ZKIZ Archives


【飲食籽】麩質敏感麵包薄餅唔掂得 無麩質食材有啖好食

1 : GS(14)@2017-04-08 19:40:38

由於 Mefaso(左二)對麩質敏感,家人對他的飲食均非常小心。【飲食籽:識飲惜食】今年約一歲零七個月的 Mefaso,與其他小朋友一樣精靈,但有少許不同的是,麵包、蛋糕以及薄餅等大多人難以抗拒的食物,對於他來說,竟是糖衣毒藥,因他只要進食含麩質食物,身體便會出紅疹。Mefaso於7個月大時,因吃了一小口烏冬而出紅疹。父母起初不明所以,亦未懷疑是食物敏感,媽媽謝彩如(Karen)指:「看過數名醫生,他們都說小朋友只有7個月,年紀太小,可能長大後會改善。」由於食物敏感需抽血作檢查,故醫生建議Mefaso兩歲後,才按當時情況決定抽血與否。雖然如此,但作為全職媽媽的Karen發現自那次起,兒子只要進食含麩質食物,如麵包及薏米水,身體會出紅疹。「當時沒有太擔心,但需注意的事情多了。如有別人請他吃東西,或由其他人照顧他時,就會較擔心,要再三提醒,不可吃麩質食物。」Karen慶幸自己可以全職照顧兒子,而其三歲女兒杜泳沂(Doremi)亦相當懂事,當記者問家姐,弟弟有甚麼不能吃時?她很理解,並道出原因。Karen表示,女兒會告訴親戚們弟弟對麵包敏感,會阻止他們餵弟弟吃致敏的食物。


酒樓飲茶 自備食物

成年人稍不留神,亦會吃下致敏食物,避無可避,更何妨一位不足兩歲的小朋友呢?照顧食物敏感的小朋友,很多平日看似簡單的親子互動,都要小心。「當我吃麵包時,雖然他想我分給他,但我真的不能給他。」爸爸杜文正(Simpson)無奈道出。像一家人飲茶,Mefaso曾因吃了致敏食物而出疹,自此父母需打起十二分精神。Karen體會甚深:「酒樓的點心,坊間食譜雖說沒有麵粉,惟酒樓的食譜有否麵粉,我們就不得而知。所以每次去酒樓都自備食物,不想再冒險。」所以兒子吃的,由她操刀最安心,幸好坊間有不少無麩質食物選擇。「我會整小食給他吃,包括米餅、芝士蛋糕。米餅比較簡單,以米及芝士做調味,如果喜歡其他味道,可加入番薯、南瓜、紫菜。」訪問期間,Mefaso吃得滋味,父母的心思令他不用再有得睇,冇得食。提到最擔心莫過於兒子將來入讀幼稚園,未知學校可否配合。另外,現時坊間對於麩質敏感的認知太少,「與十個人講起,有九個人感到驚訝,都不知有這問題存在,希望慢慢大家了解多一點。」Karen以米及芝士做調味,製作米餅。

無麩質芝士蛋糕,令Mefaso可一嚐蛋糕滋味。

記者:湯珮然攝影:鄧鴻欣、林栢鈞、鄧永發、王國輝編輯:蕭家慧美術:利英豪
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20170407/19981907
飲食 質敏 麵包 薄餅 唔掂 掂得 無麩 麩質 質食 食材 材有 有啖 啖好 好食
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=329596


ZKIZ Archives @ 2019