ZKIZ Archives


【馮仁昭四圍超】周汶錡戥細妹婚事急

1 : GS(14)@2017-07-05 03:42:36

周汶錡早前接受奇妙電視訪問,被重提話佢曾整容嘅史前舊聞,佢哈哈大笑話:「傳咗好耐啦!人哋講乜影響唔到我,夠有人話我隆胸,幾時見我澎湃過?」?家周汶錡有幸褔家庭,但細妹周麗淇感情冇着落,佢都戥細妹心急:「急到屎,希望佢快啲搵到真命天子嫁咗去,可能佢工作忙,又或者未揀定。」仲話見細妹喺內地發展唔錯,提議佢適合拍劇多過唱歌。撰文:馮仁昭
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170704/20077710
馮仁 仁昭 四圍 周汶 汶錡 錡戥 戥細 細妹 婚事
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=337915


ZKIZ Archives @ 2019