ZKIZ Archives


錢嘉樂:冇腳雀仔有番腳

1 : GS(14)@2016-05-08 14:53:58

■錢嘉樂昨日做伴郎,其太太湯盈盈與囡囡、監製潘嘉德和梁靖琪也有到賀。


錢嘉樂跟鄭敬基老友鬼鬼,昨日擔任伴郎期間全程百無禁忌,多次講說話暗示老友並非首次結婚,鄭敬基逐一多謝兄弟時,嘉樂竟搞鬼地說:「我唔係第一次聽呢啲嘢!」最抵死是鄭敬基接新娘時,嘉樂竟突然變節站在姊妹團一方。對此嘉樂昨日受訪時解釋說:「我諗咗條橋,一開門我就走去姊妹團嗰邊做卧底,負責控制同埋監督,變咗我睇住一班兄弟俾人玩。今日見鄭敬基結婚,等於見到一隻冇腳雀仔終於行到路,有番隻腳,好開心,見老友終於結到婚。其實兩兄弟百無禁忌,見佢經歷咗啲嘢,現時好難得,希望佢同另一半行埋餘生。」

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160508/19602352
嘉樂 冇腳 腳雀 雀仔 仔有 有番 番腳
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=300070

【離婚真相】重視雀仔多過施明

1 : GS(14)@2016-12-28 08:12:15

鼎爺在1994年被前妻施明單方面申請離婚,有傳他一直對施明餘情未了想復合,惜最終復合無望。當年鼎爺為了施明,一個人打贏四個龍虎武師,有一次施明撞車被威嚇,他出手英雄救美,最後打動芳心結婚,之後誕下孖仔泳漢和泳豪。不過因為性格不合,1989年傳出二人分房,而鼎爺一直不肯簽紙,施明單方面申請離婚後,帶同兩名兒子移民美國。有傳因鼎爺向施明動粗而令婚姻觸礁,施明否認其事,但指鼎爺脾氣差兼火爆,離婚導火線是為了一隻雀仔,施明直言鼎爺重視雀仔比她多,加上日積月累的小問題,最終離婚收場。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161228/19878487
離婚 真相 重視 雀仔 仔多 多過 過施 施明
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=320331


ZKIZ Archives @ 2019