

這些權都是少玩為妙啦...
52 : mimer(1366)@2010-12-23 00:24:02

咁多人唱(不若而同在幾處有人話買1msmiley),個莊咪提早收爐,反正賺夠

真係歡樂聖誕
53 : GS(14)@2010-12-23 22:31:45

他們就快樂囉
54 : GS(14)@2011-01-12 22:16:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110112024_C.pdf
連大股東都唔供股

本公司謹澄清,未獲認購的供股股份,已全部配售予17名獨立認購人,概無供股股份由包銷商
或任何分包銷商承接。概無獨立認購人於緊隨供股完成後,成為本公司主要股東,或持有本公
司已發行股本30%或以上。
55 : GS(14)@2011-01-12 22:17:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110112006_C.pdf
誠如該公佈披露,本公司與賣方已訂立無法律約束力的意向書,內容涉及買賣目標集團的全部
已發行股本。
謹請股東注意,意向書並無法律約束力,建議收購事項亦須待完成盡職審核,以
及正式協議經磋商及定案後方能成事。建議收購事項未必一定會實行,股東及公眾投資者於買
賣本公司股份時務請審慎行事。
56 : GS(14)@2011-01-19 23:59:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110119014_C.pdf
委任執行董事及董事會主席
董事會欣然宣佈陳川先生(「陳先生」)已獲委任為執行董事及董事會主席,自二零一一年一月十九日起生效。

陳先生,50歲,為上海卓駿建築工程配套有限公司之總經理。陳先生為工程師,並持有江南大學生物工程之工學學士學位。
57 : GS(14)@2011-01-20 21:27:48

個金礦一睇就知假啦....
58 : GS(14)@2011-01-21 22:40:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110121028_C.pdf
謹此提述匯創控股有限公司(「本公司」)就供股結果於二零一一年一月十一日及二零一一年一
月十二日刊發之公佈(「該等公佈」)。除非文義另有所指,本澄清公佈所用詞彙與該等公佈所
定義者具相同意義。

本公司謹此澄清,根據聯交所網站上之股權披露記錄,Galaxy Capital Limited已於二零一零年十一月十八日出售65,000,000股股份。因此,在通函、供股章程及該等公佈中,凡提及到Galaxy Capital Limited持有本公司股權之處,均毋須理會。
59 : GS(14)@2011-01-28 01:10:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110127036_C.pdf
建議收購事項之諒解備忘錄
於二零一一年一月二十七日,本公司與賣方訂立諒解備忘錄,內容有關建議收購目標49%已發
行股本,而目標主要於香港從事戶外廣告業務。
60 : GS(14)@2011-03-09 07:46:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110307066_C.pdf
見到中南配股就知甚麼事,配售價5.9仙,批264,062,079股,集資約1,500萬,殼價來說,平。
61 : BB100(1331)@2011-03-09 10:44:49

76樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110307/GLN20110307066_C.pdf 見到中南配股就知甚麼事,配售價5.9仙,批264,062,079股,集資約1,500萬,殼價來說,平。After 供股 & 配股, i think it should be a short period to fire this time...

do you think so?
62 : GS(14)@2011-03-09 20:45:21

77樓提及
76樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110307/GLN20110307066_C.pdf 見到中南配股就知甚麼事,配售價5.9仙,批264,062,079股,集資約1,500萬,殼價來說,平。After 供股 & 配股, i think it should be a short period to fire this time...

do you think so?


走人啦,應該也不用想了,非常似136同986中南配售後的走勢。

莊先生應該看了我的幻想的股票帝國...

唔用在這些股發夢,玩少隻。
63 : GS(14)@2011-03-26 17:08:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110325054_C.pdf
董事謹指出,本公司正就發行新股份予獨立第三方之可能性進行磋商,並未確定任何發行條款。董事亦通知,二零一零年十二月七日的意向書(經二零一一年一月二十一日及二零一一年二月二十一日的兩份補充意向書補充)下的盡職審核期及獨家磋商期(見本公司二零一零年十二月
七日、二零一一年一月二十一日及二零一一年二月二十一日之公佈內容),已於二零一一年三月二十一日午夜十二時正失效。儘管盡職審核期及獨家磋商期已失效,盡職審核仍在進行中,各方亦繼續就建議收購進行商討。
64 : kaipplppl(7299)@2011-03-26 22:28:47

隻野感覺d散仔俾人震得7788
65 : GS(14)@2011-03-26 23:44:05

80樓提及
隻野感覺d散仔俾人震得7788


都唔應該玩
66 : lcm1007(8719)@2011-03-29 13:36:54

呢隻嘢就算爆升都唔係我哋可以嬴,莊家玩晒
67 : GS(14)@2011-03-29 22:00:02

82樓提及
呢隻嘢就算爆升都唔係我哋可以嬴,莊家玩晒


貨賣了又賺,唔賣都賺,唔識玩
68 : New comer(7338)@2011-05-05 13:03:50

錯貼
69 : 估民(6429)@2011-05-30 23:31:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110530010_C.pdf
20合1
70 : GS(14)@2011-05-31 22:12:06

又想1供幾呢?
71 : GS(14)@2011-06-08 22:57:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110608034_C.pdf
愈批愈低

於 二 零 一 一 年 六 月 八 日 的 交 易 時 段 後,本 公 司 與 配 售 代 理 訂 立 配 售 協 議,據 此,配 售 代 理 同
意 代 表 本 公 司,按 竭 盡 所 能 基 準 向 不 少 於 六 名 獨 立 承 配 人 配 售 最 多316,000,000股 新 股 份,每
股 配 售 股 份 作 價0.031港 元。
72 : GS(14)@2011-06-15 22:50:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110615020_C.pdf
主 要 交 易
收 購 中 國 新 媒 體( 香 港 )有 限 公 司 之19%已 發 行 股 本

股 東 特 別 大 會 通 告
73 : GS(14)@2011-06-16 22:49:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110616024_C.pdf
董 事 會 謹 此 宣 佈,配 售 代 理 已 終 止 配 售 協 議,自 二 零 一 一 年 六 月 十 六 日 生 效。概 無 任 何 一 方 就 終 止 協 議 向 另 一 方 提 出 申 索。
74 : GS(14)@2011-06-22 23:30:25

87樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20110608/GLN20110608034_C.pdf
愈批愈低

於 二 零 一 一 年 六 月 八 日 的 交 易 時 段 後,本 公 司 與 配 售 代 理 訂 立 配 售 協 議,據 此,配 售 代 理 同
意 代 表 本 公 司,按 竭 盡 所 能 基 準 向 不 少 於 六 名 獨 立 承 配 人 配 售 最 多316,000,000股 新 股 份,每
股 配 售 股 份 作 價0.031港 元。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110621046_C.pdf
於二零一一年六月二十一日的交易時段後,本公司與配售代理訂立配售協議,據此,配售代理
同 意 代 表 本 公 司,按 竭 盡 所 能 基 準 向 不 少 於 六 名 獨 立 承 配 人 配 售 最 多316,870,000股 新 股 份,
每 股 配 售 股 份 作 價0.022港 元。

配 售 代 理: 昌利證券有限公司。據本公司所知、所悉及所信,配售代理的最終實益
擁 有 人 歐 雪 明 女 士,乃 董 事 之 一 歐 玉 潔 女 士 之 聯 繫 人 士,因 此 配 售 代
理 為 本 公 司 關 連 人 士。然 而,根 據 創 業 板 上 市 規 則 第19.07條 計 算 之 相
關 百 分 比 率 低 於5%,而 總 代 價 少 於1,000,000港 元,因 此 本 交 易 獲 豁 免
遵 守 創 業 板 上 市 規 則 第20章 之 所 有 申 報、公 佈 及 獨 立 股 東 批 准 規 定
75 : Hierro(1191)@2011-06-23 00:57:22

越配越低…

跟得華匯的東西果然冇好野

這又是一鐵證
76 : GS(14)@2011-06-23 21:48:42

昌利都是好野來的
77 : GS(14)@2011-07-22 07:10:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110722002_C.pdf
買垃圾

於 二 零 一 一 年 七 月 八 日( 交 易 時 段 後 ),本 公 司 與 眾 賣 方 訂 立 買 賣 協 議,據 此 本 公 司 有 條 件 同意 收 購 而 眾 賣 方 有 條 件 同 意 出 售 待 售 股 份,並 促 使Redgate可 換 股 債 券 持 有 人 出 售Redgate換股 股 份,總 代 價 為1,940,704,206港 元,其 中(i) 290,000,000港 元 以 現 金 支 付;(ii) 160,000,000港
元 以 發 行 承 兌 票 據 支 付;及(iii) 1,490,704,206港 元 以 發 行 可 換 股 票 據 支 付。

....
配 售 事 項
於 二 零 一 一 年 七 月 八 日( 交 易 時 段 後 ),本 公 司 與 配 售 代 理 訂 立 配 售 協 議,內 容 有 關 按 竭 誠 基準,向 不 少 於 六 名 獨 立 承 配 人 配 售 本 金 額 最 多 為200,000,000港 元 的 可 換 股 債 券,可 按 每 股 可換 股 債 券 換 股 股 份0.38港 元 兌 換 為 股 份。

訂 約 方
買 方 : 本 公 司
第 一 賣 方 : Media Chief Limited
第 二 賣 方 : Carraway Holdings Limited
眾 賣 方 均 為 投 資 控 股 公 司。第 一 賣 方 透 過 其 附 屬 公 司 從 事 媒 體 業 務,其 實 益 擁 有 人 為 獨 立 第 三方,包括多個基金及多名獨立人士。第二賣方為一間特殊目的公司,其成立目的為收購於Redgate Ventures的權益,其於二零一一年七月五日成為Redgate Ventures的股東。第二賣方由第一賣方及一 名 獨 立 人 士( 為 獨 立 第 三 方 )分 別 擁 有51%及49%權 益。

...
CB
換 股 價 : 每 股 換 股 股 份0.38港 元,倘 發 生 以 下 情 況 可 根 據 可 換 股 票 據
的條款及條件作出調整:股份合併、股份分拆、資本化發行、資本分派、供股、期權、認股權證或可認購或購買股份的其他權 利,或 發 行 因 轉 換 或 交 換 其 他 證 券 產 生 的 任 何 其 他 證 券。

....
不敢計算
78 : greatsoup38(830)@2011-07-31 17:46:45

2011-7-27 HJ
殼股多變不宜一般投資者

年來匯創曾供股及配售集資,以支持經營,而有關收購均涉及可換股票據,這次收購Redgate Ventures,亦配售集資,代價以可換股票據為主,亦發兩年期承兌票據,可換股票據為兩年期及三年期,如股價配合能順利換股只是攤薄每股盈利,而承兌票據則以現金贖回,因而未來兩年的現金流量對其十分重要,適當時候將再配售股份集資,以改善財務,亦為可換股票據的換股提供較佳條件。目前對於Redg ate Ventures 的展望不明,但如能有所增長,希望有助於扭轉劣勢;但此類殼股,並非一般投資者參與買賣的對象。

戴兆
79 : GS(14)@2011-10-01 15:40:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110930104_C.pdf

蝕大30%,至6,200萬,財務不錯,買埋件垃圾又無得玩
80 : GS(14)@2012-09-22 13:47:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120921047_C.pdf
摘要
• 截至二零一二年六月三十日止年度,本集團之營業額約為48,283,000港元,較截至二零
一一年六月三十日止年度約30,140,000港元增加60.2%。
• 截至二零一二年六月三十日止年度,本公司股東應佔虧損淨額為47,160,000港元,而截
至二零一一年六月三十日止年度則錄得虧損淨額82,478,000港元。
• 截至二零一二年六月三十日止年度,來自持續經營業務之每股基本虧損為50港仙,而截
至二零一一年六月三十日止年度則錄得每股虧損187港仙。
• 董事不建議派付截至二零一二年六月三十日止年度之末期股息。

虧損少20%,至5,100萬,無資產爛殼
81 : GS(14)@2012-09-22 13:47:22

展望
收購Redgate Ventures集團
Redgate Ventures為一間重要媒體投資公司,其經營業務主要位於中國。Redgate Ventures集團
透過其附屬公司現時經營業務為廣告業,涉及各類廣告板、電視廣播時間以及其他大眾媒體,
均準備充分,以迎合中國急速增長之日益富有消費群體。Redgate Ventures集團提供廣告及廣
告代理服務,其對象為須透過各類媒體投放廣告之客戶。Redgate Ventures集團亦從事其他廣
告相關媒體活動,如產品投放、電影諮詢以及電視節目製作。董事認為,就經營模式及收入
來源而言,本集團現時的業務與Redgate Ventures集團的業務具有協同效益,而且該收購為本
集團收購綜合跨媒體平台及擴大其於中國電視廣告業務的知名度的良機。
董事會相信,在不久將來,中國及香港之廣告及市場推廣產業將發揮潛力,並將迅速增長。
董事會認為,收購Redgate Ventures集團將增強本集團之盈利基礎。
82 : greatsoup38(830)@2012-09-28 01:08:18

2012-9-27 NM
...
幫主席加人工

今年五月,本刊踢爆做戶外廣告媒體之匯創控股(8202)之董事局,以「財經演員」為班底。開股東會當日,佢哋搵咗間好細嘅房,出席嘅小股東只得小貓三、四隻,代表公司之執董洪榮鋒對公司運作完全唔知頭唔知路,答非所問。佢呢個執董月薪有三萬八千大元,反而長居上海嘅主席陳川則月薪更只得一萬蚊。我哋嘅報導出街,引起港交所關注。匯創卒之發通告澄清,話洪榮鋒及陳川投入足夠時間精力管理公司,佢哋可以用各種方法遙控,無須要親身返工云云。不過通告就話主席嘅人工,將由一萬元加到三萬,加幅達兩倍。陳主席係咪要多謝我哋呢?
83 : trader(30981)@2012-10-16 11:55:26

利害利害
84 : 草帽(1253)@2012-10-16 12:47:06

香港股市之悲哀, 唔係主席同個執董呃飯食, 而係港交所關注下就當做左野, 8202仍然可以繼續cap水.
85 : fineram(806)@2012-10-16 13:54:44

早輪新高, 今云新高既 1/10.
86 : 自動波人(1313)@2012-10-16 18:46:12

正唔正?


87 : fineram(806)@2012-10-16 19:32:13

呢隻匯控真係....
88 : 自動波人(1313)@2012-10-16 21:16:48

5號仔高位邊呢有隻咁勁smiley
89 : GS(14)@2012-10-16 22:01:03

100樓提及
香港股市之悲哀, 唔係主席同個執董呃飯食, 而係港交所關注下就當做左野, 8202仍然可以繼續cap水.


華匯ed 啦
90 : GS(14)@2012-10-16 22:01:22

101樓提及
早輪新高, 今云新高既 1/10.


買左件20億的爛貨仲想點?
91 : GS(14)@2012-10-16 22:01:32

103樓提及
呢隻匯控真係....


好想頭
92 : GS(14)@2012-10-16 22:01:41

104樓提及
5號仔高位邊呢有隻咁勁smiley


呢隻真經典
93 : andrew22(31633)@2012-10-24 10:16:15

真是拼了命地套现~~

联交所资料显示,HEC Capital於10月16日(本周二),以每股平均价0.076元,减持汇创控股(08202.HK)7395万股,套现562万元,持股由12.45%大减至4.85%,日后再减持无须申报。
汇创本周二股价曾泻至0.058元创上市新低才喘定,全日收0.073元,急泻68%,成交激增至4.16亿股,为几年来罕见。
94 : greatsoup38(830)@2012-10-24 22:42:38

109樓提及
真是拼了命地套现~~
联交所资料显示,HEC Capital於10月16日(本周二),以每股平均价0.076元,减持汇创控股(08202.HK)7395万股,套现562万元,持股由12.45%大减至4.85%,日后再减持无须申报。
汇创本周二股价曾泻至0.058元创上市新低才喘定,全日收0.073元,急泻68%,成交激增至4.16亿股,为几年来罕见。


HEC 是莊老細的,可能向下炒
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 2&src=MAIN&lang=ZH&
95 : GS(14)@2012-10-28 10:05:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121026070_C.pdf
還賭債? 集資100萬哈哈...

於二零一二年十月二十六日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,配售
代理已有條件與本公司議定按全數包銷基準向承配人(為獨立第三方)配售19,012,424股配售
股份,配售價為每股配售股份0.06港元。
配售股份將根據本公司於二零一一年十一月十八日舉行之股東週年大會上授予董事之一般
授權配發及發行。於本公佈日期,概無股份根據一般授權獲配發及發行。將予配發及發行
之19,012,424股配售股份將動用一般授權之全部額度,相當於本公司於本公佈日期之現有已
發行股本約1.95%,亦相當於本公司緊隨配售後經擴大已發行股本約1.92%。由於配售股份
將根據一般授權配發及發行,故毋須獲股東進一步批准。
..
配售之所得款項總額及所得款項淨額將分別約為1,140,000港元及1,080,000港元,將用於撥
付本集團之一般營運資金所需。

承配人
配售股份將會配售予承配人KITCHELL Osman Bin,而彼為個體人士且為一名獨立第三方。
承配人將不會於接納配售股份後成為本公司之主要股東(定義見創業板上市規則)。

https://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=24225
合一投資
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080116374_C.pdf
合一投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,鍾紹淶先生(「鍾先生」)
因另有發展計劃而辭任本公司執行董事兼主席,自二零零八年一月十六日起生效。鍾先
生已向本公司確認與董事會並無意見不合,亦無有關辭任而須知會本公司股東的事宜。
同時,本公司執行董事兼行政總裁KITCHELL Osman Bin先生(「KITCHELL先生」)於
本公佈日期獲委任為本公司主席,惟此舉偏離守則條文A.2.1所訂明主席與行政總裁職
責有別,不應由一人同時兼任的規定。KITCHELL先生具有必需的領導才能,且熟悉本公
司及其附屬公司(「本集團」)的業務。董事會認為現時由一人兼任主席與行政總裁兩職
可加強及統一領導本集團,有助作出更有效的業務規劃及決策,以及實施長遠業務策略。
96 : GS(14)@2012-10-28 10:06:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20060117101_C.pdf
合一投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,由於私人理由,柯淑
儀女士(「柯女士」)已於二零零六年一月十七日辭任本公司執行董事及行政總裁之
職。柯女士確認與董事會概無出現任何分歧,亦無任何其他有關彼辭任之事宜需要
本公司股東注意。同時,本公司執行董事Kitchell, Osman Bin先生於本公佈刊發日
期獲委任為行政總裁。'

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20050111054_C.pdf
KITCHELL先生,41歲,加拿大藉公民,他於香港接受高中教育並於加拿大接受大
學教育。他於一九八五年獲得加拿大Pickering College 名譽文憑。一九八五至一九
八八年在加拿大多倫多大學修讀經濟學。KITCHELL先生是以香港股票市場為主的
資深投資者,在此方便積逾十年的經驗。 他現時以投資者身份管理一家族資金。
97 : GS(14)@2012-10-28 10:06:47

進行配售之理由及所得款項用途
本集團主要於中華人民共和國從事開發及銷售智能家用電器應用系統以及發展戶外廣告業務。
於悉數配售19,012,424股配售股份後,配售籌集之所得款項總額將約為1,140,000港元。計及有
關配售之估計開支後,配售之估計所得款項淨額將約為1,080,000港元,相當於每股配售股份
淨價0.057港元。配售所得款項淨額擬用作本集團一般營運資金。
董事認為透過股本市場進行配售為籌集額外資金之良機。因此,董事認為,配售符合本公司
及股東之整體利益。
98 : andrew22(31633)@2012-10-29 08:47:41

100万就可以配1.95%的股份,赚!
99 : GS(14)@2012-10-29 23:00:57

114樓提及
100万就可以配1.95%的股份,赚!

同黨來的
100 : ezone2k(22605)@2012-12-27 23:32:38

匯創折讓16%配售1.98億股 籌590萬

匯創控股(08202)公布,該公司與配售代理於今日交易時段後訂立配售協議。據此,該公司將按每股配售價0.032元,配售約1.98億股配售股份。

至於配售股份佔擴大後已發行股本約16.67%,配售價則較該股最後一個交易日收報0.038元折讓約15.79%。

該公司指出,預期配售之估計所得款項淨額將約590萬元,擬用作該集團一般營運資金。

GOOD... 6M 都要問市場拿...
101 : kalexy(10386)@2012-12-27 23:40:43

呢隻野,我到死都記得佢
輸過一鑊金
每次見到葉謝鄧律師行仲慶
電話82028202
102 : 自動波人(1313)@2012-12-27 23:55:45

116樓提及
匯創折讓16%配售1.98億股 籌590萬

匯創控股(08202)公布,該公司與配售代理於今日交易時段後訂立配售協議。據此,該公司將按每股配售價0.032元,配售約1.98億股配售股份。

至於配售股份佔擴大後已發行股本約16.67%,配售價則較該股最後一個交易日收報0.038元折讓約15.79%。

該公司指出,預期配售之估計所得款項淨額將約590萬元,擬用作該集團一般營運資金。

GOOD... 6M 都要問市場拿...


仲有水魚上當
103 : GS(14)@2012-12-27 23:56:24

116樓提及
匯創折讓16%配售1.98億股 籌590萬

匯創控股(08202)公布,該公司與配售代理於今日交易時段後訂立配售協議。據此,該公司將按每股配售價0.032元,配售約1.98億股配售股份。

至於配售股份佔擴大後已發行股本約16.67%,配售價則較該股最後一個交易日收報0.038元折讓約15.79%。

該公司指出,預期配售之估計所得款項淨額將約590萬元,擬用作該集團一般營運資金。

GOOD... 6M 都要問市場拿...


呢間都預左
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121227046_C.pdf
進行配售之理由及所得款項用途
本集團主要於中華人民共和國從事(i)開發及銷售智能家用電器應用系統;(ii)提供戶外廣告展
示;及(iii)媒體廣告代理服務以及投資控股。
於悉數配售198,341,217股配售股份後,配售籌集之所得款項總額將約為6,350,000港元。計及
有關配售之估計開支後,配售之估計所得款項淨額將約為5,900,000港元,相當於每股配售股
份淨價0.030港元。配售所得款項淨額擬用作本集團一般營運資金。
董事認為透過股本市場進行配售為籌集額外資金之良機,並可擴闊本公司之資本及股東基礎。
因此,董事認為,配售符合本公司及股東之整體利益。
104 : GS(14)@2012-12-27 23:56:34

117樓提及
呢隻野,我到死都記得佢
輸過一鑊金
每次見到葉謝鄧律師行仲慶
電話82028202


見到順風我都憎
105 : GS(14)@2012-12-27 23:58:38

118樓提及
116樓提及
匯創折讓16%配售1.98億股 籌590萬

匯創控股(08202)公布,該公司與配售代理於今日交易時段後訂立配售協議。據此,該公司將按每股配售價0.032元,配售約1.98億股配售股份。

至於配售股份佔擴大後已發行股本約16.67%,配售價則較該股最後一個交易日收報0.038元折讓約15.79%。

該公司指出,預期配售之估計所得款項淨額將約590萬元,擬用作該集團一般營運資金。

GOOD... 6M 都要問市場拿...


仲有水魚上當


有的,咁平
106 : 自動波人(1313)@2012-12-28 20:08:24

尋日配股,今日合股,10合1

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121228044_C.pdf

股份合併
董事會建議將本公司股本中每十(10)股每股面值0.001港元之已發行及未發行股份合併為一
(1)股每股面值0.01港元之合併股份。
107 : ezone2k(22605)@2012-12-28 22:53:13

爽...
108 : greatsoup38(830)@2012-12-29 10:34:45

122樓提及
尋日配股,今日合股,10合1

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121228044_C.pdf

股份合併
董事會建議將本公司股本中每十(10)股每股面值0.001港元之已發行及未發行股份合併為一
(1)股每股面值0.01港元之合併股份。


華匯d野預左早唔預遲
109 : LHC(34894)@2013-01-06 20:18:49

勁野。

留貼跟進
110 : greatsoup38(830)@2013-01-06 23:34:44

125樓提及
勁野。

留貼跟進


少買少騙,多買多騙
111 : GS(14)@2013-02-19 00:17:09

people head
112 : greatsoup38(830)@2013-06-28 01:38:22

8202

第2季虧損增5倍,至3,000萬,上半年虧損增2倍,至4,000萬,超負資產空殼
113 : greatsoup38(830)@2013-06-28 01:39:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130627092_C.pdf
第3季虧損增3倍,至2,800萬,首3季虧損增2倍,至6,900萬
114 : greatsoup38(830)@2013-09-20 17:53:49

8202
115 : greatsoup38(830)@2013-09-25 00:43:39

20仙批3,000萬股
116 : siulaba1328(1216)@2013-09-25 09:31:24

呢隻垃圾, 市值得返三千幾萬, 都係郁都唔郁下
117 : greatsoup38(830)@2013-09-25 22:30:29

132樓提及
呢隻垃圾, 市值得返三千幾萬, 都係郁都唔郁下


1供10得唔得? 現在咁批可能就是想咁
118 : GS(14)@2013-10-01 13:26:23

8202

虧損增1倍,至9,000萬,負資產重債
119 : siulaba1328(1216)@2013-10-09 14:57:15

好想睇下佢供股供成點
120 : tks(1905)@2013-11-13 12:10:24

十五號舉行董事會會議,隻垃圾仲未有盈警嘅smiley
121 : greatsoup38(830)@2013-11-13 22:59:09

tks136樓提及
十五號舉行董事會會議,隻垃圾仲未有盈警嘅smiley


執埋他啦
122 : greatsoup38(830)@2013-12-04 00:27:19

配38,383,688股@18仙,民豐配售
123 : GS(14)@2014-02-14 01:05:56

8202

3個月虧損增60%,至4,400萬,6個月虧損增50%,至6,000萬,負資產空殼
124 : GS(14)@2014-03-13 01:38:42

8202
125 : jj169aa(1713)@2014-03-14 00:03:48

呢隻垃圾好似唔掂得smiley
126 : greatsoup38(830)@2014-03-14 00:26:28

超級唔玩得
127 : 投機仁(34693)@2014-04-28 10:31:36

信周顯一日可以冇5成哈哈
128 : 自動波人(1313)@2014-04-28 13:07:52

692已經係經典,呢隻更架係股壇無人不知...
129 : Clark0713(1453)@2014-04-28 14:24:00

(1)建議修訂可換股債券及可換股票據之條款及條件; (2)主要及關連交易-建議透過根據特別授權發行股份結算 可換股債券及可換股票據; (3)建議股份合併; (4)建議按於記錄日期每持有一股合併股份 獲發二十五股發售股份之基準進行公開發售; (5)建議主要出售一間附屬公司; 及 (6)恢復買賣
130 : Clark0713(1453)@2014-04-28 14:25:38

 《經濟通通訊社28日專訊》匯創(08202)建議股份「10合1」後「1供25」,
每股供股價0﹒215元,比調整後前收市價折讓90﹒3%。預期秉得款項淨額將不少於約
1﹒35億,當中1600萬元用於提早部分結算尚未行使承兌票據;約6830萬元用於支付
集團巴士廣告業務之特許費及購買更多電視廣告時間;2040萬元用於償還結欠財務機構之欠
款;約500萬港元用於為Redgate Ventures集團之營運提供資金;及約
2500萬元用作一般營運資金。
 合股及供股之後,集團每手買賣單位維持10000股。
 另外,集團向Liang Tan Yi Xing International
Foundation出售Redgate Ventures全部股權,作價50萬元,預算
出售收益2﹒07億元。
 Redgate Ventures集團為中國之多元化傳媒公司,主要透過綜合之跨媒體
平台提供廣告及廣告代理服務,令廣告商可針對高收入之人口推行多渠道市場推廣活動。
(ec)
131 : Clark0713(1453)@2014-04-28 14:25:48

 《經濟通通訊社28日專訊》匯創(08202)先合股後供股,價復牌急瀉近四成創上市
新低。現報0﹒135元,成交635萬股,涉資92﹒3萬元。
 公司指,通過「10合1」後「1供25」共籌集約1﹒35億元,用於提早結算尚未行使
承兌票據、擴大集團之電視廣告業務及提依一般營運金等用途。(bh)
 
132 : Clark0713(1453)@2014-04-28 23:49:33

Crazy......

Source: http://www.am730.com.hk/column-203885

Date: 2014-04-23
Subject: 用「匯創控股」做殺著

在股票世界,微觀當然是講個別股票的分析,宏觀永遠是數學和統計學。在股市暢旺時,每天收到好幾隻股票貼士,挑出一隻有潛質的並不困難,但在市況不好時,可能好幾天,甚至更久,才「飄」來一隻股票貼士,而且,這貼士的準確程度,還比不上好市時的那一堆,要在其中挑出一隻贏錢的股票,自然是事倍功半。

縱觀宏觀局勢,細價股炒了一年,已炒得超長,炒得出現疲態,因大部分有可能狂升的股票都已「實現」升幅,結果很自然地,部分出現下跌,正是牽一髮而動全身,也因而往往帶動其他細價股下跌。

另一個原因是自從宣布「滬港自由行」後,資金流往自由行概念股票,忽略細價股。換言之,今日的細價股,暫時是不當炒的。像我這樣的細價股炒家,在不當炒的日子,會怎樣去應對呢?我當然不會袖手不賭,只是賭得更小心、下注的次數更少,這叫做:以減產來維持質素。

在寫作股票評論方面,當然也要相應提高質素,以增加「命中率」。在這裏,我先向大家說出一個「秘密」,也是向各位讀者「坦白從寬」。話說由於我的讀者對我的股票評論十分捧場,所以常常發生專欄刊登之日,便是股票大升之時,以上的現象,我叫作「自我實現的預言」,有關這一點,我已向大家說過很多次。

正是因為這個「自我實現的預言」愈滾愈大,居然令到網上也出現了「周顯概念股」的說法,因為我一講某隻股票,它便會猛升。結果呢?就是我每逢吃飯應酬,都會有人搶著問我拿股票貼士,我當然沒有所謂,反正給貼士又不花一文錢。但是,後來我發現,這往往令到在專欄刊出之前,股價已先大升了。

所以,在這一次,我決定保守秘密,事先一個字也不說,以免它在刊登前已經猛升。而這股票,我已經持有了半年以上,也不會在刊登專欄之後出售,所以大家亦不用質疑我在事先已經買了。

這股票就是「匯創控股」(8202)。它在幾年前,已經供乾供淨,把散戶都供走供死了,貨源完全歸邊。它現在是5,000萬元市值,表面上欠債8.5億元,但實際上,這應該是「種」上去的「假債」,是不用真正償還的。

我的分析是,這公司已經賣殼,只看新買家何時現身而已。至於那條「種」上去的8.5億元債項,將會是方便日後注資的財技手法,這當然是日後大炒的理由。所以,我手上的股票,是怎也不會沽出的,而我也希望藉著這隻信心十足的「倉底殺著」,在這個不當炒細價股的大氣氛中,可以為我扳回「周顯概念股」的聲勢。

作者為小說作家、報社主筆、股票投資者,吃喝活樂的專家
133 : beer(32037)@2014-04-29 01:12:49

。。。它現在是2000萬元市值。
134 : greatsoup38(830)@2014-04-29 01:15:07

還有很多CB
135 : 自動波人(1313)@2014-04-29 01:44:29

上次692佢暫時作到個故仔(未復牌)

呢隻我睇佢點解圍
136 : greatsoup38(830)@2014-04-29 01:47:16

Clark0713145樓提及
(1)建議修訂可換股債券及可換股票據之條款及條件; (2)主要及關連交易-建議透過根據特別授權發行股份結算 可換股債券及可換股票據; (3)建議股份合併; (4)建議按於記錄日期每持有一股合併股份 獲發二十五股發售股份之基準進行公開發售; (5)建議主要出售一間附屬公司; 及 (6)恢復買賣


10合1,又1供25,每股21.5仙
137 : hoyin86(39556)@2014-04-29 12:48:30

Clark0713148樓提及
Crazy......

Source: http://www.am730.com.hk/column-203885

Date: 2014-04-23
Subject: 用「匯創控股」做殺著中!smileysmiley
138 : bbaeric(38257)@2014-04-29 20:48:09

匯創十二年股價 5000變1毫
2014年4月29日

【明報專訊】近期不少細價股大幅波動,其中創業板細價股匯創(8202)昨日早上突然公布合股兼大比例供股,抽水最多2.8億元,供股價更較停牌前大幅折讓九成,股價復牌後急挫逾五成。計及過去十年已多次供股合股紀錄,匯創昨日收市價0.101元的一股股份,12年前價值超過5000元,而同類股份更不在少數,再一次證明股壇危險處處。

再大比例供股 抽水2.8億

匯創上周三(23日)停牌,其間更獲著名財經專欄作家周顯推介,但昨日開市前卻突然公布,將股份10合1再即時以每1股供25股,集資最多2.8億,復牌後股價隨即大跌54%。

翻查資料,匯創早在2010年就曾進行過一次10合1後,再1供10供股的抽水奇招,今次更是上市以來第6次合股,假設投資者在2006年時持有20萬股,今日已合成只有1股,股價更不停「向下炒」,現時市值0.101元的1股股份,2002年時市值逾5200元。

此類以向下炒並結合 「合完即供 」財技抽水,已被不少細價股公司運用得爐火純青,例如中國農產品交易(0149)、永義實業(0616)等均曾在合股後,以大折讓供股。

細價股多合完即供 莊家獲利

有證券界人士稱,不少細價股以「向下炒」方式運作,背後莊家可以透過不斷供股集資購入關聯資產並從中獲益,即使股東拒絕跟供,同時亦可透過包銷商以低成本增持公司股份,小股東一旦「落搭」可謂落入深井無可脫身。http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140429/news/ec_ecf1.htm
139 : pentaxli(47754)@2014-04-29 21:01:27

如果有一天,有人提議在頭版,羅列全港老千股的名單,我願意出錢又出力。
140 : greatsoup38(830)@2014-04-29 23:59:27

買頭版要幾錢先
141 : pentaxli(47754)@2014-04-30 08:45:18

東方:http://ad.on.cc/index.html

AM730:http://www.am730.com.hk/ratecard.php

頭條:http://hd.stheadline.com/html/ratecard.pdf

眾志成成為公益
142 : 自動波人(1313)@2014-04-30 11:59:03

不怕被人告誹???

用old thousand可以嗎?
143 : pentaxli(47754)@2014-04-30 13:10:57

無諗得咁仔細,哈哈。

不過如果成事,應該要得到證監的嘉許。
144 : Wilbur(1931)@2014-04-30 13:18:02

自動波人151樓提及
上次692佢暫時作到個故仔(未復牌)

呢隻我睇佢點解圍


好多篇訃文要寫 smiley
145 : GS(14)@2014-09-25 02:03:55

盈警
146 : GS(14)@2014-09-28 01:57:13

虧損增加5%至8,500萬,負資產重債
147 : GS(14)@2014-10-13 23:35:37

欣賞下
148 : GS(14)@2014-12-03 01:01:47

買垃
149 : nhizlee(26265)@2014-12-03 13:18:48

8202 我睇aastock 一共供過兩次股

但今次同上次供股既形式同結果有d分別 唔知係咪有動作做緊
150 : greatsoup38(830)@2014-12-04 00:08:46

唔只的,還有好多次
151 : nhizlee(26265)@2014-12-04 00:40:21

greatsoup38150樓提及
唔只的,還有好多次


唔怪得...可能aastock有錯

我都知估隻野應該唔止供得兩次咁少
152 : greatsoup38(830)@2014-12-04 01:26:02

呢隻股真是得2次
http://webb-site.com/dbpub/events.asp?i=3372
153 : mastchang(50768)@2014-12-04 09:49:18

看來也是一支老千股吧!?
154 : maskman2008(2126)@2014-12-04 21:10:41

今日食左瀉藥
155 : greatsoup38(830)@2014-12-04 23:06:35

咁多平貨出街
156 : greatsoup38(830)@2014-12-17 00:06:20

無錢還
157 : ninomiyau(41302)@2015-01-15 02:18:12

跳船?
158 : greatsoup38(830)@2015-01-16 00:10:46

隻野危危地
159 : ninomiyau(41302)@2015-01-26 08:04:42

執行董事、董事會主席、法定代表、合規主任及 提名委員會主席及成員辭任

冚家散...
160 : GS(14)@2015-01-27 00:14:38

換下d人好一些的
161 : ninomiyau(41302)@2015-01-27 00:49:08

估唔到你會咁講...
162 : GS(14)@2015-01-27 01:02:00

呃多些錢
163 : greatsoup38(830)@2015-02-05 00:02:09

Redgate Ventures暴虧調查
164 : greatsoup38(830)@2015-03-13 01:54:15

big wok
165 : greatsoup38(830)@2015-05-17 11:13:40

復賽
166 : GS(14)@2015-06-07 10:21:32

內 幕 消 息-本 公 司 股 份 恢 復 買 賣
167 : greatsoup38(830)@2016-01-29 00:18:06

蝕錢負資產空殼
168 : GS(14)@2016-02-04 13:53:53

6個月降7成,至1,000萬,3個月降75%,至320萬,負資產重債
169 : greatsoup38(830)@2016-07-22 07:29:20

換auditor
170 : greatsoup38(830)@2016-07-22 07:29:20

換auditor
171 : GS(14)@2016-08-08 00:58:54

bad
172 : greatsoup38(830)@2016-08-18 06:42:31

配售1.5億股,又5合1,華匯ed
173 : GS(14)@2016-09-02 04:25:31

虧損降5%,至3,300萬,負資產重債
174 : asdzzz(59031)@2016-11-08 15:38:53

greatsoup38169樓提及
配售1.5億股,又5合1,華匯ed


點睇得出係華匯?
175 : GS(14)@2016-11-09 08:11:45

萬贏
176 : greatsoup38(830)@2016-11-21 01:06:19

又是華匯證券行
於二零一六年十一月十八日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,配售代
理已有條件與本公司議定將按全數包銷基準向承配人(均為獨立第三方)配售31,849,871股配
售股份,配售價為每股配售股份0.35港元。
177 : GS(14)@2017-02-12 20:45:20

虧,負資產
178 : GS(14)@2017-07-01 22:57:54

又想呃錢
179 : GS(14)@2017-09-16 01:59:16

盈警
180 : GS(14)@2017-09-20 09:38:22

負資產,虧3,400萬
181 : GS(14)@2017-09-29 02:40:56

game over
182 : GS(14)@2017-11-08 16:29:21

盈喜
183 : GS(14)@2018-02-09 15:16:15

虧,負資產重債
184 : GS(14)@2018-08-25 02:44:11

賣垃圾業務
185 : GS(14)@2018-09-13 12:44:57

rubbish
186 : GS(14)@2018-09-29 12:25:21

虧,負資產重債
187 : GS(14)@2018-10-03 07:34:44

笑了
188 : GS(14)@2018-11-16 05:49:56

董事會欣然宣佈,於二零一八年十一月十四日(交易時段後),本公司與賣方就可能收購目標
公司之全部或部分已發行股本訂立諒解備忘錄。
目標公司為一間於中國註冊成立之有限公司,是一家中國註冊的共享紙巾開發商和廣告紙巾盒
產品服務提供者。它主要開發用於個人化共享紙巾和客戶製造的廣告紙巾盒的應用程式,以及
作為分銷商和共享紙巾機供應商。
待對目標公司之盡職審查之結果獲信納後,本公司將考慮與賣方就可能收購事項進行進一步磋
商。目標公司由賣方擁有。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,賣方為獨立第
三方。
189 : GS(14)@2018-12-20 01:52:23

本公司注意到本公司執行董事兼民銀資本控股有限公司(前稱保興資本控股有限公司)(「民
銀」,一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司,股份代號# 1141)六名前董事(「前董
事」)之一的劉勁恒先生(「劉先生」)連同民銀被證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)指稱
涉嫌違反證券及期貨條例(「該條例」)第XIVA部第307B及307G條所界定之披露規定。根據證監
會所指,民銀之違規行為乃由於前六名董事於該條例第307G(2)(a)條項下之罔顧後果或疏忽行
為所致(「指稱」)。證監會已針對前董事在市場失當行為審裁處(「審裁處」)展開研訊程序,以
進行聆訊及裁定(「研訊程序」)。
本公司已向劉先生作出查詢。劉先生極力否認指稱,並已指示法律代表對指稱作出積極抗辯。
迄今,研訊程序正在進行,審裁處尚未聆聽各方之陳詞及作出裁定。
董事會(劉先生除外)已評估指稱及已針對劉先生展開之研訊程序對本公司之影響,尤其是對劉
先生履行及執行彼作為本公司執行董事之職責之影響。董事會已斷定,由於研訊程序仍在進行
及尚未定論,故目前對本公司整體上並無影響,亦不損害劉先生作為本公司執行董事之職責。
190 : GS(14)@2019-01-12 10:02:29

須予披露交易
涉及根據一般授權
發行代價股份之
收購中山市共享紙巾廣告傳媒有限公司之51%股權
收購事項
董事會欣然宣佈,於二零一九年一月十日(聯交所交易時段後),買方與賣方訂立買賣協議,
據此,根據買賣協議之條款及條件,買方已有條件同意購買而賣方已有條件同意出售銷售股
份,總代價為6,120,000港元。
191 : GS(14)@2019-02-04 19:10:07

本公告乃由匯創控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易
所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.10條及香港法例第571章證券及期
貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見創業板上市規則)而作出。
本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此通知本公司股東及潛在投資者,根據對本集團截至二
零一八年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合管理賬目之初步審閱,預期本集團將於截至
二零一八年十二月三十一日止六個月錄得虧損,而截至二零一七年十二月三十一日止六個月則
錄得純利淨額,此乃主要由於可換股債券之公允值變動虧損所致。
本公司仍在落實本集團截至二零一八年十二月三十一日止六個月未經審核綜合財務業績。本
公告所載資料僅根據董事會參考未經審核綜合管理賬目及董事會現時可得資料進行之初步評
估而作出。有關資料未經核數師或董事會審核委員會確認或審核,且可予以變動。本公司股東
及潛在投資者務請參閱預期將於二零一九年二月十二日刊發之本集團截至二零一八年十二月
三十一日止六個月之中期業績公告。

192 : GS(14)@2019-02-13 04:58:09

虧,負資產空殼
193 : GS(14)@2019-02-19 09:13:30

笑了
194 : GS(14)@2019-02-26 19:20:03

buy rubbish
195 : GS(14)@2019-04-01 05:11:47

控股股東減持股權
於二零一九年三月二十九日,本公司獲Wealthy ELM有限公司(「Wealthy ELM」)(本公司控股
股東(定義見上市規則)告知,Wealthy ELM已於二零一九年三月二十八日以每股股份0.40港元
銷售本公司合共110,000,000股股份(「股份」)(「減持股權」)。緊隨減持股權後,Wealthy ELM
所持本公司股權由約22.16%減少至12.41%,而行使可換股債券則由47.67%減少至41.12%。
196 : GS(14)@2019-04-02 17:30:25

控股股東減持股權
於二零一九年三月二十九日,本公司獲Wealthy ELM有限公司(「Wealthy ELM」)(本公司控股
股東(定義見上市規則)告知,Wealthy ELM已於二零一九年三月二十八日以每股股份0.40港元
銷售本公司合共110,000,000股股份(「股份」)(「減持股權」)。緊隨減持股權後,Wealthy ELM
所持本公司股權由約22.16%減少至12.41%,而行使可換股債券則由47.67%減少至41.12%。

197 : GS(14)@2019-04-16 18:26:17

buy rubbish
198 : GS(14)@2019-05-09 08:55:39

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此通知本公司股東及潛在投資者,根據對本
集 團 截 至 二 零 一 九 年 三 月 三 十 一 日 止 九 個 月 之 未 經 審 核 綜 合 管 理 賬 目 之 初 步 審
閱,預期本集團截至二零一九年三月三十一日止九個月的利潤將大幅下降,而截
至二零一八年三月三十一日止九個月則錄得純利淨額,此乃主要由於可換股債券
之公允值變動所致。
199 : GS(14)@2019-05-11 10:32:10

笑了
創業板 創業 匯創 控股 8202 專區 關係 華匯 匯、 8098 0254 0745 8041 、余 余慧 慧妍 妍、 、劉 劉智 智遠
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269931

睿鋒集團控股(8312,前稱金滿堂/Brilliance Worldwide、中國瀚亞集團)專區(關係:8192、8202、0835、0930、0979、0725、0104)

1 : GS(14)@2010-11-09 21:40:00

http://www.hkgem.com/listing/pre ... 0101108-index_c.htm\
初步招股書

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101118016_C.HTM'
招股書

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=9592&page=0
新聞區
2 : GS(14)@2010-11-09 21:49:25

http://www.hkgem.com/listing/pre ... 0WW-20101105-12.pdf
又一班邪人:8192、8202、835、930、979

兩個有725經驗,那725....104又是邪邪地...
3 : GS(14)@2010-11-09 21:51:09

http://www.hkgem.com/listing/pre ... 0WW-20101105-10.pdf
原來另有一檔生意...
4 : GS(14)@2010-11-09 21:53:59

http://www.hkgem.com/listing/pre ... 0WW-20101105-09.pdf
無錢還以債抵股,客戶及供應商集中
5 : GS(14)@2010-11-09 22:04:04

AD
金滿堂上市後謀收購

至於金滿堂,初步招股文件指,今年首 5個月純利按年減少 8.47%至 401.8萬港元,由於減少嬰兒及童裝業務,去年營業額微跌 0.23%至 1.29億港元,今年首 5個月再跌 9.4%至 4090.3萬港元。由於銷售下跌速度快過銷售成本,金滿堂今年首 5個月毛利率,較去年同期減少 0.8個百分點至 17.2%。目前公司所有產品銷往海外市場,有意在上市後就內衣等產品建立自有品牌,並收購中國服裝品牌。
6 : GS(14)@2010-11-21 16:40:21

另外,服裝製造及出口商 Brilliance Worldwide( 8312)宣佈,擬以全配售形式在創業板上市,配售 1.73億股,包括 1.185億股新股及 5450萬股舊股,每股配售價 0.23元,預計下周四掛牌,保薦人是敦沛融資。
7 : GS(14)@2010-11-21 17:22:56

間公司大股東有減持..財技人是大股東的弟弟..叫哥有樣學樣弄隻殼賺錢...

欠公司錢,派息就ok...

認得是陳葉馮啊的郭焯源
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 312_940554/C122.pdf

呢隻假貨就是他們的啦...
http://www.irasia.com/listco/hk/ ... r62975-cw1889ir.pdf

  
郭焯源先生
董事
社會科學(榮譽)學士
香港會計師公會會員
執業會計師

郭焯源先生在審計、會計、稅務及企業財務方面具有超過17年的專業經驗。郭先生於1989年加入一間四大國際會計師事務所開始其專業歷程,1994年轉至一間國際性金融集團出任管理層,1996年自行創立會計師行,並於2000年加入本公司出任董事。他亦具有豐富的專業教學經驗。

郭焯源的樣子
http://crowehorwath.hk/Newsletter_Summer_2009.pdf
8 : GS(14)@2011-03-26 17:19:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110325082_C.pdf
用得著財技了

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110325086_C.pdf
開始走樣
9 : 龔大桓(12510)@2011-06-28 00:26:47

好靜
10 : 200(9285)@2011-08-20 21:22:04

中國北方證券成功包銷金滿堂控股有限公司 (上市編號 : 8312) ,打響創業第一炮


2010-11-19

作者 : Marketing

點擊 : 449人次


中國北方金融集團一直積極拓展企業融資業務,透過集團成員公司"亞貝資本有限公司” (香港證監會持牌法團編號:ARN695) 為多家香港交易所上市公司配股,及提供一站式企業財務顧問服務。剛於十月初,中國北方金融集團更成功邁進一步,正式成立中國北方證券集團有限公司,並隨即成功為 "金滿堂控股有限公司" (上市編號 : 8312) 提供包銷方案,以配售方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市 (見附圖),本月廿五日掛牌,(詳情可瀏覽創業板新上市公告)。http://sc.hkex.com.hk/gb/www.hkg ... ngs/tc_default.htm)憑藉集團十多年的金融經驗,中國北方證券今後將致力為客戶提供全球經紀服務,服務中結合了廣泛的、多元化資產及投資產品,並且利用最完善的線上電子交易頂級經紀平臺,連接全球交易介面,同時還可認購新股。展望未來,中國北方金融集團將不懈地迎合客戶的投資需求,以優質專業服務為基礎,發展成為一站式金融機構。
11 : GS(14)@2011-08-20 21:28:29

壇主今次跟埋那班人,我無眼睇同接受唔到smileysmileysmiley

點解我跟那些人都是咁,好慘smileysmileysmiley

這部份內容己被隱藏,讚好或分享後即可觀看。

12 : SYSTEM(-101)@2011-08-20 22:07:55

abbychau(zid:1)所發的貼子已被abbychau(管理組:9) 刪除了。(原因:原因)
13 : abbychau(1)@2011-08-20 22:09:02

舊聞啦波
14 : GS(14)@2011-08-20 22:10:07

睇清楚D...

中國北方金融集團一直積極拓展企業融資業務,透過集團成員公司"亞貝資本有限公司” (香港證監會持牌法團編號:ARN695) 為多家香港交易所上市公司配股,及提供一站式企業財務顧問服務。
15 : abbychau(1)@2011-08-20 22:12:43

14樓提及
睇清楚D...

中國北方金融集團一直積極拓展企業融資業務,透過集團成員公司"亞貝資本有限公司” (香港證監會持牌法團編號:ARN695) 為多家香港交易所上市公司配股,及提供一站式企業財務顧問服務。

喂我有同你講過
16 : GS(14)@2011-08-20 22:15:27

是咩,有咩? 我第一次知
17 : FEEL(1305)@2011-08-22 13:22:21

原来......唉
18 : 八旗子弟(15368)@2011-08-24 19:39:54

唉“慘跟錯人
19 : GS(14)@2011-08-24 21:45:34

總之份報紙一講的細價股都是散貨,講完
20 : 龔大桓(12510)@2011-09-07 14:44:59

邊份報紙呀?
21 : GS(14)@2011-09-07 21:52:55

20樓提及
邊份報紙呀?


總之都是成報新報那堆啦,一上市就吹,例如呢件

http://www.singpao.com/NewsArticle.aspx?NewsID=150737&Lang=tc
22 : Hierro(1191)@2011-09-11 19:01:09

留名看看
23 : onesee(1238)@2011-09-21 23:02:50

留名看看
24 : hsts(1521)@2011-09-21 23:13:36

lm
25 : GS(14)@2011-09-22 21:33:43

呢隻唔好bor
26 : kk104104(19268)@2012-05-04 05:09:45

http://www.mpfinance.com/htm/Fin ... st/en30_en30_er.htm
要我介紹比讀者果句真係威
睇完篇野一路有睇住
宜家想跟T_T
27 : 八旗子弟(15368)@2012-05-04 12:00:55

唱通街,低價出認股權,又係唔駛玩
28 : GS(14)@2012-05-04 22:49:08

26樓提及
http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120209/Columnist/en30_en30_er.htm
要我介紹比讀者果句真係威
睇完篇野一路有睇住
宜家想跟T_T


跟他老味,他D股隻隻都有關的
29 : kk104104(19268)@2012-05-08 01:28:50

但係周顯係財演黎架咩?
點解咁大反應@@?
朋友對周顯評價好高0.0
我自已冇認真睇過依個人
30 : lam(884)@2012-05-08 09:09:46

出得街唱难道係開善堂咩?一次無跟二次又無跟第三次你一跟就会hi大野,睇左笑下就算啦!
31 : GS(14)@2012-05-08 21:04:52

29樓提及
但係周顯係財演黎架咩?
點解咁大反應@@?
朋友對周顯評價好高0.0
我自已冇認真睇過依個人

1. 你唔可以話佢是財演,只不過他跟埋那堆人是咁,就是咁
2. 評價好高? 不作評論,作野就得,推股唔信
32 : GS(14)@2012-05-08 21:05:17

30樓提及
出得街唱难道係開善堂咩?一次無跟二次又無跟第三次你一跟就会hi大野,睇左笑下就算啦!


講得好呢句,千祈唔好信某人的貼士買就保平安
33 : GS(14)@2012-08-14 12:22:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120813173_C.pdf
轉盈為虧,蝕多年半

本集團之銷售成本由截至二零一一年六月三十日止約64,300,000 港元下降約24.2% 至截至二零一二
年六月三十日止約48,800,000 港元。銷售成本減少主要因為期內銷售訂單減少。毛利下跌至約
4,400,000 港元,較去年同期下降53.5%。由於銷售減少,銷售及分銷開支下跌了47.9%。行政及其
它營運開支的轉變主要由於業務收縮引致之員工遣散開支及由生產成本重撥管理人員的開支所引致。
截至二零一二年六月三十日止本集團之營業額及盈利繼續地受到歐洲金融危機加上全球經濟環境不
穩影響。歐洲經濟欠佳逼使本集團客戶-歐洲進口商-購買較便宜產品。除銷售價格壓力外,本集
團亦遭受勞動力成本增加、原材料成本增加以及人民幣升值的影響。由此,本集團毛利率從12.9%
減至8.4%。為了維持正常運作,我們無可避免地接受較低邊際利潤的訂單。
...
展望
2012 年上半年,廣東省整體出口錄得雙位數字的下跌,本集團同期銷售亦錄得28%的下跌。區內工
廠結業情況明顯。歐洲經濟環境若不是更差就是還未有任何改善。期內,我們大部份的客户均減少
在中國採購轉移至其它東南亞國家採購較平宜的產品。在過往,我們的客户給與試驗訂單與其它東
南亞國家,似乎對他們的產品已建立了信心,於期內將大部分的訂單轉至這些國家。更壞的是,隨
着歐羅最近之貶值,我們提升他們之採購價格不能抱有任何樂觀的看法。
工資和原材料價格與人民幣價值同步上升。區內之生產業務已進入另一汰弱留強的階段。
本集團策略性地轉至其它較強的歐洲客户,希望可在這個艱辛時期建立一個多元化及較強的客户
群。我們緊記風險,在接受新客户的訂單時,付款方法必須以銀行票據支付。另一方面,我們開始
接受較複雜款式的訂單,目的在多元化我們的產品,此等產品在其它東南亞國家可能有困難生產。
再者,我們開始裁減工人旨在減低營運成本。
期內,本集團收購了一品牌「爵仕堡」,我們的產品,男裝內褲,已成功進入了東莞市內最大而擁有
超過60 間店的超市。在未來的日子,目標是將我們的產品推進其它中國大型超市,集團並提供更多
不同類型產品。一系列產品正在設計中配合集團之整體發展。
在附合我們的既定策略時,我們將會加速在中國的銷售。我們會加速推廣,定下目標,在不久將
來,國內銷售將會是本集團其中一個主要收入來源。雖然在這行頭內競爭劇烈,憑籍我們在生產方
面的經驗及高品質的出品,我們對國內銷售充滿信心。
34 : greatsoup38(830)@2013-03-31 20:17:52

8312

轉盈為虧蝕800萬,500萬現金,話搞品牌wor
35 : GS(14)@2013-08-13 18:45:03

8312
3個月虧損增170%,至670萬,6個月虧損1倍,至880萬,500萬現金
36 : greatsoup38(830)@2013-09-15 11:35:15

36樓提及
呢隻股買得過嗎?


唔覺得是好野
37 : greatsoup38(830)@2013-09-15 11:39:04

38樓提及
點解咁講?


班友都唔是好人啦,仲有成日吹唔見得是好野
38 : greatsoup38(830)@2013-12-24 00:36:21

虧損增8成,至1,420萬,200萬現金!!

我們將會謹慎地考慮每一項投資的成本和回報,目的是要達致最佳的資源運用和提供最高的股東回報。以此為準則,我們將會考慮其它投資項目,並不限制於成衣相關的業務
39 : iniesta(1400)@2014-03-12 00:47:20

哈哈

歐洲爆發主權債務危機,使本公司之業務自二零一一年起受到不利影響,因為本
公司大多數客戶來自歐洲。不少客戶開始從其他低成本供應商採購產品,最終與
本公司終止業務往來,導致本公司在過去多年來流失多個主要客戶。此外,人民幣
不斷升值之影響、中國實施更嚴謹之勞工法例,以及可用勞動力全面減少,導致勞
動力及原材料成本上升,其影響遍及中國惠州市之成衣製造業。結果,不單使生產
成本上漲,亦對本集團過去多年之整體盈利能力帶來負面影響。
鑑於虧損主要因為本集團製造分支之成本基礎上升所致,包括但不限於勞動力及
物料成本因人民幣強勢而上漲,董事將繼續實行其策略,將成本中心移至成本基
礎較為有利之地區。董事整體上對中國未來之製造業抱䋠悲觀態度,並會考慮多8
類經營模式,包括將採購訂單分包至中國其他省市及東南亞國家,以克服中國生
產經營環境之改變,改善資源運用。董事正考慮其他投資機會,而非僅集中於製造
及銷售成衣產品,從而盡量增加股東之回報。

40 : GS(14)@2014-03-12 00:52:00

真是乾淨晒
41 : kk104104(19268)@2014-03-12 11:41:41

greatsoup42樓提及
真是乾淨晒


而家創業版殼咩價到?
42 : greatsoup38(830)@2014-03-12 23:44:10

kk10410443樓提及
greatsoup42樓提及
真是乾淨晒


而家創業版殼咩價到?


1.5億
43 : lam(884)@2014-03-26 12:23:49

嗯,應該唔止1.5億掛?不過呢個唔係重點,重點係邊個買,放乜概念和....................!
44 : 八旗子弟(15368)@2014-03-26 15:57:31

清壳行動,等待已久
45 : greatsoup38(830)@2014-03-26 23:44:22

lam45樓提及
嗯,應該唔止1.5億掛?不過呢個唔係重點,重點係邊個買,放乜概念和....................!


呢d擺概念難d啦
46 : GS(14)@2014-05-16 18:31:17

8312

3個月虧損增40%,至280萬,6個月虧損增30%,至390萬,500萬現金
47 : greatsoup38(830)@2014-12-28 20:33:57

虧損降4成,至350萬,460萬現金
48 : greatsoup38(830)@2015-05-13 00:21:26

6個月虧損降8成,至110萬,300萬現金
49 : GS(14)@2015-12-19 22:36:24

虧損增40%,至480萬,300萬現金
50 : 太平天下(1234)@2015-12-20 11:11:14

greatsoup48樓提及
虧損增40%,至480萬,300萬現金


香港有個咩咩銀行戶口果d, 現金隨時多過佢。唔知佢可以捱到幾耐。
51 : greatsoup38(830)@2015-12-20 11:13:57

他有隻殼自己玩都得啦
52 : 太平天下(1234)@2015-12-20 11:21:37

greatsoup3850樓提及
他有隻殼自己玩都得啦


都好靜,唔覺有咩動作,莫非睇黎緊?
53 : greatsoup38(830)@2015-12-20 11:25:39

我成日覺得他們是唔想搞多過唔識搞
54 : 太平天下(1234)@2015-12-20 11:29:37

greatsoup3852樓提及
我成日覺得他們是唔想搞多過唔識搞


但唔搞,驚過唔到出年?
55 : greatsoup38(830)@2015-12-20 11:30:25

太平天下53樓提及
greatsoup3852樓提及
我成日覺得他們是唔想搞多過唔識搞


但唔搞,驚過唔到出年?


要搞一陣都得啦,你睇8197
56 : greatsoup38(830)@2015-12-30 01:35:40

0.5231港元
57 : lam(884)@2015-12-31 14:51:16

奇怪…………咁快公布個價
58 : greatsoup38(830)@2016-01-02 00:29:04

想炒吧
59 : lam(884)@2016-01-02 12:48:11

greatsoup3857樓提及
想炒吧

佢地吾夠貨,炒高佢無著數……
60 : greatsoup38(830)@2016-01-02 16:03:44

lam58樓提及
greatsoup3857樓提及
想炒吧

佢地吾夠貨,炒高佢無著數……


可能就憑這次拿貨炒
61 : Clark0713(1453)@2016-03-01 00:27:54

第二買家......
62 : GS(14)@2016-03-01 00:46:15

Clark071360樓提及
第二買家......


好多人爭
63 : lam(884)@2016-03-01 00:54:24

greatsoup61樓提及
Clark071360樓提及
第二買家......


好多人爭

係米咁值錢呀?又提價仲要可保留少部份股份………………創業版殼價又有新指導性了!
64 : GS(14)@2016-03-01 01:06:03

0.5908港元
65 : GS(14)@2016-03-01 01:12:05

lam62樓提及
greatsoup61樓提及
Clark071360樓提及
第二買家......


好多人爭

係米咁值錢呀?又提價仲要可保留少部份股份………………創業版殼價又有新指導性了!


街邊d創仔都叫到傻左
66 : lam(884)@2016-03-01 01:12:35

greatsoup63樓提及
0.5908港元


誠意金也加碼,今次應該滿意掛?不知來者何人?
67 : lam(884)@2016-03-01 01:14:50

呢班會計佬都算謹慎!
68 : GS(14)@2016-03-01 01:17:42

lam65樓提及
greatsoup63樓提及
0.5908港元


誠意金也加碼,今次應該滿意掛?不知來者何人?


有人話勁人,唔知點勁
69 : GS(14)@2016-03-01 01:18:11

lam66樓提及
呢班會計佬都算謹慎!


是呀,有人話已經在創業板殼王手
70 : 太平天下(1234)@2016-03-01 01:21:46

greatsoup68樓提及
lam66樓提及
呢班會計佬都算謹慎!


是呀,有人話已經在創業板殼王手


龐生?咁呀,可能復活節前1蚊模出 (講笑)
71 : lam(884)@2016-03-01 01:22:20

greatsoup68樓提及
lam66樓提及
呢班會計佬都算謹慎!


是呀,有人話已經在創業板殼王手

應是他師傅,手法有D似……
72 : GS(14)@2016-03-01 01:56:46

邊個他師父?
73 : lam(884)@2016-03-01 08:10:07

greatsoup71樓提及
邊個他師父?

龐維新……我的幸運之星
74 : 太平天下(1234)@2016-03-01 08:19:45

lam72樓提及
greatsoup71樓提及
邊個他師父?

龐維新……我的幸運之星


咁邊個係徒第?
75 : GS(14)@2016-03-01 17:41:12

太平天下73樓提及
lam72樓提及
greatsoup71樓提及
邊個他師父?

龐維新……我的幸運之星


咁邊個係徒第?


我覺得他以為我講徐生,其實我講緊龐生
76 : 炮哥(56969)@2016-03-01 22:25:16

但觀乎龐生最近賣出的,如264,供股前的8050都...
77 : 太平天下(1234)@2016-03-01 22:56:54

炮哥75樓提及
但觀乎龐生最近賣出的,如264,供股前的8050都...


不在乎天長地久,轟烈過就得,股票這回事預咗。不過264我都唔明點解咁弱。係264條thread先再討論
78 : GS(14)@2016-03-01 23:11:08

太平天下76樓提及
炮哥75樓提及
但觀乎龐生最近賣出的,如264,供股前的8050都...


不在乎天長地久,轟烈過就得,股票這回事預咗。不過264我都唔明點解咁弱。係264條thread先再討論


叫炮哥多講d
79 : lam(884)@2016-03-18 18:10:49

居然是洗米華,估佢吾到……
80 : 太平天下(1234)@2016-03-18 18:25:11

lam78樓提及
居然是洗米華,估佢吾到……


佢都好多隻,又買黎做
81 : lam(884)@2016-03-18 19:04:28

太平天下79樓提及
lam78樓提及
居然是洗米華,估佢吾到……


佢都好多隻,又買黎做[/quote應是和蕭x一。,他們一夥的
82 : lam(884)@2016-03-18 19:10:27

仲要咁貴買,真係估吾到,難道如花名一樣……
83 : GS(14)@2016-03-18 21:37:54

lam81樓提及
仲要咁貴買,真係估吾到,難道如花名一樣……


可能洗米華都是人頭呢....
84 : 太平天下(1234)@2016-03-18 23:06:20

greatsoup82樓提及
lam81樓提及
仲要咁貴買,真係估吾到,難道如花名一樣……


可能洗米華都是人頭呢....


我都諗過呢個可能性。咁貴都買,可能係相對背後個大茶飯計劃,最緊要快。但用咁的人頭,真係想低調得黎又高調
85 : GS(14)@2016-03-18 23:07:35

是呀,我聽聞實際個老細真是超超超勁,想好快搞掂
86 : 炮哥(56969)@2016-03-18 23:11:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20160318068_C.pdf

說時遲,那時快,果然中間人
87 : GS(14)@2016-03-18 23:17:05

3億幾殼價
88 : lam(884)@2016-03-18 23:34:42

greatsoup84樓提及
是呀,我聽聞實際個老細真是超超超勁,想好快搞掂

點超超超勁?好快搞掂……
89 : GS(14)@2016-03-18 23:37:15

lam87樓提及
greatsoup84樓提及
是呀,我聽聞實際個老細真是超超超勁,想好快搞掂

點超超超勁?好快搞掂……


唔可以講的....
90 : lam(884)@2016-03-18 23:46:15

前海通董事總經理,現瀚亞資本總裁?
91 : 炮哥(56969)@2016-03-18 23:47:23

lam89樓提及
前海通董事總經理,現瀚亞資本總裁?背後還有吧
92 : GS(14)@2016-03-18 23:49:38

炮哥90樓提及
lam89樓提及
前海通董事總經理,現瀚亞資本總裁?背後還有吧


一定是很有錢的人人人
93 : lam(884)@2016-03-18 23:52:12

greatsoup91樓提及
炮哥90樓提及
lam89樓提及
前海通董事總經理,現瀚亞資本總裁?背後還有吧


一定是很有錢的人人人

有錢要按俾洗米華融資?正道的應不會跟古惑仔打交道吧?
94 : 炮哥(56969)@2016-03-18 23:53:05

lam92樓提及
greatsoup91樓提及
炮哥90樓提及
lam89樓提及
前海通董事總經理,現瀚亞資本總裁?背後還有吧


一定是很有錢的人人人

有錢要按俾洗米華融資?正道的應不會跟古惑仔打交道吧?融資是假,押股是真
95 : GS(14)@2016-03-18 23:53:53

炮哥93樓提及
lam92樓提及
greatsoup91樓提及
炮哥90樓提及
lam89樓提及
前海通董事總經理,現瀚亞資本總裁?背後還有吧


一定是很有錢的人人人

有錢要按俾洗米華融資?正道的應不會跟古惑仔打交道吧?融資是假,押股是真


用來保障最後的金主
96 : lam(884)@2016-03-18 23:59:51

greatsoup94樓提及
炮哥93樓提及
lam92樓提及
greatsoup91樓提及
炮哥90樓提及
lam89樓提及
前海通董事總經理,現瀚亞資本總裁?背後還有吧


一定是很有錢的人人人

有錢要按俾洗米華融資?正道的應不會跟古惑仔打交道吧?融資是假,押股是真


用來保障最後的金主

嗯,明白,多謝賜教……!
97 : 太平天下(1234)@2016-03-19 00:02:44

lam92樓提及
greatsoup91樓提及
炮哥90樓提及
lam89樓提及
前海通董事總經理,現瀚亞資本總裁?背後還有吧


一定是很有錢的人人人

有錢要按俾洗米華融資?正道的應不會跟古惑仔打交道吧?


咩職業都好,都可以是愛國愛港的。我估係內地水
98 : lam(884)@2016-03-19 00:06:39

太平天下96樓提及
lam92樓提及
greatsoup91樓提及
炮哥90樓提及
lam89樓提及
前海通董事總經理,現瀚亞資本總裁?背後還有吧


一定是很有錢的人人人

有錢要按俾洗米華融資?正道的應不會跟古惑仔打交道吧?


咩職業都好,都可以是愛國愛港的。我估係內地水


俾人仔訂金的,港佬啤殼就有,邊有人買殼,仲要咁貴呀!
睇款要搞金融業,但涉及轉型……
99 : 炮哥(56969)@2016-03-19 00:08:15

lam97樓提及
太平天下96樓提及
lam92樓提及
greatsoup91樓提及
炮哥90樓提及
lam89樓提及
前海通董事總經理,現瀚亞資本總裁?背後還有吧


一定是很有錢的人人人

有錢要按俾洗米華融資?正道的應不會跟古惑仔打交道吧?


咩職業都好,都可以是愛國愛港的。我估係內地水


俾人仔訂金的,港佬啤殼就有,邊有人買殼,仲要咁貴呀!
睇款要搞金融業,但涉及轉型……聞說沒有問題,會搞得掂的
100 : GS(14)@2016-03-19 00:12:36

搞咁耐就是要咁嘛
101 : lam(884)@2016-03-19 00:15:52

炮哥98樓提及
lam97樓提及
太平天下96樓提及
lam92樓提及
greatsoup91樓提及
炮哥90樓提及
lam89樓提及
前海通董事總經理,現瀚亞資本總裁?背後還有吧


一定是很有錢的人人人

有錢要按俾洗米華融資?正道的應不會跟古惑仔打交道吧?


咩職業都好,都可以是愛國愛港的。我估係內地水


俾人仔訂金的,港佬啤殼就有,邊有人買殼,仲要咁貴呀!
睇款要搞金融業,但涉及轉型……聞說沒有問題,會搞得掂的

吾係姓馬個位呀?
102 : GS(14)@2016-03-19 00:17:18

郭得唔得
103 : lam(884)@2016-03-19 00:19:45

greatsoup101樓提及
郭得唔得

但呢期馬當紅……哈哈
104 : GS(14)@2016-03-19 00:35:46

lam102樓提及
greatsoup101樓提及
郭得唔得

但呢期馬當紅……哈哈


唔知他得唔得
105 : ninomiyau(41302)@2016-03-19 12:20:11

遲咗入來吹水....唔好意思。
Liu Sit Lun確認=廖薛倫 <<<代人買殼
CHINA HANYA ASSET MANAGEMENT LIMITED 中國瀚亞資產管理有限公司
(前稱:CERES ASSET MANAGEMENT LIMITED 昱豐資產管理有限公司)
106 : lam(884)@2016-03-19 12:36:19

炮哥98樓提及
lam97樓提及
太平天下96樓提及
lam92樓提及
greatsoup91樓提及
炮哥90樓提及
lam89樓提及
前海通董事總經理,現瀚亞資本總裁?
背後還有吧


一定是很有錢的人人人

有錢要按俾洗米華融資?正道的應不會跟古惑仔打交道吧?


咩職業都好,都可以是愛國愛港的。我估係內地水


俾人仔訂金的,港佬啤殼就有,邊有人買殼,仲要咁貴呀!
睇款要搞金融業,但涉及轉型……聞說沒有問題,會搞得掂的

你估他會怎做?炒上配,還是向下拿多手平貨……?
107 : GS(14)@2016-03-19 21:28:58

龐生d野你知啦
108 : 太平天下(1234)@2016-03-19 22:21:55

greatsoup106樓提及
龐生d野你知啦

109 : 太平天下(1234)@2016-03-19 22:22:34

greatsoup106樓提及
龐生d野你知啦


係龐生?
110 : GS(14)@2016-03-19 22:27:10

太平天下108樓提及
greatsoup106樓提及
龐生d野你知啦


係龐生?


無錯啦
111 : 太平天下(1234)@2016-03-19 22:39:02

greatsoup109樓提及
太平天下108樓提及
greatsoup106樓提及
龐生d野你知啦


係龐生?


無錯啦


有點嗟異啫。佢上單唔係自已都係中間人咩。今次輪到佢用中間人?
112 : 炮哥(56969)@2016-03-19 22:44:34

太平天下110樓提及


有點嗟異啫。佢上單唔係自已都係中間人咩。今次輪到佢用中間人?諗錯隔離,哈哈
113 : greatsoup38(830)@2016-03-19 22:55:00

應該前前後後左左右右....
114 : 太平天下(1234)@2016-03-19 23:05:51

greatsoup38112樓提及
應該前前後後左左右右....唔明呀,有無tips 我自已再揾
115 : greatsoup38(830)@2016-03-19 23:06:42

太平天下113樓提及
greatsoup38112樓提及
應該前前後後左左右右....唔明呀,有無tips 我自已再揾


周生是買方人頭
116 : 太平天下(1234)@2016-03-19 23:32:51

greatsoup38114樓提及
太平天下113樓提及
greatsoup38112樓提及
應該前前後後左左右右....唔明呀,有無tips 我自已再揾


周生是買方人頭


明。但龐生係背後就唔明。因為龐生點解唔出面,而有需要再透過周生。或者我會錯意邊個係龐生。
117 : greatsoup38(830)@2016-03-20 00:24:39

龐生是上一手的事
118 : 炮哥(56969)@2016-03-20 00:24:44

太平天下115樓提及


明。但龐生係背後就唔明。因為龐生點解唔出面,而有需要再透過周生。或者我會錯意邊個係龐生。


一單deal,除了要有買家外,還必須有賣家才能成事的
119 : 炮哥(56969)@2016-03-20 00:26:05

看得到的,不一定是真

看不到的,也不一定是假
120 : jj1984(29252)@2016-03-20 00:28:27

火車?
121 : greatsoup38(830)@2016-03-20 00:29:28

邊間火車事
122 : 無名(6821)@2016-03-20 00:41:23

greatsoup38120樓提及
邊間火車事

多謝湯兄!
123 : lam(884)@2016-05-05 17:50:50

瀚亞……應該來一轉吧……!其實好簡單
124 : lam(884)@2016-05-05 18:09:45

 中国瀚亚资产管理有限公司(瀚亚香港)位于香港西九龙环球贸易广场,已经获香港证 监会核发第4号就证券提供意见和第9号提供资产管理两项受规管活动牌照,准许提供资产管理服务与投资咨询服务,目标客户为中外金融机构及专业投资者。为着 业务扩张,现正处理申请第1和6号牌照,扩展至证券交易及就机构融资提供意见,成为一家全牌照金融机构。证券业务方面,为客户提供证券买卖,并为高端客户 提供私人理财服务;资产管理方面,发行自有品牌的基金产品及特殊金融产品;协助企业上市及融资咨询等金融服务。中国瀚亚已经成功收购一家上市公司的控制 权,更名为“中国瀚亚控股有限公司”,并计划收购瀚亚资本的金融业务,利用国内庞大客户网络,加上香港国际化的专业平台,把其打造为一家在香港、国内以至 国际上的专业全方位资产管理机
125 : 炮哥(56969)@2016-05-05 18:19:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20160505056_C.pdf
改名
126 : lam(884)@2016-05-05 20:47:40

主要看王新,同古x仔合作看能擦出多少火花?
127 : greatsoup38(830)@2016-05-05 22:03:45

lam125樓提及
主要看王新,同古x仔合作看能擦出多少火花?


就睇下他們點合拍
128 : lam(884)@2016-05-05 22:08:11

greatsoup38126樓提及
lam125樓提及
主要看王新,同古x仔合作看能擦出多少火花?


就睇下他們點合拍

我看出了少少問題……
129 : greatsoup38(830)@2016-05-05 22:09:46

何解何解
130 : 炮哥(56969)@2016-05-05 22:12:24

其實我不喜歡這股
131 : greatsoup38(830)@2016-05-05 22:13:36

老實講隻野怪的
132 : lam(884)@2016-05-05 22:17:13

ninomiyau104樓提及
遲咗入來吹水....唔好意思。
Liu Sit Lun確認=廖薛倫 <<<代人買殼
CHINA HANYA ASSET MANAGEMENT LIMITED 中國瀚亞資產管理有限公司
(前稱:CERES ASSET MANAGEMENT LIMITED 昱豐資產管理有限公司)

你都有貨.........
hahaha
133 : lam(884)@2016-05-05 22:25:34

greatsoup38128樓提及
何解何解


查緊,等陣跟你說.......
134 : greatsoup38(830)@2016-05-07 00:20:40

我睇完你的資料,覺得都是他們設計好的,沒大問題
135 : greatsoup38(830)@2016-05-08 15:35:22

6個月虧增1.8倍,至290萬,800萬現金
136 : greatsoup38(830)@2016-05-08 15:35:22

6個月虧增1.8倍,至290萬,800萬現金
137 : 太平天下(1234)@2016-05-08 22:23:29

greatsoup38126樓提及
lam125樓提及
主要看王新,同古x仔合作看能擦出多少火花?


就睇下他們點合拍


買方代表都算後輕。
138 : greatsoup38(830)@2016-05-08 22:34:08

應該都走後門了
139 : GS(14)@2016-05-29 23:14:18

街邊減貨
140 : greatsoup38(830)@2016-07-21 00:01:44

真是好有後勁
141 : greatsoup38(830)@2016-08-28 02:05:52

減配售股數四成
142 : greatsoup38(830)@2016-08-28 02:06:12

按股
143 : GS(14)@2016-09-04 01:44:17

63仙配8,000萬股
144 : GS(14)@2016-09-27 19:30:48

buy asset management company
145 : GS(14)@2016-11-04 11:23:52

買Shining Securities Company Limited,以股票支付
146 : greatsoup38(830)@2016-12-16 01:04:30

虧,3,400萬現金
147 : greatsoup38(830)@2017-01-18 16:21:29

0.6529 / SHARE

於本聯合公告日期,要約人由雲利國先生(亦為要約人之唯一董事)全資及實益擁有。雲利
國先生於投資基金管理、室內設計及翻新方面擁有多年經驗。
148 : greatsoup38(830)@2017-05-05 07:44:34149 : GS(14)@2017-05-09 14:54:45

虧,1,700萬現金
150 : GS(14)@2017-07-11 15:47:56

中國瀚亞集團控股有限公司 ( 「 本 公 司 」 , 連 同 其 附 屬 公 司 「 本 集 團 」 )
董事(「 董 事 」)會(「 董事會 」 ) 宣 佈 本 公 司 全 資 附 屬 公 司 深 圳 前 海 瀚
亞貿易有限公司(「 前 海 瀚 亞 貿 易 」)於二零一七年七月 十 日與一名客戶
( 「 該客戶 」)簽訂了 無法律約束力 框 架合同(「 框 架 合 同 」),據此,
該客戶將持續向 前 海 瀚 亞 貿 易 採 購 家 居 用 品 及服裝 產 品 。 具體的採購貨物
品類 、 數量 及 金額 等, 將 在採 購 合同 中約 定 。

151 : GS(14)@2017-12-26 06:09:34

虧,900萬現金
152 : GS(14)@2018-03-19 15:41:13

聯 交 所通知 開 始取消 本 公司上 市 地位
本 公司接獲 聯交所日 期為二零 一八年三 月十六日 之函件(「該 函件 」),該
函 件乃根據 GEM上市 規則第 9.15條給予 之通知,表 示聯交 所經考慮( 其中 包
括)下列各 項後,決 定根據 GEM上市規 則第 9.14條開 展取 消本公司 上市地位
之 程序 (「該決定」 ):
(i) 本 集團 原有 於歐洲之 服裝業務 近年 來大 幅減少 ;
(ii) 本 集 團 於 中 國 之 家 居 產 品 及 服 裝 產 品 分 銷 業 務 並 非 具 有 實 質 業 務 計
劃 或前景以 支持其可 行 性及可 持續性的 實質業務 ;
(iii) 本 集團之新 金融服務 業務處於 非常 初期 階段,無 法 證明其 可行 性及 可
持 續性;及
(iv) 本 集 團 於 二 零 一 七 年 九 月 三 十 日 的 資 產 水 平 未 能 證 明 本 集 團 擁有相
當 價值的資 產以 保證 其持續上 市地位
少 10個營業 日(即二 零一八年 九月三日)提交復 牌建議,以 證明其 擁有 GEM
上 市 規 則 第 17.26條 所 規 定 之 足 夠 業 務 運 作 或 資 產 水 平 。 倘 本 公 司 未 能 於上
述 限期前提 交可行的 復牌建議 ,聯交所 將開展取 消本公司 之上市地 位。
根 據 GEM上 市 規 則 第 4.06(1)條 , 本 公 司 有 權 將 該 決 定 轉 交 GEM上 市 委 員 會
覆 核 。 本 公 司 可 能 於 二 零 一 八 年 三 月 二 十 七 日 或 之 前 要 求 GEM上 市 委 員 會
覆 核 該 決 定 。 倘 本 公 司 並 無 於 二 零 一 八 年 三 月 二 十 七 日 前 作 出 任 何 覆 核 申
請,股份將 自二零一 八年三月 二十八日 上午九時 正起暫停 買賣。在 此之前,
股 份買賣將 會繼續。本 公司仍 在審閱該 函件,並 正就該函 件與本公 司之法 律
及 財 務 顧 問 進 行 討 論 , 並 將 積 極 考 慮 提 出 要 求 將 該 決 定 轉 交 GEM上 市 委 員
會 進行覆核 。
董 事 僅 此 提 醒 股 東 及 潛 在 投 資 者 , (i)本 公 司 可 能 會 或 可 能 不 會 進 行 GEM上
市 委員會覆 核;及 (ii)(如 進行 覆核)有 關覆核結 果並不確 定。
本 公 司 將 於 適 當 時 候 遵 照 GEM上 市 規 則 之 規 定 另 行 刊 發 公 告 。 股 東 如 對 聯
交 所 通 知 開 始 取 消 本 公 司 上 市 地 位 之 影 響 有 任 何 疑 問 , 務 請 徵 詢 適 當 之 專
業 意見。
153 : 太平天下(1234)@2018-03-20 01:12:33

可能好大影响,迷50之外的DQ事件,唔知係得罪人的個別事件或陸續有來。雖然老細都似有點實力的,但如果聯交企硬,可能就此total loss
154 : GS(14)@2018-03-23 18:24:11

呢隻可能真是消失
155 : GS(14)@2018-03-27 08:03:36

覆核
156 : GS(14)@2018-05-10 05:29:28

虧,重債
157 : GS(14)@2018-07-05 10:25:11

根據決定信函, GEM上市委員會基於(其中包括)以下理由達致其決定:
(i) 本集團原有於歐洲之服裝業務近年來大幅減少;
(ii) 本集團於中國之家居產品及服裝產品分銷業務並非具有真正業務計
劃或前景以支持其可行性及可持續性的實質業務;及
(iii) 本集團於二零一 八 年 三 月三十 一 日的資產水平未能證明本集團擁有
相當價值的資產以保證其持續上市地位。
根 據 GEM上市規則第 4.06(2)條,本公司有權將 GEM上市委員會之決定轉交
GEM上市(覆 核)委 員會進一 步覆核。本 公司可 於二零一 八年七月 十二日 或
之前要求 GEM上市(覆核)委員會覆核 GEM上市委員會之決定。倘本公司
並無於二零一八年七月十二日之前作出任何覆核申請,股份將自二零一八
年七月十三日上午九時正起暫停買賣。在此之前,股份買賣將會繼續。本公
司仍在審閱決定信函,並將就決定信函與本公司之法律及財務顧問進行討
論,並將積極考慮提出覆核要求,轉交 GEM上市( 覆核)委 員會進 行覆核。
董事僅此提醒股東及潛在投資者, (i)本公司可能會或可能不會進行 GEM上
市(覆核)委員會覆核;及 (ii)(如進行覆核)有關覆核結果並不確定。
158 : 太平天下(1234)@2018-07-07 22:15:32

或者比聯交捉到客好流。,如果係無"真正業務計劃或前景以支持其可行性及可持續性的實質業務", 係咁都咪話唔驚,大部份中小企業做緊的野,都係無前景兼見步行步。

賣家醒賣得早,買家不幸。養咗十年比DQ則最笨
159 : GS(14)@2018-07-08 00:49:14

太平天下158樓提及
或者比聯交捉到客好流。,如果係無"真正業務計劃或前景以支持其可行性及可持續性的實質業務", 係咁都咪話唔驚,大部份中小企業做緊的野,都係無前景兼見步行步。

賣家醒賣得早,買家不幸。養咗十年比DQ則最笨


他果間真是訂單少得好緊要,主要業務都執左好多
160 : GS(14)@2018-07-15 14:48:25

覆核中
161 : GS(14)@2018-10-16 14:43:41

建 議 更 改 公 司名 稱
董事會 建 議 將 本 公 司 之 英 文 名 稱 由 「 China Hanya Group Holdings
Limited」更改 為「 Rui Feng Group Holdings Company Limited」,及將 其
雙 重 外 文 中 文 名 稱 由 「 中 國 瀚 亞 集 團 控 股 有 限 公 司 」 更 改 為 「 睿 鋒 集 團
控股 有 限公 司 」。

162 : GS(14)@2018-11-14 15:48:37

虧,重債
163 : GS(14)@2018-11-16 04:46:52

本公告乃由 中 國 瀚 亞 集 團 控 股 有 限 公 司 ( 「 本公司 」 , 連 同 其 附 屬 公 司 ,
「 本 集 團 」 ) 自 願 作 出 , 以 向 其 股 東 及 潛 在 投 資 者 提 供 有 關 本 集 團 最 新 業
務發 展 之最 新 資料 。
本公司董 事(「 董 事 」)會(「 董事會 」 ) 欣 然 宣佈, 於二零一 八 年 十 一
月 十 五 日 , 本 公 司 之 間 接 全 資 附 屬 公 司 瀚 亞 服 飾 有 限 公 司 ( 「 甲 方 」 ) 與
一家 主 要從 事 嬰兒 及兒 童 服裝 和 配飾 的貿 易、生產 及 銷售 的公 司(「乙 方 」)
訂立 了 一份 諒 解備 忘錄 ( 「 諒解備忘錄 」) 。
根據諒解備忘錄,雙方有意 就甲方 為 乙 方 採 購 、 設 計 和 供 應 梭 織 和 針 織 嬰
兒及兒童服裝和配飾 方 面 組 成 戰 略 合 作 夥 伴 。 根 據 諒 解 備 忘 錄 , 雙 方 將 本
著 真 誠 與 對 方進行 磋 商 以 確 保 於 諒 解 備 忘 錄 日 期 起 計 十 二 ( 12)個月 屆 滿
當日 或 之前 訂 立正 式協 議 。
諒解備忘錄為不具約束力之協議(惟(當中 包括) 保 密 性及規 管法例 等 條
款除 外 )。
據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信, 乙 方 及 其 最 終 實 益 擁 有
人均 為 獨立 於 本公 司及 其 關連 人 士( 定義 見 香港 聯 合交 易所 有 限公 司 GEM
證券 上 市規 則 (「 GEM 上市規則 」) )的 第 三方 , 且與 彼等 並 無關 連 。
訂 立 諒 解 備 忘錄 之理 由
本集 團 主要 從 事服 裝及 家 居用 品 分銷 。
乙 方 連 同 其 附 屬 公 司 主 要 從 事 嬰 兒 及 兒 童 服 裝 和 配 飾 的 貿 易 、 生產及銷
售。
董事會認為,通過諒解備忘錄下的戰略 合 作 , 雙 方 將 能 夠 建 立 有利於彼此
的戰略夥伴關係,並將 結 合 彼 此 之 間 的優勢和資源,從而 創造更大的商業
價值。董事會認為, 訂 立 諒 解 備 忘 錄 符 合 本 公 司 的 經 營 策略,並將進一步
加強 分 銷業 務 ,符 合本 公 司的 長 遠發 展 以 及 其股 東 的整 體利 益 。
諒解備忘錄項下擬進行之 交 易 須 待 ( 其 中 包 括 ) 訂 立 正 式 協 議 後 , 方 可 落
實,因此 可 能 會或不 會 進 行。本 公司將 於 適 當 時 候根 據 GEM 上市規則就可
能合作刊發進一步公告。 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務
請審慎行事。
164 : GS(14)@2018-12-11 08:04:45

delist
165 : GS(14)@2018-12-12 03:14:10

賤賣物業
166 : GS(14)@2018-12-12 03:14:24

倒數
167 : GS(14)@2019-04-20 14:05:57

本公 司 董事(「董 事 」)會(「董事會 」)謹 此 知會 本 公司 股東(「股 東 」)
及 潛在投資者 , 根 據 董 事 會 現 時 所 得 資料(包括本集團截至 二零一九 年 三
月 三十一 日 止 三 個 月 未 經 審 核 管 理 賬 目 ) 作 出 初 步 評 估 , 與截至 二零一八
年 三 月 三十一 日 止 三 個 月 的 本 公 司 擁 有 人 應 佔 溢 利 比 較 , 本集團預期截至
二零一九 年 三 月 三 十 一 日止三個月 錄 得 本 公 司 擁 有 人 應 佔 虧 損 。 董事會認
為 預 期 虧 損 主 要 歸 因 於 (i)於 截 至 二零一九 年 三 月 三十一 日止三個月 本集團
未 能 與 其 客 戶 簽 訂 任何新銷售合約 而 令 本集團 收入大幅 減少, 此 乃 主要由
於本公司上市地位 的不確定性 ( 詳 情 載 於 本 公 司 日 期 為 二 零 一 八 年 三 月 十
九日、二零一八年三月二十六日 、 二 零 一 八 年 七 月 三 日 、二零一八年七月
十一 日、二 零一 八 年 十二 月 十日 及 二零 一八 年 十二 月 十一 日之 公 告);及 (ii)
本集 團 行政 開 支增 加, 主 要由 於 法律 及 專 業 費用 增 加。
睿鋒 集團 控股 8312 前稱 稱金 滿堂 Brilliance Worldwide 中國 瀚亞 專區 關係 8192 8202 0835 0930 0979 0725 0104
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=271493

中國國家文化產業 (0745,前榮康控股、中國鐵聯傳媒) 專區 (關係:0254、8131、8089、8202、0885、0692、0397、8158、8166、8041)

1 : GS(14)@2011-07-01 16:55:03

(blank)
2 : GS(14)@2011-07-01 17:00:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110628118_C.pdf
蝕到得番隻殼
3 : GS(14)@2011-07-29 07:49:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110726510_C.pdf
今次又買埋D空氣回來,又批3.1億股@7.8仙


有 關 目 標 公 司 之 資 料
目 標 公 司 為 於 香 港 註 冊 成 立 之 公 司,由 中 國 新 媒 體 有 限 公 司(「中 國 新 媒 體」)、
賣 方 及(「SLI」)分 別 擁 有51%、30%及19%權 益。中
國 新 媒 體 為 聯 交 所 主 板 上 市 公 司 中 國 戶 外 媒 體 集 團 有 限 公 司(股 份 代 號:254)
(「中 國 戶 外 媒 體」)之 全 資 附 屬 公 司。因 此 目 標 公 司 為 中 國 戶 外 媒 體 之 附 屬 公
司。目 標 公 司 主 要 在 香 港 從 事 戶 外 廣 告 業 務,特 別 是 於 升 降 機 及 樓 宇 外 牆 之 廣
告 空 間。
根 據 目 標 公 司 按 照 香 港 財 務 報 告 準 則 編 制 之 經 審 核 賬 目,自 註 冊 成 立 日 期 二
零 零 九 年 六 月 十 九 日 至 二 零 一 零 年 六 月 三 十 日 止 期 間 除 稅 前 及 除 稅 後 之 經 審
核 虧 損 均 約 為700,000港 元。於 二 零 一 零 年 六 月 三 十 日,目 標 公 司 之 經 審 核 負 債
淨 額 約 為700,000港 元
4 : GS(14)@2011-07-30 14:45:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110728649_C.pdf
補充資料
5 : GS(14)@2011-07-30 14:46:57

http://realforum.zkiz.com/thread.php?page=1&tid=7447
更多此交易資料,請參閱8356
6 : GS(14)@2011-10-29 14:34:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111028196_C.PDF
按中國鐵聯傳媒有限公司(「本公司」)的要求,本公司的股份於今天(2011年10月28
日)上午九時起暫停買賣,待本公司發出一項有關非常重大的收購事項公告發佈止。
7 : GS(14)@2011-11-21 23:30:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111121570_C.pdf
買垃圾

賣方為投資控股公司,分別由陳女士、肖先生及Supreme Turbo Limited擁有40%、
30%及30%權益。Supreme Turbo Limited由鄧先生全資實益擁有。據董事於作出一
切合理查詢後深知、全悉及確信,於本公佈日期,賣方及其最終實益擁有人均
為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。
...
代價
根據買賣協議條款,代價690,000,000港元將以下列方式支付:
1. 於完成後通過促使本公司向賣方或其代名人發行可換股優先股,以支付490,000,000 港元;及
2. 於完成後通過向賣方或其代名人發行承兌票據,以支付200,000,000港元。

有關目標集團之資料
目標公司為於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司。FingerAd為目標公
司之全資附屬公司,於二零一一年七月十八日在香港註冊成立。FingerAd為目
標集團之主要營運公司。目前,目標集團包括目標公司及FingerAd。
根據目標公司按照香港財務報告準則編製於註冊成立日期二零一一年四月十八
日至二零一一年九月三十日之未經審核綜合財務資料,除稅前及除稅後虧損
淨額均約為10,649港元。目標公司於二零一一年九月三十日之綜合負債淨額約
為2,669港元。
主要業務活動及業務計劃
目標集團現時透過流動設備及在零售連鎖店網絡的液晶顯示器及平板屏幕數
碼媒體網絡在香港提供廣告及增值服務。
FingerAd已夥拍Amazing World Corporation Limited(一間於香港註冊成立並以「Tera
Age」之商業名稱從事貿易之有限公司),提供流動平台解決方案。據董事所全
悉及確信,Tera Age為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。
Tera Age為香港及大中華地區不同規模機構的主要軟件開發供應商,為在流動
平台開發軟件的先驅之一,於二零零四年成功在Windows CE上配置首套流動軟
件。於二零一一年,Tera Age奪得二零一一年香港資訊及通訊科技獎:最佳無間
斷網絡(流動企業應用方案)獎。FingerAd 與Tera Age訂立日期為二零一一年九月
十五日之具法律約束力協議,據此,Tera Age將獨家向FingerAd供應具網上廣告
功能且適用於餐飲業之流動平台解決方案,初步為期五年。Tera Age亦就獨家
供應適用於旅遊業及時裝業之類似解決方案向FingerAd授予優先購買權,初步
為期五年。

借助Tera Age在技術方面之專業知識,FingerAd將率先透過以香港餐飲業為對
象的流動解決方案提供廣告及增值服務。目前。將予提供之主要解決方案為
Dining App。Dining App不僅為一套軟件,更是餐飲業之全新平台,方便業界為
其業務作市場推廣及促銷,且與客戶保持聯繫。Dining App結合流動及雲端運
算技術,包括三個主要組件,分別為Apple iOS 及Android適用之流動應用程式
(Mobile App)、系統管理工具(System Administration Tool)及內容管理系統(Content
Management System,「CMS」)。Dining App將用作各餐廳的個人化Mobile App,消費
者可從蘋果的App Store、Android Market或超鏈結下載。消費者將Dining App下載
至本身之流動設備後,將能夠存取餐廳的位置及聯絡資料等主要資訊以及餐
廳菜單等其他特別資訊。Mobile App顯示之所有資訊由餐廳透過CMS管理,餐廳
可不時自行更新其菜單。利用Dining App創建的平台,FingerAd亦可提供增值服
務,協助各間餐廳及零售商向目標顧客推廣本身的服務及產品。Tera Age將負
責Dining App之維修及技術運作。市場上之大部分可供零售商使用之流動應用
程式乃透過聘用軟件開發商開發成整套承包工程,初期成本平均來說對衆多
餐廳而且甚為高昂。相反,Dining App並不需要各餐廳推出個人化流動應用程式
時付出任何重大初期投資。FingerAd將按月費或按使用率就Dining App服務向餐
廳及零售商收取費用。餐廳由此可以實惠的月費使用Dining App服務與顧客保
持聯繫。Dining App服務已於二零一一年九月十五日推出。為創造市場知名度
以及加快市場滲透,FingerAd為新用家提供免費試用期。因此,於本公佈日期,
Dining App服務並無錄得收益。
為加快建立客戶基礎,FingerAd已與愛看電視有限公司(「愛看電視」)訂立日期為
二零一一年九月十五日之具法律約束力合作協議,據此,愛看電視將就Dining
App服務獨家向FingerAd轉介客戶,初步為期兩年。
據董事所全悉及確信,愛看
電視為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。愛看電視經
營「babybamboo.com.hk」網站,為香港主要網上團購服務經營商之一,專注發展
擁有強大銷售隊伍及龐大客戶基礎的餐飲市場。FingerAd及愛看電視將攤分由
愛看電視轉介客戶產生之收益。於本公佈日期,愛看電視已獲得43間餐廳使用
Dining App服務。

除流動平台廣告服務外,FingerAd亦將透過零售連鎖店網絡的液晶顯示器及平
板屏幕數碼媒體網絡提供廣告服務。FingerAd已與香港一家著名家庭用品零售
連鎖集團(「連鎖店集團」)訂立日期為二零一一年十月二十六日之具法律約束力
協議,據此,FingerAd有權在香港連鎖店集團轄下之零售店安裝及經營液晶顯
示器及平板屏幕數碼媒體網絡。據董事所全悉及確信,連鎖店集團為獨立於本
公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。目前,連鎖店集團在香港約有
200間零售店,銷售各種家庭用品。
預期FingerAd將在連鎖店集團轄下逾100間店
舖設立平板屏幕數碼媒體網絡。平板屏幕網絡已裝設,現時由愛看電視營運。

按: 連鎖店集團估計是日本城...

FingerAd將向愛看電視購買屏幕及其他硬件,於二零一一年十一月二十七日協
議開始時推出數碼媒體網絡。就設立數碼媒體網絡,FingerAd將向連鎖店集團
支付固定租金,並在數碼媒體網絡免費為連鎖店集團提供部分廣告播放時段
及相關錄像製作服務。FingerAd將享有數碼媒體網絡廣告播放時段帶來之收益。
FingerAd亦與愛看電視訂立日期為二零一一年十月二十六日之具法律約束力協
議,據此,愛看電視將就連鎖店集團之數碼媒體網絡向FingerAd提供管理服務,
例如錄像製作、處理及上載、程式運作、更新播放清單及硬件維護等。就愛看
電視提供之服務,FingerAd將容許愛看電視免費使用數碼媒體網絡的部分廣告
播放時段及若干廣告版面。
目標集團已聘有經營目標集團業務的主要人員。本公司將留聘下列主要人員
以協助本公司於完成後經營目標集團:
– 陳啓成先生,44歲,目標集團行政總裁。彼負責制定企業策略、公司發展
方針及領導產品開發。陳先生在通訊業積逾10年工作經驗,曾在多間通訊
及資訊科技公司擔任要職。彼為新世界電訊有限公司互聯網產品首席顧
問及業務銷售首席顧問以及電訊盈科有限公司銷售部主管。彼現時亦為
中郵電貿(控股)有限公司附屬公司愛看電視有限公司之營運總監。

– 周偉培先生,40歲,目標集團首席技術顧問。彼負責監督目標集團營運及
服務之技術事務。周先生在資訊科技業擁有豐富經驗。彼為Tera Age之創
辦人兼營運總監。
考慮到手頭現金以及本集團及目標集團於未來12個月之預期現金流入及營運
資金需求,董事認為本集團將具備充裕資源以應付目標集團之營運資金需求。


「鄧先生」指鄧子豪先生
「肖先生」指肖豹延先生
「陳女士」指陳嘉慧女士
8 : Hierro(1191)@2011-11-21 23:39:22

垃圾股買垃圾,哈哈哈
9 : onesee(1238)@2012-03-13 22:23:23

真係神奇

營業額係零都可以估價690,000,000港元
點可以做到架
10 : GS(14)@2012-03-13 22:25:36

9樓提及
真係神奇

營業額係零都可以估價690,000,000港元
點可以做到架


你問下估值師啦,都唔只6億9,計計埋埋原來這間愛看電視,變成愛印(股票和鈔票)電視
11 : onesee(1238)@2012-03-13 22:33:59

如果今次成功, 可以又來一次 寫app.公司熱潮
12 : GS(14)@2012-03-13 22:39:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120313647_C.pdf
份野寫得好好,我給90分,豐盛評估做得好,10年後如果賺到2億,我真是在中環扮狗叫又點話
13 : GS(14)@2012-03-13 22:39:36

13.0 估值意見
根據上述調查及分析,並按照所採用估值方法,吾等認為,企業機構之100%股本權益於二零一一年九月三十日之公平值合共為690,000,000港元(六億九千萬港元正)。
14 : GS(14)@2012-03-13 22:40:08

由二零一二年至二零二一年之全面收入表(以港元計):
截至三月三十一日
止年度二零一二年二零一三年二零一四年二零一五年二零一六年
收益– 11,520,300 58,419,900 189,624,600 324,819,000
銷售成本310,00 0 2,700,06 0 12,119,58 0 38,404,08 0 65,490,87 6
毛利╱(毛損) (310,000) 8,820,240 46,300,320 151,220,520 259,328,124
經營開支1,036,00 0 7,712,01 5 34,468,99 5 93,219,23 0 146,288,95 0
除稅前盈利(1,346,000) 1,108,225 11,831,325 58,001,290 113,039,174
稅項 – – 1,912,93 6 9,570,21 3 18,651,46 4
除稅後盈利(1,346,000) 1,108,225 9,918,389 48,431,077 94,387,710
15 : GS(14)@2012-03-13 22:40:40

截至三月三十一日
止年度二零一七年二零一八年二零一九年二零二零年二零二一年
收益434,204,100 522,621,000 593,851,500 651,291,300 697,445,100
銷售成本87,420,60 4 105,161,96 2 119,471,83 8 131,029,95 2 140,337,88 1
毛利346,783,496 417,459,038 474,379,662 520,261,348 557,107,219
經營開支189,341,20 5 224,095,05 0 252,073,57 5 274,630,56 5 292,754,25 5
除稅前盈利157,442,291 193,363,988 222,306,087 245,630,783 264,352,964
稅項25,977,97 8 31,905,05 8 36,680,50 4 40,529,07 9 43,618,23 9
除稅後盈利131,464,313 161,458,930 185,625,583 205,101,704 220,734,725
附註:
銷售成本包括:
1. 銷售佣金;及
2. 根據協議運行液晶顯示面板所產生之成本及每年增加10%為通脹、維修及保養
開支增加作出撥備。
營運開支包括:
1. 估計為並控制在總收益5%範圍內之營銷開支;
2. 向TeraAge 支付之特許權使用費;及
3. 每增加25 名或以下用戶,須另聘一名兼職員工提供支援工作。
吾等已考慮通脹因素,並假設其將被預測期內不斷下降之訂閱率抵銷,即通脹產生
之訂閱價理論增加將被用戶及競爭對手施加之減價壓力產生之訂閱價減少抵銷,故
訂閱價於預測中保持穩定。
16 : GS(14)@2012-03-13 22:40:57

根據食物環境衛生署(「食環署」)刊發之統計數據,於二零一零年十二月三十一
日生效之食物及飲品相關牌照及許可數目為28,919 個,更準確反映出Dining App
潛在用戶之數目。根據食環署,該數目顯示年化增長率為1.62%,由二零零零年
十二月三十一日之生效的相關牌照及許可數目24,629 個開始增長。由於Apple iOS
及Android平台均廣受歡迎,倘用戶選用Dining App,則不會冒險忽視使用另一平
台之顧客,故牌照╱許可持有者將訂閱Apple iOS及Android平台,因此假設潛在用
戶之市場總規模為生效牌照及許可數目之兩倍。因此,二零一三年至二零二一年
市場份額評估如下:
年度
牌照╱
許可數目市場份額付費用戶市場份額
二零一三年30,347 60,694 291 0.48%
二零一四年30,839 61,678 1,475 2.39%
二零一五年31,339 62,678 4,789 7.64%
二零一六年31,847 63,694 8,203 12.88%
二零一七年32,363 64,726 10,965 16.94%
二零一八年32,887 65,774 13,198 20.07%
二零一九年33,420 66,840 14,996 22.44%
二零二零年33,961 67,922 16,447 24.21%
二零二一年34,511 69,022 17,612 25.52%
17 : onesee(1238)@2012-03-13 22:51:36

我最怕就係未來估價法, 再加上中國市場無敵論, 真係你講咩都得啦
18 : GS(14)@2012-03-13 22:54:16

17樓提及
我最怕就係未來估價法, 再加上中國市場無敵論, 真係你講咩都得啦


咁唔是點收錢呢,順口講一句,豐盛已經幫他唔只一次
19 : GS(14)@2012-06-30 23:45:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201206291028_C.pdf
虧損少40%,至2,300萬
意見之免責聲明基準
獲取有關其他應收款項可收回性及仲裁之足夠及適當審計依據之重大不明朗因素及不可能性
誠如綜合財務報表附註26所述, 貴集團對一名轉包承建商提出仲裁(「該案件」),以收回 貴集團之其他應收款項
約10,400,000港元(「該筆應收款」)。該案件乃有關在香港履行一份土木工程工程合約時代該轉包承建商產生之成
本。儘管 貴公司董事在諮詢彼等之法律顧問後,認為 貴集團有充分理據收回該筆應收款,惟截至批准此等綜合
財務報表當日仍未能釐定有關仲裁之結果。
由於該案件牽涉之時間及其結果並不明朗,我們未能確定該筆應收款之可收回金額及時間,以及是否可收回全數
金額。在評估該筆應收款之賬面值方面,並無其他可行並滿意之審核程序可供我們採納。倘我們獲提供憑證而可
能須對該筆應收款之賬面值作出任何調整,則可能對 貴公司及 貴集團於二零一二年三月三十一日之資產淨值以
及 貴集團截至該日止年度之虧損構成相應之嚴重影響。
有關 貴集團持續經營之重大不明朗因素
於達致我們之意見時,我們已考慮綜合財務報表附註3有關綜合財務報表按持續經營基準編製所作出之披露是否足
夠。誠如綜合財務報表附註3所述,董事目前正採納措施以應付其營運資金需要及改善 貴集團之流動資金狀況。
綜合財務報表乃根據持續經營基準編製,其有效性視乎該案件之結果、該筆應收款之可收回性,以及 貴集團就應
付其營運資金需要及改善流動資金狀況所採納之措施之成效而定。綜合財務報表並不包括因 貴集團未能收回上文
所述該筆應收款,以及 貴集團就滿足其營運資金需求及改善 貴集團流動資金情況採取之措施之並不成功,而導
致之任何調整。倘未能收回該筆應收款,或 貴集團上述措施未能成功改善其營運資金及流動資金狀況,則會對綜
合財務報表作出調整,從而將 貴集團之資產價值調低至其可收回金額,以就任何可能產生之額外負債作出撥備,
以及將非流動資產與負債重新分類為流動資產與負債。基於前段所述因素,我們未能確定 貴集團之綜合財務報表
是否應以持續經營基準編製。
意見之免責聲明
由於「意見之免責聲明基準」一段所述之事項之重要性,我們未能獲取足夠及適當審計依據作為審計意見之基礎。因
此,我們不會就綜合財務報表是否已根據香港財務報告準則真實而公平地反映 貴公司和 貴集團於二零一二年三
月三十一日之事務狀況和 貴集團截至該日止年度之虧損和現金流量,及綜合財務報表是否已按照香港公司條例之
披露規定妥為編製。
僅就我們有關上述事項之工作限制而言,我們未能就我們之審核工作取得我們認為必須之一切資料及解釋。
...
前景
本集團奉行之策略為多元化發展業務,由樓宇及建築業務擴展至新媒體市場。我們預期媒體分部之貢獻將穩步上
揚。
中國政府繼續推出刺激內需之政策,為本集團製造良機,透過本集團的火車站網絡吸納廣告市場。本集團審慎行
事,以中庸速度在選定車站安裝視頻聯播網,以妥善控制經營成本。此建立媒體聯盟及在全國舖設渠道銷售網絡的
市場策略,不但提升本集團的品牌知名度,亦擴大本集團的市場佔有率。
管理層決心更專注發展新媒體市場業務,並注意到由於現今應用於廣告行業的新創通訊科技及媒體增加市場的競爭
及為市場帶來動力,導致傳統通訊渠道及其相關廣告業務面臨式微。有見用家的喜好及使用模式改變,廣告新媒體
業務既提升效率亦便利於用家,勢必成為市場的全新行業。
通訊媒體之流動應用程式,為廣告業及關連業務提供良好的市場發展平台。我們認為於應用程式(Apps)市場上提供
新媒體應用程式,極具市場潛力,更勝傳統通訊媒體。我們將更專注此方面之發展,擴大在業界之市場佔有率。
隨著本港流動裝置用量不斷增加,飲食業透過流動平台向終端客戶推廣服務也面臨新的挑戰。FingerAd業務將著力
於香港建立一個餐飲業的飲食應用程式(Dining App)的建立龐大用戶群。
成功取得香港飲食業市場認可後,FingerAd將採用類似策略,向其他零售行業供應及銷售流動應用程式服務。此
外,有見FingerAd的業務模式於本港飲食界流動廣告媒體市場獲廣泛認同,於作出可行性研究後,我們將於日後參
照該模式在中國經營業務。
20 : greatsoup38(830)@2012-11-24 20:59:25

www.hkexnews.hk/listedco/listcon ... TN20121123455_C.pdf
虧損增50%,至1,200萬,負資產爛殼

前景
本集團審慎發展中國之廣告業務,藉以妥善控制在選定車站安裝視頻聯播網的經營成本。通過
在全國建立媒體聯盟及渠道銷售網絡,我們的目標是擴大本集團在中國市場的佔有率。
管理層決心更專注發展新媒體市場業務,並注意到由於現今應用於廣告行業的新創通訊科技及
媒體增加市場的競爭及為市場帶來動力,導致傳統通訊渠道及其相關廣告業務面臨式微。
通訊媒體之流動應用程式,為廣告業及關連業務提供良好的市場發展平台。我們認為於應用程
式(Apps)市場上提供新媒體應用程式,極具市場潛力,更勝傳統通訊媒體。我們將更專注此方面
之發展,擴大在業界之市場佔有率。
隨著本港流動裝置用量不斷增加,飲食業透過流動平台向終端客戶推廣服務也面臨新的挑戰。
FingerAd業務將著力為香港餐飲業的飲食應用程式(Dining App)建立龐大用戶群。成功取得香港
飲食業市場認可後,我們將採用類似策略,向其他零售行業供應及銷售流動應用程式服務。
21 : 自動波人(1313)@2013-01-17 20:41:41

吹到去柬埔寨

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130117496_C.pdf

諒解備忘錄
董事會欣然宣佈,於二零一三年一月十七日交易時段過後,買方與賣方訂立諒
解備忘錄,內容有關建議收購目標公司。
據董事於作出一切合理查詢後所全悉及確信,賣方為獨立於本公司及其關連
人士之第三方。
目標公司及其附屬公司在全球(包括香港、中國、柬埔寨、新加坡、東盟及其他
亞洲國家)經營i-marker業務。誠如賣方所告知,i-marker為獨特移動溝通平台,供
智能手機用戶獲取融合傳統及網上媒體的實時資訊,及企業發布個人化和用
戶相關的宣傳推送通知給特定的智能手機用戶,包括其獨有的矩陣條碼(matrix
barcode),為傳統印刷廣告及網上數據庫營銷,及i-marker應用程式與客戶關係
管理系統(CRM)及內容管理系統(CMS)後端系統的相關配件,提供橋樑。i-marker
之優越性在於速度、功能特色、安全及強大的後端系統,確保其可於普通條形
碼(包括快速識別碼)中脫穎而出。i-marker應用程式集強大的客戶忠誠度、數據
庫管理及為迎合策略營銷需求而特設之手機商務交易能力於一身。目標公司
設有其網站www.i-marker.com
根據諒解備忘錄,賣方已同意,自諒解備忘錄日期起計六個月期間(「獨家期」)
內,概不訂立與建議交易相類似及╱或有關出售目標公司及其附屬公司中任何
公司及╱或其資產之任何協議或參與任何討論、協商或安排或向任何其他人士
提供任何與建議交易不符或阻擾或妨礙建議交易之資料。

諒解備忘錄可於獨家期屆滿後或於訂立建議收購有關之正式協議後(以較早者
為準)予以終止。
諒解備忘錄並未對建議收購之訂約方造成任何法律約束責任,惟對獨家期及
保密性有關之該等條款具有法律約束力。建議收購須待訂約方磋商及簽訂正
式買賣協議後方可作實。
由於諒解備忘錄對建議收購並不具有法律約束力,故建議收購不一定會進行。
股東及投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。
有關策略股東及夥伴之資料
賣方已向本公司提供有關目標公司之策略股東及業務夥伴之以下資料:
高棉資源為目標公司之策略股東。高棉資源為高棉控股之「窗口」公司。高棉資
源主要投資領域涉及三大產業板塊:文化教育產業、金融產業及資源開發產
業。
目標公司、高棉資源與高棉傳媒已訂立策略夥伴協議,據此,高棉傳媒將積極
謀求與柬埔寨政府相關機構合作,努力促使i-marker平台結合柬埔寨政府之主
要運作,包括出入境、海關登記及通關、護照簽發及登記、簽發身份證、駕駛執
照註冊、公司註冊等(統稱「政府i-marker模式」)。高棉傳媒將根據政府i-marker 模
式或一般商業基礎上,向包括柬埔寨在內的所有十個東南亞國家聯盟(「東盟」)
國家,推廣i-marker應用。
一家新加坡主板上市公司為東南亞領先的傳媒機構((「業務夥伴A」)。其於新
加坡及有關地區以四種語言刊發18份報章及超過100份雜誌。業務夥伴A在夥
伴協議的框架內與目標公司展開合作,汲取目標公司技術的同時並採用其平
台,從而於二零一二年及往後的各項矚目活動中達到回饋客戶、提升忠誠度,
及方便互相獲取銷售、禮品換領和電子優惠券等的目的。
香港中央管道石油氣服務LPG供應商(「業務夥伴B」)為一家全球能源及石油公
司之附屬公司。由於目標公司為夥伴合約安排項下的獨家業務夥伴,業務夥伴
B現正藉以便捷及額外功能(為家庭用戶提供保安自助付款、查詢、賬單繳費、
報錶系統),與目標公司開發一個度身訂造有關智能手機用於i-marker平台的忠
誠度項目應用程式。

「高棉控股」指高棉資源投資控股集團有限公司,於英屬處
女群島註冊成立之公司,其董事局主席為曹
雲德勳爵 閣下(部長級)

「高棉傳媒」指高棉國際傳媒集團有限公司,為根據柬埔寨
王國法律於金邊註冊成立之實體,由高棉控
股全資擁有。高棉傳媒經營中柬雙語之高棉
經濟雜誌及高棉日報
「高棉資源」指高棉資源投資控股集團有限公司,於香港註
冊成立之公司,其董事局主席為柬埔寨王國
人民黨領袖、參議院主席謝辛親王顧問助理
團副主席曹雲德勳爵 閣下(部長級)
22 : 自動波人(1313)@2013-01-17 20:55:12

http://tc.wangchao.net.cn/baike/detail_2692797.html

人物介紹曹雲德,男,漢族,1961年出生。研究生導師。現任中國國際經濟合作發展局副局長、柬埔寨國際合作機構主席、高棉資源投資控股集團有限公司董事局主席。兼任中國海外石油與礦産資源投資有限公司董事局主席、中國北方礦業(柬埔寨)投資有限公司董事局主席、高棉第一煤礦集團有限公司董事局主席。曹雲德勳爵
 [1]
 《高棉經濟》雜志、《高棉日報》社長。
 因工作需要,于2010年5月8日出任柬埔寨人民黨主席、參議院主席謝辛親王殿下特別助理、顧問。
 2009年12月3日,獲頒柬埔寨王國國家級榮譽勳章。
 2010年8月8日,獲評“2010中華之魂十大傑出人物”稱號。

2010年10月30日,榮評“中國經濟建設特別貢獻人物”稱號。
 2010年12月,榮評“誠信中國·創新先鋒人物”稱號。
 2011年6月20日,獲頒柬埔寨建國(即柬埔寨王國馬哈西利武級友好合作)勳章。
 2011年6月29日,柬埔寨王國賜封曹雲德勳爵爵位。
 2011年8月6日,柬埔寨王國晉升曹雲德爲謝辛主席“部長級”顧問。
 個人成就在中央“走出去”戰略精神的指引下,從2007年開始,曹雲德開始在東盟、東南亞、澳州等國家和地區開展投資和協調工作。投資領域涉及石油、礦産、水利、農業、旅遊、基礎設施建設等各個方面,取得了突出成績。其投資總部設在柬埔寨首都金邊。
 在曹雲德及他團隊的搭橋鋪路、穿針引線下,每年有200多家中國企業、特別是民營企業“走進”柬埔寨、緬甸、菲律賓、越南、老撾、朝鮮、澳大利亞等國家,進行了大量的實業投資,受到企業團隊和合作東道主國家的普遍認可和贊揚。
 2010年1月1日,中國—東盟自貿區全面啓動。在與老東盟成員國的貨物貿易方面涉及約七千個稅號的産品全部實行了零關稅,大約占中國與東盟貿易的九成;到2015年,東盟共同體和“東盟社區”將成立,屆時中國與東盟國家所有商品稅收都將降爲零。
 面對東南亞國家豐富的資源和未進行大量開發的現狀,歐美、日本、韓國等國家早已經開展了合作開發。但中國在東南亞地區的投入則相對落後。曹雲德認爲“這是中國區域貿易合作的一件大事,對我們來說

曹雲德北大獲獎演說
 [3]
 是一個很好的機會,從國家戰略而言,也是大文章。”
 鑒于曹雲德在中柬經濟合作發展中的突出貢獻,2009年柬埔寨國王西哈莫尼授予他“柬埔寨最高榮譽勳章”(中國民間第一人)。2010年曹雲德晉升爲柬埔寨參議院、人民黨主席謝辛親王特別助理、顧問。2011年,柬埔寨國王賜封曹雲德勳爵爵位,同時將其顧問職務晉升爲“部長級”。
 多年來,曹雲德發揚中國傳統“和爲貴”合作精神,開創了一條“交朋友合作共贏”的發展之路,受到了各東道主國高度認可和贊賞。針對中國外圍國家的良好投資環境,曹雲德提出了“我們要更加重視與周邊國家的合作、加強睦鄰友好、互利共贏、共同發展”、“兔子要吃窩邊草”“‘走出去’才能發展中國”等極具針對性、指導性的經濟合作戰略思想和模式。
 經典語錄一
 “中國人喜歡單幹,但做事心中有數,不願與不知情的人合作。中國人喜歡改造別人,不願遵守不如意的規則。中國人急功近利心極強,總想一口吃個胖子。”
 “面對只有毛澤東主席接受過的這種至高榮譽,我感到非常自豪。因爲這既是我個人的榮耀,也是中國人的驕傲——”獲頒柬埔寨最高榮譽勳章時表示。
 “柬埔寨實行純粹的資本主義制度,其資源由于曆史原因大部分仍未開發。柬埔寨將是未來亞洲第一經濟小龍、新型亞洲虎。”
 “柬埔寨擁有豐富的自然資源,燦爛的文化遺産,年輕、生産型人口,其發展潛力亟待投資、開發。柬埔寨需要大量的金融資源和專業技術知識,來將這些資源優勢轉化爲競爭優勢。”
 “柬政府確立了融入國際社會、爭取外援發展經濟的對外工作方針,在和平和重建柬埔寨旗織下,積極爭取援助,爲百業待興的柬埔寨經濟注入了重要活力。但實際上,從長遠角度考慮,這種經濟結構是不健康的,需要在適當的時候進行調整。”
 二
 “圍繞中國周邊地區開展積極的資源外交,是我國企業‘走出去’、保障資源供應的最有效途徑,要善于‘兔子

曹雲德主席
 [4]
 會吃窩邊草’。”
 “當前無論從開拓市場空間,優化産業結構,獲取經濟資源,還是突破貿易保護壁壘,‘走出去’都是一種必然選擇,是中國對外開放提高到新水平的重要標志。而且,‘走出去’發展的內在要求將比‘請進來’更加重要。”
 “中國企業在‘走出去’過程中,對不同國家應采取不同的方式,但要以誠相待、平等合作、互利共贏爲原則,即‘和爲貴’。和爲貴,乃中國優秀傳統文化的精髓,也是中華民族融合力的根源。”
 “‘走出去’要選擇適宜自身及其相關産業發展的國家和地區,以務實的行動、創新的方式開展投資與合作。中國的傳統文化以及特有的體制和資源,讓我們的願望和舉國之力完美搭配。唯如此,才能最大程度地實現國家提出的‘深化能源國際務實合作’”。
 “可以肯定的說,未來中國‘走出去’將遠遠重要于‘請進來’。隨著中國在全球經濟體系中主導作用的逐漸增強,‘走出去’將是我國最爲重要的發展戰略。”
 “只有‘走出去’才能發展中國。古今中外千百年來,但凡閉關鎖國,自我封閉,最後必將落後挨打,甚至落得亡國的下場。而只有‘走出去’,而且是主動地開闊思路,放開腳步,求新求變,以全球的眼光和膽魄,積極投入到世界市場,參與競爭,共謀發展,才能使國家強盛,人民安康。”
 三
 “‘泛亞鐵路’將會衍生出一個‘泛亞高速經濟發展帶’,這條經濟帶有大量的出海口,實際上連接了‘東盟’,連通了亞洲。中央政府應該考慮,將西部地區的發展納入到這個偉大題材之中,大膽‘出海’,步入跨越式發展快車道。”
 “改革開放30多年來,東部發展了,中部發展了,西部也要加快發展。未來,泛亞鐵路將是最重要的機會之一。所以,我們應提前進入角色,在中央‘走出去’戰略指引下,首先積極布局東南亞,將中國外圍的資源有效利用起來。”
 “西部地區的崛起對擁有近2萬公裏邊疆線的中國,戰略意義顯著。西部無虞,中國就會安定一半。曆史上,凡是強盛的中原王朝,無不向西用兵。可以說,西部崛起,中國無事。”
 四
 在“走出去”實踐中,曹雲德積累總結了中國企業開展國際投資與合作的“七個堅持”和“七個反對”:
 一、堅持國家利益和民族利益高于一切;反對出賣國家利益和損害民族利益。
 二、堅持合作雙贏;反對損人利己。
 三、堅持誠信、平等、友好合作;反對欺詐行爲。
 四、堅持“科學發展觀”,以“創新、務實、高效”爲宗旨;反對盲目投資。
 五、堅持“團結協助、優勢互補”,強化産業基礎,逐步參與國際競爭;反對惡性競爭、違法亂紀。
 六、堅持優化資源,持續發展;反對浪費。
 七、堅持多做貢獻;反對偷稅漏稅。
 同名人物曹雲德,男,1966年8月出生。1987年南京農業大學園藝本科畢業,學士學位,高級農藝師,江蘇省科研成果項目專家組成員。
 先後在南京市蔬菜種子公司、南京市蔬菜種子站從事育種、良繁生産和農技工作,1996年主持創立組建江蘇省第一個農業民營股份企業——南京星光蔬菜研究所,進行新品種的選育和科技成果的轉化開發,先後組建了以良繁生産爲主體的民營股份制企業——南京星豐農業科技開發有限公司,以經營開發爲主體的南京星光種業有限分公司,健全育、繁、推、銷一體化,成立了南京星光種業有限公司擔任總經理職務;1993年:“更新矮腳黃新品種”獲南京市、江蘇省科技進步三等獎,2002年《綠星青菜新品種的選育和推廣》獲南京市科技進步二等獎;共同主持育成天驕辣椒系列品種,並主持新品種的推廣及市場開拓全面策劃及具體實施,共同主持完成辣椒三交種的選育,2002年“天驕系列辣椒新品種的選育和推廣”獲南京市科技進步二等。
 參加主持育成多個豇豆新品種,1997年《甯豇3號的選育及豇豆主要經濟性狀的遺傳規律》獲南京市政府科技論文二等獎。2002年《甯椒系列品種的選育及其轉化體系建設的探討》獲南京市科協優秀論文。
23 : greatsoup38(830)@2013-01-18 00:14:23

我覺得好誇張
24 : 自動波人(1313)@2013-01-18 00:31:41

柬埔寨有幾多人用SMARTPHONE....?
25 : greatsoup38(830)@2013-01-18 00:32:05

24樓提及
柬埔寨有幾多人用SMARTPHONE....?


連網都未鋪好
26 : 自動波人(1313)@2013-01-18 00:34:25

正所謂橋唔怕舊,至緊要受

呢D梗有人BUY
27 : greatsoup38(830)@2013-01-18 00:34:59

26樓提及
正所謂橋唔怕舊,至緊要受

呢D梗有人BUY


真是呃d無知婦孺就得
28 : 自動波人(1313)@2013-01-19 01:22:37

吹到好大

在柬埔寨從事傳媒、資源及金融業的高棉控股,昨日在港宣佈與從事移動電話軟件技術的港商i-marker(萬維碼環球)合作,成立高棉資源。高棉資源主席曹雲德表示,有意分拆業務,並於兩年內在本港上市。

曹雲德續指,柬埔寨當地的礦產資源相當豐富,具有發展潛力。另外,中國鐵聯(00745.HK)昨日亦宣佈與i-marker的股東就收購簽訂諒解備忘錄,但未定收購股數。

曹雲德表示,高棉希望與柬埔寨政府合作,使用i-marker平台應用出入境、海關登記通行及身份證方面。(ji/a)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com


新聞由阿斯達克提供
29 : 自動波人(1313)@2013-01-19 01:25:56

http://news.sina.com.hk/news/20130118/-19-2874796/1.html

柬埔寨高棉資源 擬兩年內港上市【明報專訊】在柬埔寨從事傳媒、資源及金融業的高棉控股,昨日在港成立高棉資源。高棉資源主席曹云德指出,高棉控股有意在未來一、兩年內,安排傳媒及資源業務上市,並且籌備在柬埔寨當地創立新銀行,從事批發銀行業務,初步規劃的股本金預計會達到200億元人民幣。

高棉資源本身又是 i-marker Global Corporation(萬維碼環球)的策略股東,中國鐵聯傳媒(0745)更簽訂諒解備忘錄,擬入股萬維碼環球。但是曹云德稱,該公司有意在萬維碼環球成為控股股東。
集團當地經營傳媒資源金融

現時 i-marker的策略伙伴尚包括新加坡傳媒控股、蜆殼等,高棉傳媒將謀求與柬埔寨政府合作,促使 i-marker擁有的萬維技術應用於出入境、海關登記、通關、公司註冊等運作。

高棉控股除了曹云德作為主要股東,並沒有透露其他股東有否包括內地國營企業。但是他明言旗下礦場投資,參與投資方包括高棉控股、中資機構,外資股東則包括澳洲、英國及中東的機構。該公司在當地主要投資鎳鈷、稀土、銅金礦項目。
30 : 自動波人(1313)@2013-01-19 01:26:55

http://baike.baidu.com/view/7231116.htm

高棉资源投资控股集团有限公司

基本介绍
高棉资源投资控股集团有限公司(“高棉控股”)是由中国海外石油与矿产资源投资有限公司(BVI)、中国海外新能源(柬埔寨)投资有限公司、龙山投资集团(加拿大)及高棉第一煤矿集团有限公司四方联合组建,公司在中国香港特别行政区注册成立。集团董事局主席为柬埔寨王国人民党领袖、参议院主席谢辛亲王顾问曹云德勋爵阁下。
“高棉控股”集团总部在金边,主要投资领域涉及三大产业板块:文化教育产业、金融产业、资源开发产业。
“高棉控股”下设驻外机构:驻北京办事处;驻金边商务处;驻澳州(悉尼)商务处;驻加拿大(魁北克)商务处。
编辑本段经营理念
“高棉控股”宗旨:开辟能源发展合作新兴市场,拓展国际化公平竞争的投资渠道,积极参与中国—东盟自由贸易区建设,开创中国能源战略发展新需求、新模式。以实力和诚信取信合作伙伴。
“高棉控股”理念:稳步建立投融资平台,逐步引进战略合作伙伴,拓展东盟新市场,集聚各方技术、资金、人才、市场等资源,形成集团化运作和管理团队,开创各方共赢局面。
编辑本段公司结构
“高棉控股”控股公司:
高棉第一煤矿集团有限公司(控股柬埔寨奥多棉芷省露天煤矿项目);
中国北方矿业(柬埔寨)有限公司(控股柬埔寨菩萨省镍钴矿项目);
中国石油与矿产资源(柬埔寨)投资有限公司(控股柬埔寨国公省金属矿项目);
高棉投资亚太集团有限公司(控股柬埔寨国公省金属矿项目);
高棉第一财富集团有限公司(控股柬埔寨菩萨省镍钴矿项目);
天恒农业投资有限公司(控股柬埔寨国公省多金属矿项目);
新泓发(柬埔寨)资源投资有限公司(控股柬埔寨暹粒省铜金矿项目);
《高棉经济》杂志;
《高棉日报》报纸。
“高棉控股”参股公司:
加拿大版纳黄金矿业公司(参股加拿大魁北克省黄金矿项目);
柬埔寨MCTV投资有限公司;
柬埔寨戈德灯岛开发有限公司。
编辑本段合作伙伴
“高棉控股”战略合作伙伴:
中国五矿欧洲集团、中国黄金集团、中冶集团、中铝集团、中国石油BGP技术团队、中国海洋石油新能源开发团队、山东省第四地质矿产勘查院、云南省地质矿产勘查开发局、云南省煤田局、亚太资源(香港)投融资团队、太平洋(新加坡)投融资团队,等等。
31 : greatsoup38(830)@2013-01-19 12:36:23

都是好配合
32 : 自動波人(1313)@2013-01-19 13:53:16

越吹得大,越似是而非,越多人落搭
大戶同基金才是他們的大茶飯
33 : greatsoup38(830)@2013-01-19 13:54:18

32樓提及
越吹得大,越似是而非,越多人落搭
大戶同基金才是他們的大茶飯


講講下就似呃
34 : 自動波人(1313)@2013-04-22 22:57:34

33樓提及
32樓提及
越吹得大,越似是而非,越多人落搭
大戶同基金才是他們的大茶飯


講講下就似呃


中了
35 : GS(14)@2013-04-22 23:08:07

又籌5,000萬
36 : 自動波人(1313)@2013-04-23 01:10:00

搵到老襯?
37 : GS(14)@2013-06-20 01:28:07


38 : GS(14)@2013-06-30 16:25:31

745
虧損增6成,至2,700萬,負資產重債殼
39 : lemonwongwong(33038)@2013-09-25 22:54:54

今天收市前大量仲跌左4成。。。唔知咩事!
40 : 自動波人(1313)@2013-09-25 22:58:21

39樓提及
今天收市前大量仲跌左4成。。。唔知咩事!


炒爆左
41 : lemonwongwong(33038)@2013-09-25 23:01:55

好似走鬼咁喎。。。。
42 : 自動波人(1313)@2013-09-25 23:06:30

應該繼續往下
43 : iniesta(1400)@2013-09-25 23:33:38

又黎一隻同電影拉上關係的股票
44 : greatsoup38(830)@2013-09-25 23:34:17

呢隻一向亂
45 : kit2006(7531)@2013-09-25 23:54:03

何解?
46 : greatsoup38(830)@2013-09-26 00:03:01

45樓提及
何解?


都唔是搞生意
47 : lemonwongwong(33038)@2013-09-26 13:55:22

我覺得佢即時只是拿個什麼同影片商傾下, 尼D 橋段黎整返隻股價上去....根本可能係老點, 十畫都無一撇
48 : kit2006(7531)@2013-09-26 14:13:15

47樓提及
我覺得佢即時只是拿個什麼同影片商傾下, 尼D 橋段黎整返隻股價上去....根本可能係老點, 十畫都無一撇

咁即係發佈虛假消息?
49 : lemonwongwong(33038)@2013-09-26 15:16:03

唓, 佢真係求找間爛鬼電影公司的求其一個員工出黎傾下吹下水, 都叫係"真有其事", 最後傾唔成你邊有得嘈佢? 我懷疑佢昨天比人斬倉....
50 : kit2006(7531)@2013-09-26 18:11:50

如果係斬倉曁話股價好快會上返去。
51 : greatsoup38(830)@2013-09-26 22:33:59

49樓提及
唓, 佢真係求找間爛鬼電影公司的求其一個員工出黎傾下吹下水, 都叫係"真有其事", 最後傾唔成你邊有得嘈佢? 我懷疑佢昨天比人斬倉....


呢個可能是自己炒上然後特登打落去引人買呢
52 : greatsoup38(830)@2013-09-26 22:34:14

50樓提及
如果係斬倉曁話股價好快會上返去。


然後慢慢上到頂又落番來
53 : kit2006(7531)@2013-09-26 23:01:52

51樓提及
49樓提及
唓, 佢真係求找間爛鬼電影公司的求其一個員工出黎傾下吹下水, 都叫係"真有其事", 最後傾唔成你邊有得嘈佢? 我懷疑佢昨天比人斬倉....


呢個可能是自己炒上然後特登打落去引人買呢

條陰線咁大你夠膽嗎?
54 : greatsoup38(830)@2013-09-26 23:02:06

53樓提及
51樓提及
49樓提及
唓, 佢真係求找間爛鬼電影公司的求其一個員工出黎傾下吹下水, 都叫係"真有其事", 最後傾唔成你邊有得嘈佢? 我懷疑佢昨天比人斬倉....


呢個可能是自己炒上然後特登打落去引人買呢

條陰線咁大你夠膽嗎?


炒左幾倍殺一半都有so
55 : kit2006(7531)@2013-09-26 23:13:21

關鍵是咁樣放量下跌邊個接貨。
56 : greatsoup38(830)@2013-09-26 23:14:54

55樓提及
關鍵是咁樣放量下跌邊個接貨。


d人一跌就搶的啦,升左咁耐...
57 : kit2006(7531)@2013-09-26 23:20:49

昨天條黑長棍嚇都嚇死你啦仲接。
58 : greatsoup38(830)@2013-09-26 23:21:44

57樓提及
昨天條黑長棍嚇都嚇死你啦仲接。


有d人是咁嘛
59 : kit2006(7531)@2013-09-26 23:30:50

不過我個人覺得昨天的下跌是意外。
60 : greatsoup38(830)@2013-09-26 23:32:15

59樓提及
不過我個人覺得昨天的下跌是意外。


就是暴跌斬倉是有人沽晒?
61 : lemonwongwong(33038)@2013-09-27 22:20:02

我覺得是斬倉。。。引人入唔使咁重本咁大量。。。。
62 : greatsoup38(830)@2013-09-28 12:30:46

斬咪斬囉,其實都唔關事
63 : greatsoup38(830)@2013-10-08 23:05:55

745
64 : 自動波人(1313)@2013-10-18 02:05:40

呢個莊的是高手
65 : greatsoup38(830)@2013-10-19 11:19:00

咁炒到幾十億佩服
66 : greatsoup38(830)@2013-11-07 00:30:07

盈警
67 : raymond1025(28621)@2013-11-21 12:11:45

Horizon Entertainment 與 i-marker 已就中國的進口電影業務簽訂獨家業務合作協議

http://www.prnasia.com/story/88631-2.shtml
68 : greatsoup38(830)@2013-11-22 00:52:28

745
虧損增50%,至1,500萬,負資產重債
69 : GS(14)@2013-12-19 16:22:28

745 and 1046 cooperate each other
70 : 投機仁(34693)@2013-12-30 23:06:46

行過七仔見到 經濟一週 2014 十大推介有 745...
炒高十倍叫人接....厲害厲害
71 : GS(14)@2013-12-30 23:28:28

投機仁70樓提及
行過七仔見到 經濟一週 2014 十大推介有 745...
炒高十倍叫人接....厲害厲害


唔知呢隻是大老千咩,60幾億市值啦
72 : Clark0713(1453)@2014-01-07 22:50:42

主要股東出售股票


"配 售 代 理 同 意 按 揭 盡 所 能 的 基 準 向 與 本 公 司 概 無 關 連 及
不會是本公司關連人士的獨立第三方買家促成以每股0.35港 元 的 代 價,配 售 最
多 由Rich Place持有的565,000,000股股份及由Wise Win持有的125,000,000股 股 份,
兩者合共佔本公司己發行股本約16.79%。"

$0.35 !!!!!smileysmileysmileysmileysmiley
73 : GS(14)@2014-01-07 23:03:43

賤價跳船
74 : GS(14)@2014-01-07 23:04:35

1046 接左d垃圾
75 : iniesta(1400)@2014-01-08 02:08:17

lemonwongwong61樓提及
我覺得是斬倉。。。引人入唔使咁重本咁大量。。。。


大家又中了計
76 : stock_newbie(41225)@2014-01-08 08:48:07

照升可也, 1.3入了一大注
77 : lemonwongwong(33038)@2014-01-08 09:07:28

唔知今日點開
78 : greatsoup38(830)@2014-01-08 23:32:09

lemonwongwong77樓提及
唔知今日點開


跌的啦
79 : lemonwongwong(33038)@2014-01-09 09:33:00

我估一直陰跌
80 : Clark0713(1453)@2014-01-09 10:53:04

Haha! Game over!

 《經濟通通訊社9日專訊》中國鐵聯(00745)跌幅擴大至逾5成,最新報1.01元
,公司大股東早前折讓83%(每股0﹒35元)出售16﹒79%予寰宇(01046)。(
ms)
81 : dannyc(42058)@2014-01-09 22:16:27

呢隻今日一個大V,最低0.9X,之後上番1.8X.....
82 : greatsoup38(830)@2014-01-09 22:26:56

死左一半的啦
83 : dannyc(42058)@2014-01-09 22:36:00

何解死左一半呢?
84 : greatsoup38(830)@2014-01-09 22:36:46

dannyc83樓提及
何解死左一半呢?


咁爆法基本上炒完
85 : greatsoup38(830)@2014-01-18 17:25:58

745
86 : Clark0713(1453)@2014-01-24 23:14:07

公佈 (1)建議分拆普通股及優先股 (2)更改每手買賣單位 及 (3)建議股本重組


1拆5, 2000股股改為10000股
87 : greatsoup38(830)@2014-01-25 13:14:37

拆股
88 : Clark0713(1453)@2014-02-05 22:26:39

改名

"董 事 會 建 議 更 改 本 公 司 之 名 稱,由「China Railsmedia Corporation Limited 中 國 鐵 聯 傳 媒 有 限 公 司*」改 為「China National Culture Group Limited中 國 國 家 文 化 產 業 集 團 有 限 公 司 」。"
89 : GS(14)@2014-02-06 10:55:10

745換人
90 : andy369(43311)@2014-02-06 16:57:24

個名強左,榮譽主席薛啟亮為中宣部老幹局黨委書記,好似想大搞電影進出口。

中國鐵聯傳媒有限公司(「中鐵媒」)(745.HK)即將重組轉型,新的業務為一.外國電影的進口及發行業務和二.i-marker。中鐵聯子公司將與中國文化部轄下中國文化藝術有限公司(「中藝公司」)合組公司經營外國電影的進口及發行業務。由於合資公司在這項電影行業上游業務上擁有雙頭壟斷的優勢,而且有很高的盈利可放大性,估值上應該比A股的華誼兄弟(300027.SZ) 和光線傳媒(300251.SZ)更高。而港股基本上沒有可比較的同業,因此應該具有稀缺性溢價。未來中鐵媒將持續擴大市場佔有率,估計長遠可達40-50%。中鐵聯業績的增長亮點是與中藝公司合組的合資聯營企業。中藝公司持有該合資公司30%的股權,餘下70%則由中鐵聯子公司持有。先說一些背景資料,進口電影可分為(分賬大片)和B片(買斷版權小片)兩種。由於過往只發出一個牌照的關係,外國電影的進口及發行一直由廣電局旗下的中國電影集團公司(「中影公司」)壟斷。中鐵聯在取得新的牌照後,有望在外國電影進口及發行這市場分一杯羹。根據國家廣播電影電視總局的資料顯示,在2012年171.73億人民幣的總票房中,88億為進口片。中國去年大約有64部進口電影,以數量百份比計算,53%為,47%為B片。以票房收入百分比計算,和B片分別占89.6%及10.4%。以一般進口分賬大片的收入模式來說,發行費用通常由發行部門和戲院各50%分賬。
http://bbs.tianya.cn/post-develop-1494816-1.shtml
91 : 投機仁(34693)@2014-02-06 17:09:55

有咁強勁背景,難怪要炒到十幾廿倍,人情債真係貴哈哈
92 : greatsoup38(830)@2014-02-06 23:08:37

真是老作得太過份啦
93 : LHC(34894)@2014-02-21 02:00:52

文化產業… 哈哈 呢隻野勁呀
94 : iniesta(1400)@2014-03-04 22:49:47

黃 偉 剛 先 生

於 電 影 及 媒 體、公 共 關 係、創 業 投 資、電 訊、遊 戲 及 裝 運 業 方 面 擁 有 逾 三 十 年 經 驗
天 緣 文 化 集 團  董 事 兼 行 政 總 裁。  專 注 於 收 購 海 外 媒 體 內 容 版 權,以 供 於 中 國 內 地 發 行
亦 精 於 電 影 集 資 及 媒 體 融 資、投 資 者 關 係 及 數 碼 內 容 服 務。彼 擁 有 廣 泛
人 脈 網 絡,與 知 名 荷 里 活 製 片 廠 及 製 片 人 聯 繫

95 : GS(14)@2014-03-04 23:42:49

745
96 : GS(14)@2014-03-08 23:36:55

745
97 : conandea(16520)@2014-03-24 10:38:16

以股價黎睇似有大劑野?
仲要換埋AUDITOR
98 : greatsoup38(830)@2014-03-24 23:20:23

唔使睇啦,玩完
99 : LHC(34894)@2014-03-25 01:18:10

好在無買,果然係西股
100 : greatsoup38(830)@2014-04-08 01:34:36

買垃圾,作價20億,發行25億新股支付,保證盈利為2年,每年4億
101 : 自動波人(1313)@2014-04-08 03:23:52

要落幕了
102 : greatsoup38(830)@2014-04-08 22:48:53

可以收皮
103 : 菠蘿(39493)@2014-04-10 16:30:07

垃圾莊家股做低派貨
104 : greatsoup38(830)@2014-04-10 23:08:22

菠蘿103樓提及
垃圾莊家股做低派貨


炒高左20倍
105 : jalin(42085)@2014-04-16 11:26:42

有個技術問題, 如果745 跌穿 $0.05 跟住 1 拆 5, 可行嗎?
106 : greatsoup38(830)@2014-04-17 00:00:19

jalin105樓提及
有個技術問題, 如果745 跌穿 $0.05 跟住 1 拆 5, 可行嗎?


未必可以
107 : kk104104(19268)@2014-04-17 00:11:07

greatsoup38106樓提及
jalin105樓提及
有個技術問題, 如果745 跌穿 $0.05 跟住 1 拆 5, 可行嗎?


未必可以


我覺得似要跌到合股多過拆股?
108 : greatsoup38(830)@2014-04-17 00:22:05

kk104104107樓提及
greatsoup38106樓提及
jalin105樓提及
有個技術問題, 如果745 跌穿 $0.05 跟住 1 拆 5, 可行嗎?


未必可以


我覺得似要跌到合股多過拆股?


10仙以下港交所會強迫合股
109 : kk104104(19268)@2014-04-17 01:07:38

greatsoup38108樓提及
kk104104107樓提及
greatsoup38106樓提及
jalin105樓提及
有個技術問題, 如果745 跌穿 $0.05 跟住 1 拆 5, 可行嗎?


未必可以


我覺得似要跌到合股多過拆股?


10仙以下港交所會強迫合股


新例黎?
我而家都仲記得993 果陣買盤冇人掛, 賣盤掛0.01 smiley
110 : LHC(34894)@2014-04-18 22:58:37

greatsoup38108樓提及
kk104104107樓提及
greatsoup38106樓提及
jalin105樓提及
有個技術問題, 如果745 跌穿 $0.05 跟住 1 拆 5, 可行嗎?


未必可以


我覺得似要跌到合股多過拆股?


10仙以下港交所會強迫合股


即係點... $0.009 就會強迫合做兩股?
111 : greatsoup38(830)@2014-04-19 00:01:35

LHC110樓提及
greatsoup38108樓提及
kk104104107樓提及
greatsoup38106樓提及
jalin105樓提及
有個技術問題, 如果745 跌穿 $0.05 跟住 1 拆 5, 可行嗎?


未必可以


我覺得似要跌到合股多過拆股?


10仙以下港交所會強迫合股


即係點... $0.009 就會強迫合做兩股?


總之低於10仙的股票,港交所有權強迫合股
112 : greatsoup38(830)@2014-04-21 14:53:03

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140421/18695462

【本報訊】作為全球最大電影市場的美國,其本土電影市場過去10年停滯不前,反觀內地市場則按年以30%增速猛進,晉陞至僅次於美國的全球第二大市場。中國市場前景秀麗,2012年起,美國大製作電影進口內地配額已由20套爭取到34套,各商家已摩拳擦掌準備分這塊「肥豬肉」。
記者:周燕芬

即將改名為中國國家文化產業的中國鐵聯傳媒(745),其新任行政總裁、美國製片人李公明接受本報訪問時介紹,北美市場過去10年表現呆滯,維持在每年616億元(人民幣.下同)規模;若中國保持每年30%的增速,預期未來五年,中國市場規模將可等同於首位的美國本土市場。2013年內地市場規模約217億元,進口片市場份額佔42%,國產片佔58%;他估計今年市場約達240億元。
通知期短 限制宣傳

美國進口片可分為兩類,據公司執行董事陳衍達介紹,A類為美國大製作電影,美方可按票房分賬25%,中方合作夥伴則按合約分紅,比例各有不同,如該公司近期間接取得與文化部旗下中藝獨家合作協議,協助為內地引進外國電影,公司可從中收取10%票房收入作為分紅;第二類為細片,每年配額上限為30套,投資者必須買斷於內地播影版權,票房收入全歸投資者。他指如2010年有投資者買入《轟天猛將》,代價只需70萬美元,最終內地票房收入達3000萬美元,回報非常可觀。
引進進口片於內地上映回報雖然可觀,惟李公明抱怨,內地只給予兩週通知期,影片大量的宣傳推廣工作未能做得更好以刺激票房,這點可以做得更好,如在美國市場,通常在電影上映前2至3個月便能明確下來,有時間做足宣傳,票房便能有一定保證。
對於內地觀眾喜歡哪類進口片,香港影業協會理事長洪祖星分析,大致上跟香港觀眾相近,均以科技、科幻、動作和災難片為主,若是文藝戲反應則一般。由於中國市場發展蓬勃,他指美國電影進口叫價亦躍升神速。「例如10年前的《80日環遊世界》,當年叫價只係20萬美元,估計今日起碼要500萬美元。身價升值20倍!」中國已成為美國以外,叫價最貴的市場。
美國進口電影一直在內地市場很賣座,中國曆來最受歡迎電影為2010年上映的《阿凡達》,票房高達13.5億元;不過,自2012年起市場開始出現變化,當年最賣座電影已改由國產或中港合拍片取代;而歷來10套最受歡迎電影,美國進口電影佔4部(見表)。
113 : greatsoup38(830)@2014-04-21 14:53:17

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140421/18695464
【打破壟斷】
以往內地只有國家廣電總局旗下的中影取得全國獨家牌照,可以引進外國電影進口內地播放。今次文化部旗下中藝打破壟斷,成為第二家能引進外國電影的機構。與中藝有間接獨家合作關係的中國鐵聯傳媒(745)更希望,從34套大製作美國進口影片配額中,長遠可取得17套的份額。
公司公告稱,文化部旗下國企中藝公司,已取得引進電影的相關牌照,成為內地能引進電影的第二家企業。中國鐵聯傳媒執行董事陳衍達,公司強項是擁有外國人才,可以挑選適合內地觀眾口味的外國電影,中央是次是想打破壟斷,配合開放市場,惟相關牌照仍未開放多民營企業,亦未有聽聞會多發牌照。
有電影業人士分析,按去年進口電影票房收入91.14億元人民幣計算,中影估計佔去15%收益,相當於淨袋13.67億元;25%歸美方,約50%歸戲院,10%用作廣告宣傳。因此,除非是中央高層插手,否則廣電局「打死都唔肯!」
114 : GS(14)@2014-06-01 19:36:18

745版
115 : GS(14)@2014-06-01 19:36:28

1046版
116 : GS(14)@2014-06-14 22:47:00

745
117 : GS(14)@2014-06-17 02:19:04

哈哈
118 : GS(14)@2014-07-21 22:53:19

文化部減持
119 : Clark0713(1453)@2014-07-21 23:49:04

一名主要股東出售股份
120 : 自動波人(1313)@2014-07-22 02:16:32

好戲在後頭???
121 : Clark0713(1453)@2014-07-22 07:31:10

自動波人120樓提及
好戲在後頭???

萬里之長子!
122 : greatsoup38(830)@2014-07-22 22:15:55

過左咁多年都玩呢招
123 : conandea(16520)@2014-07-22 23:11:15

即係邊招?
124 : greatsoup38(830)@2014-07-22 23:15:00

名人概念
125 : GS(14)@2014-07-25 16:37:37

placing 709m shares @ 0.30
126 : ccy(34953)@2014-07-25 16:43:40

get the money back first
127 : 路人乙(43923)@2014-07-26 13:49:45

點解佢個授股權會set到9月6號咁短?
仲要係0.375咁高, 係咪真係咁有信心??

仲有點解配股個度會話認購350M股, 但最高會係709M股?
而唔直接話配709M股?
128 : greatsoup38(830)@2014-07-26 15:38:14

路人乙127樓提及
點解佢個授股權會set到9月6號咁短?
仲要係0.375咁高, 係咪真係咁有信心??

仲有點解配股個度會話認購350M股, 但最高會係709M股?
而唔直接話配709M股?


他們可能扮野呢,後者回覆其實好簡單,因為他真是無咁多股配到出街
129 : greatsoup38(830)@2014-07-29 01:48:27

http://www.guuzhang.com/forum.ph ... 1347&extra=page%3D1
中國國家文化產業(0745.HK)之上篇:一部好萊塢進口大片
作者:格隆

如果沒有最近一次股權轉讓,中國國家文化產業這個公司基本就是香港大量上市公司中不受人關注、很普通的一家。根據財務年報,公司從2009年4月1日開始已經連續4年虧損。根據公開資料,公司主營業務有樓宇建築、翻新及相關服務,以及提供廣告傳媒服務,業務展望則有「與第三方簽訂備忘錄,向中國進口及發行境外電影及電視節目相關的獨家合作建議」、「集中發展香港新媒體市場,並推出全新的飲食應用程式及及自助餐應用程式,以鞏固於新媒體行業之地位」。格隆之所以把這個曾經過山車一樣漲跌的「普通」公司拎出來,是因為兩件事:

(1)、這個公司過去兩年來做了一系列眼花繚亂的動作,但都指向一個方向:直接或者間接拿下中國進口和發行海外大片的牌照——懂行的人都知道這是一張近乎印鈔機一樣的,非常性感而且振奮人心的東西。而公司做做這個事情的過程完全具備了好萊塢引進大片的所有元素:懸疑、股價的驚悚、迷霧重重、一波三折,情節緊張,令人看得欲罷不能。

(2)、7月21日公司換了大股東,一些貌似很關鍵的股東現身。換句話說,7月21日以後的公司與7月21日以前的那家公司,除了擁有一個共同的股票代碼00745以外,基本就是完全兩家不同的公司了。在7月21日以前,公司過往近兩年的折騰,看似在有條不紊、環環相扣地做一件事,但隨時都有可能陡生變數(這是否也能部分解釋去年底到今年初的過山車漲跌?),瞎折騰——按照格隆過往對所有重組股的研究經驗,對於重組公司來說,股權是核心。控股權沒有到該到的地方,一切都存變數。而一旦控股權去到了它該去到的地方,也許很多事情仍存變數,但交響樂的主基調就定了,其他配樂雜音不會影響整個作品的質量。

從可公開信息看,截止目前,這個事情仍沒有最終敲定。如果這個事情能最終完成,這家取了一個超級大的名字「中國國家文化產業」的公司基本就可以視同那部經典的好萊塢電影「醜小鴨與白天鵝」了。當然,結果也可能不如人意,那就直接把電影名字剪輯為「醜小鴨」好了——無論如何,這是部值得拿出點耐心觀賞的影片。格隆擬完全就公開信息,分上下兩期來解剖一下這部引進大片。

在解剖公司以前,格隆先簡單介紹一下中國電影行業的一些背景知識:
(1)、電影產業是塊迅速膨脹的大蛋糕,增速驚人,發展空間巨大,是不折不扣的「朝陽產業」,這從中影、華夏、星美、萬達、華誼、光線傳媒等公司的紅火可見一斑,也可從馬云、馬化騰分別巨資進軍影視行業也可見一斑。

我們先來看看蛋糕增速。最新官方統計數據顯示,2013年全國電影總票房217.69億元,同比增長27.51%;其中國產影片同比增長54.32%;進口影片因為額度管制等原因,票房90.02億元,同比增長2.30%。,2014年1季度全國票房收入已達67億元,同比增長30%。考慮到2014年年中的暑期檔期、年底的賀歲檔期,預測,2014年全國電影票房收入將達到290億元水平,進口電影票房也很可能會超過一百億元。

我們再來看看蛋糕的空間。作為對比,2013年,北美地區電影票房收入達到109億美元,是中國大陸區電影票房的大約6倍。觀影人次達到13.6億次,而中國2013年全國城鎮觀影人次剛超過6億人次。中國電影院、銀幕的低普及率大大制約了中國電影產業的滲透率,未來仍然有較大增長空間。目前是繼美國之後的世界第二大電影市場,按照目前行業增速,不必到2020年,中國就將是世界上最大的電影票房。

(2)、中國電影票房分為國產電影票房與進口電影票房。其中進口片都能佔到整個票房的一半以上(2012年佔比51.54%,13年由於額度限制以及國產片的扶持與崛起,進口片票房佔比41.35%)。由於歷史的原因,中國進口電影的發行,歷來被中影集團所掌握(中影1999年2月成立,由原中國電影公司、北京電影製片廠、中國兒童電影製片廠等單位組成,是中國產量最大的電影公司)。而後,為了改變一家獨大的局面,2003年8月成立了華夏電影發行有限公司(最大股東中國廣電集團,佔20%,另3家主要股東分別是中影集團、上影集團和長影集團,分別佔10%到11%的股份)也拿到了所謂的進口電影發行的第二張「牌照」。兩家公司一同控制了每年龐大的海外進口電影的發行權。進口電影的票房分賬比例,大致可以為影院50%,海外製作方18%,剩餘的部分則全部屬於引進的公司——很明顯,與電影製作等相比,引進進口電影是一項包賺不賠、模式簡單卻盈利空間巨大的業務,這種壟斷牌照的獲取,事實就等於一部印鈔機。

(3)、中國放開進口片業務,打破發行壟斷是遲早的事。這事一直有各方力量推到,而催化劑則是2012年2月,中美就WT O電影相關問題達成協議(俗稱「中美電影新政」),內容包括中國將在原來每年引進美國電影配額約20部的基礎上增加14部3D或IMAX進口大片的配額,將美方分賬比例從13%提高到25%,以及將進口片發行牌照從目前的中影、華夏兩家壟斷,擴大到允許民營企業進入等。就是這個「中美電影新政」令第三張進口電影發行牌照的爭奪開始成為激烈起來。需要注意的一個背景是:電影涉及意識形態。因此如何實現這個「中美電影新政」中對民營放開進口片發行權力的承諾,同時又不影響意識形態,是個需要把握的課題——借助國有央企與民營的合作,類似中藝與中國國家文化藝術(0745)這種模式,或許是個解決辦法?

有了以上行業背景的介紹,我們再回到對745的公司解剖。公司從去年下半年開始動靜就一直沒停過:從主要股東的不停出售股份,到進口電影牌照問題引起關注,到寰宇(1046.HK)的入股,再到今年初「中國鐵聯傳媒」正式更名為「中國國家文化產業」,到今年7月三個關鍵股東現身。以上這些在公司公告裡都能查到,格隆不想就前期的這些背景音樂去一一串聯,大家可自行去查閱。格隆想直接跳到7月21日後的三個股權變化。

其一,從2013年下半年開始,持股比例一直很穩定達80%以上的大股東Huge Leaders Holdings開始出售股份,雖然買方信息在公告中沒有過多的披露,但最近一次的關於「一名主要股東出售股份」的公告也讓投資者漸漸看清楚,確認了整個事件的端倪。7月21日,集團發佈公告,一名主要股東Huge Leader Holdings全面退出,股權轉讓給3名重要投資者。其主要內容為:集團的主要大股東Huge Leader與三名買方(中國文化藝術(香港)有限公司、萬伯翱先生及胡宜東先生)訂立有條件買賣協議。根據買賣協議,Huge Leader有條件同意出售及買方同意購買公司合共17.23億股股份及18.11億股可換股優先股,其中中國文化將購買15億股份,萬先生將購買2.23億股股份及8億股可換股優先股,及胡先生將購買10.11億股可換股優先股。Huge Leader目前持有17.23億股股份及18.11億股可換股優先股,普通股份的持股量及合共數量分別佔公司全部已發行股本約24.13%及 約49.49%。

其二,7月25日公司宣佈復牌並公佈按先舊後新的方式及每股配售價0.3元(較停牌前收市價折讓約20%),配售3.5億股股份,或最多7.09億股先舊後新認購股份,佔擴大後公司已發行股本約9.93%,及經先舊後新認購擴大後以發股本約9.03%(這也是)。集團指出,最多所得款項總額將約2.13億元,淨額約2.08億元。公司計劃將淨額中1.5億元用作償還現有債務;4,000萬元用作發展其電影及媒體業務;1,845萬元用作一般營運金。

其三:同時,集團宣佈,向10人售出1.53億購股股權,以認購股份,行使價每股0.375元,有效期至2014年9月6日,其中10%的購股權授予董事沈麗紅女士,僱員獲授7,669.16萬股;顧問獲授6,135.32萬股。

至此,集團的股東實現了大換血。我們具體來研究一下目前的幾個大股東:
(1)、中國文化
這是這部大片裡最關鍵的角色。簡單查閱公開資料,中國文化是由中國文化部成立的國有企業中國文化藝術有限公司(CNCAC)全資擁有,是中國文化部首家直屬企業,創建於1987年1月,主要從事籌辦商業演出、展銷藝術品以及相關涉外文化項目。中國文化公司擁有引進海外話劇、音樂以及舞蹈演出的引進資質。今年上半年,中國文化藝術有限公司獲得進口分賬片發行權一事一直是市場關注的焦點,傳的沸沸揚揚。在今年4月,集團的一份公告中也指出公司已經取得進口電影,電視劇的牌照,不過隨後迅速出來澄清公告,稱有望2014二季度取得,但強調之後將與i-marker獨家合作。目前,中國文化電影進口牌照一事,仍是關注焦點。

2014年3月27日, 中國國家文化產業(0745.HK)與香港公司「萬維碼文化傳媒投資有限公司」(i-Marker)簽訂《國際電影在中國大陸進口、發行、製作獨家合作協定書》。此前,2013年9月26日,i-marker已與中藝公司簽訂《關於影視進口及發行項目獨家合作協定書》。自此,在海外電影進口方面,三方將協同合作。此次合作,中藝公司將負責申請國際電影進口及發行資質許可證;i-marker負責聯繫海外影片及提供運營資金; 中國國家文化產業(0745.HK)將負責組建專業團隊選擇合適中國大陸市場的海外優秀影片,並為影片制定在中國的宣傳策略。合約期限為10年,到期日將自動延長10年。相關業務中,鐵聯傳媒將分佔業務除稅後純利50%。這意味著,中國文化取得牌照之後,中國國家文化產業(0745.HK)將參與運營並直接受益。至於受益金額,可參閱4月8日公司的一項公告:中國鐵聯傳媒公佈,向獨立第三方收購i-MARKERCULTURE&MEDIA全部股權,藉以進軍電影進口、發行、製作及相關業以及媒體行業,以及從事好萊塢影視城之開發及營運等;收購代價20億元,將透過發行25億股可換股優先股支付,發行價及初步兌換價均為0.8元。首兩年溢利保證分別不少於4億元。賣方即i-Marker Global Corporation若全數行使換股權,將持有中國鐵聯傳媒已擴大後股本29.9%。另外,根據由i-MARKERCULTURE&MEDIA與北京北方企業集團公司(下稱北方企業)訂立有關好萊塢影視城之合作協議(下稱影視城協議),北方企業作為位於北京市昌平區流村鎮一幅總面積約126.78公頃土地的土地使用權持有人,已同意與目標公司開發和營運好萊塢影視城獨家合作。根據影視城協議,北方企業將使用該地塊作開發好萊塢影視城,及處理有關遵守當地機關(包括北京市政府)規定之事宜,而i-MARKERCULTURE&MEDIA須協助北方企業進行相關工作並就開發和營運好萊塢影視城提供顧問服務,包括就設計和開發好萊塢影視城引進好萊塢及/或世界級設計公司、對該項目引進好萊塢及/或世界級營運商、就興建和開發好萊塢影視城與頂尖級專業公司之組織及統籌工作、就該項目之工作及進度進行協調和監督,及對該項目引進投資者。因此,i-MARKERCULTURE&MEDIA有權獲得年度顧問費人民幣20,000,000元及分佔該項目之70%溢利。

以上公告讀起來都有點拗口,但並不難懂,不外乎三方各自分工,各司其職,並做一個類VIE結構,以迴避外資進入電影發行渠道的政策障礙。

另外一個值得注意的名字是可公開資料查詢到的鐵聯傳媒(也就是現在的中國國家文化產業)榮譽主席薛啟亮老先生。查閱公開資料顯示薛啟亮任中宣部第八屆黨委委員,中宣部老幹部局黨委書記;歷任中宣部原辦公廳主任、中宣部《黨建》雜誌社前總編。對於中宣部、文化部、廣電集團在中國文化產業中的功能與角色分工,大家可自行查閱公開資料。

(2)、萬伯翱先生
這個格隆不做展開。大家可以搜索一下公開資料即可。

(3)、胡宜東先生
胡宜東是原星美傳媒總裁,在影視製作,發行,傳媒一塊有深厚的資源和經驗。星美集團是目前國內傳媒領域最大的民營集團。它擁有30餘家公司,在國內形成七大娛樂傳媒業務集群。這個也容易查到,格隆不展開。

(4)、寰宇國際
寰宇國際(01046.HK)年初發出公告,向Rich Place收購鐵聯傳媒1.71億股,佔股本4.17%,每股作價0.35元;現金代價6002.5萬元,將以內部資源撥付。寰宇國際集團是一家以經營錄像發行、授出及轉授電影版權、電影放映、投資電影製作、光盤複製設施租賃及藝人管理為主要業務的綜合型國際娛樂集團。

現在我們基本梳理出一個大的脈絡了:
(1)、電影業是絕對的高成長朝陽行業,而在電影製作——發行——院線這個產業鏈中,發行環節則幾乎是包賺不賠的、優中選優環節,而具有壟斷地位的海外大片進口發行環節則無疑是這個皇冠產業鏈上的明珠;

(2)、中國電影進口與發行權力逐步放開是個內外都在施壓的必然趨勢,其獲得者,極可能是民營,但最好是帶有一定國有可控色彩的民營;(這裡有另外一個對投資決策有幫助的公開線索是:曾經獨家壟斷電影進口與發行的中影,證實韓三平已不再擔任中影集團董事長職務和中影股份董事長職務。格隆不就這個事做任何主觀展開與分析。大家自行查閱公開資料)

(3)、中國國家文化產業(0745.HK)通過與香港「萬維碼文化傳媒投資有限公司」(i-Marker)及文化部下屬中藝公司的合作,在努力向打造綜合影視集團的方向靠攏——雖然這事八字還只是有一撇的影子而已。

(4)、從各個大股東的強勁實力看來,中國國家文化產業(0745.HK)是有做成一定事情的潛力的。

關於中國國家文化產業(0745.HK)眼花繚亂後的股權分佈結構、成本、估值水平等,格隆會在下一期「港股那點事」以及網站www.guuzhang.com中展開,敬請期待。
130 : GS(14)@2014-12-01 14:10:12

虧損增70%,至2,700萬,4,500萬現金
131 : GS(14)@2015-03-02 10:52:32

stopped acquisition
132 : Louis(1212)@2015-04-28 11:03:29


364 & 745開市追點睇?
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=130391

今朝參加亂炒745, 14.3仙買了一球, 祝我好運!
133 : GS(14)@2015-04-29 02:20:09

老千都買
134 : Louis(1212)@2015-05-02 19:32:04

greatsoup133樓提及
老千都買


純粹賭博!

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=130938
Louis:
很難解釋"誰和為了什麼"在三個交易日(28, 29 & 30/4)內投入36億元去炒這類垃圾股?
所有徵兆暗示進一步的狂炒是遲早會發生的。

ng caddy :
多數有D野,其實可以留意其他成交金額過億的細股

Louis:
有道理, 因此我還有選擇364。
135 : greatsoup38(830)@2015-05-03 15:33:47

這些垃圾算了吧
136 : GS(14)@2015-06-09 01:49:55

2合1,又1供1,每股10仙
137 : GS(14)@2015-06-30 01:55:29

虧損降一成,至3,300萬,輕債
138 : GS(14)@2015-10-21 02:51:54

買垃圾
139 : Banana Republic(1499)@2015-10-23 09:00:05

當年745那億幾股一斬完倉就殺上, 大升幾倍

薈萃鐵聯股份爭奪案開審

兩批現市值合共2.3億元的薈萃國際(08041)及中國鐵聯傳媒(00745,現稱中國國家文化產業)股份,現爆發爭奪戰,案件昨在高院開審。

涉股市值共2.3億

涉案是9.74億股薈萃國際及1.47億股中國鐵聯傳媒,上述市值共2.3億元股份由Excel Courage Holdings Ltd.持有。商人洪嘉樑稱自己是Excel的擁有人;但會計師王善豊卻指Excel是王自己與薈萃國際主席劉智遠「一人一半」持有;至於劉智遠卻否認持有Excel權益,與王劃清界線。

洪嘉樑稱,是他自己安排王善豊代持Excel,但王一三年促使Excel變賣部分股份。

王善豊卻有另一版本,王稱自己在一二年與薈萃主席劉智遠各出資3,000萬元,透過Excel購入上述股份。

洪嘉樑質疑王的說法,事關Excel銀行記錄無顯示王、劉曾出資3,000萬元。洪又質疑,若真是合資的話,一三年王變賣部分股份時,理應知會「拍檔」劉智遠;但劉並無收過通知,劉本身在案中亦堅決否認合資。

據悉,王善豊已就劉智遠披露薈萃股份權益的狀況向證監會投訴,證監會已展開調查但未有結果。

案件編號:HCCL 34/2013

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20151023/00202_023.html
140 : GS(14)@2015-10-25 02:26:53

竟然有此神案,可能是陳遠明的
141 : Banana Republic(1499)@2015-10-25 10:29:16

greatsoup140樓提及
竟然有此神案,可能是陳遠明的


當日兩隻股都大趺一半, 745第2日就反彈, 8041就彈不起 .
142 : GS(14)@2015-10-25 12:15:17

8041 可能就是不想救
143 : greatsoup38(830)@2015-11-29 10:21:04

虧增4倍,至1.1億,2.8億現金
144 : GS(14)@2016-03-09 17:58:42

買垃圾
145 : GS(14)@2016-06-25 02:28:31

虧損增167%,至8,000萬,5億可變現資產
146 : greatsoup38(830)@2016-07-03 15:08:20

虧損降45%,至3,800萬,986持有745、802、1027、1063、1225、2324、8021、8193、8195
147 : GS(14)@2016-09-28 04:16:20

986 賣 745
148 : greatsoup38(830)@2016-11-26 10:59:45

虧損降80%,至2,200萬,輕債,持有1027
149 : GS(14)@2017-04-11 16:51:17

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及有意投資者,根據本
集團最新未經審核管理賬目之初步評估及目前可得資料,本集團預期截至二零
一七年三月三十一日止年度將錄得持作買賣金融資產之已變現及未變現虧損淨額
為約122,200,000港元。
本公司尚在落實本集團截至二零一七年三月三十一日止年度之業績。上述截至二
零一七年三月三十一日止年度持作買賣金融資產之已變現及未變現虧損淨額之資
料僅根據本公司管理層對本集團截至二零一七年三月三十一日止年度之未經審核
管理賬目之初步審閱作出,尚未獲本公司審核委員會或核數師審閱。股東及有意
投資者務請參閱本集團截至二零一七年三月三十一日止年度之財務業績之詳情,
該業績預期將於二零一七年六月底前刊發。
150 : greatsoup38(830)@2017-06-28 14:05:43

745 SELL 1027
151 : GS(14)@2017-07-02 15:51:32

虧損降85%,至1,200萬,輕債,持有1027
152 : GS(14)@2017-07-07 02:55:49

745持有1027、986
153 : greatsoup38(830)@2017-11-25 14:05:04

轉盈4,600萬,空殼重債
154 : GS(14)@2018-06-17 14:10:04

中國國家文化產業集團有限公司(「本公司」)早前收到聯交所的函件,據此,香港
聯合交易所有限公司(「聯交所」)列明,如本公司之股價接近極點值0.01港元,聯
交所可要求本公司更改交易方法或合併其股份,且當本公司股價接近該極點值時,
聯交所將不會考慮批准其上市。聯交所認為低於0.10港元之交易價與該極點值接近。
因此,本公司建議實行合併股份。本公司將於可提供股份合併詳情時作出進一步
公告。
股東及本公司有意投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。
155 : GS(14)@2018-06-17 14:17:35

買垃圾

收購事項的理由及裨益
搖搖車是一種通過硬幣或移動支付通道運作的兒童乘坐型遊樂設施。搖搖車常見
於遊樂園、購物中心、遊戲廳、超市及百貨商店。啟動後,搖搖車能夠通過移動、聲
音、音樂及閃爍燈光為玩家帶來娛樂。
根據國家信息中心資料,於二零一七年,中國共享經濟的交易額已達到人民幣4.92
萬億元,較上一年度增長47.2%。國家信息中心預測,於未來近期內,共享經濟預
計將保持30%左右的年增長,但中國的共享平台主要集中於共享汽車、共享乘車及
共享單車等僅服務於成人消費者的領域。
目標集團在中國經營搖搖車業務。搖搖車設施安裝於社區、購物中心及遊樂園。家
長可以輕鬆地使用其移動應用程式解鎖搖搖車。為家長帶來的好處是家長能夠方
便地為孩子找到搖搖車,使其享受在各類搖搖車上玩耍的樂趣。
目標集團的搖搖車業務將與業務夥伴合作經營。業務夥伴負責提供安裝搖搖車設
施的場地並負責相關設施維護。此外,業務夥伴亦將在遊樂場、遊樂園、商業廣場
等地點為搖搖車業務物色並開發新的場地。搖搖車的內置芯片令目標集團能夠取
得搖搖車業務運作的實時數據,從而令其可以將相關數據用於發現其他商業機遇。
營運溢利將根據相關訂約方所訂立的協議的條款由目標集團與業務夥伴分享。
董事會認為搖搖車業務將為本集團帶來新的收入來源。自搖搖車業務收集的大數
據亦能夠為本集團發現兒童消費市場的潛在業務機遇及開發新的兒童產品及服務
提供切入點。
協議條款乃經協議訂約雙方經公平磋商後釐定,董事認為協議的條款符合一般商
業條款,屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。
156 : GS(14)@2018-07-01 03:24:06

虧,空殼輕債
157 : GS(14)@2018-07-01 03:24:31

虧,空殼輕債,持有1027

158 : GS(14)@2018-07-01 03:24:55

虧,空殼輕債,持有1027

159 : GS(14)@2018-07-01 03:25:03

虧,空殼輕債,持有1027、1327

160 : GS(14)@2018-07-01 03:25:03

虧,空殼輕債,持有1027、1327

161 : GS(14)@2018-11-29 03:30:23

空殼,輕債
162 : GS(14)@2018-12-07 12:07:48

虧,空殼輕債
163 : GS(14)@2019-03-02 02:18:29

end deal
中國 國家 文化 產業 0745 前榮 控股 鐵聯 傳媒 專區 關係 0254 8131 8089 8202 0885 0692 0397 8158 8166 8041
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=275176

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019