ZKIZ Archives


中國綠色食品(0904)姊妹公司中華包裝(1439)短評

筆者約略看了招股書,大致沒有分析摘錄以下資料,供大家參考:

1. 業務

(1) 做紙箱
(2) 客戶幾集中,5大客戶佔30%,最大客戶佔10%,都是消費類生意
(3) 得1個廠在江西,300人的廠仔,使用率好高
(4) 供應商更集中,5大客戶佔80%
(5) 唔敢入好多貨
(6) 集資來擴廠,大約需要5,000萬,但以前每年資本開支都是1,000萬
(7) 2012年業績離奇大幅增長,有補貼
(8) 稅務優惠2015年完結
(9) 上市開支同折舊都好大份,好影響利潤
(10) 市值得3至4億咁細,招股價咁低,點解要搞咁多股?
(11) 集資得7,000幾萬
(12) 派息都唔講實,好似唔想人買

2. 風險

(1) 原料波動
(2) 客戶表現及訂單交貨表現
(3) 開發
(4) 利潤: 稅務、上市開支、生產線投產折舊、住房供款
(5) 增長動力: 管理擴張、客戶發展
(6) 廠房得一間,太集中
(7) 借貸利率高

3. 起源

(1) 貪江西平租,兩個人合作辦廠,搞到上市
(2) 又是福建的會爆炸
(3) 原母公司好多代持關係,搞箱包無端端又去搞紙箱,又想買番d股權上市
(4) 幾個股東都唔知是後來要上市至出錢,是咪代其他持有都未知

4. 股東、董事及高管

(1) 原來是中國綠色(904)班老闆孫江榕,街數唔細,都是小心怕怕囉
(2) 董事全部福建人頭,老細唔入董事局
(3) 馬遙豪: 207、82、1019,都幾驚
(4) 胡宗明:1938 加 海外民企...

5. 報表
(1) 會計師用non-big 4的國衛,仲要幫人只是合併,難道怕了?
(2) 2012 年增80%,至3,000萬,2013年上半年增20%,至1,700萬
(3) 要補稅,睇來煲盈利都付出唔少代價
(4) 資本結構不尋常,竟然有淨現金少量

6. 總結
因為老闆關係,假數機會幾重,大家都需要小心提防。
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=86592

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019